thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 15/09/2019
Giải ĐB 42303
Giải Nhất 57562
Giải Nhì 02519 07032
Giải Ba 21265 62510 18228 00379 92646 52511
Giải Tư 7856 5596 1039 9868
Giải Năm 5463 5588 2429 7797 4374 5673
Giải Sáu 687 961 648
Giải Bảy 88 42 12 89
Đầu Lô tô
0 03
1 19 ,10 ,11 ,12
2 28 ,29
3 32 ,39
4 46 ,48 ,42
5 56
6 62 ,65 ,68 ,63 ,61
7 79 ,74 ,73
8 88 ,87 ,88 ,89
9 96 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 14/09/2019
Giải ĐB 81843
Giải Nhất 53557
Giải Nhì 76583 53032
Giải Ba 86806 23148 62208 00500 46350 01197
Giải Tư 9368 6620 3970 7712
Giải Năm 1187 3565 6327 1125 6169 1037
Giải Sáu 689 673 268
Giải Bảy 34 57 56 37
Đầu Lô tô
0 06 ,08 ,00
1 12
2 20 ,27 ,25
3 32 ,37 ,34 ,37
4 43 ,48
5 57 ,50 ,57 ,56
6 68 ,65 ,69 ,68
7 70 ,73
8 83 ,87 ,89
9 97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 13/09/2019
Giải ĐB 82182
Giải Nhất 68797
Giải Nhì 12518 28491
Giải Ba 88892 99144 42486 82318 97756 62567
Giải Tư 1784 5609 8270 4080
Giải Năm 3437 3692 0524 6079 7520 3544
Giải Sáu 503 374 333
Giải Bảy 48 79 26 38
Đầu Lô tô
0 09 ,03
1 18 ,18
2 24 ,20 ,26
3 37 ,33 ,38
4 44 ,44 ,48
5 56
6 67
7 70 ,79 ,74 ,79
8 82 ,86 ,84 ,80
9 97 ,91 ,92 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 12/09/2019
Giải ĐB 75717
Giải Nhất 46105
Giải Nhì 80273 26932
Giải Ba 82563 42814 92189 81894 26636 46955
Giải Tư 8823 1303 3064 4856
Giải Năm 2720 9697 3267 5228 1266 4747
Giải Sáu 526 221 924
Giải Bảy 15 64 70 80
Đầu Lô tô
0 05 ,03
1 17 ,14 ,15
2 23 ,20 ,28 ,26 ,21 ,24
3 32 ,36
4 47
5 55 ,56
6 63 ,64 ,67 ,66 ,64
7 73 ,70
8 89 ,80
9 94 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 11/09/2019
Giải ĐB 53841
Giải Nhất 32820
Giải Nhì 25167 87437
Giải Ba 47263 87736 39104 77049 87267 59769
Giải Tư 0712 9112 5141 0699
Giải Năm 1353 2864 0118 1164 3105 7669
Giải Sáu 012 963 648
Giải Bảy 61 74 77 07
Đầu Lô tô
0 04 ,05 ,07
1 12 ,12 ,18 ,12
2 20
3 37 ,36
4 41 ,49 ,41 ,48
5 53
6 67 ,63 ,67 ,69 ,64 ,64 ,69 ,63 ,61
7 74 ,77
8 -
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 10/09/2019
Giải ĐB 82811
Giải Nhất 67742
Giải Nhì 07532 17147
Giải Ba 41927 52858 04482 77612 32073 56974
Giải Tư 1417 4068 3870 8223
Giải Năm 0236 2816 2298 6775 6825 4215
Giải Sáu 251 547 387
Giải Bảy 24 71 43 06
Đầu Lô tô
0 06
1 11 ,12 ,17 ,16 ,15
2 27 ,23 ,25 ,24
3 32 ,36
4 42 ,47 ,47 ,43
5 58 ,51
6 68
7 73 ,74 ,70 ,75 ,71
8 82 ,87
9 98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 09/09/2019
Giải ĐB 52783
Giải Nhất 00917
Giải Nhì 80560 79345
Giải Ba 91923 74919 39678 73482 57620 57438
Giải Tư 7070 2064 9086 2034
Giải Năm 9628 2868 8765 0017 4251 2931
Giải Sáu 217 457 448
Giải Bảy 04 16 26 91
Đầu Lô tô
0 04
1 17 ,19 ,17 ,17 ,16
2 23 ,20 ,28 ,26
3 38 ,34 ,31
4 45 ,48
5 51 ,57
6 60 ,64 ,68 ,65
7 78 ,70
8 83 ,82 ,86
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 08/09/2019
Giải ĐB 44868
Giải Nhất 77679
Giải Nhì 63505 91051
Giải Ba 87214 83163 91238 51695 32727 46783
Giải Tư 4597 6596 3882 7222
Giải Năm 0530 5563 9528 2585 7148 3853
Giải Sáu 491 279 997
Giải Bảy 23 02 00 13
Đầu Lô tô
0 05 ,02 ,00
1 14 ,13
2 27 ,22 ,28 ,23
3 38 ,30
4 48
5 51 ,53
6 68 ,63 ,63
7 79 ,79
8 83 ,82 ,85
9 95 ,97 ,96 ,91 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 07/09/2019
Giải ĐB 97616
Giải Nhất 01357
Giải Nhì 82135 66464
Giải Ba 82457 96970 53109 81190 25349 40983
Giải Tư 9738 7602 8425 8068
Giải Năm 9782 1476 5255 1459 0374 1883
Giải Sáu 503 552 821
Giải Bảy 88 48 21 70
Đầu Lô tô
0 09 ,02 ,03
1 16
2 25 ,21 ,21
3 35 ,38
4 49 ,48
5 57 ,57 ,55 ,59 ,52
6 64 ,68
7 70 ,76 ,74 ,70
8 83 ,82 ,83 ,88
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 06/09/2019
Giải ĐB 58517
Giải Nhất 15045
Giải Nhì 36548 93310
Giải Ba 79836 21826 14419 62322 27127 96909
Giải Tư 6406 8870 0414 9324
Giải Năm 9296 2221 0126 3335 8941 0581
Giải Sáu 947 666 467
Giải Bảy 96 60 31 77
Đầu Lô tô
0 09 ,06
1 17 ,10 ,19 ,14
2 26 ,22 ,27 ,24 ,21 ,26
3 36 ,35 ,31
4 45 ,48 ,41 ,47
5 -
6 66 ,67 ,60
7 70 ,77
8 81
9 96 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 05/09/2019
Giải ĐB 30051
Giải Nhất 43294
Giải Nhì 48137 43790
Giải Ba 51700 69689 39971 63070 39403 84610
Giải Tư 6240 2853 9803 2312
Giải Năm 7985 4203 2255 8178 4899 2794
Giải Sáu 441 896 157
Giải Bảy 50 03 16 58
Đầu Lô tô
0 00 ,03 ,03 ,03 ,03
1 10 ,12 ,16
2 -
3 37
4 40 ,41
5 51 ,53 ,55 ,57 ,50 ,58
6 -
7 71 ,70 ,78
8 89 ,85
9 94 ,90 ,99 ,94 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 04/09/2019
Giải ĐB 41784
Giải Nhất 40530
Giải Nhì 58805 88316
Giải Ba 02098 47475 70848 96221 50504 31213
Giải Tư 2874 0893 0824 6265
Giải Năm 0710 1090 1135 5682 8836 5896
Giải Sáu 636 955 442
Giải Bảy 63 58 57 32
Đầu Lô tô
0 05 ,04
1 16 ,13 ,10
2 21 ,24
3 30 ,35 ,36 ,36 ,32
4 48 ,42
5 55 ,58 ,57
6 65 ,63
7 75 ,74
8 84 ,82
9 98 ,93 ,90 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 03/09/2019
Giải ĐB 91254
Giải Nhất 37095
Giải Nhì 71323 56977
Giải Ba 41761 35543 29078 69655 48106 07296
Giải Tư 7892 1329 3774 9013
Giải Năm 3420 7426 1569 9065 3718 6003
Giải Sáu 404 287 594
Giải Bảy 83 60 82 06
Đầu Lô tô
0 06 ,03 ,04 ,06
1 13 ,18
2 23 ,29 ,20 ,26
3 -
4 43
5 54 ,55
6 61 ,69 ,65 ,60
7 77 ,78 ,74
8 87 ,83 ,82
9 95 ,96 ,92 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 02/09/2019
Giải ĐB 40725
Giải Nhất 77727
Giải Nhì 11421 33009
Giải Ba 88981 25570 33326 73380 05278 17839
Giải Tư 0861 1388 3816 9805
Giải Năm 7641 0146 0463 3340 3812 3943
Giải Sáu 254 785 457
Giải Bảy 12 24 52 61
Đầu Lô tô
0 09 ,05
1 16 ,12 ,12
2 25 ,27 ,21 ,26 ,24
3 39
4 41 ,46 ,40 ,43
5 54 ,57 ,52
6 61 ,63 ,61
7 70 ,78
8 81 ,80 ,88 ,85
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 01/09/2019
Giải ĐB 61697
Giải Nhất 26468
Giải Nhì 16660 81453
Giải Ba 14662 65449 52136 18193 23224 49029
Giải Tư 5234 0077 1995 0169
Giải Năm 5097 4318 4562 6628 4618 1993
Giải Sáu 675 685 564
Giải Bảy 84 19 31 77
Đầu Lô tô
0 -
1 18 ,18 ,19
2 24 ,29 ,28
3 36 ,34 ,31
4 49
5 53
6 68 ,60 ,62 ,69 ,62 ,64
7 77 ,75 ,77
8 85 ,84
9 97 ,93 ,95 ,97 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 31/08/2019
Giải ĐB 70560
Giải Nhất 42546
Giải Nhì 22099 14478
Giải Ba 47568 25900 57913 75336 00022 14889
Giải Tư 6514 1999 6018 8972
Giải Năm 2422 4750 1600 8706 7263 0069
Giải Sáu 602 794 385
Giải Bảy 60 27 44 95
Đầu Lô tô
0 00 ,00 ,06 ,02
1 13 ,14 ,18
2 22 ,22 ,27
3 36
4 46 ,44
5 50
6 60 ,68 ,63 ,69 ,60
7 78 ,72
8 89 ,85
9 99 ,99 ,94 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 30/08/2019
Giải ĐB 52766
Giải Nhất 33040
Giải Nhì 22888 21272
Giải Ba 40025 98932 37764 46827 84066 10293
Giải Tư 2978 0992 7776 3508
Giải Năm 8573 7699 9963 5752 6090 0885
Giải Sáu 925 666 490
Giải Bảy 79 19 83 63
Đầu Lô tô
0 08
1 19
2 25 ,27 ,25
3 32
4 40
5 52
6 66 ,64 ,66 ,63 ,66 ,63
7 72 ,78 ,76 ,73 ,79
8 88 ,85 ,83
9 93 ,92 ,99 ,90 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 29/08/2019
Giải ĐB 89773
Giải Nhất 76425
Giải Nhì 75302 01236
Giải Ba 81576 78563 13727 27635 55912 53228
Giải Tư 7652 1455 7113 2425
Giải Năm 0641 1404 8830 0220 0163 5724
Giải Sáu 672 228 796
Giải Bảy 55 24 96 79
Đầu Lô tô
0 02 ,04
1 12 ,13
2 25 ,27 ,28 ,25 ,20 ,24 ,28 ,24
3 36 ,35 ,30
4 41
5 52 ,55 ,55
6 63 ,63
7 73 ,76 ,72 ,79
8 -
9 96 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 28/08/2019
Giải ĐB 41362
Giải Nhất 43349
Giải Nhì 44385 30892
Giải Ba 42938 40230 48799 94281 72532 24562
Giải Tư 4808 0159 9024 2586
Giải Năm 2776 2143 8763 7307 2125 2434
Giải Sáu 809 784 053
Giải Bảy 99 32 71 54
Đầu Lô tô
0 08 ,07 ,09
1 -
2 24 ,25
3 38 ,30 ,32 ,34 ,32
4 49 ,43
5 59 ,53 ,54
6 62 ,62 ,63
7 76 ,71
8 85 ,81 ,86 ,84
9 92 ,99 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 27/08/2019
Giải ĐB 59662
Giải Nhất 59098
Giải Nhì 23795 42858
Giải Ba 86949 96307 91024 38249 95920 63250
Giải Tư 1633 7966 3827 7729
Giải Năm 2567 5120 4268 8308 6499 4992
Giải Sáu 562 114 214
Giải Bảy 02 60 41 45
Đầu Lô tô
0 07 ,08 ,02
1 14 ,14
2 24 ,20 ,27 ,29 ,20
3 33
4 49 ,49 ,41 ,45
5 58 ,50
6 62 ,66 ,67 ,68 ,62 ,60
7 -
8 -
9 98 ,95 ,99 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 26/08/2019
Giải ĐB 58963
Giải Nhất 95499
Giải Nhì 46867 37259
Giải Ba 39220 65210 33593 50495 43558 70564
Giải Tư 3139 3317 9627 6900
Giải Năm 0537 7984 3868 0139 9091 1163
Giải Sáu 444 178 705
Giải Bảy 00 58 85 98
Đầu Lô tô
0 00 ,05 ,00
1 10 ,17
2 20 ,27
3 39 ,37 ,39
4 44
5 59 ,58 ,58
6 63 ,67 ,64 ,68 ,63
7 78
8 84 ,85
9 99 ,93 ,95 ,91 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 25/08/2019
Giải ĐB 97301
Giải Nhất 24276
Giải Nhì 41864 95944
Giải Ba 93422 13700 15165 66796 00382 35261
Giải Tư 2638 6146 4725 3572
Giải Năm 9392 4529 2935 9142 8808 7546
Giải Sáu 780 307 578
Giải Bảy 30 71 13 19
Đầu Lô tô
0 01 ,00 ,08 ,07
1 13 ,19
2 22 ,25 ,29
3 38 ,35 ,30
4 44 ,46 ,42 ,46
5 -
6 64 ,65 ,61
7 76 ,72 ,78 ,71
8 82 ,80
9 96 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 24/08/2019
Giải ĐB 25362
Giải Nhất 12645
Giải Nhì 59625 58990
Giải Ba 64717 42078 32551 99169 82171 00419
Giải Tư 3273 1840 9361 0804
Giải Năm 0492 1882 1079 1694 7940 9382
Giải Sáu 382 645 322
Giải Bảy 23 44 31 28
Đầu Lô tô
0 04
1 17 ,19
2 25 ,22 ,23 ,28
3 31
4 45 ,40 ,40 ,45 ,44
5 51
6 62 ,69 ,61
7 78 ,71 ,73 ,79
8 82 ,82 ,82
9 90 ,92 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 23/08/2019
Giải ĐB 79347
Giải Nhất 21963
Giải Nhì 12818 83766
Giải Ba 05012 96538 24131 68691 48223 77480
Giải Tư 7476 6062 7573 4878
Giải Năm 8934 2587 0872 5367 9487 8089
Giải Sáu 121 648 694
Giải Bảy 01 80 39 89
Đầu Lô tô
0 01
1 18 ,12
2 23 ,21
3 38 ,31 ,34 ,39
4 47 ,48
5 -
6 63 ,66 ,62 ,67
7 76 ,73 ,78 ,72
8 80 ,87 ,87 ,89 ,80 ,89
9 91 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 22/08/2019
Giải ĐB 56093
Giải Nhất 64281
Giải Nhì 58617 29398
Giải Ba 99620 38604 96360 09531 82489 37240
Giải Tư 1839 3028 0340 6158
Giải Năm 9969 3158 0856 8416 4523 1234
Giải Sáu 975 833 764
Giải Bảy 52 39 41 44
Đầu Lô tô
0 04
1 17 ,16
2 20 ,28 ,23
3 31 ,39 ,34 ,33 ,39
4 40 ,40 ,41 ,44
5 58 ,58 ,56 ,52
6 60 ,69 ,64
7 75
8 81 ,89
9 93 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 21/08/2019
Giải ĐB 78137
Giải Nhất 35819
Giải Nhì 48856 11248
Giải Ba 97078 44556 91893 95114 08904 92625
Giải Tư 6544 2550 2472 2065
Giải Năm 3609 8198 6176 0089 9242 9950
Giải Sáu 354 387 795
Giải Bảy 95 50 58 00
Đầu Lô tô
0 04 ,09 ,00
1 19 ,14
2 25
3 37
4 48 ,44 ,42
5 56 ,56 ,50 ,50 ,54 ,50 ,58
6 65
7 78 ,72 ,76
8 89 ,87
9 93 ,98 ,95 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 20/08/2019
Giải ĐB 41265
Giải Nhất 73061
Giải Nhì 87238 32032
Giải Ba 91778 61653 23445 95454 44159 39497
Giải Tư 1953 9300 8184 3050
Giải Năm 1575 5068 7419 5479 6961 5421
Giải Sáu 772 784 753
Giải Bảy 51 08 19 84
Đầu Lô tô
0 00 ,08
1 19 ,19
2 21
3 38 ,32
4 45
5 53 ,54 ,59 ,53 ,50 ,53 ,51
6 65 ,61 ,68 ,61
7 78 ,75 ,79 ,72
8 84 ,84 ,84
9 97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 19/08/2019
Giải ĐB 91082
Giải Nhất 91467
Giải Nhì 81562 69297
Giải Ba 97138 00117 22541 31704 37630 90168
Giải Tư 0106 2442 9484 9191
Giải Năm 7194 0797 1899 9993 9258 7307
Giải Sáu 457 472 035
Giải Bảy 70 52 35 66
Đầu Lô tô
0 04 ,06 ,07
1 17
2 -
3 38 ,30 ,35 ,35
4 41 ,42
5 58 ,57 ,52
6 67 ,62 ,68 ,66
7 72 ,70
8 82 ,84
9 97 ,91 ,94 ,97 ,99 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 18/08/2019
Giải ĐB 07111
Giải Nhất 64084
Giải Nhì 81079 44180
Giải Ba 25723 48672 06901 57163 92297 43696
Giải Tư 8103 9765 3309 2746
Giải Năm 4865 4670 2965 1578 5422 6545
Giải Sáu 207 420 711
Giải Bảy 47 09 18 53
Đầu Lô tô
0 01 ,03 ,09 ,07 ,09
1 11 ,11 ,18
2 23 ,22 ,20
3 -
4 46 ,45 ,47
5 53
6 63 ,65 ,65 ,65
7 79 ,72 ,70 ,78
8 84 ,80
9 97 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 17/08/2019
Giải ĐB 84598
Giải Nhất 21843
Giải Nhì 81281 23128
Giải Ba 26985 53701 31052 44345 45120 33168
Giải Tư 7944 2599 6190 8833
Giải Năm 1420 4398 6030 2760 8905 2793
Giải Sáu 458 577 140
Giải Bảy 82 27 67 53
Đầu Lô tô
0 01 ,05
1 -
2 28 ,20 ,20 ,27
3 33 ,30
4 43 ,45 ,44 ,40
5 52 ,58 ,53
6 68 ,60 ,67
7 77
8 81 ,85 ,82
9 98 ,99 ,90 ,98 ,93
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.