thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
9 20/04/2019 78697 32 ngày 51 ngày
7 04/05/2019 63371 18 ngày 39 ngày
2 08/05/2019 36128 14 ngày 67 ngày
5 09/05/2019 73052 13 ngày 58 ngày
0 11/05/2019 48500 11 ngày 61 ngày
8 14/05/2019 38982 8 ngày 56 ngày
4 18/05/2019 92849 4 ngày 55 ngày
1 19/05/2019 20112 3 ngày 70 ngày
6 20/05/2019 43464 2 ngày 56 ngày
3 22/05/2019 31635 0 ngày 59 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
3 21/04/2019 66103 31 ngày 57 ngày
7 29/04/2019 00417 23 ngày 61 ngày
1 04/05/2019 63371 18 ngày 52 ngày
0 11/05/2019 48500 11 ngày 57 ngày
8 13/05/2019 75368 9 ngày 70 ngày
6 16/05/2019 23736 6 ngày 56 ngày
9 18/05/2019 92849 4 ngày 71 ngày
2 19/05/2019 20112 3 ngày 78 ngày
4 21/05/2019 04934 1 ngày 45 ngày
5 22/05/2019 31635 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
2 26/04/2019 41702 26 ngày 64 ngày
1 27/04/2019 66029 25 ngày 52 ngày
6 06/05/2019 44642 16 ngày 66 ngày
4 13/05/2019 75368 9 ngày 56 ngày
9 16/05/2019 23736 6 ngày 38 ngày
5 17/05/2019 10532 5 ngày 58 ngày
3 19/05/2019 20112 3 ngày 56 ngày
0 20/05/2019 43464 2 ngày 52 ngày
7 21/05/2019 04934 1 ngày 54 ngày
8 22/05/2019 31635 0 ngày 59 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau