thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 17/07/2019
Giải ĐB 75609
Giải Nhất 41130
Giải Nhì 84063 04929
Giải Ba 70751 43886 30932 93383 01100 62002
Giải Tư 8172 9656 9138 7788
Giải Năm 2320 0208 0492 9504 9985 0400
Giải Sáu 114 440 299
Giải Bảy 78 40 08 73
Đầu Lô tô
0 09 ,00 ,02 ,08 ,04 ,00 ,08
1 14
2 29 ,20
3 30 ,32 ,38
4 40 ,40
5 51 ,56
6 63
7 72 ,78 ,73
8 86 ,83 ,88 ,85
9 92 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 16/07/2019
Giải ĐB 68355
Giải Nhất 53321
Giải Nhì 47449 97545
Giải Ba 81898 74780 32429 97099 75658 71993
Giải Tư 0398 9922 4190 4398
Giải Năm 7737 0533 1756 2496 8300 2435
Giải Sáu 226 653 341
Giải Bảy 81 15 46 43
Đầu Lô tô
0 00
1 15
2 21 ,29 ,22 ,26
3 37 ,33 ,35
4 49 ,45 ,41 ,46 ,43
5 55 ,58 ,56 ,53
6 -
7 -
8 80 ,81
9 98 ,99 ,93 ,98 ,90 ,98 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 15/07/2019
Giải ĐB 77107
Giải Nhất 94404
Giải Nhì 50088 50440
Giải Ba 78387 83252 30459 44722 86383 27087
Giải Tư 7230 4175 6723 8206
Giải Năm 1551 6637 9931 9951 4708 6074
Giải Sáu 620 414 723
Giải Bảy 53 85 17 11
Đầu Lô tô
0 07 ,04 ,06 ,08
1 14 ,17 ,11
2 22 ,23 ,20 ,23
3 30 ,37 ,31
4 40
5 52 ,59 ,51 ,51 ,53
6 -
7 75 ,74
8 88 ,87 ,83 ,87 ,85
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 14/07/2019
Giải ĐB 29202
Giải Nhất 81626
Giải Nhì 87665 10101
Giải Ba 01770 81655 89053 75546 85276 85825
Giải Tư 9220 5604 9123 0537
Giải Năm 9382 0525 2210 8912 2474 6468
Giải Sáu 114 934 500
Giải Bảy 26 05 08 73
Đầu Lô tô
0 02 ,01 ,04 ,00 ,05 ,08
1 10 ,12 ,14
2 26 ,25 ,20 ,23 ,25 ,26
3 37 ,34
4 46
5 55 ,53
6 65 ,68
7 70 ,76 ,74 ,73
8 82
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 13/07/2019
Giải ĐB 63297
Giải Nhất 65729
Giải Nhì 44893 86306
Giải Ba 39671 30121 95042 40845 07863 76344
Giải Tư 1730 5383 1273 0142
Giải Năm 3930 2430 9837 2119 6994 7402
Giải Sáu 923 489 194
Giải Bảy 55 46 79 11
Đầu Lô tô
0 06 ,02
1 19 ,11
2 29 ,21 ,23
3 30 ,30 ,30 ,37
4 42 ,45 ,44 ,42 ,46
5 55
6 63
7 71 ,73 ,79
8 83 ,89
9 97 ,93 ,94 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 12/07/2019
Giải ĐB 16289
Giải Nhất 51376
Giải Nhì 67661 44043
Giải Ba 61978 87451 83773 21171 48198 09837
Giải Tư 1211 9430 4182 7364
Giải Năm 7497 0233 1859 9736 2928 3840
Giải Sáu 517 648 910
Giải Bảy 58 23 86 57
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,17 ,10
2 28 ,23
3 37 ,30 ,33 ,36
4 43 ,40 ,48
5 51 ,59 ,58 ,57
6 61 ,64
7 76 ,78 ,73 ,71
8 89 ,82 ,86
9 98 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 11/07/2019
Giải ĐB 67166
Giải Nhất 62015
Giải Nhì 19632 96225
Giải Ba 42791 84870 27572 06346 25777 39988
Giải Tư 1065 8325 4740 5483
Giải Năm 6058 7722 8000 6600 5057 7119
Giải Sáu 271 857 902
Giải Bảy 24 08 38 84
Đầu Lô tô
0 00 ,00 ,02 ,08
1 15 ,19
2 25 ,25 ,22 ,24
3 32 ,38
4 46 ,40
5 58 ,57 ,57
6 66 ,65
7 70 ,72 ,77 ,71
8 88 ,83 ,84
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 10/07/2019
Giải ĐB 56266
Giải Nhất 40927
Giải Nhì 10988 68258
Giải Ba 01367 56330 09769 22259 99819 03458
Giải Tư 4533 7778 3730 6331
Giải Năm 6538 1865 3401 3055 0792 2704
Giải Sáu 892 540 529
Giải Bảy 59 57 19 82
Đầu Lô tô
0 01 ,04
1 19 ,19
2 27 ,29
3 30 ,33 ,30 ,31 ,38
4 40
5 58 ,59 ,58 ,55 ,59 ,57
6 66 ,67 ,69 ,65
7 78
8 88 ,82
9 92 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 09/07/2019
Giải ĐB 68490
Giải Nhất 71330
Giải Nhì 63573 76967
Giải Ba 39455 59430 51209 83932 63784 61407
Giải Tư 9779 0068 8738 2333
Giải Năm 4765 4139 3089 4654 0418 0379
Giải Sáu 182 226 256
Giải Bảy 40 07 62 52
Đầu Lô tô
0 09 ,07 ,07
1 18
2 26
3 30 ,30 ,32 ,38 ,33 ,39
4 40
5 55 ,54 ,56 ,52
6 67 ,68 ,65 ,62
7 73 ,79 ,79
8 84 ,89 ,82
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 08/07/2019
Giải ĐB 01783
Giải Nhất 53350
Giải Nhì 44101 57652
Giải Ba 29852 93909 08821 94694 38897 24119
Giải Tư 6617 8366 4722 9436
Giải Năm 1871 6151 4284 5975 9502 2052
Giải Sáu 613 740 725
Giải Bảy 04 61 93 65
Đầu Lô tô
0 01 ,09 ,02 ,04
1 19 ,17 ,13
2 21 ,22 ,25
3 36
4 40
5 50 ,52 ,52 ,51 ,52
6 66 ,61 ,65
7 71 ,75
8 83 ,84
9 94 ,97 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 07/07/2019
Giải ĐB 95705
Giải Nhất 34865
Giải Nhì 21976 96895
Giải Ba 24155 57126 08515 67229 79646 23483
Giải Tư 4936 8775 7723 3182
Giải Năm 4948 4487 6624 5882 8314 4323
Giải Sáu 236 372 650
Giải Bảy 65 41 70 39
Đầu Lô tô
0 05
1 15 ,14
2 26 ,29 ,23 ,24 ,23
3 36 ,36 ,39
4 46 ,48 ,41
5 55 ,50
6 65 ,65
7 76 ,75 ,72 ,70
8 83 ,82 ,87 ,82
9 95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 06/07/2019
Giải ĐB 82297
Giải Nhất 13311
Giải Nhì 16443 09405
Giải Ba 92084 69660 92161 39657 01268 38300
Giải Tư 9558 0725 6745 1259
Giải Năm 1030 6207 6390 6200 1202 0819
Giải Sáu 451 900 549
Giải Bảy 68 89 80 65
Đầu Lô tô
0 05 ,00 ,07 ,00 ,02 ,00
1 11 ,19
2 25
3 30
4 43 ,45 ,49
5 57 ,58 ,59 ,51
6 60 ,61 ,68 ,68 ,65
7 -
8 84 ,89 ,80
9 97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 05/07/2019
Giải ĐB 81937
Giải Nhất 00433
Giải Nhì 81286 55350
Giải Ba 19483 98948 66315 87012 46315 58704
Giải Tư 0909 6903 5444 0134
Giải Năm 4221 8132 7896 0419 3319 4167
Giải Sáu 525 820 921
Giải Bảy 95 19 33 39
Đầu Lô tô
0 04 ,09 ,03
1 15 ,12 ,15 ,19 ,19 ,19
2 21 ,25 ,20 ,21
3 37 ,33 ,34 ,32 ,33 ,39
4 48 ,44
5 50
6 67
7 -
8 86 ,83
9 96 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 04/07/2019
Giải ĐB 19120
Giải Nhất 63741
Giải Nhì 38353 93296
Giải Ba 29158 64899 76760 15050 12602 24702
Giải Tư 0525 1282 2047 3072
Giải Năm 1351 9763 0857 6857 7965 6430
Giải Sáu 968 096 507
Giải Bảy 95 31 88 13
Đầu Lô tô
0 02 ,02 ,07
1 13
2 20 ,25
3 30 ,31
4 41 ,47
5 53 ,58 ,50 ,51 ,57 ,57
6 60 ,63 ,65 ,68
7 72
8 82 ,88
9 96 ,99 ,96 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 03/07/2019
Giải ĐB 07188
Giải Nhất 79085
Giải Nhì 21703 66598
Giải Ba 85756 37276 00066 10446 66310 89907
Giải Tư 2496 6798 6950 4415
Giải Năm 9787 2019 5766 2997 7065 6028
Giải Sáu 290 348 631
Giải Bảy 64 58 57 26
Đầu Lô tô
0 03 ,07
1 10 ,15 ,19
2 28 ,26
3 31
4 46 ,48
5 56 ,50 ,58 ,57
6 66 ,66 ,65 ,64
7 76
8 88 ,85 ,87
9 98 ,96 ,98 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 02/07/2019
Giải ĐB 85978
Giải Nhất 66484
Giải Nhì 73772 58816
Giải Ba 67055 52550 46331 01315 68324 72988
Giải Tư 6856 0319 5675 3374
Giải Năm 2238 2877 2033 1030 7479 7204
Giải Sáu 401 767 900
Giải Bảy 24 07 58 95
Đầu Lô tô
0 04 ,01 ,00 ,07
1 16 ,15 ,19
2 24 ,24
3 31 ,38 ,33 ,30
4 -
5 55 ,50 ,56 ,58
6 67
7 78 ,72 ,75 ,74 ,77 ,79
8 84 ,88
9 95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 01/07/2019
Giải ĐB 31284
Giải Nhất 15393
Giải Nhì 04274 21312
Giải Ba 17715 16852 97575 98176 35770 98405
Giải Tư 8064 9941 6085 4292
Giải Năm 5564 5078 3024 8840 9686 9003
Giải Sáu 771 809 234
Giải Bảy 72 93 77 39
Đầu Lô tô
0 05 ,03 ,09
1 12 ,15
2 24
3 34 ,39
4 41 ,40
5 52
6 64 ,64
7 74 ,75 ,76 ,70 ,78 ,71 ,72 ,77
8 84 ,85 ,86
9 93 ,92 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 30/06/2019
Giải ĐB 73622
Giải Nhất 92650
Giải Nhì 27142 26723
Giải Ba 67021 17143 15334 97804 61489 80839
Giải Tư 6146 2348 5577 2831
Giải Năm 3067 4230 9699 3414 3374 4650
Giải Sáu 586 995 997
Giải Bảy 77 01 94 42
Đầu Lô tô
0 04 ,01
1 14
2 22 ,23 ,21
3 34 ,39 ,31 ,30
4 42 ,43 ,46 ,48 ,42
5 50 ,50
6 67
7 77 ,74 ,77
8 89 ,86
9 99 ,95 ,97 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 29/06/2019
Giải ĐB 97734
Giải Nhất 58493
Giải Nhì 49762 51935
Giải Ba 03064 54365 97448 00329 75100 67838
Giải Tư 6008 9597 1968 7837
Giải Năm 2086 0811 5992 9301 3982 6541
Giải Sáu 299 836 526
Giải Bảy 10 86 85 92
Đầu Lô tô
0 00 ,08 ,01
1 11 ,10
2 29 ,26
3 34 ,35 ,38 ,37 ,36
4 48 ,41
5 -
6 62 ,64 ,65 ,68
7 -
8 86 ,82 ,86 ,85
9 93 ,97 ,92 ,99 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 28/06/2019
Giải ĐB 98073
Giải Nhất 45763
Giải Nhì 15351 32341
Giải Ba 27799 85413 26094 94620 93354 20309
Giải Tư 3402 4770 6880 7930
Giải Năm 8681 7759 7037 3897 5259 2412
Giải Sáu 483 393 793
Giải Bảy 10 38 54 55
Đầu Lô tô
0 09 ,02
1 13 ,12 ,10
2 20
3 30 ,37 ,38
4 41
5 51 ,54 ,59 ,59 ,54 ,55
6 63
7 73 ,70
8 80 ,81 ,83
9 99 ,94 ,97 ,93 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 27/06/2019
Giải ĐB 51776
Giải Nhất 72323
Giải Nhì 34926 74307
Giải Ba 98856 49064 54649 90065 27047 58920
Giải Tư 3166 9702 5755 7064
Giải Năm 6286 3734 7471 7131 4168 1054
Giải Sáu 317 955 227
Giải Bảy 88 20 75 04
Đầu Lô tô
0 07 ,02 ,04
1 17
2 23 ,26 ,20 ,27 ,20
3 34 ,31
4 49 ,47
5 56 ,55 ,54 ,55
6 64 ,65 ,66 ,64 ,68
7 76 ,71 ,75
8 86 ,88
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 26/06/2019
Giải ĐB 90895
Giải Nhất 20729
Giải Nhì 36942 27217
Giải Ba 59499 35900 74861 04254 91787 53066
Giải Tư 0841 5539 1428 5912
Giải Năm 4937 2048 5625 7076 6119 7190
Giải Sáu 968 223 890
Giải Bảy 14 28 65 50
Đầu Lô tô
0 00
1 17 ,12 ,19 ,14
2 29 ,28 ,25 ,23 ,28
3 39 ,37
4 42 ,41 ,48
5 54 ,50
6 61 ,66 ,68 ,65
7 76
8 87
9 95 ,99 ,90 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 25/06/2019
Giải ĐB 53768
Giải Nhất 37656
Giải Nhì 89892 99859
Giải Ba 16273 03052 55789 26128 63211 38163
Giải Tư 5531 0922 5225 4330
Giải Năm 9865 8867 0718 5086 2804 9634
Giải Sáu 920 512 135
Giải Bảy 19 90 44 52
Đầu Lô tô
0 04
1 11 ,18 ,12 ,19
2 28 ,22 ,25 ,20
3 31 ,30 ,34 ,35
4 44
5 56 ,59 ,52 ,52
6 68 ,63 ,65 ,67
7 73
8 89 ,86
9 92 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 24/06/2019
Giải ĐB 82084
Giải Nhất 93974
Giải Nhì 85506 07011
Giải Ba 11558 56701 54362 00172 97513 55222
Giải Tư 7672 9836 6648 6405
Giải Năm 7039 0150 5506 0544 5231 8024
Giải Sáu 685 596 016
Giải Bảy 90 44 16 64
Đầu Lô tô
0 06 ,01 ,05 ,06
1 11 ,13 ,16 ,16
2 22 ,24
3 36 ,39 ,31
4 48 ,44 ,44
5 58 ,50
6 62 ,64
7 74 ,72 ,72
8 84 ,85
9 96 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/06/2019
Giải ĐB 84095
Giải Nhất 36484
Giải Nhì 47726 39519
Giải Ba 42208 41739 23557 80379 17507 37216
Giải Tư 3591 8107 1757 4133
Giải Năm 8596 1219 7053 4452 1405 5333
Giải Sáu 121 892 015
Giải Bảy 60 12 17 00
Đầu Lô tô
0 08 ,07 ,07 ,05 ,00
1 19 ,16 ,19 ,15 ,12 ,17
2 26 ,21
3 39 ,33 ,33
4 -
5 57 ,57 ,53 ,52
6 60
7 79
8 84
9 95 ,91 ,96 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 22/06/2019
Giải ĐB 13304
Giải Nhất 33760
Giải Nhì 06198 79995
Giải Ba 14296 90658 05995 93833 10127 83562
Giải Tư 7466 7263 6154 7084
Giải Năm 2302 3296 9586 9809 9729 2798
Giải Sáu 162 854 616
Giải Bảy 34 35 87 45
Đầu Lô tô
0 04 ,02 ,09
1 16
2 27 ,29
3 33 ,34 ,35
4 45
5 58 ,54 ,54
6 60 ,62 ,66 ,63 ,62
7 -
8 84 ,86 ,87
9 98 ,95 ,96 ,95 ,96 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 21/06/2019
Giải ĐB 69886
Giải Nhất 10248
Giải Nhì 33354 45804
Giải Ba 57190 30609 17491 64528 39346 99100
Giải Tư 1428 5182 0193 8434
Giải Năm 6158 5233 6291 8518 3726 6340
Giải Sáu 047 658 807
Giải Bảy 11 40 37 57
Đầu Lô tô
0 04 ,09 ,00 ,07
1 18 ,11
2 28 ,28 ,26
3 34 ,33 ,37
4 48 ,46 ,40 ,47 ,40
5 54 ,58 ,58 ,57
6 -
7 -
8 86 ,82
9 90 ,91 ,93 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 20/06/2019
Giải ĐB 25132
Giải Nhất 62479
Giải Nhì 76620 28020
Giải Ba 77936 73016 41714 84749 40382 53952
Giải Tư 0553 9029 7828 8713
Giải Năm 6440 7413 1958 6687 6379 3140
Giải Sáu 697 548 461
Giải Bảy 09 53 87 97
Đầu Lô tô
0 09
1 16 ,14 ,13 ,13
2 20 ,20 ,29 ,28
3 32 ,36
4 49 ,40 ,40 ,48
5 52 ,53 ,58 ,53
6 61
7 79 ,79
8 82 ,87 ,87
9 97 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 19/06/2019
Giải ĐB 29853
Giải Nhất 88266
Giải Nhì 35116 82733
Giải Ba 19208 81297 27993 87142 90686 18990
Giải Tư 4661 0076 9153 5327
Giải Năm 7791 7167 1968 1478 5800 0175
Giải Sáu 787 279 455
Giải Bảy 45 21 58 89
Đầu Lô tô
0 08 ,00
1 16
2 27 ,21
3 33
4 42 ,45
5 53 ,53 ,55 ,58
6 66 ,61 ,67 ,68
7 76 ,78 ,75 ,79
8 86 ,87 ,89
9 97 ,93 ,90 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 18/06/2019
Giải ĐB 86598
Giải Nhất 39828
Giải Nhì 79262 02646
Giải Ba 41699 13988 10483 70653 23279 54378
Giải Tư 8247 3674 4100 4620
Giải Năm 4640 9007 6357 2581 3965 3987
Giải Sáu 795 727 094
Giải Bảy 60 23 39 19
Đầu Lô tô
0 00 ,07
1 19
2 28 ,20 ,27 ,23
3 39
4 46 ,47 ,40
5 53 ,57
6 62 ,65 ,60
7 79 ,78 ,74
8 88 ,83 ,81 ,87
9 98 ,99 ,95 ,94
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.