thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 22/05/2019
Giải ĐB 31635
Giải Nhất 94144
Giải Nhì 14202 22957
Giải Ba 37202 07147 46919 50485 34777 47286
Giải Tư 7964 4405 0167 7978
Giải Năm 5981 7847 3402 6945 2838 1600
Giải Sáu 888 094 338
Giải Bảy 39 99 73 00
Đầu Lô tô
0 02 ,02 ,05 ,02 ,00 ,00
1 19
2 -
3 35 ,38 ,38 ,39
4 44 ,47 ,47 ,45
5 57
6 64 ,67
7 77 ,78 ,73
8 85 ,86 ,81 ,88
9 94 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 21/05/2019
Giải ĐB 04934
Giải Nhất 10898
Giải Nhì 08895 01278
Giải Ba 17137 01068 97069 71807 48890 43994
Giải Tư 7046 3826 0119 5064
Giải Năm 5464 4498 9375 9087 1398 7094
Giải Sáu 378 159 040
Giải Bảy 37 57 56 29
Đầu Lô tô
0 07
1 19
2 26 ,29
3 34 ,37 ,37
4 46 ,40
5 59 ,57 ,56
6 68 ,69 ,64 ,64
7 78 ,75 ,78
8 87
9 98 ,95 ,90 ,94 ,98 ,98 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 20/05/2019
Giải ĐB 43464
Giải Nhất 93972
Giải Nhì 68146 13245
Giải Ba 63982 99181 35268 27480 59551 49534
Giải Tư 2781 1382 9744 8878
Giải Năm 2181 7683 5356 0520 3021 9102
Giải Sáu 807 376 552
Giải Bảy 60 01 47 15
Đầu Lô tô
0 02 ,07 ,01
1 15
2 20 ,21
3 34
4 46 ,45 ,44 ,47
5 51 ,56 ,52
6 64 ,68 ,60
7 72 ,78 ,76
8 82 ,81 ,80 ,81 ,82 ,81 ,83
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/05/2019
Giải ĐB 20112
Giải Nhất 93858
Giải Nhì 16996 72107
Giải Ba 39550 52015 61595 77482 07613 31996
Giải Tư 0225 7577 9976 6368
Giải Năm 5144 7703 1841 2886 2487 4869
Giải Sáu 557 594 385
Giải Bảy 68 49 44 15
Đầu Lô tô
0 07 ,03
1 12 ,15 ,13 ,15
2 25
3 -
4 44 ,41 ,49 ,44
5 58 ,50 ,57
6 68 ,69 ,68
7 77 ,76
8 82 ,86 ,87 ,85
9 96 ,95 ,96 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 18/05/2019
Giải ĐB 92849
Giải Nhất 00559
Giải Nhì 29651 34273
Giải Ba 13382 58591 11158 15549 92309 28277
Giải Tư 7652 6684 6421 5766
Giải Năm 6999 3505 5416 5169 3740 7973
Giải Sáu 136 761 834
Giải Bảy 67 19 57 54
Đầu Lô tô
0 09 ,05
1 16 ,19
2 21
3 36 ,34
4 49 ,49 ,40
5 59 ,51 ,58 ,52 ,57 ,54
6 66 ,69 ,61 ,67
7 73 ,77 ,73
8 82 ,84
9 91 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 17/05/2019
Giải ĐB 10532
Giải Nhất 89701
Giải Nhì 62850 33857
Giải Ba 78704 82581 44059 37501 81191 16255
Giải Tư 1515 1612 6947 2886
Giải Năm 1775 7604 9546 7980 4601 3484
Giải Sáu 035 215 349
Giải Bảy 00 05 45 54
Đầu Lô tô
0 01 ,04 ,01 ,04 ,01 ,00 ,05
1 15 ,12 ,15
2 -
3 32 ,35
4 47 ,46 ,49 ,45
5 50 ,57 ,59 ,55 ,54
6 -
7 75
8 81 ,86 ,80 ,84
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 16/05/2019
Giải ĐB 23736
Giải Nhất 79828
Giải Nhì 03842 06815
Giải Ba 21375 62432 01012 10442 60475 47621
Giải Tư 2372 8131 1127 6389
Giải Năm 0440 6823 0889 6006 2353 0285
Giải Sáu 407 967 836
Giải Bảy 26 90 60 96
Đầu Lô tô
0 06 ,07
1 15 ,12
2 28 ,21 ,27 ,23 ,26
3 36 ,32 ,31 ,36
4 42 ,42 ,40
5 53
6 67 ,60
7 75 ,75 ,72
8 89 ,89 ,85
9 90 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 15/05/2019
Giải ĐB 22819
Giải Nhất 20823
Giải Nhì 46041 84326
Giải Ba 64735 82655 66476 49302 17047 45587
Giải Tư 2938 1239 2553 2370
Giải Năm 1355 2398 3873 8551 0408 7133
Giải Sáu 432 908 213
Giải Bảy 81 18 33 17
Đầu Lô tô
0 02 ,08 ,08
1 19 ,13 ,18 ,17
2 23 ,26
3 35 ,38 ,39 ,33 ,32 ,33
4 41 ,47
5 55 ,53 ,55 ,51
6 -
7 76 ,70 ,73
8 87 ,81
9 98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 14/05/2019
Giải ĐB 38982
Giải Nhất 05375
Giải Nhì 60528 32359
Giải Ba 66826 37607 39653 09553 41779 03386
Giải Tư 4574 6192 7468 3405
Giải Năm 5298 9749 1395 4325 4017 1260
Giải Sáu 350 418 660
Giải Bảy 13 93 80 55
Đầu Lô tô
0 07 ,05
1 17 ,18 ,13
2 28 ,26 ,25
3 -
4 49
5 59 ,53 ,53 ,50 ,55
6 68 ,60 ,60
7 75 ,79 ,74
8 82 ,86 ,80
9 92 ,98 ,95 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 13/05/2019
Giải ĐB 75368
Giải Nhất 37158
Giải Nhì 80493 16955
Giải Ba 97592 51907 19021 07997 53557 72877
Giải Tư 7369 2235 9650 7699
Giải Năm 2346 6422 4793 7344 8014 2746
Giải Sáu 347 259 591
Giải Bảy 59 65 90 75
Đầu Lô tô
0 07
1 14
2 21 ,22
3 35
4 46 ,44 ,46 ,47
5 58 ,55 ,57 ,50 ,59 ,59
6 68 ,69 ,65
7 77 ,75
8 -
9 93 ,92 ,97 ,99 ,93 ,91 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/05/2019
Giải ĐB 55886
Giải Nhất 88930
Giải Nhì 64361 57913
Giải Ba 59974 65877 72267 17766 64757 05955
Giải Tư 6416 2257 7256 8077
Giải Năm 4068 9923 3342 2980 6080 7315
Giải Sáu 662 060 707
Giải Bảy 69 27 05 98
Đầu Lô tô
0 07 ,05
1 13 ,16 ,15
2 23 ,27
3 30
4 42
5 57 ,55 ,57 ,56
6 61 ,67 ,66 ,68 ,62 ,60 ,69
7 74 ,77 ,77
8 86 ,80 ,80
9 98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 11/05/2019
Giải ĐB 48500
Giải Nhất 57392
Giải Nhì 76623 40780
Giải Ba 87331 77449 80447 51697 25926 73951
Giải Tư 2192 8235 3304 0727
Giải Năm 9393 1610 4491 1252 6666 0103
Giải Sáu 063 932 529
Giải Bảy 49 62 57 22
Đầu Lô tô
0 00 ,04 ,03
1 10
2 23 ,26 ,27 ,29 ,22
3 31 ,35 ,32
4 49 ,47 ,49
5 51 ,52 ,57
6 66 ,63 ,62
7 -
8 80
9 92 ,97 ,92 ,93 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 10/05/2019
Giải ĐB 95735
Giải Nhất 32369
Giải Nhì 92000 14942
Giải Ba 47217 37126 80512 98470 77528 03272
Giải Tư 1299 9856 3072 1463
Giải Năm 4636 6868 7255 9113 8762 6625
Giải Sáu 342 085 940
Giải Bảy 71 99 39 79
Đầu Lô tô
0 00
1 17 ,12 ,13
2 26 ,28 ,25
3 35 ,36 ,39
4 42 ,42 ,40
5 56 ,55
6 69 ,63 ,68 ,62
7 70 ,72 ,72 ,71 ,79
8 85
9 99 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 09/05/2019
Giải ĐB 73052
Giải Nhất 42339
Giải Nhì 83545 50151
Giải Ba 60411 94981 69304 74427 61572 91268
Giải Tư 9868 8439 2376 4968
Giải Năm 1143 2644 5479 7574 7254 3959
Giải Sáu 001 147 793
Giải Bảy 00 35 66 67
Đầu Lô tô
0 04 ,01 ,00
1 11
2 27
3 39 ,39 ,35
4 45 ,43 ,44 ,47
5 52 ,51 ,54 ,59
6 68 ,68 ,68 ,66 ,67
7 72 ,76 ,79 ,74
8 81
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 08/05/2019
Giải ĐB 36128
Giải Nhất 26736
Giải Nhì 96881 19959
Giải Ba 10025 44711 57752 37464 74913 61368
Giải Tư 6273 4768 6316 8559
Giải Năm 1138 5803 4730 2198 4767 1587
Giải Sáu 810 681 188
Giải Bảy 90 89 15 24
Đầu Lô tô
0 03
1 11 ,13 ,16 ,10 ,15
2 28 ,25 ,24
3 36 ,38 ,30
4 -
5 59 ,52 ,59
6 64 ,68 ,68 ,67
7 73
8 81 ,87 ,81 ,88 ,89
9 98 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 07/05/2019
Giải ĐB 74530
Giải Nhất 97659
Giải Nhì 92731 72498
Giải Ba 69084 07844 77881 96914 51017 03073
Giải Tư 9896 5550 1053 6390
Giải Năm 9959 5205 9723 2701 9917 0792
Giải Sáu 838 832 555
Giải Bảy 49 43 02 66
Đầu Lô tô
0 05 ,01 ,02
1 14 ,17 ,17
2 23
3 30 ,31 ,38 ,32
4 44 ,49 ,43
5 59 ,50 ,53 ,59 ,55
6 66
7 73
8 84 ,81
9 98 ,96 ,90 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 06/05/2019
Giải ĐB 44642
Giải Nhất 33245
Giải Nhì 51731 58918
Giải Ba 86510 23429 14671 70334 19863 02608
Giải Tư 3563 7723 1189 1960
Giải Năm 4567 2004 5356 1643 7779 4850
Giải Sáu 639 181 737
Giải Bảy 33 79 93 26
Đầu Lô tô
0 08 ,04
1 18 ,10
2 29 ,23 ,26
3 31 ,34 ,39 ,37 ,33
4 42 ,45 ,43
5 56 ,50
6 63 ,63 ,60 ,67
7 71 ,79 ,79
8 89 ,81
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/05/2019
Giải ĐB 21900
Giải Nhất 21590
Giải Nhì 77814 07880
Giải Ba 88885 37102 31251 21211 81019 14854
Giải Tư 6022 1370 4771 6583
Giải Năm 2919 2093 8435 3754 6953 7963
Giải Sáu 333 374 515
Giải Bảy 41 17 16 32
Đầu Lô tô
0 00 ,02
1 14 ,11 ,19 ,19 ,15 ,17 ,16
2 22
3 35 ,33 ,32
4 41
5 51 ,54 ,54 ,53
6 63
7 70 ,71 ,74
8 80 ,85 ,83
9 90 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 04/05/2019
Giải ĐB 63371
Giải Nhất 61735
Giải Nhì 93293 66824
Giải Ba 42445 51148 51248 25354 54780 03866
Giải Tư 2121 3319 6444 2296
Giải Năm 0931 6277 9100 6159 9167 1289
Giải Sáu 343 823 593
Giải Bảy 25 23 03 60
Đầu Lô tô
0 00 ,03
1 19
2 24 ,21 ,23 ,25 ,23
3 35 ,31
4 45 ,48 ,48 ,44 ,43
5 54 ,59
6 66 ,67 ,60
7 71 ,77
8 80 ,89
9 93 ,96 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 03/05/2019
Giải ĐB 12050
Giải Nhất 74867
Giải Nhì 11837 29582
Giải Ba 86838 07814 50022 43043 97176 56876
Giải Tư 2363 9089 1324 5319
Giải Năm 4885 4422 7144 0583 0174 5654
Giải Sáu 489 261 200
Giải Bảy 30 96 70 75
Đầu Lô tô
0 00
1 14 ,19
2 22 ,24 ,22
3 37 ,38 ,30
4 43 ,44
5 50 ,54
6 67 ,63 ,61
7 76 ,76 ,74 ,70 ,75
8 82 ,89 ,85 ,83 ,89
9 96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 02/05/2019
Giải ĐB 94761
Giải Nhất 27423
Giải Nhì 52089 33063
Giải Ba 17346 33139 16736 01430 67481 08122
Giải Tư 5494 3915 3852 4205
Giải Năm 2306 1966 7662 1363 6045 4200
Giải Sáu 440 074 418
Giải Bảy 33 49 90 60
Đầu Lô tô
0 05 ,06 ,00
1 15 ,18
2 23 ,22
3 39 ,36 ,30 ,33
4 46 ,45 ,40 ,49
5 52
6 61 ,63 ,66 ,62 ,63 ,60
7 74
8 89 ,81
9 94 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 01/05/2019
Giải ĐB 34641
Giải Nhất 56596
Giải Nhì 81188 95672
Giải Ba 13683 44507 57885 99753 72552 85043
Giải Tư 3194 7018 6023 5632
Giải Năm 6205 2598 5631 4785 1752 7941
Giải Sáu 520 759 474
Giải Bảy 93 81 63 54
Đầu Lô tô
0 07 ,05
1 18
2 23 ,20
3 32 ,31
4 41 ,43 ,41
5 53 ,52 ,52 ,59 ,54
6 63
7 72 ,74
8 88 ,83 ,85 ,85 ,81
9 96 ,94 ,98 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 30/04/2019
Giải ĐB 93006
Giải Nhất 63474
Giải Nhì 19372 89850
Giải Ba 15658 14514 98848 56985 95486 62682
Giải Tư 2956 7500 1273 1345
Giải Năm 0039 6205 3869 6027 5590 4003
Giải Sáu 130 456 698
Giải Bảy 41 21 38 79
Đầu Lô tô
0 06 ,00 ,05 ,03
1 14
2 27 ,21
3 39 ,30 ,38
4 48 ,45 ,41
5 50 ,58 ,56 ,56
6 69
7 74 ,72 ,73 ,79
8 85 ,86 ,82
9 90 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 29/04/2019
Giải ĐB 00417
Giải Nhất 99059
Giải Nhì 74233 19149
Giải Ba 08786 90237 16254 23175 12778 09000
Giải Tư 5418 0878 7429 8988
Giải Năm 8242 1528 9730 4112 8010 6689
Giải Sáu 306 045 985
Giải Bảy 24 99 68 97
Đầu Lô tô
0 00 ,06
1 17 ,18 ,12 ,10
2 29 ,28 ,24
3 33 ,37 ,30
4 49 ,42 ,45
5 59 ,54
6 68
7 75 ,78 ,78
8 86 ,88 ,89 ,85
9 99 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 28/04/2019
Giải ĐB 61019
Giải Nhất 08071
Giải Nhì 36956 43274
Giải Ba 19721 97735 34803 78074 14794 62461
Giải Tư 0372 7354 8450 3651
Giải Năm 0699 1868 8281 7436 7935 2913
Giải Sáu 118 668 234
Giải Bảy 80 83 70 02
Đầu Lô tô
0 03 ,02
1 19 ,13 ,18
2 21
3 35 ,36 ,35 ,34
4 -
5 56 ,54 ,50 ,51
6 61 ,68 ,68
7 71 ,74 ,74 ,72 ,70
8 81 ,80 ,83
9 94 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 27/04/2019
Giải ĐB 66029
Giải Nhất 94740
Giải Nhì 58069 60284
Giải Ba 42218 15942 90074 98098 66531 88293
Giải Tư 4080 7365 4190 9778
Giải Năm 3003 0742 9202 3960 5242 3212
Giải Sáu 145 115 398
Giải Bảy 28 86 26 64
Đầu Lô tô
0 03 ,02
1 18 ,12 ,15
2 29 ,28 ,26
3 31
4 40 ,42 ,42 ,42 ,45
5 -
6 69 ,65 ,60 ,64
7 74 ,78
8 84 ,80 ,86
9 98 ,93 ,90 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 26/04/2019
Giải ĐB 41702
Giải Nhất 18023
Giải Nhì 75633 30292
Giải Ba 95500 49684 22534 96913 53619 69423
Giải Tư 4175 8788 3148 0800
Giải Năm 9727 0788 8233 9301 7988 1557
Giải Sáu 941 607 895
Giải Bảy 92 51 16 12
Đầu Lô tô
0 02 ,00 ,00 ,01 ,07
1 13 ,19 ,16 ,12
2 23 ,23 ,27
3 33 ,34 ,33
4 48 ,41
5 57 ,51
6 -
7 75
8 84 ,88 ,88 ,88
9 92 ,95 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 25/04/2019
Giải ĐB 44188
Giải Nhất 53421
Giải Nhì 45059 72084
Giải Ba 17891 27596 77786 01952 14936 22174
Giải Tư 4546 7497 9332 7944
Giải Năm 5018 6027 9634 6974 2142 0264
Giải Sáu 879 328 792
Giải Bảy 76 62 84 80
Đầu Lô tô
0 -
1 18
2 21 ,27 ,28
3 36 ,32 ,34
4 46 ,44 ,42
5 59 ,52
6 64 ,62
7 74 ,74 ,79 ,76
8 88 ,84 ,86 ,84 ,80
9 91 ,96 ,97 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 24/04/2019
Giải ĐB 61229
Giải Nhất 64831
Giải Nhì 00868 27719
Giải Ba 81881 44597 54140 81218 08382 42866
Giải Tư 1063 1175 0196 0033
Giải Năm 6405 2895 6775 0923 8548 5912
Giải Sáu 458 651 973
Giải Bảy 30 90 52 01
Đầu Lô tô
0 05 ,01
1 19 ,18 ,12
2 29 ,23
3 31 ,33 ,30
4 40 ,48
5 58 ,51 ,52
6 68 ,66 ,63
7 75 ,75 ,73
8 81 ,82
9 97 ,96 ,95 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 23/04/2019
Giải ĐB 95541
Giải Nhất 87314
Giải Nhì 18334 90509
Giải Ba 94798 45157 24947 40973 44038 65617
Giải Tư 5052 7310 3589 4889
Giải Năm 6271 8748 7539 9828 6164 9662
Giải Sáu 202 027 809
Giải Bảy 58 96 48 87
Đầu Lô tô
0 09 ,02 ,09
1 14 ,17 ,10
2 28 ,27
3 34 ,38 ,39
4 41 ,47 ,48 ,48
5 57 ,52 ,58
6 64 ,62
7 73 ,71
8 89 ,89 ,87
9 98 ,96
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.