thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
3 21/08/2019 78137 25 ngày 59 ngày
7 29/08/2019 89773 17 ngày 39 ngày
9 01/09/2019 61697 14 ngày 51 ngày
2 02/09/2019 40725 13 ngày 67 ngày
5 05/09/2019 30051 10 ngày 58 ngày
6 08/09/2019 44868 7 ngày 56 ngày
1 12/09/2019 75717 3 ngày 70 ngày
8 13/09/2019 82182 2 ngày 56 ngày
4 14/09/2019 81843 1 ngày 55 ngày
0 15/09/2019 42303 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
9 12/08/2019 69859 34 ngày 71 ngày
0 31/08/2019 70560 15 ngày 57 ngày
5 02/09/2019 40725 13 ngày 61 ngày
4 04/09/2019 41784 11 ngày 45 ngày
6 07/09/2019 97616 8 ngày 56 ngày
8 08/09/2019 44868 7 ngày 70 ngày
1 11/09/2019 53841 4 ngày 52 ngày
7 12/09/2019 75717 3 ngày 61 ngày
2 13/09/2019 82182 2 ngày 78 ngày
3 15/09/2019 42303 0 ngày 57 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
9 03/09/2019 91254 12 ngày 38 ngày
6 05/09/2019 30051 10 ngày 66 ngày
4 08/09/2019 44868 7 ngày 56 ngày
1 09/09/2019 52783 6 ngày 52 ngày
2 10/09/2019 82811 5 ngày 64 ngày
5 11/09/2019 53841 4 ngày 58 ngày
8 12/09/2019 75717 3 ngày 59 ngày
0 13/09/2019 82182 2 ngày 52 ngày
7 14/09/2019 81843 1 ngày 54 ngày
3 15/09/2019 42303 0 ngày 56 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau