thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 21/10/2021
Giải ĐB 93188
Giải Nhất 00442
Giải Nhì 02778 55348
Giải Ba 93482 67157 21991 25308 09359 35527
Giải Tư 0874 1320 1402 3657
Giải Năm 8738 5467 4184 3797 7319 0977
Giải Sáu 082 955 126
Giải Bảy 20 58 65 28
Đầu Lô tô
0 08 ,02
1 19
2 27 ,20 ,26 ,20 ,28
3 38
4 42 ,48
5 57 ,59 ,57 ,55 ,58
6 67 ,65
7 78 ,74 ,77
8 88 ,82 ,84 ,82
9 91 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 20/10/2021
Giải ĐB 56449
Giải Nhất 76644
Giải Nhì 26081 29056
Giải Ba 10246 09333 44287 03397 31724 46347
Giải Tư 5064 2617 1255 9438
Giải Năm 5101 5329 9957 6899 7173 1079
Giải Sáu 078 211 930
Giải Bảy 93 72 10 29
Đầu Lô tô
0 01
1 17 ,11 ,10
2 24 ,29 ,29
3 33 ,38 ,30
4 49 ,44 ,46 ,47
5 56 ,55 ,57
6 64
7 73 ,79 ,78 ,72
8 81 ,87
9 97 ,99 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 19/10/2021
Giải ĐB 86847
Giải Nhất 67039
Giải Nhì 11804 30501
Giải Ba 17762 21068 71626 80934 72550 58345
Giải Tư 4230 5354 7655 4600
Giải Năm 3012 7903 4093 4880 0723 5191
Giải Sáu 824 718 423
Giải Bảy 67 42 89 98
Đầu Lô tô
0 04 ,01 ,00 ,03
1 12 ,18
2 26 ,23 ,24 ,23
3 39 ,34 ,30
4 47 ,45 ,42
5 50 ,54 ,55
6 62 ,68 ,67
7 -
8 80 ,89
9 93 ,91 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 18/10/2021
Giải ĐB 11609
Giải Nhất 38670
Giải Nhì 75749 86248
Giải Ba 01162 58433 67727 51232 94072 30268
Giải Tư 2752 3870 5919 6155
Giải Năm 1928 5396 5001 6818 0261 1009
Giải Sáu 747 489 116
Giải Bảy 34 31 71 00
Đầu Lô tô
0 09 ,01 ,09 ,00
1 19 ,18 ,16
2 27 ,28
3 33 ,32 ,34 ,31
4 49 ,48 ,47
5 52 ,55
6 62 ,68 ,61
7 70 ,72 ,70 ,71
8 89
9 96
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 17/10/2021
Giải ĐB 24640
Giải Nhất 45261
Giải Nhì 28113 58334
Giải Ba 67474 16929 59008 69755 58832 99823
Giải Tư 4593 1833 4313 1612
Giải Năm 5822 2237 7310 9461 9056 4393
Giải Sáu 518 407 906
Giải Bảy 23 78 70 15
Đầu Lô tô
0 08 ,07 ,06
1 13 ,13 ,12 ,10 ,18 ,15
2 29 ,23 ,22 ,23
3 34 ,32 ,33 ,37
4 40
5 55 ,56
6 61 ,61
7 74 ,78 ,70
8 -
9 93 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 16/10/2021
Giải ĐB 66067
Giải Nhất 51010
Giải Nhì 58163 24893
Giải Ba 22086 11007 59027 44020 89643 23923
Giải Tư 3823 4029 6037 8722
Giải Năm 4597 2086 4262 6785 2981 0394
Giải Sáu 970 084 208
Giải Bảy 56 38 14 07
Đầu Lô tô
0 07 ,08 ,07
1 10 ,14
2 27 ,20 ,23 ,23 ,29 ,22
3 37 ,38
4 43
5 56
6 67 ,63 ,62
7 70
8 86 ,86 ,85 ,81 ,84
9 93 ,97 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 15/10/2021
Giải ĐB 64218
Giải Nhất 83454
Giải Nhì 31313 38671
Giải Ba 29917 25742 92751 69235 89354 18149
Giải Tư 3490 7166 1748 5327
Giải Năm 8125 0201 3864 7447 0449 8020
Giải Sáu 432 412 974
Giải Bảy 88 42 48 34
Đầu Lô tô
0 01
1 18 ,13 ,17 ,12
2 27 ,25 ,20
3 35 ,32 ,34
4 42 ,49 ,48 ,47 ,49 ,42 ,48
5 54 ,51 ,54
6 66 ,64
7 71 ,74
8 88
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 14/10/2021
Giải ĐB 04019
Giải Nhất 12662
Giải Nhì 35528 91597
Giải Ba 20875 24309 36818 14668 42438 64087
Giải Tư 1848 0051 9922 4854
Giải Năm 3411 4139 3577 1873 5344 3814
Giải Sáu 067 225 133
Giải Bảy 44 94 71 55
Đầu Lô tô
0 09
1 19 ,18 ,11 ,14
2 28 ,22 ,25
3 38 ,39 ,33
4 48 ,44 ,44
5 51 ,54 ,55
6 62 ,68 ,67
7 75 ,77 ,73 ,71
8 87
9 97 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 13/10/2021
Giải ĐB 49522
Giải Nhất 34123
Giải Nhì 78632 64623
Giải Ba 56223 06547 09009 89576 92818 86214
Giải Tư 2021 5690 8849 0711
Giải Năm 2113 8065 6311 6205 2776 7435
Giải Sáu 397 539 413
Giải Bảy 20 26 38 31
Đầu Lô tô
0 09 ,05
1 18 ,14 ,11 ,13 ,11 ,13
2 22 ,23 ,23 ,23 ,21 ,20 ,26
3 32 ,35 ,39 ,38 ,31
4 47 ,49
5 -
6 65
7 76 ,76
8 -
9 90 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 12/10/2021
Giải ĐB 05618
Giải Nhất 73209
Giải Nhì 47494 05368
Giải Ba 46758 46707 32222 24995 44326 85162
Giải Tư 3826 2625 5000 9607
Giải Năm 2166 6490 7920 4986 4950 0247
Giải Sáu 364 768 934
Giải Bảy 81 97 48 88
Đầu Lô tô
0 09 ,07 ,00 ,07
1 18
2 22 ,26 ,26 ,25 ,20
3 34
4 47 ,48
5 58 ,50
6 68 ,62 ,66 ,64 ,68
7 -
8 86 ,81 ,88
9 94 ,95 ,90 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 11/10/2021
Giải ĐB 72142
Giải Nhất 06050
Giải Nhì 72755 40465
Giải Ba 17432 24701 69352 39304 87384 75624
Giải Tư 2222 8289 8745 8322
Giải Năm 0230 2198 9920 6691 5184 3114
Giải Sáu 758 499 915
Giải Bảy 55 95 26 07
Đầu Lô tô
0 01 ,04 ,07
1 14 ,15
2 24 ,22 ,22 ,20 ,26
3 32 ,30
4 42 ,45
5 50 ,55 ,52 ,58 ,55
6 65
7 -
8 84 ,89 ,84
9 98 ,91 ,99 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/10/2021
Giải ĐB 06085
Giải Nhất 88649
Giải Nhì 10842 18830
Giải Ba 01269 23827 76813 31338 07958 49024
Giải Tư 4671 1897 4473 0285
Giải Năm 2069 7935 5161 9047 0316 3202
Giải Sáu 246 585 284
Giải Bảy 48 34 93 42
Đầu Lô tô
0 02
1 13 ,16
2 27 ,24
3 30 ,38 ,35 ,34
4 49 ,42 ,47 ,46 ,48 ,42
5 58
6 69 ,69 ,61
7 71 ,73
8 85 ,85 ,85 ,84
9 97 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 09/10/2021
Giải ĐB 31156
Giải Nhất 70905
Giải Nhì 52422 68986
Giải Ba 95981 27557 61315 00056 79187 64291
Giải Tư 4207 4639 7518 3207
Giải Năm 6514 8442 4642 1514 5220 7211
Giải Sáu 341 184 364
Giải Bảy 33 92 39 01
Đầu Lô tô
0 05 ,07 ,07 ,01
1 15 ,18 ,14 ,14 ,11
2 22 ,20
3 39 ,33 ,39
4 42 ,42 ,41
5 56 ,57 ,56
6 64
7 -
8 86 ,81 ,87 ,84
9 91 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 08/10/2021
Giải ĐB 43550
Giải Nhất 92887
Giải Nhì 67470 39215
Giải Ba 44145 80556 86154 12485 18411 88022
Giải Tư 6762 6312 7923 3586
Giải Năm 2326 9918 6784 1435 2489 9817
Giải Sáu 459 190 679
Giải Bảy 17 49 68 11
Đầu Lô tô
0 -
1 15 ,11 ,12 ,18 ,17 ,17 ,11
2 22 ,23 ,26
3 35
4 45 ,49
5 50 ,56 ,54 ,59
6 62 ,68
7 70 ,79
8 87 ,85 ,86 ,84 ,89
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 07/10/2021
Giải ĐB 97469
Giải Nhất 47719
Giải Nhì 46341 12091
Giải Ba 19146 27071 58427 08765 05682 77078
Giải Tư 7871 5078 9551 6745
Giải Năm 0771 0072 9575 0039 0263 2308
Giải Sáu 909 258 300
Giải Bảy 59 61 16 51
Đầu Lô tô
0 08 ,09 ,00
1 19 ,16
2 27
3 39
4 41 ,46 ,45
5 51 ,58 ,59 ,51
6 69 ,65 ,63 ,61
7 71 ,78 ,71 ,78 ,71 ,72 ,75
8 82
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 06/10/2021
Giải ĐB 82245
Giải Nhất 66283
Giải Nhì 69636 77240
Giải Ba 52616 64268 27166 71829 21630 00238
Giải Tư 0730 2073 5794 2355
Giải Năm 5416 8580 7666 4490 3140 4119
Giải Sáu 645 320 613
Giải Bảy 41 20 80 60
Đầu Lô tô
0 -
1 16 ,16 ,19 ,13
2 29 ,20 ,20
3 36 ,30 ,38 ,30
4 45 ,40 ,40 ,45 ,41
5 55
6 68 ,66 ,66 ,60
7 73
8 83 ,80 ,80
9 94 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 05/10/2021
Giải ĐB 73967
Giải Nhất 77123
Giải Nhì 05811 34359
Giải Ba 06377 13913 84309 93756 58430 52449
Giải Tư 4377 1609 5971 5508
Giải Năm 5445 7122 9723 7370 2023 9796
Giải Sáu 493 161 849
Giải Bảy 87 98 07 56
Đầu Lô tô
0 09 ,09 ,08 ,07
1 11 ,13
2 23 ,22 ,23 ,23
3 30
4 49 ,45 ,49
5 59 ,56 ,56
6 67 ,61
7 77 ,77 ,71 ,70
8 87
9 96 ,93 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 04/10/2021
Giải ĐB 45747
Giải Nhất 78306
Giải Nhì 61572 84369
Giải Ba 18411 79705 69727 17685 33940 04242
Giải Tư 7010 0738 2149 2415
Giải Năm 1760 9959 0364 1391 7659 8314
Giải Sáu 674 785 969
Giải Bảy 34 44 57 07
Đầu Lô tô
0 06 ,05 ,07
1 11 ,10 ,15 ,14
2 27
3 38 ,34
4 47 ,40 ,42 ,49 ,44
5 59 ,59 ,57
6 69 ,60 ,64 ,69
7 72 ,74
8 85 ,85
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 03/10/2021
Giải ĐB 20681
Giải Nhất 02104
Giải Nhì 37357 93752
Giải Ba 55304 60330 34160 60027 20063 00404
Giải Tư 1190 5537 1993 7472
Giải Năm 1935 5535 0728 4564 7842 7533
Giải Sáu 528 376 079
Giải Bảy 60 16 56 83
Đầu Lô tô
0 04 ,04 ,04
1 16
2 27 ,28 ,28
3 30 ,37 ,35 ,35 ,33
4 42
5 57 ,52 ,56
6 60 ,63 ,64 ,60
7 72 ,76 ,79
8 81 ,83
9 90 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 02/10/2021
Giải ĐB 37377
Giải Nhất 21288
Giải Nhì 46261 00079
Giải Ba 66998 36915 98030 41584 52824 42926
Giải Tư 2434 0327 9138 3444
Giải Năm 5450 1412 9468 0875 8001 6321
Giải Sáu 887 703 045
Giải Bảy 31 78 63 55
Đầu Lô tô
0 01 ,03
1 15 ,12
2 24 ,26 ,27 ,21
3 30 ,34 ,38 ,31
4 44 ,45
5 50 ,55
6 61 ,68 ,63
7 77 ,79 ,75 ,78
8 88 ,84 ,87
9 98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 01/10/2021
Giải ĐB 31220
Giải Nhất 49246
Giải Nhì 20939 28685
Giải Ba 12233 11803 82795 26886 97849 08987
Giải Tư 1213 3114 8078 8087
Giải Năm 2789 2575 4203 7214 4438 4448
Giải Sáu 450 862 818
Giải Bảy 56 01 68 38
Đầu Lô tô
0 03 ,03 ,01
1 13 ,14 ,14 ,18
2 20
3 39 ,33 ,38 ,38
4 46 ,49 ,48
5 50 ,56
6 62 ,68
7 78 ,75
8 85 ,86 ,87 ,87 ,89
9 95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 30/09/2021
Giải ĐB 45811
Giải Nhất 53705
Giải Nhì 13062 24543
Giải Ba 01005 33475 11603 63101 12074 52012
Giải Tư 0790 7890 8030 6272
Giải Năm 1878 3513 9673 6628 0515 9537
Giải Sáu 226 281 792
Giải Bảy 13 98 75 26
Đầu Lô tô
0 05 ,05 ,03 ,01
1 11 ,12 ,13 ,15 ,13
2 28 ,26 ,26
3 30 ,37
4 43
5 -
6 62
7 75 ,74 ,72 ,78 ,73 ,75
8 81
9 90 ,90 ,92 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 29/09/2021
Giải ĐB 76477
Giải Nhất 24728
Giải Nhì 82153 20385
Giải Ba 09463 95654 14232 41721 92050 74476
Giải Tư 7366 9727 5435 7638
Giải Năm 0921 9039 7180 4555 3303 1709
Giải Sáu 941 832 396
Giải Bảy 77 78 54 57
Đầu Lô tô
0 03 ,09
1 -
2 28 ,21 ,27 ,21
3 32 ,35 ,38 ,39 ,32
4 41
5 53 ,54 ,50 ,55 ,54 ,57
6 63 ,66
7 77 ,76 ,77 ,78
8 85 ,80
9 96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 28/09/2021
Giải ĐB 03234
Giải Nhất 84484
Giải Nhì 90665 27193
Giải Ba 84025 36607 88411 17783 68780 93121
Giải Tư 0174 1668 1547 4223
Giải Năm 1963 1853 8859 3026 5672 2473
Giải Sáu 279 161 216
Giải Bảy 22 01 15 63
Đầu Lô tô
0 07 ,01
1 11 ,16 ,15
2 25 ,21 ,23 ,26 ,22
3 34
4 47
5 53 ,59
6 65 ,68 ,63 ,61 ,63
7 74 ,72 ,73 ,79
8 84 ,83 ,80
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 27/09/2021
Giải ĐB 73011
Giải Nhất 19529
Giải Nhì 02268 95997
Giải Ba 51659 13766 27643 14782 47469 92959
Giải Tư 1584 3811 1734 9321
Giải Năm 9026 5444 5017 6830 8765 5108
Giải Sáu 199 114 442
Giải Bảy 90 34 37 81
Đầu Lô tô
0 08
1 11 ,11 ,17 ,14
2 29 ,21 ,26
3 34 ,30 ,34 ,37
4 43 ,44 ,42
5 59 ,59
6 68 ,66 ,69 ,65
7 -
8 82 ,84 ,81
9 97 ,99 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/09/2021
Giải ĐB 21694
Giải Nhất 58074
Giải Nhì 30674 87398
Giải Ba 68622 50815 13530 38874 20194 54775
Giải Tư 3534 1774 0561 4699
Giải Năm 4005 7905 2707 5383 1660 5393
Giải Sáu 434 727 472
Giải Bảy 79 05 15 27
Đầu Lô tô
0 05 ,05 ,07 ,05
1 15 ,15
2 22 ,27 ,27
3 30 ,34 ,34
4 -
5 -
6 61 ,60
7 74 ,74 ,74 ,75 ,74 ,72 ,79
8 83
9 94 ,98 ,94 ,99 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 25/09/2021
Giải ĐB 92408
Giải Nhất 91545
Giải Nhì 83667 10074
Giải Ba 24894 91092 90506 11587 03675 28811
Giải Tư 1134 8263 7597 0123
Giải Năm 2562 9892 0143 7177 9148 5373
Giải Sáu 341 495 952
Giải Bảy 71 35 97 83
Đầu Lô tô
0 08 ,06
1 11
2 23
3 34 ,35
4 45 ,43 ,48 ,41
5 52
6 67 ,63 ,62
7 74 ,75 ,77 ,73 ,71
8 87 ,83
9 94 ,92 ,97 ,92 ,95 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 24/09/2021
Giải ĐB 51678
Giải Nhất 00595
Giải Nhì 81492 15143
Giải Ba 18952 11569 71542 94245 10886 40074
Giải Tư 5028 0402 5989 6790
Giải Năm 3227 6074 0716 8137 0706 9696
Giải Sáu 272 740 345
Giải Bảy 11 40 04 18
Đầu Lô tô
0 02 ,06 ,04
1 16 ,11 ,18
2 28 ,27
3 37
4 43 ,42 ,45 ,40 ,45 ,40
5 52
6 69
7 78 ,74 ,74 ,72
8 86 ,89
9 95 ,92 ,90 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 23/09/2021
Giải ĐB 11534
Giải Nhất 41900
Giải Nhì 09585 18963
Giải Ba 83891 60439 11010 49658 08467 79973
Giải Tư 1272 4477 4807 0736
Giải Năm 1743 3542 6456 0905 0449 3119
Giải Sáu 056 319 996
Giải Bảy 83 61 50 91
Đầu Lô tô
0 00 ,07 ,05
1 10 ,19 ,19
2 -
3 34 ,39 ,36
4 43 ,42 ,49
5 58 ,56 ,56 ,50
6 63 ,67 ,61
7 73 ,72 ,77
8 85 ,83
9 91 ,96 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 22/09/2021
Giải ĐB 53873
Giải Nhất 69507
Giải Nhì 02330 17980
Giải Ba 73268 26143 12181 96869 58203 78909
Giải Tư 8925 3956 3169 7059
Giải Năm 1193 3871 8569 0231 5486 4973
Giải Sáu 013 531 299
Giải Bảy 18 01 12 42
Đầu Lô tô
0 07 ,03 ,09 ,01
1 13 ,18 ,12
2 25
3 30 ,31 ,31
4 43 ,42
5 56 ,59
6 68 ,69 ,69 ,69
7 73 ,71 ,73
8 80 ,81 ,86
9 93 ,99
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.