thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 23/01/2020
Giải ĐB 16875
Giải Nhất 50936
Giải Nhì 00828 85363
Giải Ba 81620 37920 68187 88874 41569 48733
Giải Tư 2256 7283 7689 3593
Giải Năm 4093 0380 0449 1541 6493 6070
Giải Sáu 190 797 813
Giải Bảy 84 71 75 18
Đầu Lô tô
0 -
1 13 ,18
2 28 ,20 ,20
3 36 ,33
4 49 ,41
5 56
6 63 ,69
7 75 ,74 ,70 ,71 ,75
8 87 ,83 ,89 ,80 ,84
9 93 ,93 ,93 ,90 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 22/01/2020
Giải ĐB 96449
Giải Nhất 52583
Giải Nhì 93321 98092
Giải Ba 17331 26817 85451 69594 06675 87955
Giải Tư 5529 4843 2949 7470
Giải Năm 6176 6348 0911 8642 4495 6078
Giải Sáu 636 657 898
Giải Bảy 58 09 30 62
Đầu Lô tô
0 09
1 17 ,11
2 21 ,29
3 31 ,36 ,30
4 49 ,43 ,49 ,48 ,42
5 51 ,55 ,57 ,58
6 62
7 75 ,70 ,76 ,78
8 83
9 92 ,94 ,95 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 21/01/2020
Giải ĐB 38897
Giải Nhất 09947
Giải Nhì 29502 67025
Giải Ba 40848 77158 57065 97513 74163 35801
Giải Tư 2195 3772 3854 2571
Giải Năm 7240 5872 0635 8119 3443 6493
Giải Sáu 217 907 387
Giải Bảy 61 06 55 85
Đầu Lô tô
0 02 ,01 ,07 ,06
1 13 ,19 ,17
2 25
3 35
4 47 ,48 ,40 ,43
5 58 ,54 ,55
6 65 ,63 ,61
7 72 ,71 ,72
8 87 ,85
9 97 ,95 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 20/01/2020
Giải ĐB 12850
Giải Nhất 03659
Giải Nhì 26439 17297
Giải Ba 27533 78672 59665 65497 54163 38041
Giải Tư 9951 0819 5524 9011
Giải Năm 6409 2308 9319 9272 0196 2832
Giải Sáu 148 820 476
Giải Bảy 13 85 37 44
Đầu Lô tô
0 09 ,08
1 19 ,11 ,19 ,13
2 24 ,20
3 39 ,33 ,32 ,37
4 41 ,48 ,44
5 50 ,59 ,51
6 65 ,63
7 72 ,72 ,76
8 85
9 97 ,97 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/01/2020
Giải ĐB 70921
Giải Nhất 78137
Giải Nhì 52621 09836
Giải Ba 49174 25062 29639 72434 50650 72551
Giải Tư 2876 1724 2521 0811
Giải Năm 2216 4705 1224 5372 5371 6946
Giải Sáu 939 228 392
Giải Bảy 23 11 34 95
Đầu Lô tô
0 05
1 11 ,16 ,11
2 21 ,21 ,24 ,21 ,24 ,28 ,23
3 37 ,36 ,39 ,34 ,39 ,34
4 46
5 50 ,51
6 62
7 74 ,76 ,72 ,71
8 -
9 92 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 18/01/2020
Giải ĐB 34706
Giải Nhất 91118
Giải Nhì 29837 38146
Giải Ba 01080 08089 62709 14042 77255 32218
Giải Tư 7951 0481 4730 3337
Giải Năm 9871 3345 9998 3635 0850 8174
Giải Sáu 849 764 801
Giải Bảy 89 71 59 48
Đầu Lô tô
0 06 ,09 ,01
1 18 ,18
2 -
3 37 ,30 ,37 ,35
4 46 ,42 ,45 ,49 ,48
5 55 ,51 ,50 ,59
6 64
7 71 ,74 ,71
8 80 ,89 ,81 ,89
9 98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 17/01/2020
Giải ĐB 97571
Giải Nhất 47197
Giải Nhì 47647 17744
Giải Ba 47592 26520 30084 79871 81710 50342
Giải Tư 9731 0247 2568 7406
Giải Năm 0171 9849 8978 7302 5438 0464
Giải Sáu 646 470 572
Giải Bảy 74 71 84 28
Đầu Lô tô
0 06 ,02
1 10
2 20 ,28
3 31 ,38
4 47 ,44 ,42 ,47 ,49 ,46
5 -
6 68 ,64
7 71 ,71 ,71 ,78 ,70 ,72 ,74 ,71
8 84 ,84
9 97 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 16/01/2020
Giải ĐB 72782
Giải Nhất 22594
Giải Nhì 39470 47122
Giải Ba 93338 58150 78231 16644 36281 68512
Giải Tư 5160 5620 1592 3662
Giải Năm 4591 6532 0312 9899 2437 1629
Giải Sáu 189 483 518
Giải Bảy 93 71 64 19
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,12 ,18 ,19
2 22 ,20 ,29
3 38 ,31 ,32 ,37
4 44
5 50
6 60 ,62 ,64
7 70 ,71
8 82 ,81 ,89 ,83
9 94 ,92 ,91 ,99 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 15/01/2020
Giải ĐB 26710
Giải Nhất 35188
Giải Nhì 25581 88005
Giải Ba 69977 85413 61620 04874 09021 00033
Giải Tư 8791 9127 8770 6440
Giải Năm 2126 3362 0322 1381 4294 6889
Giải Sáu 151 333 401
Giải Bảy 54 24 84 33
Đầu Lô tô
0 05 ,01
1 10 ,13
2 20 ,21 ,27 ,26 ,22 ,24
3 33 ,33 ,33
4 40
5 51 ,54
6 62
7 77 ,74 ,70
8 88 ,81 ,81 ,89 ,84
9 91 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 14/01/2020
Giải ĐB 32164
Giải Nhất 40635
Giải Nhì 37076 15567
Giải Ba 92691 33281 74665 39526 92296 83870
Giải Tư 1990 8996 7469 0883
Giải Năm 9658 8317 9144 8111 0488 5748
Giải Sáu 702 712 628
Giải Bảy 12 18 07 97
Đầu Lô tô
0 02 ,07
1 17 ,11 ,12 ,12 ,18
2 26 ,28
3 35
4 44 ,48
5 58
6 64 ,67 ,65 ,69
7 76 ,70
8 81 ,83 ,88
9 91 ,96 ,90 ,96 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 13/01/2020
Giải ĐB 41244
Giải Nhất 61359
Giải Nhì 02004 72103
Giải Ba 38414 14156 27571 65092 88749 28307
Giải Tư 9615 7828 4464 3784
Giải Năm 1657 0174 1906 1042 6267 9037
Giải Sáu 807 043 637
Giải Bảy 11 51 46 20
Đầu Lô tô
0 04 ,03 ,07 ,06 ,07
1 14 ,15 ,11
2 28 ,20
3 37 ,37
4 44 ,49 ,42 ,43 ,46
5 59 ,56 ,57 ,51
6 64 ,67
7 71 ,74
8 84
9 92
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/01/2020
Giải ĐB 90880
Giải Nhất 20246
Giải Nhì 07376 98111
Giải Ba 60558 01090 36569 00440 41981 11569
Giải Tư 2615 3860 1044 4242
Giải Năm 5420 9608 5129 4131 3935 2159
Giải Sáu 486 938 957
Giải Bảy 08 24 53 65
Đầu Lô tô
0 08 ,08
1 11 ,15
2 20 ,29 ,24
3 31 ,35 ,38
4 46 ,40 ,44 ,42
5 58 ,59 ,57 ,53
6 69 ,69 ,60 ,65
7 76
8 80 ,81 ,86
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 11/01/2020
Giải ĐB 33658
Giải Nhất 32909
Giải Nhì 67989 61821
Giải Ba 09815 80307 80281 26090 22437 12380
Giải Tư 4151 7277 7224 9694
Giải Năm 3891 4778 1030 0006 0244 8385
Giải Sáu 876 512 594
Giải Bảy 35 78 12 08
Đầu Lô tô
0 09 ,07 ,06 ,08
1 15 ,12 ,12
2 21 ,24
3 37 ,30 ,35
4 44
5 58 ,51
6 -
7 77 ,78 ,76 ,78
8 89 ,81 ,80 ,85
9 90 ,94 ,91 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 10/01/2020
Giải ĐB 26396
Giải Nhất 07249
Giải Nhì 62280 65932
Giải Ba 53999 82673 38330 80414 92920 24486
Giải Tư 5908 3688 5138 7264
Giải Năm 1894 4348 5461 9358 0686 4760
Giải Sáu 131 050 958
Giải Bảy 96 22 91 41
Đầu Lô tô
0 08
1 14
2 20 ,22
3 32 ,30 ,38 ,31
4 49 ,48 ,41
5 58 ,50 ,58
6 64 ,61 ,60
7 73
8 80 ,86 ,88 ,86
9 96 ,99 ,94 ,96 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 09/01/2020
Giải ĐB 91574
Giải Nhất 89090
Giải Nhì 67375 62647
Giải Ba 89474 48707 37558 65647 17990 68327
Giải Tư 4236 8700 1003 3575
Giải Năm 7981 4680 1761 8362 6218 8030
Giải Sáu 327 914 547
Giải Bảy 08 94 70 05
Đầu Lô tô
0 07 ,00 ,03 ,08 ,05
1 18 ,14
2 27 ,27
3 36 ,30
4 47 ,47 ,47
5 58
6 61 ,62
7 74 ,75 ,74 ,75 ,70
8 81 ,80
9 90 ,90 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 08/01/2020
Giải ĐB 78804
Giải Nhất 05932
Giải Nhì 92923 97549
Giải Ba 20552 17351 91202 31504 95158 87664
Giải Tư 4192 6308 5803 9572
Giải Năm 1903 7483 7493 5256 1405 4405
Giải Sáu 775 813 497
Giải Bảy 91 71 86 45
Đầu Lô tô
0 04 ,02 ,04 ,08 ,03 ,03 ,05 ,05
1 13
2 23
3 32
4 49 ,45
5 52 ,51 ,58 ,56
6 64
7 72 ,75 ,71
8 83 ,86
9 92 ,93 ,97 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 07/01/2020
Giải ĐB 14954
Giải Nhất 86395
Giải Nhì 65230 44442
Giải Ba 44100 23171 92152 34310 85371 33633
Giải Tư 1549 0572 5411 1123
Giải Năm 9187 2213 5454 1567 9785 8898
Giải Sáu 469 178 898
Giải Bảy 16 87 98 28
Đầu Lô tô
0 00
1 10 ,11 ,13 ,16
2 23 ,28
3 30 ,33
4 42 ,49
5 54 ,52 ,54
6 67 ,69
7 71 ,71 ,72 ,78
8 87 ,85 ,87
9 95 ,98 ,98 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 06/01/2020
Giải ĐB 14012
Giải Nhất 27116
Giải Nhì 49045 61784
Giải Ba 18025 85323 87635 02069 05472 52027
Giải Tư 5546 8159 5494 4443
Giải Năm 5634 3006 7014 9544 4947 3570
Giải Sáu 316 638 684
Giải Bảy 77 89 23 10
Đầu Lô tô
0 06
1 12 ,16 ,14 ,16 ,10
2 25 ,23 ,27 ,23
3 35 ,34 ,38
4 45 ,46 ,43 ,44 ,47
5 59
6 69
7 72 ,70 ,77
8 84 ,84 ,89
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/01/2020
Giải ĐB 45721
Giải Nhất 49581
Giải Nhì 90193 05073
Giải Ba 28749 57956 06164 80064 48288 65170
Giải Tư 9855 8994 8995 5266
Giải Năm 9974 7212 5754 4959 3908 9573
Giải Sáu 829 162 636
Giải Bảy 00 43 47 82
Đầu Lô tô
0 08 ,00
1 12
2 21 ,29
3 36
4 49 ,43 ,47
5 56 ,55 ,54 ,59
6 64 ,64 ,66 ,62
7 73 ,70 ,74 ,73
8 81 ,88 ,82
9 93 ,94 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 04/01/2020
Giải ĐB 54949
Giải Nhất 08119
Giải Nhì 18807 83419
Giải Ba 96779 17235 12384 84620 04288 97115
Giải Tư 9498 6409 8411 2897
Giải Năm 7106 3219 7061 3554 6767 3799
Giải Sáu 886 753 220
Giải Bảy 47 71 70 07
Đầu Lô tô
0 07 ,09 ,06 ,07
1 19 ,19 ,15 ,11 ,19
2 20 ,20
3 35
4 49 ,47
5 54 ,53
6 61 ,67
7 79 ,71 ,70
8 84 ,88 ,86
9 98 ,97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 03/01/2020
Giải ĐB 19143
Giải Nhất 80801
Giải Nhì 41658 64482
Giải Ba 15807 06706 76479 97337 19586 70550
