thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 27/01/2022
Giải ĐB 16440
Giải Nhất 64351
Giải Nhì 31055 80371
Giải Ba 49994 58565 01658 91439 28870 57232
Giải Tư 0349 9321 0866 1740
Giải Năm 2214 4528 9328 5316 2625 0233
Giải Sáu 801 922 679
Giải Bảy 47 76 01 71
Đầu Lô tô
0 01 ,01
1 14 ,16
2 21 ,28 ,28 ,25 ,22
3 39 ,32 ,33
4 40 ,49 ,40 ,47
5 51 ,55 ,58
6 65 ,66
7 71 ,70 ,79 ,76 ,71
8 -
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 26/01/2022
Giải ĐB 98409
Giải Nhất 61525
Giải Nhì 04729 15344
Giải Ba 99637 27607 54052 79037 87494 62664
Giải Tư 9685 3585 8401 9944
Giải Năm 2343 8963 6818 6319 9068 7270
Giải Sáu 924 747 122
Giải Bảy 71 92 43 55
Đầu Lô tô
0 09 ,07 ,01
1 18 ,19
2 25 ,29 ,24 ,22
3 37 ,37
4 44 ,44 ,43 ,47 ,43
5 52 ,55
6 64 ,63 ,68
7 70 ,71
8 85 ,85
9 94 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 25/01/2022
Giải ĐB 20653
Giải Nhất 56333
Giải Nhì 40038 34350
Giải Ba 96331 94252 45089 47136 73920 77538
Giải Tư 5521 5976 3423 6058
Giải Năm 6515 0744 5366 9798 2399 6968
Giải Sáu 024 059 767
Giải Bảy 97 89 00 05
Đầu Lô tô
0 00 ,05
1 15
2 20 ,21 ,23 ,24
3 33 ,38 ,31 ,36 ,38
4 44
5 53 ,50 ,52 ,58 ,59
6 66 ,68 ,67
7 76
8 89 ,89
9 98 ,99 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 24/01/2022
Giải ĐB 97132
Giải Nhất 87646
Giải Nhì 25260 21753
Giải Ba 28002 83308 98610 04093 44259 70497
Giải Tư 3752 6705 8678 4699
Giải Năm 4697 8502 1413 4963 1700 8258
Giải Sáu 594 825 198
Giải Bảy 62 67 77 25
Đầu Lô tô
0 02 ,08 ,05 ,02 ,00
1 10 ,13
2 25 ,25
3 32
4 46
5 53 ,59 ,52 ,58
6 60 ,63 ,62 ,67
7 78 ,77
8 -
9 93 ,97 ,99 ,97 ,94 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/01/2022
Giải ĐB 28383
Giải Nhất 09696
Giải Nhì 00909 27455
Giải Ba 68347 09492 25972 11031 26729 03005
Giải Tư 2599 6455 7184 6040
Giải Năm 6105 7900 3718 8382 4527 3104
Giải Sáu 179 158 828
Giải Bảy 40 60 01 89
Đầu Lô tô
0 09 ,05 ,05 ,00 ,04 ,01
1 18
2 29 ,27 ,28
3 31
4 47 ,40 ,40
5 55 ,55 ,58
6 60
7 72 ,79
8 83 ,84 ,82 ,89
9 96 ,92 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 22/01/2022
Giải ĐB 74954
Giải Nhất 64284
Giải Nhì 86741 45640
Giải Ba 49737 53910 37345 51290 51202 92492
Giải Tư 7745 7307 1323 9995
Giải Năm 8659 2794 5605 4643 3851 2769
Giải Sáu 026 826 606
Giải Bảy 22 62 04 33
Đầu Lô tô
0 02 ,07 ,05 ,06 ,04
1 10
2 23 ,26 ,26 ,22
3 37 ,33
4 41 ,40 ,45 ,45 ,43
5 54 ,59 ,51
6 69 ,62
7 -
8 84
9 90 ,92 ,95 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 21/01/2022
Giải ĐB 78645
Giải Nhất 59320
Giải Nhì 60922 13571
Giải Ba 98561 36592 08310 87527 69546 91981
Giải Tư 5148 3989 1540 4501
Giải Năm 7830 7306 3903 7908 8651 4668
Giải Sáu 702 963 616
Giải Bảy 54 12 11 48
Đầu Lô tô
0 01 ,06 ,03 ,08 ,02
1 10 ,16 ,12 ,11
2 20 ,22 ,27
3 30
4 45 ,46 ,48 ,40 ,48
5 51 ,54
6 61 ,68 ,63
7 71
8 81 ,89
9 92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 20/01/2022
Giải ĐB 71085
Giải Nhất 18328
Giải Nhì 78797 48541
Giải Ba 46956 56008 54100 55367 39190 50473
Giải Tư 5382 2316 9902 5825
Giải Năm 7643 2127 0441 0554 6448 9387
Giải Sáu 138 764 484
Giải Bảy 49 41 71 25
Đầu Lô tô
0 08 ,00 ,02
1 16
2 28 ,25 ,27 ,25
3 38
4 41 ,43 ,41 ,48 ,49 ,41
5 56 ,54
6 67 ,64
7 73 ,71
8 85 ,82 ,87 ,84
9 97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 19/01/2022
Giải ĐB 76930
Giải Nhất 48843
Giải Nhì 41006 76053
Giải Ba 77833 47386 77768 37997 13541 78878
Giải Tư 8261 3990 8384 7358
Giải Năm 1925 0958 1946 9108 8203 1335
Giải Sáu 938 896 778
Giải Bảy 93 91 60 54
Đầu Lô tô
0 06 ,08 ,03
1 -
2 25
3 30 ,33 ,35 ,38
4 43 ,41 ,46
5 53 ,58 ,58 ,54
6 68 ,61 ,60
7 78 ,78
8 86 ,84
9 97 ,90 ,96 ,93 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 18/01/2022
Giải ĐB 46384
Giải Nhất 25306
Giải Nhì 69864 13585
Giải Ba 02154 92020 72481 99996 31657 99642
Giải Tư 8470 5095 0718 6124
Giải Năm 3254 4223 3465 8258 1568 2404
Giải Sáu 772 095 306
Giải Bảy 78 90 92 74
Đầu Lô tô
0 06 ,04 ,06
1 18
2 20 ,24 ,23
3 -
4 42
5 54 ,57 ,54 ,58
6 64 ,65 ,68
7 70 ,72 ,78 ,74
8 84 ,85 ,81
9 96 ,95 ,95 ,90 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 17/01/2022
Giải ĐB 88041
Giải Nhất 36730
Giải Nhì 73089 38298
Giải Ba 65757 45175 30708 86796 92638 82598
Giải Tư 7621 2164 0664 0022
Giải Năm 3870 3305 1752 1265 5131 5477
Giải Sáu 099 539 479
Giải Bảy 09 17 44 39
Đầu Lô tô
0 08 ,05 ,09
1 17
2 21 ,22
3 30 ,38 ,31 ,39 ,39
4 41 ,44
5 57 ,52
6 64 ,64 ,65
7 75 ,70 ,77 ,79
8 89
9 98 ,96 ,98 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 16/01/2022
Giải ĐB 55431
Giải Nhất 77267
Giải Nhì 00522 27414
Giải Ba 99699 08029 09515 38356 07933 83348
Giải Tư 7601 7982 6403 4639
Giải Năm 2802 2552 4355 0548 4218 5636
Giải Sáu 388 349 939
Giải Bảy 18 64 63 13
Đầu Lô tô
0 01 ,03 ,02
1 14 ,15 ,18 ,18 ,13
2 22 ,29
3 31 ,33 ,39 ,36 ,39
4 48 ,48 ,49
5 56 ,52 ,55
6 67 ,64 ,63
7 -
8 82 ,88
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 15/01/2022
Giải ĐB 20222
Giải Nhất 22217
Giải Nhì 31826 17040
Giải Ba 39391 25127 54893 33552 39862 77061
Giải Tư 9838 6844 4719 2280
Giải Năm 4107 4023 5944 9446 6904 4687
Giải Sáu 877 004 172
Giải Bảy 27 09 80 87
Đầu Lô tô
0 07 ,04 ,04 ,09
1 17 ,19
2 22 ,26 ,27 ,23 ,27
3 38
4 40 ,44 ,44 ,46
5 52
6 62 ,61
7 77 ,72
8 80 ,87 ,80 ,87
9 91 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 14/01/2022
Giải ĐB 87219
Giải Nhất 41662
Giải Nhì 25784 04591
Giải Ba 53967 29518 49002 23626 19804 68246
Giải Tư 2270 0353 0360 0778
Giải Năm 5711 8416 3292 9334 8232 4238
Giải Sáu 229 597 329
Giải Bảy 30 67 18 05
Đầu Lô tô
0 02 ,04 ,05
1 19 ,18 ,11 ,16 ,18
2 26 ,29 ,29
3 34 ,32 ,38 ,30
4 46
5 53
6 62 ,67 ,60 ,67
7 70 ,78
8 84
9 91 ,92 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 13/01/2022
Giải ĐB 46638
Giải Nhất 89412
Giải Nhì 72737 87756
Giải Ba 57974 99595 91718 18521 91484 48820
Giải Tư 4595 0551 1782 4512
Giải Năm 9965 8258 5690 5901 9239 9036
Giải Sáu 312 881 528
Giải Bảy 28 88 04 08
Đầu Lô tô
0 01 ,04 ,08
1 12 ,18 ,12 ,12
2 21 ,20 ,28 ,28
3 38 ,37 ,39 ,36
4 -
5 56 ,51 ,58
6 65
7 74
8 84 ,82 ,81 ,88
9 95 ,95 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 12/01/2022
Giải ĐB 88903
Giải Nhất 02061
Giải Nhì 93869 59013
Giải Ba 92993 06177 46619 09194 97034 31473
Giải Tư 6118 3319 7592 2055
Giải Năm 8692 8116 0453 5091 3093 5985
Giải Sáu 551 560 756
Giải Bảy 20 41 49 07
Đầu Lô tô
0 03 ,07
1 13 ,19 ,18 ,19 ,16
2 20
3 34
4 41 ,49
5 55 ,53 ,51 ,56
6 61 ,69 ,60
7 77 ,73
8 85
9 93 ,94 ,92 ,92 ,91 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 11/01/2022
Giải ĐB 55427
Giải Nhất 66440
Giải Nhì 04497 26217
Giải Ba 87288 28816 41205 76738 17789 59707
Giải Tư 3224 5561 6035 1109
Giải Năm 7052 3158 2352 9539 6108 4431
Giải Sáu 252 489 803
Giải Bảy 89 10 02 99
Đầu Lô tô
0 05 ,07 ,09 ,08 ,03 ,02
1 17 ,16 ,10
2 27 ,24
3 38 ,35 ,39 ,31
4 40
5 52 ,58 ,52 ,52
6 61
7 -
8 88 ,89 ,89 ,89
9 97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 10/01/2022
Giải ĐB 08845
Giải Nhất 40173
Giải Nhì 66686 03977
Giải Ba 56864 06136 53050 68948 67981 42681
Giải Tư 3082 1043 9596 7307
Giải Năm 0821 8322 1624 7933 0535 1263
Giải Sáu 163 873 955
Giải Bảy 64 54 52 06
Đầu Lô tô
0 07 ,06
1 -
2 21 ,22 ,24
3 36 ,33 ,35
4 45 ,48 ,43
5 50 ,55 ,54 ,52
6 64 ,63 ,63 ,64
7 73 ,77 ,73
8 86 ,81 ,81 ,82
9 96
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 09/01/2022
Giải ĐB 93093
Giải Nhất 19538
Giải Nhì 79022 49827
Giải Ba 44287 07811 05156 32900 08978 48516
Giải Tư 9562 1906 3796 9453
Giải Năm 5420 9786 9144 1425 2684 6836
Giải Sáu 794 635 287
Giải Bảy 19 02 14 86
Đầu Lô tô
0 00 ,06 ,02
1 11 ,16 ,19 ,14
2 22 ,27 ,20 ,25
3 38 ,36 ,35
4 44
5 56 ,53
6 62
7 78
8 87 ,86 ,84 ,87 ,86
9 93 ,96 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 08/01/2022
Giải ĐB 98969
Giải Nhất 23581
Giải Nhì 44733 01226
Giải Ba 53795 66447 03359 59893 65054 29726
Giải Tư 6825 9365 0735 8228
Giải Năm 2034 2684 7729 8355 8622 8049
Giải Sáu 228 027 881
Giải Bảy 30 23 57 04
Đầu Lô tô
0 04
1 -
2 26 ,26 ,25 ,28 ,29 ,22 ,28 ,27 ,23
3 33 ,35 ,34 ,30
4 47 ,49
5 59 ,54 ,55 ,57
6 69 ,65
7 -
8 81 ,84 ,81
9 95 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 07/01/2022
Giải ĐB 33657
Giải Nhất 64428
Giải Nhì 76753 78236
Giải Ba 08301 43232 45167 12813 87318 97658
Giải Tư 1604 7530 3791 3633
Giải Năm 3764 9452 9303 1864 7747 7150
Giải Sáu 848 337 163
Giải Bảy 14 31 60 02
Đầu Lô tô
0 01 ,04 ,03 ,02
1 13 ,18 ,14
2 28
3 36 ,32 ,30 ,33 ,37 ,31
4 47 ,48
5 57 ,53 ,58 ,52 ,50
6 67 ,64 ,64 ,63 ,60
7 -
8 -
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 06/01/2022
Giải ĐB 98437
Giải Nhất 25100
Giải Nhì 22368 37271
Giải Ba 88300 09721 07843 60532 26375 91059
Giải Tư 8338 0498 7206 4444
Giải Năm 8135 6179 9356 3436 8678 8451
Giải Sáu 783 240 946
Giải Bảy 95 72 77 30
Đầu Lô tô
0 00 ,00 ,06
1 -
2 21
3 37 ,32 ,38 ,35 ,36 ,30
4 43 ,44 ,40 ,46
5 59 ,56 ,51
6 68
7 71 ,75 ,79 ,78 ,72 ,77
8 83
9 98 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 05/01/2022
Giải ĐB 10619
Giải Nhất 38905
Giải Nhì 13039 16537
Giải Ba 26887 43941 68365 54760 52668 45771
Giải Tư 5792 9969 1687 3575
Giải Năm 2988 1861 0459 7330 4770 1692
Giải Sáu 588 225 041
Giải Bảy 50 56 28 84
Đầu Lô tô
0 05
1 19
2 25 ,28
3 39 ,37 ,30
4 41 ,41
5 59 ,50 ,56
6 65 ,60 ,68 ,69 ,61
7 71 ,75 ,70
8 87 ,87 ,88 ,88 ,84
9 92 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 04/01/2022
Giải ĐB 46330
Giải Nhất 69665
Giải Nhì 09490 46504
Giải Ba 78220 76475 21736 66154 94894 87492
Giải Tư 9464 0146 2976 5846
Giải Năm 9705 8474 6756 0819 0264 4584
Giải Sáu 707 544 651
Giải Bảy 99 73 25 64
Đầu Lô tô
0 04 ,05 ,07
1 19
2 20 ,25
3 30 ,36
4 46 ,46 ,44
5 54 ,56 ,51
6 65 ,64 ,64 ,64
7 75 ,76 ,74 ,73
8 84
9 90 ,94 ,92 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 03/01/2022
Giải ĐB 37061
Giải Nhất 02804
Giải Nhì 28975 91130
Giải Ba 23859 45389 77521 89766 65789 02471
Giải Tư 0547 0571 3966 5502
Giải Năm 9266 7234 0119 6292 5499 2971
Giải Sáu 138 977 988
Giải Bảy 27 74 34 72
Đầu Lô tô
0 04 ,02
1 19
2 21 ,27
3 30 ,34 ,38 ,34
4 47
5 59
6 61 ,66 ,66 ,66
7 75 ,71 ,71 ,71 ,77 ,74 ,72
8 89 ,89 ,88
9 92 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 02/01/2022
Giải ĐB 93494
Giải Nhất 32969
Giải Nhì 99121 71440
Giải Ba 22171 48176 58055 34589 72429 85524
Giải Tư 0700 2242 0851 6988
Giải Năm 5309 9500 3344 4087 7992 8848
Giải Sáu 732 286 441
Giải Bảy 16 07 41 57
Đầu Lô tô
0 00 ,09 ,00 ,07
1 16
2 21 ,29 ,24
3 32
4 40 ,42 ,44 ,48 ,41 ,41
5 55 ,51 ,57
6 69
7 71 ,76
8 89 ,88 ,87 ,86
9 94 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 01/01/2022
Giải ĐB 10676
Giải Nhất 86295
Giải Nhì 05069 04999
Giải Ba 99344 69011 19745 52465 88708 22792
Giải Tư 5082 6749 4377 9508
Giải Năm 2882 7999 8705 6962 6971 3666
Giải Sáu 221 107 086
Giải Bảy 10 56 62 07
Đầu Lô tô
0 08 ,08 ,05 ,07 ,07
1 11 ,10
2 21
3 -
4 44 ,45 ,49
5 56
6 69 ,65 ,62 ,66 ,62
7 76 ,77 ,71
8 82 ,82 ,86
9 95 ,99 ,92 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 31/12/2021
Giải ĐB 24147
Giải Nhất 35164
Giải Nhì 87843 42697
Giải Ba 22411 02874 67669 03425 54307 07126
Giải Tư 8465 1766 0490 9892
Giải Năm 0188 3269 6892 2498 1980 6400
Giải Sáu 848 991 747
Giải Bảy 00 37 75 30
Đầu Lô tô
0 07 ,00 ,00
1 11
2 25 ,26
3 37 ,30
4 47 ,43 ,48 ,47
5 -
6 64 ,69 ,65 ,66 ,69
7 74 ,75
8 88 ,80
9 97 ,90 ,92 ,92 ,98 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 30/12/2021
Giải ĐB 62033
Giải Nhất 86170
Giải Nhì 66387 22954
Giải Ba 85860 64501 10758 01578 50933 41644
Giải Tư 8191 6435 2915 1993
Giải Năm 2678 3667 6402 8797 4676 9669
Giải Sáu 874 050 826
Giải Bảy 45 02 57 35
Đầu Lô tô
0 01 ,02 ,02
1 15
2 26
3 33 ,33 ,35 ,35
4 44 ,45
5 54 ,58 ,50 ,57
6 60 ,67 ,69
7 70 ,78 ,78 ,76 ,74
8 87
9 91 ,93 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 29/12/2021
Giải ĐB 13977
Giải Nhất 34852
Giải Nhì 54309 98902
Giải Ba 98841 61545 24183 95816 39512 48316
Giải Tư 3788 9307 7068 3241
Giải Năm 3005 8390 9069 3853 2746 2257
Giải Sáu 595 243 069
Giải Bảy 23 94 14 12
Đầu Lô tô
0 09 ,02 ,07 ,05
1 16 ,12 ,16 ,14 ,12
2 23
3 -
4 41 ,45 ,41 ,46 ,43
5 52 ,53 ,57
6 68 ,69 ,69
7 77
8 83 ,88
9 90 ,95 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 28/12/2021
Giải ĐB 04703
Giải Nhất 53971
Giải Nhì 20116 86688
Giải Ba 22795 66305 14632 64342 58568 95593
Giải Tư 0417 8576 5089 6568
Giải Năm 8013 1461 8956 1622 3331 4234
Giải Sáu 935 332 690
Giải Bảy 05 64 74 26
Đầu Lô tô
0 03 ,05 ,05
1 16 ,17 ,13
2 22 ,26
3 32 ,31 ,34 ,35 ,32
4 42
5 56
6 68 ,68 ,61 ,64
7 71 ,76 ,74
8 88 ,89
9 95 ,93 ,90
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.