thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 17/05/2021
Giải ĐB 67626
Giải Nhất 81254
Giải Nhì 14436 47191
Giải Ba 29054 59494 13547 49355 99221 17767
Giải Tư 4541 0210 8059 9213
Giải Năm 0335 4819 7263 1541 5344 3788
Giải Sáu 373 291 279
Giải Bảy 26 83 98 18
Đầu Lô tô
0 -
1 10 ,13 ,19 ,18
2 26 ,21 ,26
3 36 ,35
4 47 ,41 ,41 ,44
5 54 ,54 ,55 ,59
6 67 ,63
7 73 ,79
8 88 ,83
9 91 ,94 ,91 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 16/05/2021
Giải ĐB 32965
Giải Nhất 91114
Giải Nhì 17932 99707
Giải Ba 19569 47563 05093 59395 22044 59017
Giải Tư 9951 5007 7194 3166
Giải Năm 8698 1417 1058 9220 0385 8284
Giải Sáu 831 489 931
Giải Bảy 71 51 98 28
Đầu Lô tô
0 07 ,07
1 14 ,17 ,17
2 20 ,28
3 32 ,31 ,31
4 44
5 51 ,58 ,51
6 65 ,69 ,63 ,66
7 71
8 85 ,84 ,89
9 93 ,95 ,94 ,98 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 15/05/2021
Giải ĐB 59925
Giải Nhất 41995
Giải Nhì 32104 99664
Giải Ba 62977 31241 33408 92887 12145 51393
Giải Tư 7548 9776 9558 0921
Giải Năm 2315 6863 8680 6329 2377 6711
Giải Sáu 952 319 693
Giải Bảy 94 16 55 43
Đầu Lô tô
0 04 ,08
1 15 ,11 ,19 ,16
2 25 ,21 ,29
3 -
4 41 ,45 ,48 ,43
5 58 ,52 ,55
6 64 ,63
7 77 ,76 ,77
8 87 ,80
9 95 ,93 ,93 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 14/05/2021
Giải ĐB 81047
Giải Nhất 91687
Giải Nhì 87624 88230
Giải Ba 59985 32032 68527 94667 83229 11815
Giải Tư 0131 0750 0166 4345
Giải Năm 6055 0989 3003 2785 7579 1802
Giải Sáu 151 324 986
Giải Bảy 13 14 37 94
Đầu Lô tô
0 03 ,02
1 15 ,13 ,14
2 24 ,27 ,29 ,24
3 30 ,32 ,31 ,37
4 47 ,45
5 50 ,55 ,51
6 67 ,66
7 79
8 87 ,85 ,89 ,85 ,86
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 13/05/2021
Giải ĐB 68664
Giải Nhất 81431
Giải Nhì 40720 22183
Giải Ba 91639 33161 83447 46988 64519 25878
Giải Tư 1896 1399 1212 5965
Giải Năm 8505 4981 2318 7544 2891 0191
Giải Sáu 917 833 388
Giải Bảy 09 33 02 23
Đầu Lô tô
0 05 ,09 ,02
1 19 ,12 ,18 ,17
2 20 ,23
3 31 ,39 ,33 ,33
4 47 ,44
5 -
6 64 ,61 ,65
7 78
8 83 ,88 ,81 ,88
9 96 ,99 ,91 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 12/05/2021
Giải ĐB 49650
Giải Nhất 06579
Giải Nhì 14342 12281
Giải Ba 41247 66322 82113 01646 94819 44572
Giải Tư 8517 1916 6068 4664
Giải Năm 1402 7744 5242 9550 5712 2726
Giải Sáu 931 274 752
Giải Bảy 13 55 70 67
Đầu Lô tô
0 02
1 13 ,19 ,17 ,16 ,12 ,13
2 22 ,26
3 31
4 42 ,47 ,46 ,44 ,42
5 50 ,50 ,52 ,55
6 68 ,64 ,67
7 79 ,72 ,74 ,70
8 81
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 11/05/2021
Giải ĐB 57470
Giải Nhất 46413
Giải Nhì 73469 30308
Giải Ba 31583 38456 58820 47386 50654 84672
Giải Tư 6636 4486 2882 4552
Giải Năm 8818 0806 9150 5583 1613 2304
Giải Sáu 826 058 851
Giải Bảy 21 04 47 74
Đầu Lô tô
0 08 ,06 ,04 ,04
1 13 ,18 ,13
2 20 ,26 ,21
3 36
4 47
5 56 ,54 ,52 ,50 ,58 ,51
6 69
7 70 ,72 ,74
8 83 ,86 ,86 ,82 ,83
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 10/05/2021
Giải ĐB 54247
Giải Nhất 69734
Giải Nhì 34677 20804
Giải Ba 58238 22551 72439 91037 28917 04645
Giải Tư 1787 9249 2002 3566
Giải Năm 1046 0728 4516 3542 2857 0539
Giải Sáu 307 802 403
Giải Bảy 53 29 28 57
Đầu Lô tô
0 04 ,02 ,07 ,02 ,03
1 17 ,16
2 28 ,29 ,28
3 34 ,38 ,39 ,37 ,39
4 47 ,45 ,49 ,46 ,42
5 51 ,57 ,53 ,57
6 66
7 77
8 87
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 09/05/2021
Giải ĐB 76369
Giải Nhất 77298
Giải Nhì 73046 17455
Giải Ba 89049 72087 29566 01899 04804 83194
Giải Tư 8511 0448 4346 7136
Giải Năm 8342 1184 7406 4858 8972 9760
Giải Sáu 701 912 815
Giải Bảy 12 50 05 13
Đầu Lô tô
0 04 ,06 ,01 ,05
1 11 ,12 ,15 ,12 ,13
2 -
3 36
4 46 ,49 ,48 ,46 ,42
5 55 ,58 ,50
6 69 ,66 ,60
7 72
8 87 ,84
9 98 ,99 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 08/05/2021
Giải ĐB 26493
Giải Nhất 54128
Giải Nhì 01818 98582
Giải Ba 01507 93059 78338 90688 06793 50767
Giải Tư 1368 2142 3396 9675
Giải Năm 0800 1786 2056 1442 8078 0933
Giải Sáu 904 022 880
Giải Bảy 65 25 50 99
Đầu Lô tô
0 07 ,00 ,04
1 18
2 28 ,22 ,25
3 38 ,33
4 42 ,42
5 59 ,56 ,50
6 67 ,68 ,65
7 75 ,78
8 82 ,88 ,86 ,80
9 93 ,93 ,96 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 07/05/2021
Giải ĐB 70447
Giải Nhất 30887
Giải Nhì 35120 87882
Giải Ba 32452 68083 90768 49417 35327 45592
Giải Tư 2495 1910 5938 5431
Giải Năm 3356 4053 0586 9639 6345 4121
Giải Sáu 227 327 843
Giải Bảy 55 80 13 71
Đầu Lô tô
0 -
1 17 ,10 ,13
2 20 ,27 ,21 ,27 ,27
3 38 ,31 ,39
4 47 ,45 ,43
5 52 ,56 ,53 ,55
6 68
7 71
8 87 ,82 ,83 ,86 ,80
9 92 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 06/05/2021
Giải ĐB 80359
Giải Nhất 19644
Giải Nhì 56866 23666
Giải Ba 03810 90538 16724 99553 27566 67734
Giải Tư 0584 9641 9608 6060
Giải Năm 1335 6679 6784 1486 7013 1067
Giải Sáu 906 636 410
Giải Bảy 25 79 88 54
Đầu Lô tô
0 08 ,06
1 10 ,13 ,10
2 24 ,25
3 38 ,34 ,35 ,36
4 44 ,41
5 59 ,53 ,54
6 66 ,66 ,66 ,60 ,67
7 79 ,79
8 84 ,84 ,86 ,88
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 05/05/2021
Giải ĐB 83866
Giải Nhất 51676
Giải Nhì 18736 24033
Giải Ba 19388 26346 44869 64943 98136 16229
Giải Tư 8844 1363 9702 3489
Giải Năm 6572 9622 4979 9375 7631 6461
Giải Sáu 940 517 144
Giải Bảy 56 90 15 53
Đầu Lô tô
0 02
1 17 ,15
2 29 ,22
3 36 ,33 ,36 ,31
4 46 ,43 ,44 ,40 ,44
5 56 ,53
6 66 ,69 ,63 ,61
7 76 ,72 ,79 ,75
8 88 ,89
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 04/05/2021
Giải ĐB 09580
Giải Nhất 29402
Giải Nhì 23008 94257
Giải Ba 98910 37368 76637 04080 39226 74432
Giải Tư 8593 2322 5745 7621
Giải Năm 4996 3716 4054 1778 2133 4180
Giải Sáu 878 470 881
Giải Bảy 85 49 24 98
Đầu Lô tô
0 02 ,08
1 10 ,16
2 26 ,22 ,21 ,24
3 37 ,32 ,33
4 45 ,49
5 57 ,54
6 68
7 78 ,78 ,70
8 80 ,80 ,80 ,81 ,85
9 93 ,96 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 03/05/2021
Giải ĐB 51925
Giải Nhất 70091
Giải Nhì 77216 24987
Giải Ba 94756 47241 69203 19688 66872 85929
Giải Tư 2181 6617 3168 0740
Giải Năm 2128 4036 3437 7674 4166 9512
Giải Sáu 049 260 972
Giải Bảy 61 16 83 47
Đầu Lô tô
0 03
1 16 ,17 ,12 ,16
2 25 ,29 ,28
3 36 ,37
4 41 ,40 ,49 ,47
5 56
6 68 ,66 ,60 ,61
7 72 ,74 ,72
8 87 ,88 ,81 ,83
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 02/05/2021
Giải ĐB 76578
Giải Nhất 89773
Giải Nhì 28086 08979
Giải Ba 53310 84913 98859 08697 50033 62005
Giải Tư 3088 3199 8452 0669
Giải Năm 1769 7670 1743 3964 2101 2475
Giải Sáu 813 561 798
Giải Bảy 76 34 85 13
Đầu Lô tô
0 05 ,01
1 10 ,13 ,13 ,13
2 -
3 33 ,34
4 43
5 59 ,52
6 69 ,69 ,64 ,61
7 78 ,73 ,79 ,70 ,75 ,76
8 86 ,88 ,85
9 97 ,99 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 01/05/2021
Giải ĐB 05365
Giải Nhất 60256
Giải Nhì 96537 26510
Giải Ba 18728 36168 67052 44399 69293 48241
Giải Tư 1981 7413 6040 3021
Giải Năm 9589 9440 4767 5311 7420 7328
Giải Sáu 989 920 111
Giải Bảy 89 15 48 57
Đầu Lô tô
0 -
1 10 ,13 ,11 ,11 ,15
2 28 ,21 ,20 ,28 ,20
3 37
4 41 ,40 ,40 ,48
5 56 ,52 ,57
6 65 ,68 ,67
7 -
8 81 ,89 ,89 ,89
9 99 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 30/04/2021
Giải ĐB 96736
Giải Nhất 00731
Giải Nhì 93389 43599
Giải Ba 41521 57436 11921 95917 66854 33229
Giải Tư 9188 7076 1306 7227
Giải Năm 1773 7429 9108 6856 7119 3926
Giải Sáu 336 122 639
Giải Bảy 09 80 02 79
Đầu Lô tô
0 06 ,08 ,09 ,02
1 17 ,19
2 21 ,21 ,29 ,27 ,29 ,26 ,22
3 36 ,31 ,36 ,36 ,39
4 -
5 54 ,56
6 -
7 76 ,73 ,79
8 89 ,88 ,80
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 29/04/2021
Giải ĐB 21916
Giải Nhất 03753
Giải Nhì 09292 74636
Giải Ba 68417 68651 69171 90623 96858 69786
Giải Tư 1854 5529 9484 8227
Giải Năm 2826 3653 7621 0295 7590 9889
Giải Sáu 472 535 660
Giải Bảy 76 42 11 57
Đầu Lô tô
0 -
1 16 ,17 ,11
2 23 ,29 ,27 ,26 ,21
3 36 ,35
4 42
5 53 ,51 ,58 ,54 ,53 ,57
6 60
7 71 ,72 ,76
8 86 ,84 ,89
9 92 ,95 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 28/04/2021
Giải ĐB 91213
Giải Nhất 60871
Giải Nhì 90650 63371
Giải Ba 63445 44398 61559 11704 01360 29482
Giải Tư 8343 0783 0930 3719
Giải Năm 1317 9878 9400 8308 4796 5967
Giải Sáu 786 949 164
Giải Bảy 15 23 60 05
Đầu Lô tô
0 04 ,00 ,08 ,05
1 13 ,19 ,17 ,15
2 23
3 30
4 45 ,43 ,49
5 50 ,59
6 60 ,67 ,64 ,60
7 71 ,71 ,78
8 82 ,83 ,86
9 98 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 27/04/2021
Giải ĐB 49333
Giải Nhất 97939
Giải Nhì 55311 56648
Giải Ba 34925 46058 38462 67329 37199 11607
Giải Tư 5602 8412 1759 1094
Giải Năm 4069 2173 7609 7971 9456 0514
Giải Sáu 338 395 689
Giải Bảy 76 67 46 27
Đầu Lô tô
0 07 ,02 ,09
1 11 ,12 ,14
2 25 ,29 ,27
3 33 ,39 ,38
4 48 ,46
5 58 ,59 ,56
6 62 ,69 ,67
7 73 ,71 ,76
8 89
9 99 ,94 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 26/04/2021
Giải ĐB 16252
Giải Nhất 93619
Giải Nhì 14175 95275
Giải Ba 45786 92178 83910 83481 13536 42714
Giải Tư 6312 3686 5694 4080
Giải Năm 7455 9684 4723 5765 1302 2612
Giải Sáu 458 364 116
Giải Bảy 83 96 78 68
Đầu Lô tô
0 02
1 19 ,10 ,14 ,12 ,12 ,16
2 23
3 36
4 -
5 52 ,55 ,58
6 65 ,64 ,68
7 75 ,75 ,78 ,78
8 86 ,81 ,86 ,80 ,84 ,83
9 94 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 25/04/2021
Giải ĐB 73278
Giải Nhất 29752
Giải Nhì 45407 84732
Giải Ba 33840 31612 85993 13199 89957 35321
Giải Tư 5788 0782 6501 6762
Giải Năm 4864 5444 0604 4028 9450 9506
Giải Sáu 623 091 345
Giải Bảy 41 07 91 36
Đầu Lô tô
0 07 ,01 ,04 ,06 ,07
1 12
2 21 ,28 ,23
3 32 ,36
4 40 ,44 ,45 ,41
5 52 ,57 ,50
6 62 ,64
7 78
8 88 ,82
9 93 ,99 ,91 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 24/04/2021
Giải ĐB 21177
Giải Nhất 55266
Giải Nhì 11744 71304
Giải Ba 12322 12651 88889 47362 53738 93420
Giải Tư 7323 0625 4947 9102
Giải Năm 3879 9120 7797 3176 9363 5846
Giải Sáu 515 360 477
Giải Bảy 44 72 98 13
Đầu Lô tô
0 04 ,02
1 15 ,13
2 22 ,20 ,23 ,25 ,20
3 38
4 44 ,47 ,46 ,44
5 51
6 66 ,62 ,63 ,60
7 77 ,79 ,76 ,77 ,72
8 89
9 97 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 23/04/2021
Giải ĐB 98860
Giải Nhất 08807
Giải Nhì 79035 36955
Giải Ba 52152 13825 21632 50794 48684 45328
Giải Tư 0241 6662 9586 2178
Giải Năm 0468 2726 4326 8253 3124 5992
Giải Sáu 309 967 177
Giải Bảy 11 81 47 68
Đầu Lô tô
0 07 ,09
1 11
2 25 ,28 ,26 ,26 ,24
3 35 ,32
4 41 ,47
5 55 ,52 ,53
6 60 ,62 ,68 ,67 ,68
7 78 ,77
8 84 ,86 ,81
9 94 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 22/04/2021
Giải ĐB 56292
Giải Nhất 85246
Giải Nhì 21395 18863
Giải Ba 68342 11296 09277 15013 72016 79068
Giải Tư 4629 4132 7928 3901
Giải Năm 0848 3767 6767 9733 8337 0348
Giải Sáu 060 338 039
Giải Bảy 84 79 49 68
Đầu Lô tô
0 01
1 13 ,16
2 29 ,28
3 32 ,33 ,37 ,38 ,39
4 46 ,42 ,48 ,48 ,49
5 -
6 63 ,68 ,67 ,67 ,60 ,68
7 77 ,79
8 84
9 92 ,95 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 21/04/2021
Giải ĐB 84355
Giải Nhất 78496
Giải Nhì 47869 79897
Giải Ba 67143 91837 65450 63741 45899 03051
Giải Tư 9447 8753 7436 4241
Giải Năm 0135 6118 1641 5714 0577 6501
Giải Sáu 801 518 273
Giải Bảy 34 32 90 21
Đầu Lô tô
0 01 ,01
1 18 ,14 ,18
2 21
3 37 ,36 ,35 ,34 ,32
4 43 ,41 ,47 ,41 ,41
5 55 ,50 ,51 ,53
6 69
7 77 ,73
8 -
9 96 ,97 ,99 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 20/04/2021
Giải ĐB 05475
Giải Nhất 08566
Giải Nhì 31533 85710
Giải Ba 76648 51671 93211 16079 10046 91920
Giải Tư 7051 8376 2365 8791
Giải Năm 8164 8112 8188 5990 9948 9713
Giải Sáu 321 756 699
Giải Bảy 10 47 59 37
Đầu Lô tô
0 -
1 10 ,11 ,12 ,13 ,10
2 20 ,21
3 33 ,37
4 48 ,46 ,48 ,47
5 51 ,56 ,59
6 66 ,65 ,64
7 75 ,71 ,79 ,76
8 88
9 91 ,90 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 19/04/2021
Giải ĐB 81365
Giải Nhất 37116
Giải Nhì 91280 35840
Giải Ba 07090 54403 41109 10007 86098 89353
Giải Tư 5851 1113 7837 9569
Giải Năm 7119 2502 8400 7704 1188 6837
Giải Sáu 548 974 553
Giải Bảy 66 37 86 80
Đầu Lô tô
0 03 ,09 ,07 ,02 ,00 ,04
1 16 ,13 ,19
2 -
3 37 ,37 ,37
4 40 ,48
5 53 ,51 ,53
6 65 ,69 ,66
7 74
8 80 ,88 ,86 ,80
9 90 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 18/04/2021
Giải ĐB 89500
Giải Nhất 28554
Giải Nhì 92570 49815
Giải Ba 04952 62208 76847 37635 17270 72952
Giải Tư 1889 1779 7211 6471
Giải Năm 4106 7177 3220 6116 9816 1575
Giải Sáu 549 606 127
Giải Bảy 08 56 62 30
Đầu Lô tô
0 00 ,08 ,06 ,06 ,08
1 15 ,11 ,16 ,16
2 20 ,27
3 35 ,30
4 47 ,49
5 54 ,52 ,52 ,56
6 62
7 70 ,70 ,79 ,71 ,77 ,75
8 89
9 -
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.