thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 06/06/2019 35740 41 ngày 55 ngày
1 11/06/2019 92614 36 ngày 70 ngày
7 02/07/2019 85978 15 ngày 39 ngày
2 04/07/2019 19120 13 ngày 67 ngày
3 05/07/2019 81937 12 ngày 59 ngày
6 11/07/2019 67166 6 ngày 56 ngày
8 12/07/2019 16289 5 ngày 56 ngày
9 13/07/2019 63297 4 ngày 51 ngày
5 16/07/2019 68355 1 ngày 58 ngày
0 17/07/2019 75609 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
1 14/06/2019 39101 33 ngày 52 ngày
4 01/07/2019 31284 16 ngày 45 ngày
8 03/07/2019 07188 14 ngày 70 ngày
3 08/07/2019 01783 9 ngày 57 ngày
0 09/07/2019 68490 8 ngày 57 ngày
6 11/07/2019 67166 6 ngày 56 ngày
2 14/07/2019 29202 3 ngày 78 ngày
7 15/07/2019 77107 2 ngày 61 ngày
5 16/07/2019 68355 1 ngày 61 ngày
9 17/07/2019 75609 0 ngày 71 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 19/06/2019 29853 28 ngày 59 ngày
3 27/06/2019 51776 20 ngày 56 ngày
4 30/06/2019 73622 17 ngày 56 ngày
5 07/07/2019 95705 10 ngày 58 ngày
1 08/07/2019 01783 9 ngày 52 ngày
6 13/07/2019 63297 4 ngày 66 ngày
2 14/07/2019 29202 3 ngày 64 ngày
7 15/07/2019 77107 2 ngày 54 ngày
0 16/07/2019 68355 1 ngày 52 ngày
9 17/07/2019 75609 0 ngày 38 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau