thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 10/03/2020 83549 21 ngày 55 ngày
6 17/03/2020 52267 14 ngày 56 ngày
8 18/03/2020 81489 13 ngày 56 ngày
2 23/03/2020 36123 8 ngày 67 ngày
7 24/03/2020 31578 7 ngày 39 ngày
9 25/03/2020 54296 6 ngày 51 ngày
3 26/03/2020 94135 5 ngày 59 ngày
5 28/03/2020 91159 3 ngày 58 ngày
0 30/03/2020 42902 1 ngày 61 ngày
1 31/03/2020 98819 0 ngày 70 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
0 08/03/2020 55060 23 ngày 57 ngày
7 17/03/2020 52267 14 ngày 61 ngày
1 21/03/2020 55521 10 ngày 52 ngày
3 23/03/2020 36123 8 ngày 57 ngày
8 24/03/2020 31578 7 ngày 70 ngày
6 25/03/2020 54296 6 ngày 56 ngày
5 27/03/2020 33555 4 ngày 61 ngày
4 29/03/2020 28914 2 ngày 45 ngày
2 30/03/2020 42902 1 ngày 78 ngày
9 31/03/2020 98819 0 ngày 71 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
7 18/03/2020 81489 13 ngày 54 ngày
1 19/03/2020 85074 12 ngày 52 ngày
9 20/03/2020 85736 11 ngày 38 ngày
3 21/03/2020 55521 10 ngày 56 ngày
6 22/03/2020 46024 9 ngày 66 ngày
8 26/03/2020 94135 5 ngày 59 ngày
4 28/03/2020 91159 3 ngày 56 ngày
5 29/03/2020 28914 2 ngày 58 ngày
2 30/03/2020 42902 1 ngày 64 ngày
0 31/03/2020 98819 0 ngày 52 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau