thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 24/11/2020
Giải ĐB 52664
Giải Nhất 19501
Giải Nhì 56805 96006
Giải Ba 93783 04665 68402 87335 45196 46074
Giải Tư 3141 2871 9455 0441
Giải Năm 6218 6906 4245 1003 3351 7938
Giải Sáu 706 192 220
Giải Bảy 60 28 45 90
Đầu Lô tô
0 01 ,05 ,06 ,02 ,06 ,03 ,06
1 18
2 20 ,28
3 35 ,38
4 41 ,41 ,45 ,45
5 55 ,51
6 64 ,65 ,60
7 74 ,71
8 83
9 96 ,92 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 23/11/2020
Giải ĐB 00843
Giải Nhất 22152
Giải Nhì 99947 89793
Giải Ba 65077 18761 01745 90823 39578 90974
Giải Tư 6277 6936 0200 8476
Giải Năm 0327 9501 7819 3609 4558 9898
Giải Sáu 578 706 548
Giải Bảy 40 25 73 91
Đầu Lô tô
0 00 ,01 ,09 ,06
1 19
2 23 ,27 ,25
3 36
4 43 ,47 ,45 ,48 ,40
5 52 ,58
6 61
7 77 ,78 ,74 ,77 ,76 ,78 ,73
8 -
9 93 ,98 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 22/11/2020
Giải ĐB 61596
Giải Nhất 76599
Giải Nhì 79007 78171
Giải Ba 23257 20356 09586 73567 31976 11081
Giải Tư 4418 2583 7423 1665
Giải Năm 4149 4252 7807 1242 6628 5355
Giải Sáu 322 800 970
Giải Bảy 67 22 91 06
Đầu Lô tô
0 07 ,07 ,00 ,06
1 18
2 23 ,28 ,22 ,22
3 -
4 49 ,42
5 57 ,56 ,52 ,55
6 67 ,65 ,67
7 71 ,76 ,70
8 86 ,81 ,83
9 96 ,99 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 21/11/2020
Giải ĐB 20561
Giải Nhất 85947
Giải Nhì 48885 66191
Giải Ba 05748 78219 93584 59497 08733 52507
Giải Tư 9079 1245 4453 9948
Giải Năm 2587 7639 6917 4968 1482 3587
Giải Sáu 841 334 567
Giải Bảy 90 17 62 80
Đầu Lô tô
0 07
1 19 ,17 ,17
2 -
3 33 ,39 ,34
4 47 ,48 ,45 ,48 ,41
5 53
6 61 ,68 ,67 ,62
7 79
8 85 ,84 ,87 ,82 ,87 ,80
9 91 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 20/11/2020
Giải ĐB 92780
Giải Nhất 23593
Giải Nhì 46273 78703
Giải Ba 00990 08148 11931 07624 13632 94855
Giải Tư 3918 1575 6332 0687
Giải Năm 5797 2412 6453 0896 6856 0057
Giải Sáu 412 586 836
Giải Bảy 06 13 81 10
Đầu Lô tô
0 03 ,06
1 18 ,12 ,12 ,13 ,10
2 24
3 31 ,32 ,32 ,36
4 48
5 55 ,53 ,56 ,57
6 -
7 73 ,75
8 80 ,87 ,86 ,81
9 93 ,90 ,97 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 19/11/2020
Giải ĐB 17017
Giải Nhất 78604
Giải Nhì 97067 81162
Giải Ba 75437 12434 96805 76307 13498 34963
Giải Tư 1088 0920 9416 2876
Giải Năm 9805 9796 7464 2973 4191 0535
Giải Sáu 758 095 341
Giải Bảy 58 86 92 97
Đầu Lô tô
0 04 ,05 ,07 ,05
1 17 ,16
2 20
3 37 ,34 ,35
4 41
5 58 ,58
6 67 ,62 ,63 ,64
7 76 ,73
8 88 ,86
9 98 ,96 ,91 ,95 ,92 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 18/11/2020
Giải ĐB 88630
Giải Nhất 85630
Giải Nhì 22088 68543
Giải Ba 99302 31368 18505 92358 00816 01468
Giải Tư 9660 5805 7820 7049
Giải Năm 6938 7796 1071 1267 6441 8191
Giải Sáu 099 906 878
Giải Bảy 56 12 90 64
Đầu Lô tô
0 02 ,05 ,05 ,06
1 16 ,12
2 20
3 30 ,30 ,38
4 43 ,49 ,41
5 58 ,56
6 68 ,68 ,60 ,67 ,64
7 71 ,78
8 88
9 96 ,91 ,99 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 17/11/2020
Giải ĐB 82093
Giải Nhất 69778
Giải Nhì 59629 07118
Giải Ba 07399 61532 84085 22426 98910 07225
Giải Tư 5246 4369 5154 7026
Giải Năm 6122 4435 0275 2426 6964 9486
Giải Sáu 462 877 629
Giải Bảy 50 05 86 27
Đầu Lô tô
0 05
1 18 ,10
2 29 ,26 ,25 ,26 ,22 ,26 ,29 ,27
3 32 ,35
4 46
5 54 ,50
6 69 ,64 ,62
7 78 ,75 ,77
8 85 ,86 ,86
9 93 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 16/11/2020
Giải ĐB 41130
Giải Nhất 71594
Giải Nhì 03687 04444
Giải Ba 44920 30079 66288 65228 32423 62035
Giải Tư 1721 8955 4559 4425
Giải Năm 8224 4910 0399 3196 0002 6546
Giải Sáu 154 586 560
Giải Bảy 40 43 27 61
Đầu Lô tô
0 02
1 10
2 20 ,28 ,23 ,21 ,25 ,24 ,27
3 30 ,35
4 44 ,46 ,40 ,43
5 55 ,59 ,54
6 60 ,61
7 79
8 87 ,88 ,86
9 94 ,99 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 15/11/2020
Giải ĐB 76818
Giải Nhất 88295
Giải Nhì 83723 82962
Giải Ba 55187 63440 62970 05142 61554 70053
Giải Tư 9694 9886 9702 0593
Giải Năm 7440 9312 4436 5722 7983 8830
Giải Sáu 557 908 926
Giải Bảy 91 19 49 68
Đầu Lô tô
0 02 ,08
1 18 ,12 ,19
2 23 ,22 ,26
3 36 ,30
4 40 ,42 ,40 ,49
5 54 ,53 ,57
6 62 ,68
7 70
8 87 ,86 ,83
9 95 ,94 ,93 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 14/11/2020
Giải ĐB 28106
Giải Nhất 60882
Giải Nhì 48546 52051
Giải Ba 67840 41822 11315 80448 74422 67267
Giải Tư 0212 4584 9183 1596
Giải Năm 4112 8264 5170 6364 1471 4309
Giải Sáu 677 145 137
Giải Bảy 76 13 81 04
Đầu Lô tô
0 06 ,09 ,04
1 15 ,12 ,12 ,13
2 22 ,22
3 37
4 46 ,40 ,48 ,45
5 51
6 67 ,64 ,64
7 70 ,71 ,77 ,76
8 82 ,84 ,83 ,81
9 96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 13/11/2020
Giải ĐB 88287
Giải Nhất 11204
Giải Nhì 38454 25196
Giải Ba 83564 86373 35845 24596 82047 19502
Giải Tư 9731 5401 4185 3985
Giải Năm 3714 7901 0359 3379 6589 0342
Giải Sáu 030 188 616
Giải Bảy 49 22 38 30
Đầu Lô tô
0 04 ,02 ,01 ,01
1 14 ,16
2 22
3 31 ,30 ,38 ,30
4 45 ,47 ,42 ,49
5 54 ,59
6 64
7 73 ,79
8 87 ,85 ,85 ,89 ,88
9 96 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 12/11/2020
Giải ĐB 44516
Giải Nhất 34627
Giải Nhì 29627 14586
Giải Ba 60672 76373 20188 44571 34767 41130
Giải Tư 5513 2694 1951 9442
Giải Năm 4913 4007 9343 7798 0077 6140
Giải Sáu 139 205 339
Giải Bảy 80 54 57 20
Đầu Lô tô
0 07 ,05
1 16 ,13 ,13
2 27 ,27 ,20
3 30 ,39 ,39
4 42 ,43 ,40
5 51 ,54 ,57
6 67
7 72 ,73 ,71 ,77
8 86 ,88 ,80
9 94 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 11/11/2020
Giải ĐB 56842
Giải Nhất 11147
Giải Nhì 93691 82071
Giải Ba 48163 10266 31464 11340 76204 31629
Giải Tư 2430 8253 9995 5002
Giải Năm 4849 6414 2256 0737 9745 2041
Giải Sáu 117 426 349
Giải Bảy 03 40 42 11
Đầu Lô tô
0 04 ,02 ,03
1 14 ,17 ,11
2 29 ,26
3 30 ,37
4 42 ,47 ,40 ,49 ,45 ,41 ,49 ,40 ,42
5 53 ,56
6 63 ,66 ,64
7 71
8 -
9 91 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 10/11/2020
Giải ĐB 37874
Giải Nhất 19947
Giải Nhì 17462 43759
Giải Ba 40610 16492 06073 87118 84073 07564
Giải Tư 4058 2369 2169 0120
Giải Năm 8235 7280 7751 5842 3494 5804
Giải Sáu 096 833 018
Giải Bảy 62 71 86 97
Đầu Lô tô
0 04
1 10 ,18 ,18
2 20
3 35 ,33
4 47 ,42
5 59 ,58 ,51
6 62 ,64 ,69 ,69 ,62
7 74 ,73 ,73 ,71
8 80 ,86
9 92 ,94 ,96 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 09/11/2020
Giải ĐB 20047
Giải Nhất 89458
Giải Nhì 47637 25831
Giải Ba 34659 63693 56560 70998 55840 43882
Giải Tư 7541 0021 2445 0424
Giải Năm 9878 5562 4248 4124 7873 8986
Giải Sáu 389 470 769
Giải Bảy 08 99 72 03
Đầu Lô tô
0 08 ,03
1 -
2 21 ,24 ,24
3 37 ,31
4 47 ,40 ,41 ,45 ,48
5 58 ,59
6 60 ,62 ,69
7 78 ,73 ,70 ,72
8 82 ,86 ,89
9 93 ,98 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 08/11/2020
Giải ĐB 46411
Giải Nhất 72709
Giải Nhì 26921 03947
Giải Ba 78644 29491 64528 20277 97433 79056
Giải Tư 5737 1996 7204 6412
Giải Năm 9068 2614 4387 7451 0821 4326
Giải Sáu 029 827 466
Giải Bảy 57 38 85 15
Đầu Lô tô
0 09 ,04
1 11 ,12 ,14 ,15
2 21 ,28 ,21 ,26 ,29 ,27
3 33 ,37 ,38
4 47 ,44
5 56 ,51 ,57
6 68 ,66
7 77
8 87 ,85
9 91 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 07/11/2020
Giải ĐB 00356
Giải Nhất 90783
Giải Nhì 40070 72208
Giải Ba 44812 86087 16787 39461 50863 28026
Giải Tư 4301 6816 0950 5863
Giải Năm 5195 4744 6439 9143 1488 6832
Giải Sáu 980 004 758
Giải Bảy 48 67 89 17
Đầu Lô tô
0 08 ,01 ,04
1 12 ,16 ,17
2 26
3 39 ,32
4 44 ,43 ,48
5 56 ,50 ,58
6 61 ,63 ,63 ,67
7 70
8 83 ,87 ,87 ,88 ,80 ,89
9 95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 06/11/2020
Giải ĐB 44571
Giải Nhất 02894
Giải Nhì 63559 57593
Giải Ba 86504 74801 38444 58707 09164 46685
Giải Tư 0046 8399 8372 1872
Giải Năm 1532 8568 0127 3068 2643 7471
Giải Sáu 126 330 472
Giải Bảy 26 86 10 65
Đầu Lô tô
0 04 ,01 ,07
1 10
2 27 ,26 ,26
3 32 ,30
4 44 ,46 ,43
5 59
6 64 ,68 ,68 ,65
7 71 ,72 ,72 ,71 ,72
8 85 ,86
9 94 ,93 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 05/11/2020
Giải ĐB 96225
Giải Nhất 12416
Giải Nhì 88289 70895
Giải Ba 58540 06198 29410 34667 31034 96487
Giải Tư 9184 1517 3911 1632
Giải Năm 0169 6495 2845 7630 4805 7416
Giải Sáu 899 148 248
Giải Bảy 67 44 80 98
Đầu Lô tô
0 05
1 16 ,10 ,17 ,11 ,16
2 25
3 34 ,32 ,30
4 40 ,45 ,48 ,48 ,44
5 -
6 67 ,69 ,67
7 -
8 89 ,87 ,84 ,80
9 95 ,98 ,95 ,99 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 04/11/2020
Giải ĐB 16921
Giải Nhất 25081
Giải Nhì 45353 75450
Giải Ba 44417 83486 92270 12918 55453 55311
Giải Tư 2151 2898 8653 7172
Giải Năm 1025 3557 7488 1391 1497 8536
Giải Sáu 774 056 235
Giải Bảy 38 83 60 01
Đầu Lô tô
0 01
1 17 ,18 ,11
2 21 ,25
3 36 ,35 ,38
4 -
5 53 ,50 ,53 ,51 ,53 ,57 ,56
6 60
7 70 ,72 ,74
8 81 ,86 ,88 ,83
9 98 ,91 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 03/11/2020
Giải ĐB 53818
Giải Nhất 63246
Giải Nhì 34137 06381
Giải Ba 74076 65599 13527 07170 40142 87238
Giải Tư 4234 4380 2115 0345
Giải Năm 9541 6392 0632 5704 3569 9912
Giải Sáu 112 130 034
Giải Bảy 24 57 00 66
Đầu Lô tô
0 04 ,00
1 18 ,15 ,12 ,12
2 27 ,24
3 37 ,38 ,34 ,32 ,30 ,34
4 46 ,42 ,45 ,41
5 57
6 69 ,66
7 76 ,70
8 81 ,80
9 99 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 02/11/2020
Giải ĐB 32461
Giải Nhất 86683
Giải Nhì 23097 23669
Giải Ba 34290 24040 11909 84388 70970 08009
Giải Tư 9648 7479 4163 8148
Giải Năm 9927 3949 4784 1754 8199 2772
Giải Sáu 102 927 809
Giải Bảy 92 68 13 73
Đầu Lô tô
0 09 ,09 ,02 ,09
1 13
2 27 ,27
3 -
4 40 ,48 ,48 ,49
5 54
6 61 ,69 ,63 ,68
7 70 ,79 ,72 ,73
8 83 ,88 ,84
9 97 ,90 ,99 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 01/11/2020
Giải ĐB 97059
Giải Nhất 75778
Giải Nhì 45173 32668
Giải Ba 70353 93702 71338 80690 36694 78156
Giải Tư 5765 8282 9274 2189
Giải Năm 5563 9933 6101 2483 7093 1735
Giải Sáu 907 326 493
Giải Bảy 77 88 48 66
Đầu Lô tô
0 02 ,01 ,07
1 -
2 26
3 38 ,33 ,35
4 48
5 59 ,53 ,56
6 68 ,65 ,63 ,66
7 78 ,73 ,74 ,77
8 82 ,89 ,83 ,88
9 90 ,94 ,93 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 31/10/2020
Giải ĐB 92610
Giải Nhất 91294
Giải Nhì 74974 10435
Giải Ba 26331 08013 93633 89006 92061 72342
Giải Tư 5832 7487 0649 9960
Giải Năm 2615 2252 8945 2660 5353 5162
Giải Sáu 688 188 135
Giải Bảy 49 16 74 48
Đầu Lô tô
0 06
1 10 ,13 ,15 ,16
2 -
3 35 ,31 ,33 ,32 ,35
4 42 ,49 ,45 ,49 ,48
5 52 ,53
6 61 ,60 ,60 ,62
7 74 ,74
8 87 ,88 ,88
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 30/10/2020
Giải ĐB 57483
Giải Nhất 33678
Giải Nhì 12466 88663
Giải Ba 83621 75675 25228 70581 11226 63581
Giải Tư 7834 9808 5155 8601
Giải Năm 7358 3721 5346 7520 5390 2169
Giải Sáu 081 695 720
Giải Bảy 31 79 57 65
Đầu Lô tô
0 08 ,01
1 -
2 21 ,28 ,26 ,21 ,20 ,20
3 34 ,31
4 46
5 55 ,58 ,57
6 66 ,63 ,69 ,65
7 78 ,75 ,79
8 83 ,81 ,81 ,81
9 90 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 29/10/2020
Giải ĐB 33136
Giải Nhất 01585
Giải Nhì 89589 48245
Giải Ba 05348 34627 20330 93739 22263 25146
Giải Tư 8190 6780 3139 6506
Giải Năm 7081 8584 1854 8982 4158 1642
Giải Sáu 212 676 815
Giải Bảy 60 13 07 55
Đầu Lô tô
0 06 ,07
1 12 ,15 ,13
2 27
3 36 ,30 ,39 ,39
4 45 ,48 ,46 ,42
5 54 ,58 ,55
6 63 ,60
7 76
8 85 ,89 ,80 ,81 ,84 ,82
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 28/10/2020
Giải ĐB 07707
Giải Nhất 37394
Giải Nhì 74883 66782
Giải Ba 08234 76316 05602 80559 10909 32780
Giải Tư 2985 3182 0140 1542
Giải Năm 6376 2611 9316 1895 9648 6188
Giải Sáu 958 913 604
Giải Bảy 10 38 01 64
Đầu Lô tô
0 07 ,02 ,09 ,04 ,01
1 16 ,11 ,16 ,13 ,10
2 -
3 34 ,38
4 40 ,42 ,48
5 59 ,58
6 64
7 76
8 83 ,82 ,80 ,85 ,82 ,88
9 94 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 27/10/2020
Giải ĐB 45538
Giải Nhất 70385
Giải Nhì 97679 89919
Giải Ba 60269 00168 95595 14413 43405 08427
Giải Tư 6036 3641 7545 3591
Giải Năm 3479 1331 8592 9128 5634 2546
Giải Sáu 181 311 575
Giải Bảy 61 65 04 57
Đầu Lô tô
0 05 ,04
1 19 ,13 ,11
2 27 ,28
3 38 ,36 ,31 ,34
4 41 ,45 ,46
5 57
6 69 ,68 ,61 ,65
7 79 ,79 ,75
8 85 ,81
9 95 ,91 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 26/10/2020
Giải ĐB 77946
Giải Nhất 90034
Giải Nhì 02124 59163
Giải Ba 31986 01608 68954 71290 84959 79813
Giải Tư 7930 4981 8681 3884
Giải Năm 1819 2901 2990 1272 9511 4408
Giải Sáu 604 392 753
Giải Bảy 46 36 75 50
Đầu Lô tô
0 08 ,01 ,08 ,04
1 13 ,19 ,11
2 24
3 34 ,30 ,36
4 46 ,46
5 54 ,59 ,53 ,50
6 63
7 72 ,75
8 86 ,81 ,81 ,84
9 90 ,90 ,92
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.