thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 30/07/2021
Giải ĐB 94715
Giải Nhất 51666
Giải Nhì 78150 32755
Giải Ba 46918 97507 17363 26054 70336 40135
Giải Tư 6372 8921 1153 7468
Giải Năm 7527 7835 9979 7559 6165 7850
Giải Sáu 729 628 115
Giải Bảy 72 86 43 82
Đầu Lô tô
0 07
1 15 ,18 ,15
2 21 ,27 ,29 ,28
3 36 ,35 ,35
4 43
5 50 ,55 ,54 ,53 ,59 ,50
6 66 ,63 ,68 ,65
7 72 ,79 ,72
8 86 ,82
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 29/07/2021
Giải ĐB 10326
Giải Nhất 11116
Giải Nhì 23458 10215
Giải Ba 48644 96909 32894 73537 43671 81008
Giải Tư 7112 6533 1692 0017
Giải Năm 3137 8084 0306 9276 8785 5336
Giải Sáu 852 172 490
Giải Bảy 91 50 79 69
Đầu Lô tô
0 09 ,08 ,06
1 16 ,15 ,12 ,17
2 26
3 37 ,33 ,37 ,36
4 44
5 58 ,52 ,50
6 69
7 71 ,76 ,72 ,79
8 84 ,85
9 94 ,92 ,90 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 28/07/2021
Giải ĐB 50098
Giải Nhất 30020
Giải Nhì 20039 76223
Giải Ba 68422 43399 86661 43971 99246 58646
Giải Tư 5931 8268 4184 1842
Giải Năm 0266 0113 0828 2315 2425 3575
Giải Sáu 255 139 152
Giải Bảy 62 82 42 31
Đầu Lô tô
0 -
1 13 ,15
2 20 ,23 ,22 ,28 ,25
3 39 ,31 ,39 ,31
4 46 ,46 ,42 ,42
5 55 ,52
6 61 ,68 ,66 ,62
7 71 ,75
8 84 ,82
9 98 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 27/07/2021
Giải ĐB 52371
Giải Nhất 21944
Giải Nhì 45782 12508
Giải Ba 65935 63625 38577 86296 19864 47787
Giải Tư 1667 2686 0829 5077
Giải Năm 9403 9753 8698 5855 5174 7897
Giải Sáu 463 186 684
Giải Bảy 92 96 02 07
Đầu Lô tô
0 08 ,03 ,02 ,07
1 -
2 25 ,29
3 35
4 44
5 53 ,55
6 64 ,67 ,63
7 71 ,77 ,77 ,74
8 82 ,87 ,86 ,86 ,84
9 96 ,98 ,97 ,92 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 26/07/2021
Giải ĐB 40891
Giải Nhất 05339
Giải Nhì 20921 37824
Giải Ba 15188 32390 37996 76984 77330 19767
Giải Tư 4331 8163 3103 4608
Giải Năm 2180 9377 9315 0460 3133 1714
Giải Sáu 887 164 354
Giải Bảy 36 12 76 78
Đầu Lô tô
0 03 ,08
1 15 ,14 ,12
2 21 ,24
3 39 ,30 ,31 ,33 ,36
4 -
5 54
6 67 ,63 ,60 ,64
7 77 ,76 ,78
8 88 ,84 ,80 ,87
9 91 ,90 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 25/07/2021
Giải ĐB 82380
Giải Nhất 30971
Giải Nhì 01356 85942
Giải Ba 16180 06396 61456 95973 05699 72114
Giải Tư 8352 8556 2395 5143
Giải Năm 4652 5305 3009 0694 5573 6234
Giải Sáu 508 259 535
Giải Bảy 03 98 25 19
Đầu Lô tô
0 05 ,09 ,08 ,03
1 14 ,19
2 25
3 34 ,35
4 42 ,43
5 56 ,56 ,52 ,56 ,52 ,59
6 -
7 71 ,73 ,73
8 80 ,80
9 96 ,99 ,95 ,94 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 24/07/2021
Giải ĐB 77196
Giải Nhất 11985
Giải Nhì 46835 63116
Giải Ba 72908 80575 20455 08599 26875 04148
Giải Tư 2663 9444 7017 7483
Giải Năm 3469 5539 9297 1063 5802 7411
Giải Sáu 400 645 796
Giải Bảy 92 22 19 60
Đầu Lô tô
0 08 ,02 ,00
1 16 ,17 ,11 ,19
2 22
3 35 ,39
4 48 ,44 ,45
5 55
6 63 ,69 ,63 ,60
7 75 ,75
8 85 ,83
9 96 ,99 ,97 ,96 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 23/07/2021
Giải ĐB 46724
Giải Nhất 86038
Giải Nhì 35744 09196
Giải Ba 74278 08901 73475 16038 15447 22443
Giải Tư 4335 5732 9424 2448
Giải Năm 5772 4566 6602 3203 1197 7966
Giải Sáu 185 040 599
Giải Bảy 29 84 34 30
Đầu Lô tô
0 01 ,02 ,03
1 -
2 24 ,24 ,29
3 38 ,38 ,35 ,32 ,34 ,30
4 44 ,47 ,43 ,48 ,40
5 -
6 66 ,66
7 78 ,75 ,72
8 85 ,84
9 96 ,97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 22/07/2021
Giải ĐB 23166
Giải Nhất 99810
Giải Nhì 58379 51310
Giải Ba 99703 52920 72793 57274 76566 06796
Giải Tư 4363 0100 3727 1470
Giải Năm 5810 1646 9131 9523 2877 9488
Giải Sáu 933 649 246
Giải Bảy 13 71 97 14
Đầu Lô tô
0 03 ,00
1 10 ,10 ,10 ,13 ,14
2 20 ,27 ,23
3 31 ,33
4 46 ,49 ,46
5 -
6 66 ,66 ,63
7 79 ,74 ,70 ,77 ,71
8 88
9 93 ,96 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 21/07/2021
Giải ĐB 47188
Giải Nhất 12875
Giải Nhì 35732 07382
Giải Ba 38204 07846 28790 83633 68952 10537
Giải Tư 3256 5353 3402 1106
Giải Năm 5099 0096 3836 4963 0281 9784
Giải Sáu 388 936 431
Giải Bảy 93 11 68 18
Đầu Lô tô
0 04 ,02 ,06
1 11 ,18
2 -
3 32 ,33 ,37 ,36 ,36 ,31
4 46
5 52 ,56 ,53
6 63 ,68
7 75
8 88 ,82 ,81 ,84 ,88
9 90 ,99 ,96 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 20/07/2021
Giải ĐB 23036
Giải Nhất 59156
Giải Nhì 31102 27668
Giải Ba 76971 87417 61450 34172 55399 47582
Giải Tư 2381 2922 5300 1681
Giải Năm 4918 4680 7142 2437 9252 9138
Giải Sáu 862 922 178
Giải Bảy 45 55 81 73
Đầu Lô tô
0 02 ,00
1 17 ,18
2 22 ,22
3 36 ,37 ,38
4 42 ,45
5 56 ,50 ,52 ,55
6 68 ,62
7 71 ,72 ,78 ,73
8 82 ,81 ,81 ,80 ,81
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 19/07/2021
Giải ĐB 47133
Giải Nhất 69077
Giải Nhì 17246 42789
Giải Ba 79843 84979 28433 03532 25829 48887
Giải Tư 3482 5939 7890 9376
Giải Năm 5418 7532 1339 9437 2227 4746
Giải Sáu 623 301 390
Giải Bảy 69 42 11 01
Đầu Lô tô
0 01 ,01
1 18 ,11
2 29 ,27 ,23
3 33 ,33 ,32 ,39 ,32 ,39 ,37
4 46 ,43 ,46 ,42
5 -
6 69
7 77 ,79 ,76
8 89 ,87 ,82
9 90 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 18/07/2021
Giải ĐB 32872
Giải Nhất 95067
Giải Nhì 80303 82293
Giải Ba 80388 37573 24229 68911 52203 77221
Giải Tư 0612 8207 1644 1744
Giải Năm 5925 3344 9075 3042 2480 3368
Giải Sáu 156 903 030
Giải Bảy 64 08 83 02
Đầu Lô tô
0 03 ,03 ,07 ,03 ,08 ,02
1 11 ,12
2 29 ,21 ,25
3 30
4 44 ,44 ,44 ,42
5 56
6 67 ,68 ,64
7 72 ,73 ,75
8 88 ,80 ,83
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 17/07/2021
Giải ĐB 05779
Giải Nhất 35146
Giải Nhì 93053 30465
Giải Ba 22130 43749 21938 20267 06235 01548
Giải Tư 3748 1336 5786 0202
Giải Năm 3747 0770 4742 3844 5947 2346
Giải Sáu 418 044 997
Giải Bảy 90 99 10 19
Đầu Lô tô
0 02
1 18 ,10 ,19
2 -
3 30 ,38 ,35 ,36
4 46 ,49 ,48 ,48 ,47 ,42 ,44 ,47 ,46 ,44
5 53
6 65 ,67
7 79 ,70
8 86
9 97 ,90 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 16/07/2021
Giải ĐB 37782
Giải Nhất 48924
Giải Nhì 26508 44631
Giải Ba 68909 77885 60120 46842 80914 10827
Giải Tư 8176 6272 9056 3619
Giải Năm 8195 5720 3711 7262 0310 5439
Giải Sáu 215 514 560
Giải Bảy 96 87 94 66
Đầu Lô tô
0 08 ,09
1 14 ,19 ,11 ,10 ,15 ,14
2 24 ,20 ,27 ,20
3 31 ,39
4 42
5 56
6 62 ,60 ,66
7 76 ,72
8 82 ,85 ,87
9 95 ,96 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 15/07/2021
Giải ĐB 70957
Giải Nhất 26316
Giải Nhì 73336 81348
Giải Ba 44909 55616 08396 92752 33016 14032
Giải Tư 4193 6135 6204 3211
Giải Năm 2002 4677 1670 5561 7223 4287
Giải Sáu 754 082 387
Giải Bảy 05 80 23 03
Đầu Lô tô
0 09 ,04 ,02 ,05 ,03
1 16 ,16 ,16 ,11
2 23 ,23
3 36 ,32 ,35
4 48
5 57 ,52 ,54
6 61
7 77 ,70
8 87 ,82 ,87 ,80
9 96 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 14/07/2021
Giải ĐB 98653
Giải Nhất 24424
Giải Nhì 56841 11681
Giải Ba 36864 53943 62307 15090 70222 18910
Giải Tư 1191 1197 7296 2055
Giải Năm 7040 1131 5939 2734 3864 9231
Giải Sáu 850 146 265
Giải Bảy 31 29 47 91
Đầu Lô tô
0 07
1 10
2 24 ,22 ,29
3 31 ,39 ,34 ,31 ,31
4 41 ,43 ,40 ,46 ,47
5 53 ,55 ,50
6 64 ,64 ,65
7 -
8 81
9 90 ,91 ,97 ,96 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 13/07/2021
Giải ĐB 41507
Giải Nhất 80075
Giải Nhì 80201 95854
Giải Ba 60990 28697 91135 55625 67048 09864
Giải Tư 0394 1645 7130 5013
Giải Năm 8293 6693 0406 8418 9161 7456
Giải Sáu 836 794 989
Giải Bảy 95 89 75 63
Đầu Lô tô
0 07 ,01 ,06
1 13 ,18
2 25
3 35 ,30 ,36
4 48 ,45
5 54 ,56
6 64 ,61 ,63
7 75 ,75
8 89 ,89
9 90 ,97 ,94 ,93 ,93 ,94 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 12/07/2021
Giải ĐB 48323
Giải Nhất 48804
Giải Nhì 20449 04646
Giải Ba 32583 19099 64281 02204 76324 93948
Giải Tư 6143 3233 1442 1872
Giải Năm 7527 1407 6799 3770 3188 7865
Giải Sáu 543 721 557
Giải Bảy 37 53 44 73
Đầu Lô tô
0 04 ,04 ,07
1 -
2 23 ,24 ,27 ,21
3 33 ,37
4 49 ,46 ,48 ,43 ,42 ,43 ,44
5 57 ,53
6 65
7 72 ,70 ,73
8 83 ,81 ,88
9 99 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 11/07/2021
Giải ĐB 38294
Giải Nhất 91851
Giải Nhì 93404 79438
Giải Ba 49821 18755 18535 76955 38763 07385
Giải Tư 9056 2994 5320 7541
Giải Năm 6677 8540 7807 6901 5169 3598
Giải Sáu 285 607 442
Giải Bảy 83 62 33 49
Đầu Lô tô
0 04 ,07 ,01 ,07
1 -
2 21 ,20
3 38 ,35 ,33
4 41 ,40 ,42 ,49
5 51 ,55 ,55 ,56
6 63 ,69 ,62
7 77
8 85 ,85 ,83
9 94 ,94 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 10/07/2021
Giải ĐB 53594
Giải Nhất 70702
Giải Nhì 37185 39408
Giải Ba 21360 15291 34684 57317 72805 12733
Giải Tư 2932 1210 6765 0134
Giải Năm 7038 1008 5935 1279 4745 7615
Giải Sáu 569 791 796
Giải Bảy 23 75 95 62
Đầu Lô tô
0 02 ,08 ,05 ,08
1 17 ,10 ,15
2 23
3 33 ,32 ,34 ,38 ,35
4 45
5 -
6 60 ,65 ,69 ,62
7 79 ,75
8 85 ,84
9 94 ,91 ,91 ,96 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 09/07/2021
Giải ĐB 70060
Giải Nhất 95585
Giải Nhì 92821 77303
Giải Ba 40505 05757 67062 83003 23669 96779
Giải Tư 6381 6278 1109 5474
Giải Năm 4077 6771 1518 4149 6429 0797
Giải Sáu 821 264 455
Giải Bảy 75 05 97 99
Đầu Lô tô
0 03 ,05 ,03 ,09 ,05
1 18
2 21 ,29 ,21
3 -
4 49
5 57 ,55
6 60 ,62 ,69 ,64
7 79 ,78 ,74 ,77 ,71 ,75
8 85 ,81
9 97 ,97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 08/07/2021
Giải ĐB 10346
Giải Nhất 27144
Giải Nhì 79821 18474
Giải Ba 30372 95654 08025 88771 22233 11382
Giải Tư 7376 9846 3527 8076
Giải Năm 9099 2630 1273 4972 0572 4887
Giải Sáu 598 759 402
Giải Bảy 28 50 94 07
Đầu Lô tô
0 02 ,07
1 -
2 21 ,25 ,27 ,28
3 33 ,30
4 46 ,44 ,46
5 54 ,59 ,50
6 -
7 74 ,72 ,71 ,76 ,76 ,73 ,72 ,72
8 82 ,87
9 99 ,98 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 07/07/2021
Giải ĐB 61289
Giải Nhất 80667
Giải Nhì 16285 56890
Giải Ba 08104 49259 89398 82918 91712 33304
Giải Tư 1908 3535 5630 6083
Giải Năm 1022 5367 8306 8982 3342 3921
Giải Sáu 619 144 621
Giải Bảy 57 27 74 49
Đầu Lô tô
0 04 ,04 ,08 ,06
1 18 ,12 ,19
2 22 ,21 ,21 ,27
3 35 ,30
4 42 ,44 ,49
5 59 ,57
6 67 ,67
7 74
8 89 ,85 ,83 ,82
9 90 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 06/07/2021
Giải ĐB 46868
Giải Nhất 81459
Giải Nhì 85271 29895
Giải Ba 56578 04869 71780 10854 81622 21062
Giải Tư 8163 1821 4292 6704
Giải Năm 1483 6626 7142 4051 4419 1349
Giải Sáu 364 851 623
Giải Bảy 08 10 28 56
Đầu Lô tô
0 04 ,08
1 19 ,10
2 22 ,21 ,26 ,23 ,28
3 -
4 42 ,49
5 59 ,54 ,51 ,51 ,56
6 68 ,69 ,62 ,63 ,64
7 71 ,78
8 80 ,83
9 95 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 05/07/2021
Giải ĐB 91701
Giải Nhất 09512
Giải Nhì 85942 28239
Giải Ba 56781 06647 92539 37595 40790 68568
Giải Tư 3297 6170 7115 2218
Giải Năm 9545 8228 6424 2928 3552 5104
Giải Sáu 457 368 616
Giải Bảy 84 89 26 88
Đầu Lô tô
0 01 ,04
1 12 ,15 ,18 ,16
2 28 ,24 ,28 ,26
3 39 ,39
4 42 ,47 ,45
5 52 ,57
6 68 ,68
7 70
8 81 ,84 ,89 ,88
9 95 ,90 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 04/07/2021
Giải ĐB 96477
Giải Nhất 73016
Giải Nhì 78167 01062
Giải Ba 00824 98311 53733 43981 63171 45547
Giải Tư 1346 6039 0669 1452
Giải Năm 2018 3049 5037 9139 6618 9276
Giải Sáu 416 994 429
Giải Bảy 31 43 84 17
Đầu Lô tô
0 -
1 16 ,11 ,18 ,18 ,16 ,17
2 24 ,29
3 33 ,39 ,37 ,39 ,31
4 47 ,46 ,49 ,43
5 52
6 67 ,62 ,69
7 77 ,71 ,76
8 81 ,84
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 03/07/2021
Giải ĐB 02942
Giải Nhất 17645
Giải Nhì 48959 47704
Giải Ba 24688 47185 88647 69454 28941 40783
Giải Tư 0367 9434 2504 9866
Giải Năm 7440 0045 1689 4648 0752 4737
Giải Sáu 518 345 844
Giải Bảy 48 69 44 49
Đầu Lô tô
0 04 ,04
1 18
2 -
3 34 ,37
4 42 ,45 ,47 ,41 ,40 ,45 ,48 ,45 ,44 ,48 ,44 ,49
5 59 ,54 ,52
6 67 ,66 ,69
7 -
8 88 ,85 ,83 ,89
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 02/07/2021
Giải ĐB 87781
Giải Nhất 34762
Giải Nhì 39787 40120
Giải Ba 43891 47180 95886 55595 31201 07153
Giải Tư 2028 4290 1375 0122
Giải Năm 4740 4378 8916 7932 8040 4780
Giải Sáu 228 217 086
Giải Bảy 99 88 36 59
Đầu Lô tô
0 01
1 16 ,17
2 20 ,28 ,22 ,28
3 32 ,36
4 40 ,40
5 53 ,59
6 62
7 75 ,78
8 81 ,87 ,80 ,86 ,80 ,86 ,88
9 91 ,95 ,90 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 01/07/2021
Giải ĐB 01275
Giải Nhất 82781
Giải Nhì 88530 04432
Giải Ba 74207 28970 82278 27213 46110 47746
Giải Tư 4819 8861 0131 7830
Giải Năm 4185 1250 7234 3695 1131 1363
Giải Sáu 796 180 919
Giải Bảy 58 81 43 93
Đầu Lô tô
0 07
1 13 ,10 ,19 ,19
2 -
3 30 ,32 ,31 ,30 ,34 ,31
4 46 ,43
5 50 ,58
6 61 ,63
7 75 ,70 ,78
8 81 ,85 ,80 ,81
9 95 ,96 ,93
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.