Giải Tư 3284 3273 1823 8386
Giải Năm 9338 0960 2939 8430 1275 8036
Giải Sáu 363 587 433
Giải Bảy 82 89 02 37
Đầu Lô tô
0 01 ,07 ,06 ,02
1 -
2 23
3 37 ,38 ,39 ,30 ,36 ,33 ,37
4 43
5 58 ,50
6 60 ,63
7 79 ,73 ,75
8 82 ,86 ,84 ,86 ,87 ,82 ,89
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 02/01/2020
Giải ĐB 73604
Giải Nhất 27909
Giải Nhì 96677 59182
Giải Ba 26419 25056 94576 96614 06210 71718
Giải Tư 7486 1604 8369 5441
Giải Năm 0329 7801 5812 4287 9782 8338
Giải Sáu 411 031 776
Giải Bảy 58 34 88 48
Đầu Lô tô
0 04 ,09 ,04 ,01
1 19 ,14 ,10 ,18 ,12 ,11
2 29
3 38 ,31 ,34
4 41 ,48
5 56 ,58
6 69
7 77 ,76 ,76
8 82 ,86 ,87 ,82 ,88
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 01/01/2020
Giải ĐB 32905
Giải Nhất 86851
Giải Nhì 69764 91081
Giải Ba 72289 81599 94736 57203 69056 10028
Giải Tư 5910 0591 1570 0763
Giải Năm 0812 7394 4484 2367 8964 9068
Giải Sáu 487 533 646
Giải Bảy 58 53 41 29
Đầu Lô tô
0 05 ,03
1 10 ,12
2 28 ,29
3 36 ,33
4 46 ,41
5 51 ,56 ,58 ,53
6 64 ,63 ,67 ,64 ,68
7 70
8 81 ,89 ,84 ,87
9 99 ,91 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 31/12/2019
Giải ĐB 94908
Giải Nhất 49302
Giải Nhì 18108 56186
Giải Ba 15975 14777 32717 67954 48184 62704
Giải Tư 9764 4067 3398 4929
Giải Năm 5266 1039 5345 9842 3271 9591
Giải Sáu 790 812 777
Giải Bảy 14 92 29 48
Đầu Lô tô
0 08 ,02 ,08 ,04
1 17 ,12 ,14
2 29 ,29
3 39
4 45 ,42 ,48
5 54
6 64 ,67 ,66
7 75 ,77 ,71 ,77
8 86 ,84
9 98 ,91 ,90 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 30/12/2019
Giải ĐB 18988
Giải Nhất 48668
Giải Nhì 47991 35657
Giải Ba 18820 19040 74008 03454 47883 03994
Giải Tư 2118 3015 7345 1917
Giải Năm 3105 1707 1429 7360 7201 4545
Giải Sáu 319 411 577
Giải Bảy 61 22 06 81
Đầu Lô tô
0 08 ,05 ,07 ,01 ,06
1 18 ,15 ,17 ,19 ,11
2 20 ,29 ,22
3 -
4 40 ,45 ,45
5 57 ,54
6 68 ,60 ,61
7 77
8 88 ,83 ,81
9 91 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 29/12/2019
Giải ĐB 31701
Giải Nhất 22760
Giải Nhì 49305 35026
Giải Ba 90866 04092 27263 72704 38407 08896
Giải Tư 1593 0816 4711 1255
Giải Năm 8120 4328 6844 4860 6425 3001
Giải Sáu 527 181 599
Giải Bảy 85 51 52 55
Đầu Lô tô
0 01 ,05 ,04 ,07 ,01
1 16 ,11
2 26 ,20 ,28 ,25 ,27
3 -
4 44
5 55 ,51 ,52 ,55
6 60 ,66 ,63 ,60
7 -
8 81 ,85
9 92 ,96 ,93 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 28/12/2019
Giải ĐB 95201
Giải Nhất 21900
Giải Nhì 15098 67305
Giải Ba 19780 42810 60054 40807 61786 23635
Giải Tư 3323 8242 8327 3211
Giải Năm 3288 1776 0822 9062 3587 8421
Giải Sáu 185 936 796
Giải Bảy 89 65 84 10
Đầu Lô tô
0 01 ,00 ,05 ,07
1 10 ,11 ,10
2 23 ,27 ,22 ,21
3 35 ,36
4 42
5 54
6 62 ,65
7 76
8 80 ,86 ,88 ,87 ,85 ,89 ,84
9 98 ,96
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.