thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 01/07/2022
Giải ĐB 01697
Giải Nhất 70090
Giải Nhì 16691 52814
Giải Ba 71869 91205 03430 30824 21175 72532
Giải Tư 2224 4290 7000 1048
Giải Năm 3638 2980 7739 2243 1130 4587
Giải Sáu 112 138 216
Giải Bảy 85 17 66 07
Đầu Lô tô
0 05 ,00 ,07
1 14 ,12 ,16 ,17
2 24 ,24
3 30 ,32 ,38 ,39 ,30 ,38
4 48 ,43
5 -
6 69 ,66
7 75
8 80 ,87 ,85
9 97 ,90 ,91 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 30/06/2022
Giải ĐB 58839
Giải Nhất 82672
Giải Nhì 21676 00588
Giải Ba 73018 20288 12676 79851 99201 63830
Giải Tư 4128 1064 3591 3830
Giải Năm 3632 9550 8367 7541 6643 2495
Giải Sáu 775 137 088
Giải Bảy 88 28 91 46
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 28 ,28
3 39 ,30 ,30 ,32 ,37
4 41 ,43 ,46
5 51 ,50
6 64 ,67
7 72 ,76 ,76 ,75
8 88 ,88 ,88 ,88
9 91 ,95 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 29/06/2022
Giải ĐB 38892
Giải Nhất 20636
Giải Nhì 84006 09206
Giải Ba 67842 19569 35494 95540 19050 72972
Giải Tư 0653 2941 8867 4658
Giải Năm 4977 7341 4413 0130 0226 9865
Giải Sáu 732 080 835
Giải Bảy 26 97 87 64
Đầu Lô tô
0 06 ,06
1 13
2 26 ,26
3 36 ,30 ,32 ,35
4 42 ,40 ,41 ,41
5 50 ,53 ,58
6 69 ,67 ,65 ,64
7 72 ,77
8 80 ,87
9 92 ,94 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 28/06/2022
Giải ĐB 13149
Giải Nhất 50944
Giải Nhì 56408 12899
Giải Ba 51240 26016 34018 37677 75677 71155
Giải Tư 8612 4064 5037 2526
Giải Năm 2699 1231 9403 2172 8141 3796
Giải Sáu 163 640 049
Giải Bảy 95 91 16 21
Đầu Lô tô
0 08 ,03
1 16 ,18 ,12 ,16
2 26 ,21
3 37 ,31
4 49 ,44 ,40 ,41 ,40 ,49
5 55
6 64 ,63
7 77 ,77 ,72
8 -
9 99 ,99 ,96 ,95 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 27/06/2022
Giải ĐB 62171
Giải Nhất 74232
Giải Nhì 60392 44343
Giải Ba 64585 95259 26829 39723 35831 09847
Giải Tư 4995 7776 5533 9323
Giải Năm 2572 1277 9664 1525 0828 6964
Giải Sáu 310 044 843
Giải Bảy 12 49 24 87
Đầu Lô tô
0 -
1 10 ,12
2 29 ,23 ,23 ,25 ,28 ,24
3 32 ,31 ,33
4 43 ,47 ,44 ,43 ,49
5 59
6 64 ,64
7 71 ,76 ,72 ,77
8 85 ,87
9 92 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/06/2022
Giải ĐB 46970
Giải Nhất 31422
Giải Nhì 86547 33892
Giải Ba 45364 70684 81736 25612 16840 89376
Giải Tư 1695 0357 5666 7833
Giải Năm 5090 6852 6342 8564 4633 3809
Giải Sáu 891 253 016
Giải Bảy 12 38 96 19
Đầu Lô tô
0 09
1 12 ,16 ,12 ,19
2 22
3 36 ,33 ,33 ,38
4 47 ,40 ,42
5 57 ,52 ,53
6 64 ,66 ,64
7 70 ,76
8 84
9 92 ,95 ,90 ,91 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 25/06/2022
Giải ĐB 36768
Giải Nhất 38794
Giải Nhì 13490 72677
Giải Ba 15066 24443 15882 26308 82699 79139
Giải Tư 8918 1645 3051 9154
Giải Năm 4385 7752 6154 5354 3336 1651
Giải Sáu 939 933 878
Giải Bảy 78 43 25 84
Đầu Lô tô
0 08
1 18
2 25
3 39 ,36 ,39 ,33
4 43 ,45 ,43
5 51 ,54 ,52 ,54 ,54 ,51
6 68 ,66
7 77 ,78 ,78
8 82 ,85 ,84
9 94 ,90 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 24/06/2022
Giải ĐB 49677
Giải Nhất 52644
Giải Nhì 85957 46813
Giải Ba 98455 94086 46941 17885 22104 44477
Giải Tư 9945 0495 9548 5471
Giải Năm 6424 7677 2100 2340 3691 4455
Giải Sáu 611 808 258
Giải Bảy 00 70 56 01
Đầu Lô tô
0 04 ,00 ,08 ,00 ,01
1 13 ,11
2 24
3 -
4 44 ,41 ,45 ,48 ,40
5 57 ,55 ,55 ,58 ,56
6 -
7 77 ,77 ,71 ,77 ,70
8 86 ,85
9 95 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 23/06/2022
Giải ĐB 97140
Giải Nhất 07147
Giải Nhì 89901 84392
Giải Ba 86800 57912 74223 94248 74106 50119
Giải Tư 3005 6816 9954 5078
Giải Năm 3441 1081 5171 2533 2246 1650
Giải Sáu 797 282 710
Giải Bảy 01 99 42 70
Đầu Lô tô
0 01 ,00 ,06 ,05 ,01
1 12 ,19 ,16 ,10
2 23
3 33
4 40 ,47 ,48 ,41 ,46 ,42
5 54 ,50
6 -
7 78 ,71 ,70
8 81 ,82
9 92 ,97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 22/06/2022
Giải ĐB 50846
Giải Nhất 92133
Giải Nhì 75657 64087
Giải Ba 07018 36544 47407 24068 08148 90008
Giải Tư 7413 9850 3093 6318
Giải Năm 1378 3717 5295 1263 9362 8679
Giải Sáu 304 237 359
Giải Bảy 16 04 92 47
Đầu Lô tô
0 07 ,08 ,04 ,04
1 18 ,13 ,18 ,17 ,16
2 -
3 33 ,37
4 46 ,44 ,48 ,47
5 57 ,50 ,59
6 68 ,63 ,62
7 78 ,79
8 87
9 93 ,95 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 21/06/2022
Giải ĐB 81571
Giải Nhất 37576
Giải Nhì 55878 19205
Giải Ba 29243 70739 42034 44247 47378 17728
Giải Tư 2161 9095 9921 5105
Giải Năm 8400 0640 6451 4308 4306 4105
Giải Sáu 004 972 310
Giải Bảy 38 37 54 28
Đầu Lô tô
0 05 ,05 ,00 ,08 ,06 ,05 ,04
1 10
2 28 ,21 ,28
3 39 ,34 ,38 ,37
4 43 ,47 ,40
5 51 ,54
6 61
7 71 ,76 ,78 ,78 ,72
8 -
9 95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 20/06/2022
Giải ĐB 71808
Giải Nhất 24479
Giải Nhì 90383 30364
Giải Ba 75004 74192 85474 35965 24574 05315
Giải Tư 6798 6633 2959 8954
Giải Năm 3354 2503 8187 1722 7345 4980
Giải Sáu 152 770 946
Giải Bảy 45 33 95 20
Đầu Lô tô
0 08 ,04 ,03
1 15
2 22 ,20
3 33 ,33
4 45 ,46 ,45
5 59 ,54 ,54 ,52
6 64 ,65
7 79 ,74 ,74 ,70
8 83 ,87 ,80
9 92 ,98 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/06/2022
Giải ĐB 66449
Giải Nhất 97184
Giải Nhì 94411 45452
Giải Ba 06547 36248 61648 53218 95146 48543
Giải Tư 6951 8501 3322 1025
Giải Năm 8769 7431 8313 0166 6893 4729
Giải Sáu 474 717 072
Giải Bảy 43 02 07 19
Đầu Lô tô
0 01 ,02 ,07
1 11 ,18 ,13 ,17 ,19
2 22 ,25 ,29
3 31
4 49 ,47 ,48 ,48 ,46 ,43 ,43
5 52 ,51
6 69 ,66
7 74 ,72
8 84
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 18/06/2022
Giải ĐB 87190
Giải Nhất 21110
Giải Nhì 89033 05612
Giải Ba 40604 22974 97388 32375 29525 47990
Giải Tư 3021 6272 2712 6064
Giải Năm 6803 8396 9069 9128 0880 9176
Giải Sáu 765 095 944
Giải Bảy 18 50 32 13
Đầu Lô tô
0 04 ,03
1 10 ,12 ,12 ,18 ,13
2 25 ,21 ,28
3 33 ,32
4 44
5 50
6 64 ,69 ,65
7 74 ,75 ,72 ,76
8 88 ,80
9 90 ,90 ,96 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 17/06/2022
Giải ĐB 68274
Giải Nhất 90547
Giải Nhì 16117 31774
Giải Ba 71919 59789 52759 73565 51302 86755
Giải Tư 6677 4723 3648 8365
Giải Năm 3760 6122 9811 5613 9940 4817
Giải Sáu 544 302 693
Giải Bảy 76 34 68 39
Đầu Lô tô
0 02 ,02
1 17 ,19 ,11 ,13 ,17
2 23 ,22
3 34 ,39
4 47 ,48 ,40 ,44
5 59 ,55
6 65 ,65 ,60 ,68
7 74 ,74 ,77 ,76
8 89
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 16/06/2022
Giải ĐB 90524
Giải Nhất 87917
Giải Nhì 80177 80924
Giải Ba 76198 62872 84149 19176 88686 93528
Giải Tư 9904 6186 6774 8110
Giải Năm 0830 7162 7529 1436 1953 3189
Giải Sáu 099 448 985
Giải Bảy 07 50 64 87
Đầu Lô tô
0 04 ,07
1 17 ,10
2 24 ,24 ,28 ,29
3 30 ,36
4 49 ,48
5 53 ,50
6 62 ,64
7 77 ,72 ,76 ,74
8 86 ,86 ,89 ,85 ,87
9 98 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 15/06/2022
Giải ĐB 79716
Giải Nhất 00074
Giải Nhì 00104 49785
Giải Ba 58893 62313 99728 02338 97143 53105
Giải Tư 5498 5666 1419 0002
Giải Năm 3465 4594 2067 7813 8841 4558
Giải Sáu 787 737 306
Giải Bảy 05 39 74 85
Đầu Lô tô
0 04 ,05 ,02 ,06 ,05
1 16 ,13 ,19 ,13
2 28
3 38 ,37 ,39
4 43 ,41
5 58
6 66 ,65 ,67
7 74 ,74
8 85 ,87 ,85
9 93 ,98 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 14/06/2022
Giải ĐB 52762
Giải Nhất 47624
Giải Nhì 42638 87278
Giải Ba 62910 59571 64073 66129 38593 84244
Giải Tư 6959 1357 5717 0740
Giải Năm 0680 5940 0830 8208 8500 9839
Giải Sáu 937 378 574
Giải Bảy 95 92 61 53
Đầu Lô tô
0 08 ,00
1 10 ,17
2 24 ,29
3 38 ,30 ,39 ,37
4 44 ,40 ,40
5 59 ,57 ,53
6 62 ,61
7 78 ,71 ,73 ,78 ,74
8 80
9 93 ,95 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 13/06/2022
Giải ĐB 89927
Giải Nhất 77049
Giải Nhì 95785 88560
Giải Ba 02501 28731 84940 63777 51957 41446
Giải Tư 4772 0337 6666 9635
Giải Năm 3025 9674 7749 8248 0088 9539
Giải Sáu 030 213 129
Giải Bảy 29 70 33 19
Đầu Lô tô
0 01
1 13 ,19
2 27 ,25 ,29 ,29
3 31 ,37 ,35 ,39 ,30 ,33
4 49 ,40 ,46 ,49 ,48
5 57
6 60 ,66
7 77 ,72 ,74 ,70
8 85 ,88
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/06/2022
Giải ĐB 17818
Giải Nhất 18326
Giải Nhì 38568 10728
Giải Ba 38067 86056 06170 88468 60735 15770
Giải Tư 9551 3122 4745 1153
Giải Năm 8912 0026 2813 2431 4850 1961
Giải Sáu 973 712 494
Giải Bảy 24 23 90 01
Đầu Lô tô
0 01
1 18 ,12 ,13 ,12
2 26 ,28 ,22 ,26 ,24 ,23
3 35 ,31
4 45
5 56 ,51 ,53 ,50
6 68 ,67 ,68 ,61
7 70 ,70 ,73
8 -
9 94 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 11/06/2022
Giải ĐB 29224
Giải Nhất 20766
Giải Nhì 20025 62589
Giải Ba 86559 46901 74366 31423 06027 62203
Giải Tư 5922 5175 1079 1042
Giải Năm 4227 5014 5099 4763 3227 4269
Giải Sáu 570 449 342
Giải Bảy 32 06 33 55
Đầu Lô tô
0 01 ,03 ,06
1 14
2 24 ,25 ,23 ,27 ,22 ,27 ,27
3 32 ,33
4 42 ,49 ,42
5 59 ,55
6 66 ,66 ,63 ,69
7 75 ,79 ,70
8 89
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 10/06/2022
Giải ĐB 08391
Giải Nhất 12397
Giải Nhì 70522 30508
Giải Ba 49309 00889 33185 80590 37524 87162
Giải Tư 6218 2133 4658 6445
Giải Năm 4763 3870 5285 9927 8246 8501
Giải Sáu 853 262 216
Giải Bảy 45 81 02 24
Đầu Lô tô
0 08 ,09 ,01 ,02
1 18 ,16
2 22 ,24 ,27 ,24
3 33
4 45 ,46 ,45
5 58 ,53
6 62 ,63 ,62
7 70
8 89 ,85 ,85 ,81
9 91 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 09/06/2022
Giải ĐB 08181
Giải Nhất 31938
Giải Nhì 54758 94628
Giải Ba 81130 06008 64761 24949 27851 38592
Giải Tư 1300 5204 8673 1860
Giải Năm 9956 8343 9800 2523 9821 4600
Giải Sáu 896 227 329
Giải Bảy 45 60 10 91
Đầu Lô tô
0 08 ,00 ,04 ,00 ,00
1 10
2 28 ,23 ,21 ,27 ,29
3 38 ,30
4 49 ,43 ,45
5 58 ,51 ,56
6 61 ,60 ,60
7 73
8 81
9 92 ,96 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 08/06/2022
Giải ĐB 28977
Giải Nhất 48768
Giải Nhì 41760 62360
Giải Ba 90941 76319 99643 46110 48176 46366
Giải Tư 3509 0374 7384 0837
Giải Năm 1534 9412 4925 3931 6182 1732
Giải Sáu 142 895 120
Giải Bảy 79 59 55 84
Đầu Lô tô
0 09
1 19 ,10 ,12
2 25 ,20
3 37 ,34 ,31 ,32
4 41 ,43 ,42
5 59 ,55
6 68 ,60 ,60 ,66
7 77 ,76 ,74 ,79
8 84 ,82 ,84
9 95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 07/06/2022
Giải ĐB 87525
Giải Nhất 77223
Giải Nhì 93290 74117
Giải Ba 93159 63705 38570 33305 34112 44451
Giải Tư 8100 7008 4260 4130
Giải Năm 7241 8235 4384 5874 2658 6610
Giải Sáu 495 363 799
Giải Bảy 19 94 46 95
Đầu Lô tô
0 05 ,05 ,00 ,08
1 17 ,12 ,10 ,19
2 25 ,23
3 30 ,35
4 41 ,46
5 59 ,51 ,58
6 60 ,63
7 70 ,74
8 84
9 90 ,95 ,99 ,94 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 06/06/2022
Giải ĐB 11584
Giải Nhất 78907
Giải Nhì 25958 67236
Giải Ba 63964 38604 87235 42320 65902 68469
Giải Tư 9916 4894 0460 3908
Giải Năm 2074 8735 9103 4890 2716 4212
Giải Sáu 585 619 864
Giải Bảy 51 90 10 32
Đầu Lô tô
0 07 ,04 ,02 ,08 ,03
1 16 ,16 ,12 ,19 ,10
2 20
3 36 ,35 ,35 ,32
4 -
5 58 ,51
6 64 ,69 ,60 ,64
7 74
8 84 ,85
9 94 ,90 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/06/2022
Giải ĐB 05479
Giải Nhất 40705
Giải Nhì 21572 72488
Giải Ba 25980 76232 38091 47227 02038 03832
Giải Tư 2953 5331 8265 8946
Giải Năm 5166 3295 4908 9325 1297 4755
Giải Sáu 048 332 850
Giải Bảy 07 67 92 82
Đầu Lô tô
0 05 ,08 ,07
1 -
2 27 ,25
3 32 ,38 ,32 ,31 ,32
4 46 ,48
5 53 ,55 ,50
6 65 ,66 ,67
7 79 ,72
8 88 ,80 ,82
9 91 ,95 ,97 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 04/06/2022
Giải ĐB 60832
Giải Nhất 30058
Giải Nhì 63129 67653
Giải Ba 30448 14577 57334 18196 03418 21125
Giải Tư 2962 4394 7219 8466
Giải Năm 5178 9011 2444 4487 3398 1365
Giải Sáu 500 161 485
Giải Bảy 03 68 87 42
Đầu Lô tô
0 00 ,03
1 18 ,19 ,11
2 29 ,25
3 32 ,34
4 48 ,44 ,42
5 58 ,53
6 62 ,66 ,65 ,61 ,68
7 77 ,78
8 87 ,85 ,87
9 96 ,94 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 03/06/2022
Giải ĐB 89242
Giải Nhất 06999
Giải Nhì 68754 88467
Giải Ba 97694 47292 96561 61211 45866 76038
Giải Tư 2824 6092 4292 1655
Giải Năm 8295 9536 9136 2358 9940 2159
Giải Sáu 523 093 711
Giải Bảy 42 31 15 43
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,11 ,15
2 24 ,23
3 38 ,36 ,36 ,31
4 42 ,40 ,42 ,43
5 54 ,55 ,58 ,59
6 67 ,61 ,66
7 -
8 -
9 99 ,94 ,92 ,92 ,92 ,95 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 02/06/2022
Giải ĐB 51768
Giải Nhất 40463
Giải Nhì 20261 32549
Giải Ba 55485 75696 81344 25884 48194 19999
Giải Tư 8408 6602 9896 9529
Giải Năm 6199 5370 1283 9090 8034 2240
Giải Sáu 332 925 570
Giải Bảy 73 13 82 55
Đầu Lô tô
0 08 ,02
1 13
2 29 ,25
3 34 ,32
4 49 ,44 ,40
5 55
6 68 ,63 ,61
7 70 ,70 ,73
8 85 ,84 ,83 ,82
9 96 ,94 ,99 ,96 ,99 ,90
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm