thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 22/04/2024
Giải ĐB 15525
Giải Nhất 29914
Giải Nhì 83400 68369
Giải Ba 96522 74106 84523 66484 76563 65685
Giải Tư 7662 3493 5151 9395
Giải Năm 6856 6643 1321 4108 2153 6831
Giải Sáu 369 495 636
Giải Bảy 82 93 79 37
Đầu Lô tô
0 00 ,06 ,08
1 14
2 25 ,22 ,23 ,21
3 31 ,36 ,37
4 43
5 51 ,56 ,53
6 69 ,63 ,62 ,69
7 79
8 84 ,85 ,82
9 93 ,95 ,95 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 21/04/2024
Giải ĐB 19980
Giải Nhất 85986
Giải Nhì 47577 69280
Giải Ba 98092 25825 81059 57932 33830 71715
Giải Tư 5543 1384 6975 5836
Giải Năm 2326 4322 0703 7162 4509 0470
Giải Sáu 191 392 571
Giải Bảy 11 59 91 39
Đầu Lô tô
0 03 ,09
1 15 ,11
2 25 ,26 ,22
3 32 ,30 ,36 ,39
4 43
5 59 ,59
6 62
7 77 ,75 ,70 ,71
8 80 ,86 ,80 ,84
9 92 ,91 ,92 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 20/04/2024
Giải ĐB 29379
Giải Nhất 29822
Giải Nhì 24933 27395
Giải Ba 63254 65829 39579 26917 20063 91422
Giải Tư 9186 1763 9385 1320
Giải Năm 5451 3289 0892 4290 1448 7357
Giải Sáu 899 689 390
Giải Bảy 05 60 99 33
Đầu Lô tô
0 05
1 17
2 22 ,29 ,22 ,20
3 33 ,33
4 48
5 54 ,51 ,57
6 63 ,63 ,60
7 79 ,79
8 86 ,85 ,89 ,89
9 95 ,92 ,90 ,99 ,90 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 19/04/2024
Giải ĐB 26592
Giải Nhất 38838
Giải Nhì 43774 91819
Giải Ba 08758 63771 15724 91314 86959 47543
Giải Tư 1370 7010 5792 5856
Giải Năm 9957 5245 8757 2019 4132 6316
Giải Sáu 222 106 949
Giải Bảy 71 26 85 23
Đầu Lô tô
0 06
1 19 ,14 ,10 ,19 ,16
2 24 ,22 ,26 ,23
3 38 ,32
4 43 ,45 ,49
5 58 ,59 ,56 ,57 ,57
6 -
7 74 ,71 ,70 ,71
8 85
9 92 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 18/04/2024
Giải ĐB 62904
Giải Nhất 16351
Giải Nhì 92109 84405
Giải Ba 50215 82326 54744 81157 60946 93661
Giải Tư 7880 3573 0916 9336
Giải Năm 9443 9241 5284 9798 4277 7296
Giải Sáu 591 346 154
Giải Bảy 69 52 95 37
Đầu Lô tô
0 04 ,09 ,05
1 15 ,16
2 26
3 36 ,37
4 44 ,46 ,43 ,41 ,46
5 51 ,57 ,54 ,52
6 61 ,69
7 73 ,77
8 80 ,84
9 98 ,96 ,91 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 17/04/2024
Giải ĐB 90289
Giải Nhất 19874
Giải Nhì 24789 50177
Giải Ba 84160 84250 66154 14306 03341 85969
Giải Tư 3241 9829 9103 6240
Giải Năm 5674 7671 0218 3300 5133 6434
Giải Sáu 317 228 892
Giải Bảy 47 40 90 27
Đầu Lô tô
0 06 ,03 ,00
1 18 ,17
2 29 ,28 ,27
3 33 ,34
4 41 ,41 ,40 ,47 ,40
5 50 ,54
6 60 ,69
7 74 ,77 ,74 ,71
8 89 ,89
9 92 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 16/04/2024
Giải ĐB 96850
Giải Nhất 66671
Giải Nhì 51310 74053
Giải Ba 36642 19172 58381 14433 62816 92024
Giải Tư 4787 8217 7761 0665
Giải Năm 8452 0869 3282 0710 4804 7663
Giải Sáu 366 886 216
Giải Bảy 12 51 91 18
Đầu Lô tô
0 04
1 10 ,16 ,17 ,10 ,16 ,12 ,18
2 24
3 33
4 42
5 50 ,53 ,52 ,51
6 61 ,65 ,69 ,63 ,66
7 71 ,72
8 81 ,87 ,82 ,86
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 15/04/2024
Giải ĐB 99369
Giải Nhất 13829
Giải Nhì 59861 27481
Giải Ba 65303 77704 89049 50013 34525 33222
Giải Tư 3926 0546 2651 3393
Giải Năm 0937 3884 1948 1679 9105 2079
Giải Sáu 334 673 600
Giải Bảy 54 33 98 29
Đầu Lô tô
0 03 ,04 ,05 ,00
1 13
2 29 ,25 ,22 ,26 ,29
3 37 ,34 ,33
4 49 ,46 ,48
5 51 ,54
6 69 ,61
7 79 ,79 ,73
8 81 ,84
9 93 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 14/04/2024
Giải ĐB 71396
Giải Nhất 20801
Giải Nhì 73470 83615
Giải Ba 59318 54657 90221 19494 20418 77848
Giải Tư 2581 6371 8850 1300
Giải Năm 0309 2342 1961 6616 5569 5870
Giải Sáu 496 635 489
Giải Bảy 52 22 89 90
Đầu Lô tô
0 01 ,00 ,09
1 15 ,18 ,18 ,16
2 21 ,22
3 35
4 48 ,42
5 57 ,50 ,52
6 61 ,69
7 70 ,71 ,70
8 81 ,89 ,89
9 96 ,94 ,96 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 13/04/2024
Giải ĐB 90649
Giải Nhất 71212
Giải Nhì 55720 56680
Giải Ba 64761 94392 09089 57015 06920 83467
Giải Tư 1452 5230 5083 2320
Giải Năm 4090 8241 0310 6378 1575 3896
Giải Sáu 756 690 503
Giải Bảy 58 28 35 64
Đầu Lô tô
0 03
1 12 ,15 ,10
2 20 ,20 ,20 ,28
3 30 ,35
4 49 ,41
5 52 ,56 ,58
6 61 ,67 ,64
7 78 ,75
8 80 ,89 ,83
9 92 ,90 ,96 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 12/04/2024
Giải ĐB 12073
Giải Nhất 92837
Giải Nhì 28622 02259
Giải Ba 53010 14391 79427 13247 76972 60599
Giải Tư 6594 5821 6858 2983
Giải Năm 0993 5483 8027 6916 5213 4770
Giải Sáu 850 036 185
Giải Bảy 27 83 16 80
Đầu Lô tô
0 -
1 10 ,16 ,13 ,16
2 22 ,27 ,21 ,27 ,27
3 37 ,36
4 47
5 59 ,58 ,50
6 -
7 73 ,72 ,70
8 83 ,83 ,85 ,83 ,80
9 91 ,99 ,94 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 11/04/2024
Giải ĐB 69356
Giải Nhất 22552
Giải Nhì 35140 15293
Giải Ba 35010 28133 33342 65578 74436 57981
Giải Tư 4851 2761 8993 3587
Giải Năm 6909 2693 2363 1750 3328 7628
Giải Sáu 753 388 635
Giải Bảy 73 80 42 86
Đầu Lô tô
0 09
1 10
2 28 ,28
3 33 ,36 ,35
4 40 ,42 ,42
5 56 ,52 ,51 ,50 ,53
6 61 ,63
7 78 ,73
8 81 ,87 ,88 ,80 ,86
9 93 ,93 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 10/04/2024
Giải ĐB 14138
Giải Nhất 62724
Giải Nhì 54157 96213
Giải Ba 14362 89770 55669 50544 04462 48939
Giải Tư 4062 5079 6608 7155
Giải Năm 7402 1236 4922 4421 2178 9253
Giải Sáu 552 247 722
Giải Bảy 12 45 75 97
Đầu Lô tô
0 08 ,02
1 13 ,12
2 24 ,22 ,21 ,22
3 38 ,39 ,36
4 44 ,47 ,45
5 57 ,55 ,53 ,52
6 62 ,69 ,62 ,62
7 70 ,79 ,78 ,75
8 -
9 97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 09/04/2024
Giải ĐB 16510
Giải Nhất 57524
Giải Nhì 46210 99866
Giải Ba 59326 97595 41257 02724 00969 52074
Giải Tư 0760 1668 3313 3684
Giải Năm 6299 7898 4768 6210 3355 4816
Giải Sáu 717 130 568
Giải Bảy 69 62 27 41
Đầu Lô tô
0 -
1 10 ,10 ,13 ,10 ,16 ,17
2 24 ,26 ,24 ,27
3 30
4 41
5 57 ,55
6 66 ,69 ,60 ,68 ,68 ,68 ,69 ,62
7 74
8 84
9 95 ,99 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 08/04/2024
Giải ĐB 30147
Giải Nhất 37755
Giải Nhì 61413 89550
Giải Ba 20904 51761 51163 31983 91022 78447
Giải Tư 5498 3294 6720 2059
Giải Năm 4679 0615 6473 3807 2132 0360
Giải Sáu 567 190 316
Giải Bảy 15 61 05 32
Đầu Lô tô
0 04 ,07 ,05
1 13 ,15 ,16 ,15
2 22 ,20
3 32 ,32
4 47 ,47
5 55 ,50 ,59
6 61 ,63 ,60 ,67 ,61
7 79 ,73
8 83
9 98 ,94 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 07/04/2024
Giải ĐB 93374
Giải Nhất 18300
Giải Nhì 59549 37037
Giải Ba 74266 07569 23624 78397 06513 35761
Giải Tư 1734 8632 0757 2118
Giải Năm 7324 2369 6427 8196 1825 4339
Giải Sáu 185 275 044
Giải Bảy 65 17 72 50
Đầu Lô tô
0 00
1 13 ,18 ,17
2 24 ,24 ,27 ,25
3 37 ,34 ,32 ,39
4 49 ,44
5 57 ,50
6 66 ,69 ,61 ,69 ,65
7 74 ,75 ,72
8 85
9 97 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 06/04/2024
Giải ĐB 00312
Giải Nhất 44708
Giải Nhì 88283 64571
Giải Ba 91798 21146 05250 09523 92549 73943
Giải Tư 1449 2399 7871 7371
Giải Năm 5848 3389 9405 8301 7420 2661
Giải Sáu 142 732 198
Giải Bảy 21 59 95 03
Đầu Lô tô
0 08 ,05 ,01 ,03
1 12
2 23 ,20 ,21
3 32
4 46 ,49 ,43 ,49 ,48 ,42
5 50 ,59
6 61
7 71 ,71 ,71
8 83 ,89
9 98 ,99 ,98 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 05/04/2024
Giải ĐB 72666
Giải Nhất 96992
Giải Nhì 52918 21197
Giải Ba 21034 45765 73219 29010 02370 06089
Giải Tư 0372 6291 4099 0369
Giải Năm 7007 0315 6233 7010 2611 6123
Giải Sáu 270 306 325
Giải Bảy 05 13 49 19
Đầu Lô tô
0 07 ,06 ,05
1 18 ,19 ,10 ,15 ,10 ,11 ,13 ,19
2 23 ,25
3 34 ,33
4 49
5 -
6 66 ,65 ,69
7 70 ,72 ,70
8 89
9 92 ,97 ,91 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 04/04/2024
Giải ĐB 69389
Giải Nhất 34052
Giải Nhì 48091 95190
Giải Ba 28642 87265 12540 99128 22291 24399
Giải Tư 6903 4457 3278 6776
Giải Năm 4578 6228 5858 0611 4540 7296
Giải Sáu 788 031 386
Giải Bảy 01 42 65 89
Đầu Lô tô
0 03 ,01
1 11
2 28 ,28
3 31
4 42 ,40 ,40 ,42
5 52 ,57 ,58
6 65 ,65
7 78 ,76 ,78
8 89 ,88 ,86 ,89
9 91 ,90 ,91 ,99 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 03/04/2024
Giải ĐB 67364
Giải Nhất 05538
Giải Nhì 43309 50971
Giải Ba 42539 81311 58310 75139 27406 83349
Giải Tư 1179 2067 4473 0517
Giải Năm 3595 0881 7332 8196 3209 2509
Giải Sáu 732 624 838
Giải Bảy 93 94 15 22
Đầu Lô tô
0 09 ,06 ,09 ,09
1 11 ,10 ,17 ,15
2 24 ,22
3 38 ,39 ,39 ,32 ,32 ,38
4 49
5 -
6 64 ,67
7 71 ,79 ,73
8 81
9 95 ,96 ,93 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 02/04/2024
Giải ĐB 62909
Giải Nhất 09387
Giải Nhì 23902 06705
Giải Ba 05649 11928 85591 77857 24772 73380
Giải Tư 1057 4955 1981 8866
Giải Năm 8906 2314 0248 6777 3183 8562
Giải Sáu 262 654 029
Giải Bảy 65 86 54 35
Đầu Lô tô
0 09 ,02 ,05 ,06
1 14
2 28 ,29
3 35
4 49 ,48
5 57 ,57 ,55 ,54 ,54
6 66 ,62 ,62 ,65
7 72 ,77
8 87 ,80 ,81 ,83 ,86
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 01/04/2024
Giải ĐB 19052
Giải Nhất 64293
Giải Nhì 66910 37980
Giải Ba 03154 05297 37583 24357 50612 56159
Giải Tư 1490 6212 7679 2105
Giải Năm 4438 2763 4042 1066 7302 1099
Giải Sáu 559 345 633
Giải Bảy 09 93 06 38
Đầu Lô tô
0 05 ,02 ,09 ,06
1 10 ,12 ,12
2 -
3 38 ,33 ,38
4 42 ,45
5 52 ,54 ,57 ,59 ,59
6 63 ,66
7 79
8 80 ,83
9 93 ,97 ,90 ,99 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 31/03/2024
Giải ĐB 36909
Giải Nhất 46217
Giải Nhì 56679 32203
Giải Ba 29726 90557 54987 59727 68447 57932
Giải Tư 5581 4902 3035 7503
Giải Năm 2059 7871 4346 0991 7274 7688
Giải Sáu 183 311 228
Giải Bảy 69 90 28 81
Đầu Lô tô
0 09 ,03 ,02 ,03
1 17 ,11
2 26 ,27 ,28 ,28
3 32 ,35
4 47 ,46
5 57 ,59
6 69
7 79 ,71 ,74
8 87 ,81 ,88 ,83 ,81
9 91 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 30/03/2024
Giải ĐB 62135
Giải Nhất 21141
Giải Nhì 45857 86656
Giải Ba 70417 47299 17041 28867 87844 03831
Giải Tư 7920 9023 7131 8460
Giải Năm 3372 5765 0633 8326 3811 4220
Giải Sáu 752 057 840
Giải Bảy 96 94 29 09
Đầu Lô tô
0 09
1 17 ,11
2 20 ,23 ,26 ,20 ,29
3 35 ,31 ,31 ,33
4 41 ,41 ,44 ,40
5 57 ,56 ,52 ,57
6 67 ,60 ,65
7 72
8 -
9 99 ,96 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 29/03/2024
Giải ĐB 37869
Giải Nhất 01431
Giải Nhì 07900 66341
Giải Ba 81079 95627 76989 10547 37486 34353
Giải Tư 4618 5541 1854 0752
Giải Năm 4990 2029 5211 9779 7249 7896
Giải Sáu 717 867 363
Giải Bảy 05 67 87 62
Đầu Lô tô
0 00 ,05
1 18 ,11 ,17
2 27 ,29
3 31
4 41 ,47 ,41 ,49
5 53 ,54 ,52
6 69 ,67 ,63 ,67 ,62
7 79 ,79
8 89 ,86 ,87
9 90 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 28/03/2024
Giải ĐB 49879
Giải Nhất 61196
Giải Nhì 55813 26560
Giải Ba 66628 39458 53044 66883 94985 04961
Giải Tư 0689 1252 7970 1626
Giải Năm 4095 9503 8586 7026 3491 4985
Giải Sáu 800 015 450
Giải Bảy 07 82 98 90
Đầu Lô tô
0 03 ,00 ,07
1 13 ,15
2 28 ,26 ,26
3 -
4 44
5 58 ,52 ,50
6 60 ,61
7 79 ,70
8 83 ,85 ,89 ,86 ,85 ,82
9 96 ,95 ,91 ,98 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 27/03/2024
Giải ĐB 20645
Giải Nhất 21356
Giải Nhì 10211 33955
Giải Ba 57214 47997 59028 91075 81886 34229
Giải Tư 7518 6879 1586 7174
Giải Năm 4802 1007 6479 7659 8416 7869
Giải Sáu 187 087 674
Giải Bảy 84 38 18 25
Đầu Lô tô
0 02 ,07
1 11 ,14 ,18 ,16 ,18
2 28 ,29 ,25
3 38
4 45
5 56 ,55 ,59
6 69
7 75 ,79 ,74 ,79 ,74
8 86 ,86 ,87 ,87 ,84
9 97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 26/03/2024
Giải ĐB 59619
Giải Nhất 57086
Giải Nhì 96937 20940
Giải Ba 23515 63359 89273 67580 12104 65171
Giải Tư 6781 8492 2432 0942
Giải Năm 4059 1308 7139 7578 4915 1820
Giải Sáu 728 921 919
Giải Bảy 82 17 99 07
Đầu Lô tô
0 04 ,08 ,07
1 19 ,15 ,15 ,19 ,17
2 20 ,28 ,21
3 37 ,32 ,39
4 40 ,42
5 59 ,59
6 -
7 73 ,71 ,78
8 86 ,80 ,81 ,82
9 92 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 25/03/2024
Giải ĐB 16342
Giải Nhất 75754
Giải Nhì 28913 37346
Giải Ba 86642 45535 81914 94696 52321 96022
Giải Tư 8692 8838 9702 1399
Giải Năm 7019 7237 7661 9492 5860 0770
Giải Sáu 425 940 549
Giải Bảy 39 42 11 77
Đầu Lô tô
0 02
1 13 ,14 ,19 ,11
2 21 ,22 ,25
3 35 ,38 ,37 ,39
4 42 ,46 ,42 ,40 ,49 ,42
5 54
6 61 ,60
7 70 ,77
8 -
9 96 ,92 ,99 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 24/03/2024
Giải ĐB 88274
Giải Nhất 06693
Giải Nhì 53350 57784
Giải Ba 04071 89897 75341 98348 75312 33461
Giải Tư 9003 5952 0115 9805
Giải Năm 3069 2189 5874 3454 1490 7942
Giải Sáu 935 713 633
Giải Bảy 29 09 32 39
Đầu Lô tô
0 03 ,05 ,09
1 12 ,15 ,13
2 29
3 35 ,33 ,32 ,39
4 41 ,48 ,42
5 50 ,52 ,54
6 61 ,69
7 74 ,71 ,74
8 84 ,89
9 93 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 23/03/2024
Giải ĐB 59882
Giải Nhất 35161
Giải Nhì 80009 90230
Giải Ba 27850 78279 76809 32621 30855 65708
Giải Tư 4114 7900 0301 0473
Giải Năm 6540 7127 8212 9532 2160 6720
Giải Sáu 460 122 532
Giải Bảy 85 51 42 16
Đầu Lô tô
0 09 ,09 ,08 ,00 ,01
1 14 ,12 ,16
2 21 ,27 ,20 ,22
3 30 ,32 ,32
4 40 ,42
5 50 ,55 ,51
6 61 ,60 ,60
7 79 ,73
8 82 ,85
9 -
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm