thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 31/03/2020
Giải ĐB 98819
Giải Nhất 44179
Giải Nhì 96294 96108
Giải Ba 61368 22973 51191 28270 11119 11461
Giải Tư 6484 4112 0063 8515
Giải Năm 4555 2238 0157 5358 6076 8185
Giải Sáu 957 130 489
Giải Bảy 17 45 96 10
Đầu Lô tô
0 08
1 19 ,19 ,12 ,15 ,17 ,10
2 -
3 38 ,30
4 45
5 55 ,57 ,58 ,57
6 68 ,61 ,63
7 79 ,73 ,70 ,76
8 84 ,85 ,89
9 94 ,91 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 30/03/2020
Giải ĐB 42902
Giải Nhất 92559
Giải Nhì 98712 08709
Giải Ba 03080 71055 13663 02249 36140 28867
Giải Tư 1559 3221 3343 0895
Giải Năm 4639 7093 8482 4906 2576 9849
Giải Sáu 314 495 258
Giải Bảy 55 94 79 05
Đầu Lô tô
0 02 ,09 ,06 ,05
1 12 ,14
2 21
3 39
4 49 ,40 ,43 ,49
5 59 ,55 ,59 ,58 ,55
6 63 ,67
7 76 ,79
8 80 ,82
9 95 ,93 ,95 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 29/03/2020
Giải ĐB 28914
Giải Nhất 63988
Giải Nhì 66992 90797
Giải Ba 99095 26209 16780 19311 58837 67813
Giải Tư 5147 2189 6051 0363
Giải Năm 3597 7479 9223 4583 2266 4751
Giải Sáu 342 556 502
Giải Bảy 24 66 52 88
Đầu Lô tô
0 09 ,02
1 14 ,11 ,13
2 23 ,24
3 37
4 47 ,42
5 51 ,51 ,56 ,52
6 63 ,66 ,66
7 79
8 88 ,80 ,89 ,83 ,88
9 92 ,97 ,95 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 28/03/2020
Giải ĐB 91159
Giải Nhất 40109
Giải Nhì 87459 66379
Giải Ba 97314 60879 30091 10908 57906 96546
Giải Tư 6281 0402 5637 7531
Giải Năm 3528 3363 6791 7953 1195 6735
Giải Sáu 815 758 345
Giải Bảy 74 03 10 23
Đầu Lô tô
0 09 ,08 ,06 ,02 ,03
1 14 ,15 ,10
2 28 ,23
3 37 ,31 ,35
4 46 ,45
5 59 ,59 ,53 ,58
6 63
7 79 ,79 ,74
8 81
9 91 ,91 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 27/03/2020
Giải ĐB 33555
Giải Nhất 52557
Giải Nhì 50894 51062
Giải Ba 17067 41228 31970 92048 36571 26045
Giải Tư 4978 9209 8932 8979
Giải Năm 9923 2793 6344 1138 5679 5484
Giải Sáu 204 276 911
Giải Bảy 82 38 99 54
Đầu Lô tô
0 09 ,04
1 11
2 28 ,23
3 32 ,38 ,38
4 48 ,45 ,44
5 55 ,57 ,54
6 62 ,67
7 70 ,71 ,78 ,79 ,79 ,76
8 84 ,82
9 94 ,93 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 26/03/2020
Giải ĐB 94135
Giải Nhất 22095
Giải Nhì 09748 36993
Giải Ba 72676 03613 18638 00004 49295 78138
Giải Tư 0172 3503 5464 8693
Giải Năm 4512 8354 8195 3258 7506 9634
Giải Sáu 910 855 136
Giải Bảy 06 93 82 80
Đầu Lô tô
0 04 ,03 ,06 ,06
1 13 ,12 ,10
2 -
3 35 ,38 ,38 ,34 ,36
4 48
5 54 ,58 ,55
6 64
7 76 ,72
8 82 ,80
9 95 ,93 ,95 ,93 ,95 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 25/03/2020
Giải ĐB 54296
Giải Nhất 54643
Giải Nhì 85240 19833
Giải Ba 47082 32268 46213 34273 56000 09457
Giải Tư 5564 0066 2488 4437
Giải Năm 7455 3884 3745 8018 4711 4882
Giải Sáu 184 517 673
Giải Bảy 68 19 21 48
Đầu Lô tô
0 00
1 13 ,18 ,11 ,17 ,19
2 21
3 33 ,37
4 43 ,40 ,45 ,48
5 57 ,55
6 68 ,64 ,66 ,68
7 73 ,73
8 82 ,88 ,84 ,82 ,84
9 96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 24/03/2020
Giải ĐB 31578
Giải Nhất 73112
Giải Nhì 34793 13159
Giải Ba 49320 52222 39477 62863 00021 73974
Giải Tư 7605 8743 3931 4385
Giải Năm 1116 0788 8887 1437 2565 0929
Giải Sáu 448 498 085
Giải Bảy 99 42 59 95
Đầu Lô tô
0 05
1 12 ,16
2 20 ,22 ,21 ,29
3 31 ,37
4 43 ,48 ,42
5 59 ,59
6 63 ,65
7 78 ,77 ,74
8 85 ,88 ,87 ,85
9 93 ,98 ,99 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 23/03/2020
Giải ĐB 36123
Giải Nhất 74096
Giải Nhì 74963 90401
Giải Ba 72038 89615 92996 48654 74774 28017
Giải Tư 5815 9852 8219 0411
Giải Năm 3975 8310 6703 4557 0504 7487
Giải Sáu 551 090 914
Giải Bảy 56 87 07 93
Đầu Lô tô
0 01 ,03 ,04 ,07
1 15 ,17 ,15 ,19 ,11 ,10 ,14
2 23
3 38
4 -
5 54 ,52 ,57 ,51 ,56
6 63
7 74 ,75
8 87 ,87
9 96 ,96 ,90 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 22/03/2020
Giải ĐB 46024
Giải Nhất 31360
Giải Nhì 46433 27853
Giải Ba 97952 29276 39119 02095 44500 12422
Giải Tư 0613 2813 8135 9527
Giải Năm 1434 4104 0658 7369 9922 0272
Giải Sáu 191 310 917
Giải Bảy 48 09 87 08
Đầu Lô tô
0 00 ,04 ,09 ,08
1 19 ,13 ,13 ,10 ,17
2 24 ,22 ,27 ,22
3 33 ,35 ,34
4 48
5 53 ,52 ,58
6 60 ,69
7 76 ,72
8 87
9 95 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 21/03/2020
Giải ĐB 55521
Giải Nhất 17703
Giải Nhì 75598 49924
Giải Ba 56896 96015 37437 74398 25272 85690
Giải Tư 1428 0443 7921 4724
Giải Năm 3314 3035 1677 7751 8334 7586
Giải Sáu 612 214 306
Giải Bảy 91 48 90 26
Đầu Lô tô
0 03 ,06
1 15 ,14 ,12 ,14
2 21 ,24 ,28 ,21 ,24 ,26
3 37 ,35 ,34
4 43 ,48
5 51
6 -
7 72 ,77
8 86
9 98 ,96 ,98 ,90 ,91 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 20/03/2020
Giải ĐB 85736
Giải Nhất 50768
Giải Nhì 07778 01694
Giải Ba 95155 67664 71816 05675 80446 19342
Giải Tư 6841 3562 0268 3456
Giải Năm 2591 1791 1714 7101 4306 4871
Giải Sáu 831 374 331
Giải Bảy 74 73 89 21
Đầu Lô tô
0 01 ,06
1 16 ,14
2 21
3 36 ,31 ,31
4 46 ,42 ,41
5 55 ,56
6 68 ,64 ,62 ,68
7 78 ,75 ,71 ,74 ,74 ,73
8 89
9 94 ,91 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 19/03/2020
Giải ĐB 85074
Giải Nhất 33372
Giải Nhì 86985 36432
Giải Ba 11074 01151 29579 69251 13863 22942
Giải Tư 7227 6123 0804 6806
Giải Năm 8004 8389 3963 1822 4929 3867
Giải Sáu 110 971 212
Giải Bảy 81 19 36 79
Đầu Lô tô
0 04 ,06 ,04
1 10 ,12 ,19
2 27 ,23 ,22 ,29
3 32 ,36
4 42
5 51 ,51
6 63 ,63 ,67
7 74 ,72 ,74 ,79 ,71 ,79
8 85 ,89 ,81
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 18/03/2020
Giải ĐB 81489
Giải Nhất 16279
Giải Nhì 16833 13453
Giải Ba 33416 18422 62872 73341 70559 86064
Giải Tư 1492 1565 5294 7895
Giải Năm 2797 2218 9847 4788 1000 7626
Giải Sáu 251 694 594
Giải Bảy 12 54 28 90
Đầu Lô tô
0 00
1 16 ,18 ,12
2 22 ,26 ,28
3 33
4 41 ,47
5 53 ,59 ,51 ,54
6 64 ,65
7 79 ,72
8 89 ,88
9 92 ,94 ,95 ,97 ,94 ,94 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 17/03/2020
Giải ĐB 52267
Giải Nhất 49403
Giải Nhì 94349 97172
Giải Ba 14746 72269 73511 34127 52035 82697
Giải Tư 7351 7084 4566 0590
Giải Năm 9343 0788 8915 6238 4912 1830
Giải Sáu 382 411 324
Giải Bảy 93 25 74 65
Đầu Lô tô
0 03
1 11 ,15 ,12 ,11
2 27 ,24 ,25
3 35 ,38 ,30
4 49 ,46 ,43
5 51
6 67 ,69 ,66 ,65
7 72 ,74
8 84 ,88 ,82
9 97 ,90 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 16/03/2020
Giải ĐB 28322
Giải Nhất 07557
Giải Nhì 65702 27990
Giải Ba 64263 88400 71845 11256 02428 45940
Giải Tư 2686 1044 5988 9434
Giải Năm 1010 0574 1724 0566 4075 7615
Giải Sáu 998 974 058
Giải Bảy 30 77 00 29
Đầu Lô tô
0 02 ,00 ,00
1 10 ,15
2 22 ,28 ,24 ,29
3 34 ,30
4 45 ,40 ,44
5 57 ,56 ,58
6 63 ,66
7 74 ,75 ,74 ,77
8 86 ,88
9 90 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 15/03/2020
Giải ĐB 18901
Giải Nhất 74415
Giải Nhì 31161 20773
Giải Ba 23514 55646 06937 73046 12636 49186
Giải Tư 1400 5832 8251 7684
Giải Năm 5471 2988 2124 3514 4015 7120
Giải Sáu 530 898 156
Giải Bảy 85 10 24 18
Đầu Lô tô
0 01 ,00
1 15 ,14 ,14 ,15 ,10 ,18
2 24 ,20 ,24
3 37 ,36 ,32 ,30
4 46 ,46
5 51 ,56
6 61
7 73 ,71
8 86 ,84 ,88 ,85
9 98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 14/03/2020
Giải ĐB 18915
Giải Nhất 50209
Giải Nhì 46360 69622
Giải Ba 71028 51970 15750 01316 58671 85924
Giải Tư 4090 5861 4710 2972
Giải Năm 0181 0274 3505 8715 4113 8599
Giải Sáu 714 187 621
Giải Bảy 98 35 02 15
Đầu Lô tô
0 09 ,05 ,02
1 15 ,16 ,10 ,15 ,13 ,14 ,15
2 22 ,28 ,24 ,21
3 35
4 -
5 50
6 60 ,61
7 70 ,71 ,72 ,74
8 81 ,87
9 90 ,99 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 13/03/2020
Giải ĐB 73118
Giải Nhất 09141
Giải Nhì 98087 40822
Giải Ba 52331 72524 22989 13005 58740 98211
Giải Tư 8423 1719 7100 9083
Giải Năm 1384 9262 9040 8400 5081 4900
Giải Sáu 852 814 387
Giải Bảy 92 82 02 99
Đầu Lô tô
0 05 ,00 ,00 ,00 ,02
1 18 ,11 ,19 ,14
2 22 ,24 ,23
3 31
4 41 ,40 ,40
5 52
6 62
7 -
8 87 ,89 ,83 ,84 ,81 ,87 ,82
9 92 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 12/03/2020
Giải ĐB 74951
Giải Nhất 27007
Giải Nhì 55721 08593
Giải Ba 13339 57361 72694 54853 93029 66362
Giải Tư 4054 8582 4532 3578
Giải Năm 4231 8198 5918 7332 6121 2635
Giải Sáu 209 821 619
Giải Bảy 44 56 01 47
Đầu Lô tô
0 07 ,09 ,01
1 18 ,19
2 21 ,29 ,21 ,21
3 39 ,32 ,31 ,32 ,35
4 44 ,47
5 51 ,53 ,54 ,56
6 61 ,62
7 78
8 82
9 93 ,94 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 11/03/2020
Giải ĐB 29224
Giải Nhất 68194
Giải Nhì 43580 38840
Giải Ba 08329 31050 05198 46360 11025 51779
Giải Tư 0725 2359 2302 6234
Giải Năm 4629 1141 8702 0626 9691 8499
Giải Sáu 445 065 174
Giải Bảy 45 79 21 11
Đầu Lô tô
0 02 ,02
1 11
2 24 ,29 ,25 ,25 ,29 ,26 ,21
3 34
4 40 ,41 ,45 ,45
5 50 ,59
6 60 ,65
7 79 ,74 ,79
8 80
9 94 ,98 ,91 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 10/03/2020
Giải ĐB 83549
Giải Nhất 12329
Giải Nhì 92542 35165
Giải Ba 59764 46481 97051 57851 13914 77505
Giải Tư 6407 6019 6797 0379
Giải Năm 2990 8896 1664 5590 1955 2214
Giải Sáu 206 597 471
Giải Bảy 99 01 17 63
Đầu Lô tô
0 05 ,07 ,06 ,01
1 14 ,19 ,14 ,17
2 29
3 -
4 49 ,42
5 51 ,51 ,55
6 65 ,64 ,64 ,63
7 79 ,71
8 81
9 97 ,90 ,96 ,90 ,97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 09/03/2020
Giải ĐB 95973
Giải Nhất 03777
Giải Nhì 43096 02288
Giải Ba 32579 37853 22678 40864 96861 18906
Giải Tư 6471 6581 6602 2389
Giải Năm 7956 6879 7209 5214 2437 0928
Giải Sáu 182 761 885
Giải Bảy 64 80 76 95
Đầu Lô tô
0 06 ,02 ,09
1 14
2 28
3 37
4 -
5 53 ,56
6 64 ,61 ,61 ,64
7 73 ,77 ,79 ,78 ,71 ,79 ,76
8 88 ,81 ,89 ,82 ,85 ,80
9 96 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 08/03/2020
Giải ĐB 55060
Giải Nhất 09692
Giải Nhì 35242 33557
Giải Ba 85243 84377 31610 46002 05394 84921
Giải Tư 1848 1585 6292 1640
Giải Năm 9995 8722 2765 2735 4543 0129
Giải Sáu 461 055 185
Giải Bảy 03 73 33 53
Đầu Lô tô
0 02 ,03
1 10
2 21 ,22 ,29
3 35 ,33
4 42 ,43 ,48 ,40 ,43
5 57 ,55 ,53
6 60 ,65 ,61
7 77 ,73
8 85 ,85
9 92 ,94 ,92 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 07/03/2020
Giải ĐB 87368
Giải Nhất 73173
Giải Nhì 27036 54544
Giải Ba 77812 59408 72899 82344 73114 19856
Giải Tư 5565 2531 8203 5162
Giải Năm 1387 1730 3015 3276 7577 7061
Giải Sáu 910 058 275
Giải Bảy 06 83 85 12
Đầu Lô tô
0 08 ,03 ,06
1 12 ,14 ,15 ,10 ,12
2 -
3 36 ,31 ,30
4 44 ,44
5 56 ,58
6 68 ,65 ,62 ,61
7 73 ,76 ,77 ,75
8 87 ,83 ,85
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 06/03/2020
Giải ĐB 78854
Giải Nhất 13173
Giải Nhì 62902 03693
Giải Ba 45332 16300 90057 90003 75573 23758
Giải Tư 6138 6326 0423 9311
Giải Năm 3204 6373 0188 0021 5847 4798
Giải Sáu 677 363 157
Giải Bảy 00 83 71 17
Đầu Lô tô
0 02 ,00 ,03 ,04 ,00
1 11 ,17
2 26 ,23 ,21
3 32 ,38
4 47
5 54 ,57 ,58 ,57
6 63
7 73 ,73 ,73 ,77 ,71
8 88 ,83
9 93 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 05/03/2020
Giải ĐB 52991
Giải Nhất 47359
Giải Nhì 44551 54484
Giải Ba 25666 68705 40379 60476 77838 35907
Giải Tư 6198 1793 9390 5253
Giải Năm 4866 7097 9363 2380 4177 4853
Giải Sáu 483 781 539
Giải Bảy 33 26 05 04
Đầu Lô tô
0 05 ,07 ,05 ,04
1 -
2 26
3 38 ,39 ,33
4 -
5 59 ,51 ,53 ,53
6 66 ,66 ,63
7 79 ,76 ,77
8 84 ,80 ,83 ,81
9 91 ,98 ,93 ,90 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 04/03/2020
Giải ĐB 51223
Giải Nhất 77441
Giải Nhì 02185 05377
Giải Ba 96983 92114 30946 32779 10349 83058
Giải Tư 7197 0353 4493 7508
Giải Năm 9413 6577 6324 2265 2398 4204
Giải Sáu 159 698 754
Giải Bảy 50 31 38 61
Đầu Lô tô
0 08 ,04
1 14 ,13
2 23 ,24
3 31 ,38
4 41 ,46 ,49
5 58 ,53 ,59 ,54 ,50
6 65 ,61
7 77 ,79 ,77
8 85 ,83
9 97 ,93 ,98 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 03/03/2020
Giải ĐB 38823
Giải Nhất 33276
Giải Nhì 12937 37028
Giải Ba 36500 35499 85025 81514 69229 78054
Giải Tư 8592 1640 4926 2018
Giải Năm 9288 9910 2811 4281 7653 4235
Giải Sáu 998 658 806
Giải Bảy 66 16 72 35
Đầu Lô tô
0 00 ,06
1 14 ,18 ,10 ,11 ,16
2 23 ,28 ,25 ,29 ,26
3 37 ,35 ,35
4 40
5 54 ,53 ,58
6 66
7 76 ,72
8 88 ,81
9 99 ,92 ,98
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.