thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 23/03/2023
Giải ĐB 45483
Giải Nhất 75836
Giải Nhì 51256 95469
Giải Ba 48390 14974 09605 98957 76070 37554
Giải Tư 0178 8464 7318 4497
Giải Năm 4361 8794 1660 2984 2372 1407
Giải Sáu 191 984 646
Giải Bảy 46 34 28 91
Đầu Lô tô
0 05 ,07
1 18
2 28
3 36 ,34
4 46 ,46
5 56 ,57 ,54
6 69 ,64 ,61 ,60
7 74 ,70 ,78 ,72
8 83 ,84 ,84
9 90 ,97 ,94 ,91 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 22/03/2023
Giải ĐB 08798
Giải Nhất 75337
Giải Nhì 28963 26229
Giải Ba 39544 19950 42567 81097 15774 11622
Giải Tư 1142 2860 5468 4869
Giải Năm 8457 1226 2904 5946 4619 0294
Giải Sáu 613 479 357
Giải Bảy 16 56 29 44
Đầu Lô tô
0 04
1 19 ,13 ,16
2 29 ,22 ,26 ,29
3 37
4 44 ,42 ,46 ,44
5 50 ,57 ,57 ,56
6 63 ,67 ,60 ,68 ,69
7 74 ,79
8 -
9 98 ,97 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 21/03/2023
Giải ĐB 81664
Giải Nhất 40033
Giải Nhì 18931 74834
Giải Ba 84351 11200 19833 22886 94162 32936
Giải Tư 2426 4054 2848 1715
Giải Năm 7368 9863 8037 9985 1320 5112
Giải Sáu 657 518 832
Giải Bảy 61 09 39 59
Đầu Lô tô
0 00 ,09
1 15 ,12 ,18
2 26 ,20
3 33 ,31 ,34 ,33 ,36 ,37 ,32 ,39
4 48
5 51 ,54 ,57 ,59
6 64 ,62 ,68 ,63 ,61
7 -
8 86 ,85
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 20/03/2023
Giải ĐB 24192
Giải Nhất 24877
Giải Nhì 69360 66583
Giải Ba 07529 77038 85099 32290 94963 23842
Giải Tư 6979 7304 7041 4748
Giải Năm 6909 5405 4710 9722 2752 1632
Giải Sáu 617 012 182
Giải Bảy 29 54 10 42
Đầu Lô tô
0 04 ,09 ,05
1 10 ,17 ,12 ,10
2 29 ,22 ,29
3 38 ,32
4 42 ,41 ,48 ,42
5 52 ,54
6 60 ,63
7 77 ,79
8 83 ,82
9 92 ,99 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/03/2023
Giải ĐB 86903
Giải Nhất 51904
Giải Nhì 86833 22870
Giải Ba 85621 16256 18746 84156 68556 38891
Giải Tư 3826 9033 6756 8348
Giải Năm 9234 5163 4061 7108 1862 5943
Giải Sáu 562 892 334
Giải Bảy 04 72 23 96
Đầu Lô tô
0 03 ,04 ,08 ,04
1 -
2 21 ,26 ,23
3 33 ,33 ,34 ,34
4 46 ,48 ,43
5 56 ,56 ,56 ,56
6 63 ,61 ,62 ,62
7 70 ,72
8 -
9 91 ,92 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 18/03/2023
Giải ĐB 57570
Giải Nhất 25444
Giải Nhì 05260 51308
Giải Ba 14099 69326 17323 52596 06495 47274
Giải Tư 1522 2679 3931 2502
Giải Năm 2734 6503 6147 0437 5088 0227
Giải Sáu 897 979 581
Giải Bảy 44 97 13 93
Đầu Lô tô
0 08 ,02 ,03
1 13
2 26 ,23 ,22 ,27
3 31 ,34 ,37
4 44 ,47 ,44
5 -
6 60
7 70 ,74 ,79 ,79
8 88 ,81
9 99 ,96 ,95 ,97 ,97 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 17/03/2023
Giải ĐB 59389
Giải Nhất 46086
Giải Nhì 47967 93279
Giải Ba 62875 61643 80808 17950 83001 55132
Giải Tư 7669 4211 2318 6993
Giải Năm 7346 4111 6778 2763 2406 4847
Giải Sáu 006 958 919
Giải Bảy 09 05 65 60
Đầu Lô tô
0 08 ,01 ,06 ,06 ,09 ,05
1 11 ,18 ,11 ,19
2 -
3 32
4 43 ,46 ,47
5 50 ,58
6 67 ,69 ,63 ,65 ,60
7 79 ,75 ,78
8 89 ,86
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 16/03/2023
Giải ĐB 89581
Giải Nhất 62172
Giải Nhì 16250 32921
Giải Ba 86507 63642 18592 40723 78206 13297
Giải Tư 4218 9856 9922 8734
Giải Năm 4172 2783 9801 0431 9420 0537
Giải Sáu 945 195 212
Giải Bảy 92 44 89 04
Đầu Lô tô
0 07 ,06 ,01 ,04
1 18 ,12
2 21 ,23 ,22 ,20
3 34 ,31 ,37
4 42 ,45 ,44
5 50 ,56
6 -
7 72 ,72
8 81 ,83 ,89
9 92 ,97 ,95 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 15/03/2023
Giải ĐB 67724
Giải Nhất 09458
Giải Nhì 42912 82249
Giải Ba 32675 58785 80854 22192 66944 59826
Giải Tư 3763 1746 8274 9210
Giải Năm 9558 7603 8738 9949 1521 8486
Giải Sáu 600 528 250
Giải Bảy 35 83 26 41
Đầu Lô tô
0 03 ,00
1 12 ,10
2 24 ,26 ,21 ,28 ,26
3 38 ,35
4 49 ,44 ,46 ,49 ,41
5 58 ,54 ,58 ,50
6 63
7 75 ,74
8 85 ,86 ,83
9 92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 14/03/2023
Giải ĐB 67879
Giải Nhất 07811
Giải Nhì 56885 61063
Giải Ba 64605 02010 94533 29538 20174 81544
Giải Tư 7935 8490 0920 4677
Giải Năm 6660 0349 9239 4622 5526 4141
Giải Sáu 561 858 133
Giải Bảy 76 78 40 09
Đầu Lô tô
0 05 ,09
1 11 ,10
2 20 ,22 ,26
3 33 ,38 ,35 ,39 ,33
4 44 ,49 ,41 ,40
5 58
6 63 ,60 ,61
7 79 ,74 ,77 ,76 ,78
8 85
9 90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 13/03/2023
Giải ĐB 17375
Giải Nhất 14288
Giải Nhì 47795 89010
Giải Ba 20929 26532 57195 21787 86420 48111
Giải Tư 6956 1055 0805 3323
Giải Năm 1072 2589 1620 1450 8125 7411
Giải Sáu 103 269 494
Giải Bảy 80 74 83 51
Đầu Lô tô
0 05 ,03
1 10 ,11 ,11
2 29 ,20 ,23 ,20 ,25
3 32
4 -
5 56 ,55 ,50 ,51
6 69
7 75 ,72 ,74
8 88 ,87 ,89 ,80 ,83
9 95 ,95 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/03/2023
Giải ĐB 56695
Giải Nhất 14685
Giải Nhì 86290 10847
Giải Ba 34708 21368 14720 47299 88746 86664
Giải Tư 7445 4972 3960 2366
Giải Năm 5485 6833 4077 3698 4339 1046
Giải Sáu 108 993 097
Giải Bảy 03 96 19 08
Đầu Lô tô
0 08 ,08 ,03 ,08
1 19
2 20
3 33 ,39
4 47 ,46 ,45 ,46
5 -
6 68 ,64 ,60 ,66
7 72 ,77
8 85 ,85
9 95 ,90 ,99 ,98 ,93 ,97 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 11/03/2023
Giải ĐB 47076
Giải Nhất 91911
Giải Nhì 68062 89887
Giải Ba 97745 08606 90078 48492 59226 23122
Giải Tư 1723 6001 7707 8139
Giải Năm 9794 4226 2120 7005 9711 9405
Giải Sáu 880 643 489
Giải Bảy 08 68 94 48
Đầu Lô tô
0 06 ,01 ,07 ,05 ,05 ,08
1 11 ,11
2 26 ,22 ,23 ,26 ,20
3 39
4 45 ,43 ,48
5 -
6 62 ,68
7 76 ,78
8 87 ,80 ,89
9 92 ,94 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 10/03/2023
Giải ĐB 24420
Giải Nhất 64647
Giải Nhì 92456 73117
Giải Ba 43430 17679 18857 58788 06086 56612
Giải Tư 6449 3646 0895 3184
Giải Năm 9301 4549 8069 7225 3674 8235
Giải Sáu 810 645 849
Giải Bảy 97 07 58 81
Đầu Lô tô
0 01 ,07
1 17 ,12 ,10
2 20 ,25
3 30 ,35
4 47 ,49 ,46 ,49 ,45 ,49
5 56 ,57 ,58
6 69
7 79 ,74
8 88 ,86 ,84 ,81
9 95 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 09/03/2023
Giải ĐB 68205
Giải Nhất 60388
Giải Nhì 32503 77792
Giải Ba 69127 59764 69821 57609 39073 81374
Giải Tư 5421 3336 3075 0339
Giải Năm 0433 8377 5578 0355 0713 1038
Giải Sáu 147 834 427
Giải Bảy 51 56 78 37
Đầu Lô tô
0 05 ,03 ,09
1 13
2 27 ,21 ,21 ,27
3 36 ,39 ,33 ,38 ,34 ,37
4 47
5 55 ,51 ,56
6 64
7 73 ,74 ,75 ,77 ,78 ,78
8 88
9 92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 08/03/2023
Giải ĐB 73787
Giải Nhất 06261
Giải Nhì 48267 37696
Giải Ba 25011 20381 31012 72359 95514 05128
Giải Tư 8426 8924 7256 4224
Giải Năm 9581 4713 2690 3000 8935 3073
Giải Sáu 905 189 094
Giải Bảy 81 62 59 02
Đầu Lô tô
0 00 ,05 ,02
1 11 ,12 ,14 ,13
2 28 ,26 ,24 ,24
3 35
4 -
5 59 ,56 ,59
6 61 ,67 ,62
7 73
8 87 ,81 ,81 ,89 ,81
9 96 ,90 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 07/03/2023
Giải ĐB 75877
Giải Nhất 08692
Giải Nhì 87361 31241
Giải Ba 06055 87073 97510 52584 52539 03248
Giải Tư 9565 5285 8430 3314
Giải Năm 4666 6378 7540 2000 6823 1143
Giải Sáu 444 841 655
Giải Bảy 00 04 38 45
Đầu Lô tô
0 00 ,00 ,04
1 10 ,14
2 23
3 39 ,30 ,38
4 41 ,48 ,40 ,43 ,44 ,41 ,45
5 55 ,55
6 61 ,65 ,66
7 77 ,73 ,78
8 84 ,85
9 92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 06/03/2023
Giải ĐB 39919
Giải Nhất 34271
Giải Nhì 89252 08794
Giải Ba 57917 23934 04144 22358 90155 00374
Giải Tư 7287 6916 3685 6225
Giải Năm 7565 8826 2483 8057 3671 8416
Giải Sáu 746 208 679
Giải Bảy 47 73 97 23
Đầu Lô tô
0 08
1 19 ,17 ,16 ,16
2 25 ,26 ,23
3 34
4 44 ,46 ,47
5 52 ,58 ,55 ,57
6 65
7 71 ,74 ,71 ,79 ,73
8 87 ,85 ,83
9 94 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/03/2023
Giải ĐB 58118
Giải Nhất 72226
Giải Nhì 98850 15773
Giải Ba 71749 51632 31209 50187 40158 45441
Giải Tư 5688 2460 5843 0309
Giải Năm 4886 9358 5870 7416 4769 2711
Giải Sáu 963 478 989
Giải Bảy 55 01 37 62
Đầu Lô tô
0 09 ,09 ,01
1 18 ,16 ,11
2 26
3 32 ,37
4 49 ,41 ,43
5 50 ,58 ,58 ,55
6 60 ,69 ,63 ,62
7 73 ,70 ,78
8 87 ,88 ,86 ,89
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 04/03/2023
Giải ĐB 06743
Giải Nhất 89246
Giải Nhì 53202 56726
Giải Ba 17865 78228 68740 25838 07187 80970
Giải Tư 6109 2529 0747 1139
Giải Năm 8653 2345 9186 3799 9284 2745
Giải Sáu 717 825 425
Giải Bảy 96 47 10 23
Đầu Lô tô
0 02 ,09
1 17 ,10
2 26 ,28 ,29 ,25 ,25 ,23
3 38 ,39
4 43 ,46 ,40 ,47 ,45 ,45 ,47
5 53
6 65
7 70
8 87 ,86 ,84
9 99 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 03/03/2023
Giải ĐB 37856
Giải Nhất 94473
Giải Nhì 55952 43597
Giải Ba 50852 71048 33458 28076 63553 28692
Giải Tư 7866 1039 5557 2822
Giải Năm 9848 2486 5307 9392 0905 1663
Giải Sáu 768 839 057
Giải Bảy 53 35 77 97
Đầu Lô tô
0 07 ,05
1 -
2 22
3 39 ,39 ,35
4 48 ,48
5 56 ,52 ,52 ,58 ,53 ,57 ,57 ,53
6 66 ,63 ,68
7 73 ,76 ,77
8 86
9 97 ,92 ,92 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 02/03/2023
Giải ĐB 47577
Giải Nhất 75833
Giải Nhì 93046 49671
Giải Ba 61491 30540 32869 72026 84983 98857
Giải Tư 5202 9315 8696 9581
Giải Năm 1327 4598 9534 6720 2435 3282
Giải Sáu 854 189 175
Giải Bảy 09 96 23 53
Đầu Lô tô
0 02 ,09
1 15
2 26 ,27 ,20 ,23
3 33 ,34 ,35
4 46 ,40
5 57 ,54 ,53
6 69
7 77 ,71 ,75
8 83 ,81 ,82 ,89
9 91 ,96 ,98 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 01/03/2023
Giải ĐB 76102
Giải Nhất 46493
Giải Nhì 52752 89477
Giải Ba 83438 34418 05049 52159 74896 83492
Giải Tư 9964 8534 9975 6493
Giải Năm 0642 3097 7803 9391 3691 6359
Giải Sáu 750 265 946
Giải Bảy 55 92 70 12
Đầu Lô tô
0 02 ,03
1 18 ,12
2 -
3 38 ,34
4 49 ,42 ,46
5 52 ,59 ,59 ,50 ,55
6 64 ,65
7 77 ,75 ,70
8 -
9 93 ,96 ,92 ,93 ,97 ,91 ,91 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 28/02/2023
Giải ĐB 55827
Giải Nhất 39977
Giải Nhì 20715 42892
Giải Ba 88546 49558 01604 22589 44324 77100
Giải Tư 5489 2390 8889 5750
Giải Năm 3004 7160 0142 9604 4288 9465
Giải Sáu 590 700 105
Giải Bảy 36 60 58 11
Đầu Lô tô
0 04 ,00 ,04 ,04 ,00 ,05
1 15 ,11
2 27 ,24
3 36
4 46 ,42
5 58 ,50 ,58
6 60 ,65 ,60
7 77
8 89 ,89 ,89 ,88
9 92 ,90 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 27/02/2023
Giải ĐB 93758
Giải Nhất 96434
Giải Nhì 10620 41971
Giải Ba 97839 24382 48220 49467 28419 70861
Giải Tư 7454 7809 8678 2897
Giải Năm 0499 1466 2069 6655 0134 2993
Giải Sáu 915 894 598
Giải Bảy 24 00 65 16
Đầu Lô tô
0 09 ,00
1 19 ,15 ,16
2 20 ,20 ,24
3 34 ,39 ,34
4 -
5 58 ,54 ,55
6 67 ,61 ,66 ,69 ,65
7 71 ,78
8 82
9 97 ,99 ,93 ,94 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/02/2023
Giải ĐB 67360
Giải Nhất 84040
Giải Nhì 06293 78613
Giải Ba 24044 91197 69571 29604 00428 26260
Giải Tư 4048 4141 7341 5700
Giải Năm 7841 6441 1365 9604 4719 8308
Giải Sáu 797 374 706
Giải Bảy 41 71 90 63
Đầu Lô tô
0 04 ,00 ,04 ,08 ,06
1 13 ,19
2 28
3 -
4 40 ,44 ,48 ,41 ,41 ,41 ,41 ,41
5 -
6 60 ,60 ,65 ,63
7 71 ,74 ,71
8 -
9 93 ,97 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 25/02/2023
Giải ĐB 30415
Giải Nhất 46223
Giải Nhì 32874 26964
Giải Ba 77894 62144 22240 74314 60521 44090
Giải Tư 0570 3424 1563 1970
Giải Năm 3127 3664 5294 2775 0415 2860
Giải Sáu 967 705 404
Giải Bảy 68 40 91 77
Đầu Lô tô
0 05 ,04
1 15 ,14 ,15
2 23 ,21 ,24 ,27
3 -
4 44 ,40 ,40
5 -
6 64 ,63 ,64 ,60 ,67 ,68
7 74 ,70 ,70 ,75 ,77
8 -
9 94 ,90 ,94 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 24/02/2023
Giải ĐB 16979
Giải Nhất 09730
Giải Nhì 04515 27241
Giải Ba 78758 04867 57566 51462 35054 16394
Giải Tư 7083 8093 5365 1899
Giải Năm 6917 9385 2795 5652 6575 5825
Giải Sáu 711 030 488
Giải Bảy 85 36 70 51
Đầu Lô tô
0 -
1 15 ,17 ,11
2 25
3 30 ,30 ,36
4 41
5 58 ,54 ,52 ,51
6 67 ,66 ,62 ,65
7 79 ,75 ,70
8 83 ,85 ,88 ,85
9 94 ,93 ,99 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 23/02/2023
Giải ĐB 01964
Giải Nhất 74969
Giải Nhì 79479 90535
Giải Ba 34518 53590 67179 35306 03818 38858
Giải Tư 4855 9854 4747 8734
Giải Năm 8282 4549 6537 4132 6678 8510
Giải Sáu 438 805 490
Giải Bảy 03 93 82 56
Đầu Lô tô
0 06 ,05 ,03
1 18 ,18 ,10
2 -
3 35 ,34 ,37 ,32 ,38
4 47 ,49
5 58 ,55 ,54 ,56
6 64 ,69
7 79 ,79 ,78
8 82 ,82
9 90 ,90 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 22/02/2023
Giải ĐB 31357
Giải Nhất 31928
Giải Nhì 42898 40056
Giải Ba 16601 78810 23130 09552 34978 72962
Giải Tư 3230 0744 3062 2117
Giải Năm 7711 5851 9109 5799 4779 0060
Giải Sáu 956 699 903
Giải Bảy 80 87 44 09
Đầu Lô tô
0 01 ,09 ,03 ,09
1 10 ,17 ,11
2 28
3 30 ,30
4 44 ,44
5 57 ,56 ,52 ,51 ,56
6 62 ,62 ,60
7 78 ,79
8 80 ,87
9 98 ,99 ,99
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm