thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 27/02/2021
Giải ĐB 26313
Giải Nhất 85377
Giải Nhì 05722 96218
Giải Ba 33973 06118 42871 20486 40204 15775
Giải Tư 9706 2583 3438 4088
Giải Năm 5982 9727 6391 2386 8266 3383
Giải Sáu 078 988 279
Giải Bảy 67 54 42 21
Đầu Lô tô
0 04 ,06
1 13 ,18 ,18
2 22 ,27 ,21
3 38
4 42
5 54
6 66 ,67
7 77 ,73 ,71 ,75 ,78 ,79
8 86 ,83 ,88 ,82 ,86 ,83 ,88
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 26/02/2021
Giải ĐB 55600
Giải Nhất 59302
Giải Nhì 78836 71711
Giải Ba 57669 79931 24351 86322 54511 71826
Giải Tư 6225 6043 3742 0666
Giải Năm 0314 6945 0521 6066 8579 0910
Giải Sáu 203 330 633
Giải Bảy 04 70 40 37
Đầu Lô tô
0 00 ,02 ,03 ,04
1 11 ,11 ,14 ,10
2 22 ,26 ,25 ,21
3 36 ,31 ,30 ,33 ,37
4 43 ,42 ,45 ,40
5 51
6 69 ,66 ,66
7 79 ,70
8 -
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 25/02/2021
Giải ĐB 35855
Giải Nhất 42177
Giải Nhì 20074 32589
Giải Ba 86484 98975 32529 41999 83797 88245
Giải Tư 2972 1141 5546 9411
Giải Năm 7013 8211 8017 1160 4564 7055
Giải Sáu 631 833 406
Giải Bảy 69 98 05 73
Đầu Lô tô
0 06 ,05
1 11 ,13 ,11 ,17
2 29
3 31 ,33
4 45 ,41 ,46
5 55 ,55
6 60 ,64 ,69
7 77 ,74 ,75 ,72 ,73
8 89 ,84
9 99 ,97 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 24/02/2021
Giải ĐB 93315
Giải Nhất 73168
Giải Nhì 22638 92974
Giải Ba 52693 70286 16719 69491 29122 08843
Giải Tư 4639 3060 0385 5877
Giải Năm 3640 8917 8654 4150 4993 6847
Giải Sáu 185 609 564
Giải Bảy 32 78 02 68
Đầu Lô tô
0 09 ,02
1 15 ,19 ,17
2 22
3 38 ,39 ,32
4 43 ,40 ,47
5 54 ,50
6 68 ,60 ,64 ,68
7 74 ,77 ,78
8 86 ,85 ,85
9 93 ,91 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 23/02/2021
Giải ĐB 17110
Giải Nhất 80128
Giải Nhì 97658 76413
Giải Ba 85597 80481 92887 00464 54369 92065
Giải Tư 6321 6491 5875 2498
Giải Năm 7374 4158 9701 1117 6132 1301
Giải Sáu 983 606 343
Giải Bảy 26 08 59 86
Đầu Lô tô
0 01 ,01 ,06 ,08
1 10 ,13 ,17
2 28 ,21 ,26
3 32
4 43
5 58 ,58 ,59
6 64 ,69 ,65
7 75 ,74
8 81 ,87 ,83 ,86
9 97 ,91 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 22/02/2021
Giải ĐB 77708
Giải Nhất 39543
Giải Nhì 90233 40768
Giải Ba 85526 36698 75087 25643 46163 77825
Giải Tư 6424 1416 0405 9483
Giải Năm 3242 5032 8071 7329 7493 0875
Giải Sáu 718 462 025
Giải Bảy 67 18 32 16
Đầu Lô tô
0 08 ,05
1 16 ,18 ,18 ,16
2 26 ,25 ,24 ,29 ,25
3 33 ,32 ,32
4 43 ,43 ,42
5 -
6 68 ,63 ,62 ,67
7 71 ,75
8 87 ,83
9 98 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 21/02/2021
Giải ĐB 57607
Giải Nhất 09740
Giải Nhì 59920 25777
Giải Ba 77624 09513 00688 14994 48769 07498
Giải Tư 5872 6569 5395 5305
Giải Năm 8808 4120 7478 4849 9516 4310
Giải Sáu 527 740 449
Giải Bảy 50 19 82 08
Đầu Lô tô
0 07 ,05 ,08 ,08
1 13 ,16 ,10 ,19
2 20 ,24 ,20 ,27
3 -
4 40 ,49 ,40 ,49
5 50
6 69 ,69
7 77 ,72 ,78
8 88 ,82
9 94 ,98 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 20/02/2021
Giải ĐB 70030
Giải Nhất 44389
Giải Nhì 90433 47790
Giải Ba 16815 76167 85737 26969 17371 21586
Giải Tư 8614 3339 7682 4643
Giải Năm 0758 4488 0206 5484 2382 0709
Giải Sáu 047 209 578
Giải Bảy 49 47 37 44
Đầu Lô tô
0 06 ,09 ,09
1 15 ,14
2 -
3 30 ,33 ,37 ,39 ,37
4 43 ,47 ,49 ,47 ,44
5 58
6 67 ,69
7 71 ,78
8 89 ,86 ,82 ,88 ,84 ,82
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 19/02/2021
Giải ĐB 11103
Giải Nhất 91506
Giải Nhì 14103 96867
Giải Ba 43908 30333 05682 89923 46822 95324
Giải Tư 6906 6085 5159 5226
Giải Năm 0259 6908 8178 6533 9420 4716
Giải Sáu 464 135 554
Giải Bảy 03 43 20 18
Đầu Lô tô
0 03 ,06 ,03 ,08 ,06 ,08 ,03
1 16 ,18
2 23 ,22 ,24 ,26 ,20 ,20
3 33 ,33 ,35
4 43
5 59 ,59 ,54
6 67 ,64
7 78
8 82 ,85
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 18/02/2021
Giải ĐB 81910
Giải Nhất 69529
Giải Nhì 30363 09808
Giải Ba 75281 20408 41646 90334 29677 63460
Giải Tư 4424 0347 6323 6026
Giải Năm 3225 3782 2009 7834 9270 2433
Giải Sáu 899 380 869
Giải Bảy 75 47 06 89
Đầu Lô tô
0 08 ,08 ,09 ,06
1 10
2 29 ,24 ,23 ,26 ,25
3 34 ,34 ,33
4 46 ,47 ,47
5 -
6 63 ,60 ,69
7 77 ,70 ,75
8 81 ,82 ,80 ,89
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 17/02/2021
Giải ĐB 05177
Giải Nhất 48772
Giải Nhì 45665 66608
Giải Ba 63790 46832 73087 70582 20932 77527
Giải Tư 9354 7816 7190 4799
Giải Năm 4529 0268 0690 9457 9633 7264
Giải Sáu 838 264 069
Giải Bảy 08 85 65 58
Đầu Lô tô
0 08 ,08
1 16
2 27 ,29
3 32 ,32 ,33 ,38
4 -
5 54 ,57 ,58
6 65 ,68 ,64 ,64 ,69 ,65
7 77 ,72
8 87 ,82 ,85
9 90 ,90 ,99 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 16/02/2021
Giải ĐB 11503
Giải Nhất 24958
Giải Nhì 42653 30557
Giải Ba 24766 26094 92609 67516 91720 75444
Giải Tư 7372 4889 3748 0586
Giải Năm 8770 2923 1332 5875 0746 3009
Giải Sáu 385 619 251
Giải Bảy 00 22 41 17
Đầu Lô tô
0 03 ,09 ,09 ,00
1 16 ,19 ,17
2 20 ,23 ,22
3 32
4 44 ,48 ,46 ,41
5 58 ,53 ,57 ,51
6 66
7 72 ,70 ,75
8 89 ,86 ,85
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 15/02/2021
Giải ĐB 56286
Giải Nhất 33164
Giải Nhì 94890 93914
Giải Ba 09089 28684 83380 75841 16786 77493
Giải Tư 7346 5935 9991 8558
Giải Năm 5252 1682 7065 2061 4855 1915
Giải Sáu 363 541 782
Giải Bảy 88 41 96 94
Đầu Lô tô
0 -
1 14 ,15
2 -
3 35
4 41 ,46 ,41 ,41
5 58 ,52 ,55
6 64 ,65 ,61 ,63
7 -
8 86 ,89 ,84 ,80 ,86 ,82 ,82 ,88
9 90 ,93 ,91 ,96 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 10/02/2021
Giải ĐB 04629
Giải Nhất 65961
Giải Nhì 20300 66822
Giải Ba 31408 92936 91307 19268 99140 09912
Giải Tư 9163 7289 5975 0162
Giải Năm 6421 9478 1087 9581 9975 1939
Giải Sáu 344 833 564
Giải Bảy 34 04 32 10
Đầu Lô tô
0 00 ,08 ,07 ,04
1 12 ,10
2 29 ,22 ,21
3 36 ,39 ,33 ,34 ,32
4 40 ,44
5 -
6 61 ,68 ,63 ,62 ,64
7 75 ,78 ,75
8 89 ,87 ,81
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 09/02/2021
Giải ĐB 38792
Giải Nhất 02990
Giải Nhì 56382 59467
Giải Ba 16494 15952 87566 98018 61687 49689
Giải Tư 3236 0158 0289 5532
Giải Năm 8266 5050 3338 8384 1355 8984
Giải Sáu 328 663 971
Giải Bảy 12 62 47 36
Đầu Lô tô
0 -
1 18 ,12
2 28
3 36 ,32 ,38 ,36
4 47
5 52 ,58 ,50 ,55
6 67 ,66 ,66 ,63 ,62
7 71
8 82 ,87 ,89 ,89 ,84 ,84
9 92 ,90 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 08/02/2021
Giải ĐB 42991
Giải Nhất 58433
Giải Nhì 63925 29882
Giải Ba 41725 98391 04989 74828 74456 74215
Giải Tư 3446 8914 4198 7999
Giải Năm 4988 9858 9393 0705 7975 0412
Giải Sáu 979 976 314
Giải Bảy 18 80 38 92
Đầu Lô tô
0 05
1 15 ,14 ,12 ,14 ,18
2 25 ,25 ,28
3 33 ,38
4 46
5 56 ,58
6 -
7 75 ,79 ,76
8 82 ,89 ,88 ,80
9 91 ,91 ,98 ,99 ,93 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 07/02/2021
Giải ĐB 25119
Giải Nhất 49164
Giải Nhì 03470 86957
Giải Ba 49953 37171 16771 14352 20535 68525
Giải Tư 1154 6529 1334 7407
Giải Năm 5778 8055 2644 6342 4213 2274
Giải Sáu 065 977 877
Giải Bảy 10 80 14 93
Đầu Lô tô
0 07
1 19 ,13 ,10 ,14
2 25 ,29
3 35 ,34
4 44 ,42
5 57 ,53 ,52 ,54 ,55
6 64 ,65
7 70 ,71 ,71 ,78 ,74 ,77 ,77
8 80
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 06/02/2021
Giải ĐB 37427
Giải Nhất 81178
Giải Nhì 95907 38690
Giải Ba 18621 12168 88803 67809 18130 22678
Giải Tư 9919 1306 9509 9899
Giải Năm 1263 0129 5507 9846 3264 7385
Giải Sáu 111 924 870
Giải Bảy 11 39 87 13
Đầu Lô tô
0 07 ,03 ,09 ,06 ,09 ,07
1 19 ,11 ,11 ,13
2 27 ,21 ,29 ,24
3 30 ,39
4 46
5 -
6 68 ,63 ,64
7 78 ,78 ,70
8 85 ,87
9 90 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 05/02/2021
Giải ĐB 48520
Giải Nhất 61417
Giải Nhì 61323 88532
Giải Ba 05920 84407 66568 10425 96873 84798
Giải Tư 7128 9292 4278 5915
Giải Năm 2327 0821 0064 7717 4532 1681
Giải Sáu 444 718 268
Giải Bảy 70 88 39 14
Đầu Lô tô
0 07
1 17 ,15 ,17 ,18 ,14
2 20 ,23 ,20 ,25 ,28 ,27 ,21
3 32 ,32 ,39
4 44
5 -
6 68 ,64 ,68
7 73 ,78 ,70
8 81 ,88
9 98 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 04/02/2021
Giải ĐB 48218
Giải Nhất 12833
Giải Nhì 42952 42457
Giải Ba 35345 43691 68718 86132 52225 19869
Giải Tư 5362 0911 3515 4807
Giải Năm 9772 7833 5995 1267 4720 8940
Giải Sáu 496 169 543
Giải Bảy 32 71 44 45
Đầu Lô tô
0 07
1 18 ,18 ,11 ,15
2 25 ,20
3 33 ,32 ,33 ,32
4 45 ,40 ,43 ,44 ,45
5 52 ,57
6 69 ,62 ,67 ,69
7 72 ,71
8 -
9 91 ,95 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 03/02/2021
Giải ĐB 76349
Giải Nhất 68400
Giải Nhì 16475 50706
Giải Ba 33912 66566 22883 51676 45105 32182
Giải Tư 0869 0360 0179 8405
Giải Năm 2850 6272 4043 5386 6423 4231
Giải Sáu 287 865 292
Giải Bảy 97 26 42 33
Đầu Lô tô
0 00 ,06 ,05 ,05
1 12
2 23 ,26
3 31 ,33
4 49 ,43 ,42
5 50
6 66 ,69 ,60 ,65
7 75 ,76 ,79 ,72
8 83 ,82 ,86 ,87
9 92 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 02/02/2021
Giải ĐB 15759
Giải Nhất 94632
Giải Nhì 87665 00106
Giải Ba 93054 14050 89707 04762 30708 66993
Giải Tư 3765 5489 8034 1676
Giải Năm 5961 7441 2050 7148 3647 1867
Giải Sáu 570 945 490
Giải Bảy 30 27 89 66
Đầu Lô tô
0 06 ,07 ,08
1 -
2 27
3 32 ,34 ,30
4 41 ,48 ,47 ,45
5 59 ,54 ,50 ,50
6 65 ,62 ,65 ,61 ,67 ,66
7 76 ,70
8 89 ,89
9 93 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 01/02/2021
Giải ĐB 54782
Giải Nhất 33824
Giải Nhì 75934 75198
Giải Ba 07807 30817 30552 69643 25076 59338
Giải Tư 2191 7292 9141 1441
Giải Năm 8932 3954 3633 3436 2633 6364
Giải Sáu 016 077 438
Giải Bảy 81 08 84 33
Đầu Lô tô
0 07 ,08
1 17 ,16
2 24
3 34 ,38 ,32 ,33 ,36 ,33 ,38 ,33
4 43 ,41 ,41
5 52 ,54
6 64
7 76 ,77
8 82 ,81 ,84
9 98 ,91 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 31/01/2021
Giải ĐB 17386
Giải Nhất 73899
Giải Nhì 44181 28727
Giải Ba 27211 91255 90959 85632 88113 99621
Giải Tư 5334 8136 5401 7740
Giải Năm 6069 7378 7257 7983 9623 1174
Giải Sáu 421 821 898
Giải Bảy 80 28 30 81
Đầu Lô tô
0 01
1 11 ,13
2 27 ,21 ,23 ,21 ,21 ,28
3 32 ,34 ,36 ,30
4 40
5 55 ,59 ,57
6 69
7 78 ,74
8 86 ,81 ,83 ,80 ,81
9 99 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 30/01/2021
Giải ĐB 71209
Giải Nhất 55959
Giải Nhì 82657 07301
Giải Ba 18623 17282 66088 32910 19654 01902
Giải Tư 3107 0795 1697 4453
Giải Năm 6730 0486 4499 3196 8594 1108
Giải Sáu 120 521 068
Giải Bảy 40 53 29 16
Đầu Lô tô
0 09 ,01 ,02 ,07 ,08
1 10 ,16
2 23 ,20 ,21 ,29
3 30
4 40
5 59 ,57 ,54 ,53 ,53
6 68
7 -
8 82 ,88 ,86
9 95 ,97 ,99 ,96 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 29/01/2021
Giải ĐB 40169
Giải Nhất 74085
Giải Nhì 03024 33253
Giải Ba 95499 49160 46104 99338 97510 25548
Giải Tư 1963 2870 8793 7261
Giải Năm 9763 6916 4588 0608 9073 8742
Giải Sáu 867 115 321
Giải Bảy 76 56 98 90
Đầu Lô tô
0 04 ,08
1 10 ,16 ,15
2 24 ,21
3 38
4 48 ,42
5 53 ,56
6 69 ,60 ,63 ,61 ,63 ,67
7 70 ,73 ,76
8 85 ,88
9 99 ,93 ,98 ,90
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.