thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
3 26/12/2019 05939 28 ngày 59 ngày
6 14/01/2020 32164 9 ngày 56 ngày
1 15/01/2020 26710 8 ngày 70 ngày
8 16/01/2020 72782 7 ngày 56 ngày
0 18/01/2020 34706 5 ngày 61 ngày
2 19/01/2020 70921 4 ngày 67 ngày
5 20/01/2020 12850 3 ngày 58 ngày
9 21/01/2020 38897 2 ngày 51 ngày
4 22/01/2020 96449 1 ngày 55 ngày
7 23/01/2020 16875 0 ngày 39 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
3 03/01/2020 19143 20 ngày 57 ngày
8 11/01/2020 33658 12 ngày 70 ngày
4 14/01/2020 32164 9 ngày 45 ngày
2 16/01/2020 72782 7 ngày 78 ngày
6 18/01/2020 34706 5 ngày 56 ngày
1 19/01/2020 70921 4 ngày 52 ngày
0 20/01/2020 12850 3 ngày 57 ngày
7 21/01/2020 38897 2 ngày 61 ngày
9 22/01/2020 96449 1 ngày 71 ngày
5 23/01/2020 16875 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
7 03/01/2020 19143 20 ngày 54 ngày
9 07/01/2020 14954 16 ngày 38 ngày
4 08/01/2020 78804 15 ngày 56 ngày
1 15/01/2020 26710 8 ngày 52 ngày
0 16/01/2020 72782 7 ngày 52 ngày
8 17/01/2020 97571 6 ngày 59 ngày
5 20/01/2020 12850 3 ngày 58 ngày
6 21/01/2020 38897 2 ngày 66 ngày
3 22/01/2020 96449 1 ngày 56 ngày
2 23/01/2020 16875 0 ngày 64 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau