thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 04/10/2023
Giải ĐB 53139
Giải Nhất 52986
Giải Nhì 41893 88329
Giải Ba 58465 46331 10707 32100 67382 36166
Giải Tư 5828 4164 7852 0816
Giải Năm 2892 7438 5364 9277 9494 1229
Giải Sáu 973 436 080
Giải Bảy 27 86 49 11
Đầu Lô tô
0 07 ,00
1 16 ,11
2 29 ,28 ,29 ,27
3 39 ,31 ,38 ,36
4 49
5 52
6 65 ,66 ,64 ,64
7 77 ,73
8 86 ,82 ,80 ,86
9 93 ,92 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 03/10/2023
Giải ĐB 34556
Giải Nhất 36657
Giải Nhì 57200 24205
Giải Ba 36423 78163 58672 87355 94773 55715
Giải Tư 1239 8305 0646 3939
Giải Năm 5830 0800 2419 5057 3928 4018
Giải Sáu 773 025 899
Giải Bảy 32 47 56 53
Đầu Lô tô
0 00 ,05 ,05 ,00
1 15 ,19 ,18
2 23 ,28 ,25
3 39 ,39 ,30 ,32
4 46 ,47
5 56 ,57 ,55 ,57 ,56 ,53
6 63
7 72 ,73 ,73
8 -
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 02/10/2023
Giải ĐB 80973
Giải Nhất 56435
Giải Nhì 74027 76063
Giải Ba 78709 89573 24399 09969 75199 84560
Giải Tư 5054 8832 4262 5291
Giải Năm 7274 7381 9109 3809 9002 4784
Giải Sáu 450 400 279
Giải Bảy 64 69 11 59
Đầu Lô tô
0 09 ,09 ,09 ,02 ,00
1 11
2 27
3 35 ,32
4 -
5 54 ,50 ,59
6 63 ,69 ,60 ,62 ,64 ,69
7 73 ,73 ,74 ,79
8 81 ,84
9 99 ,99 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 01/10/2023
Giải ĐB 07289
Giải Nhất 57908
Giải Nhì 18906 69144
Giải Ba 51729 76652 54656 92756 68233 32508
Giải Tư 0871 5315 5694 7563
Giải Năm 0132 5407 0788 0333 0870 4833
Giải Sáu 359 623 838
Giải Bảy 03 74 25 87
Đầu Lô tô
0 08 ,06 ,08 ,07 ,03
1 15
2 29 ,23 ,25
3 33 ,32 ,33 ,33 ,38
4 44
5 52 ,56 ,56 ,59
6 63
7 71 ,70 ,74
8 89 ,88 ,87
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 30/09/2023
Giải ĐB 19237
Giải Nhất 00802
Giải Nhì 69062 73744
Giải Ba 28668 67174 14711 13617 46011 10279
Giải Tư 6557 5429 6415 1454
Giải Năm 4316 2144 6966 9860 8112 4610
Giải Sáu 104 844 320
Giải Bảy 79 71 38 53
Đầu Lô tô
0 02 ,04
1 11 ,17 ,11 ,15 ,16 ,12 ,10
2 29 ,20
3 37 ,38
4 44 ,44 ,44
5 57 ,54 ,53
6 62 ,68 ,66 ,60
7 74 ,79 ,79 ,71
8 -
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 29/09/2023
Giải ĐB 07044
Giải Nhất 88675
Giải Nhì 45097 40581
Giải Ba 45021 76164 14457 24067 57789 44804
Giải Tư 7218 1041 6089 3633
Giải Năm 8752 2066 9926 1433 2605 2330
Giải Sáu 109 055 432
Giải Bảy 79 88 59 19
Đầu Lô tô
0 04 ,05 ,09
1 18 ,19
2 21 ,26
3 33 ,33 ,30 ,32
4 44 ,41
5 57 ,52 ,55 ,59
6 64 ,67 ,66
7 75 ,79
8 81 ,89 ,89 ,88
9 97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 28/09/2023
Giải ĐB 11698
Giải Nhất 77996
Giải Nhì 44386 48900
Giải Ba 50556 02023 73169 91188 39404 88068
Giải Tư 2092 6143 0736 5575
Giải Năm 9078 8697 7078 5622 3662 5048
Giải Sáu 924 443 417
Giải Bảy 61 16 20 84
Đầu Lô tô
0 00 ,04
1 17 ,16
2 23 ,22 ,24 ,20
3 36
4 43 ,48 ,43
5 56
6 69 ,68 ,62 ,61
7 75 ,78 ,78
8 86 ,88 ,84
9 98 ,96 ,92 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 27/09/2023
Giải ĐB 93447
Giải Nhất 71106
Giải Nhì 67705 00384
Giải Ba 67673 22611 18030 35885 62710 86306
Giải Tư 7621 1221 9671 5497
Giải Năm 2608 8234 3524 0541 6323 6518
Giải Sáu 043 466 205
Giải Bảy 56 28 22 74
Đầu Lô tô
0 06 ,05 ,06 ,08 ,05
1 11 ,10 ,18
2 21 ,21 ,24 ,23 ,28 ,22
3 30 ,34
4 47 ,41 ,43
5 56
6 66
7 73 ,71 ,74
8 84 ,85
9 97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 26/09/2023
Giải ĐB 45236
Giải Nhất 33099
Giải Nhì 92248 85832
Giải Ba 19963 86594 04650 57903 51103 34001
Giải Tư 9605 8174 8695 3932
Giải Năm 1100 9835 6748 3452 5816 9380
Giải Sáu 003 883 109
Giải Bảy 34 77 84 81
Đầu Lô tô
0 03 ,03 ,01 ,05 ,00 ,03 ,09
1 16
2 -
3 36 ,32 ,32 ,35 ,34
4 48 ,48
5 50 ,52
6 63
7 74 ,77
8 80 ,83 ,84 ,81
9 99 ,94 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 25/09/2023
Giải ĐB 68779
Giải Nhất 71548
Giải Nhì 82470 84221
Giải Ba 03065 37527 36975 08761 59916 52871
Giải Tư 9605 6005 9627 8751
Giải Năm 2897 5156 0016 2707 3603 9705
Giải Sáu 665 493 022
Giải Bảy 83 14 68 77
Đầu Lô tô
0 05 ,05 ,07 ,03 ,05
1 16 ,16 ,14
2 21 ,27 ,27 ,22
3 -
4 48
5 51 ,56
6 65 ,61 ,65 ,68
7 79 ,70 ,75 ,71 ,77
8 83
9 97 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 24/09/2023
Giải ĐB 62778
Giải Nhất 20839
Giải Nhì 29228 65528
Giải Ba 22314 73466 17819 70905 97087 67176
Giải Tư 8299 1202 0788 8971
Giải Năm 5759 0216 3733 2360 8984 1505
Giải Sáu 067 617 701
Giải Bảy 40 44 30 51
Đầu Lô tô
0 05 ,02 ,05 ,01
1 14 ,19 ,16 ,17
2 28 ,28
3 39 ,33 ,30
4 40 ,44
5 59 ,51
6 66 ,60 ,67
7 78 ,76 ,71
8 87 ,88 ,84
9 99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 23/09/2023
Giải ĐB 76922
Giải Nhất 99878
Giải Nhì 60050 42231
Giải Ba 70197 24029 17888 42024 71288 33727
Giải Tư 5488 9596 2292 3714
Giải Năm 9571 7953 2680 0653 6341 3334
Giải Sáu 075 832 375
Giải Bảy 92 42 40 10
Đầu Lô tô
0 -
1 14 ,10
2 22 ,29 ,24 ,27
3 31 ,34 ,32
4 41 ,42 ,40
5 50 ,53 ,53
6 -
7 78 ,71 ,75 ,75
8 88 ,88 ,88 ,80
9 97 ,96 ,92 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 22/09/2023
Giải ĐB 22714
Giải Nhất 66480
Giải Nhì 36490 79715
Giải Ba 56683 54921 79449 80550 24952 86607
Giải Tư 8307 1435 0484 0941
Giải Năm 1863 0675 5349 9969 1503 4197
Giải Sáu 826 983 510
Giải Bảy 80 00 67 31
Đầu Lô tô
0 07 ,07 ,03 ,00
1 14 ,15 ,10
2 21 ,26
3 35 ,31
4 49 ,41 ,49
5 50 ,52
6 63 ,69 ,67
7 75
8 80 ,83 ,84 ,83 ,80
9 90 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 21/09/2023
Giải ĐB 52566
Giải Nhất 34841
Giải Nhì 51527 93225
Giải Ba 11728 25151 80780 49217 55120 57854
Giải Tư 0466 4980 0563 6846
Giải Năm 6189 5380 9292 6703 4758 9247
Giải Sáu 104 794 694
Giải Bảy 64 63 21 91
Đầu Lô tô
0 03 ,04
1 17
2 27 ,25 ,28 ,20 ,21
3 -
4 41 ,46 ,47
5 51 ,54 ,58
6 66 ,66 ,63 ,64 ,63
7 -
8 80 ,80 ,89 ,80
9 92 ,94 ,94 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 20/09/2023
Giải ĐB 40303
Giải Nhất 10239
Giải Nhì 54210 50718
Giải Ba 43807 58233 34307 28734 80115 71208
Giải Tư 5730 3813 6767 5531
Giải Năm 0634 0364 2201 3711 5086 0814
Giải Sáu 393 729 536
Giải Bảy 22 23 91 75
Đầu Lô tô
0 03 ,07 ,07 ,08 ,01
1 10 ,18 ,15 ,13 ,11 ,14
2 29 ,22 ,23
3 39 ,33 ,34 ,30 ,31 ,34 ,36
4 -
5 -
6 67 ,64
7 75
8 86
9 93 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 19/09/2023
Giải ĐB 50925
Giải Nhất 75781
Giải Nhì 95072 45895
Giải Ba 41571 89042 12852 47456 00818 62562
Giải Tư 8894 5615 3165 5278
Giải Năm 1942 7055 3612 4780 5138 3630
Giải Sáu 212 766 598
Giải Bảy 41 28 85 40
Đầu Lô tô
0 -
1 18 ,15 ,12 ,12
2 25 ,28
3 38 ,30
4 42 ,42 ,41 ,40
5 52 ,56 ,55
6 62 ,65 ,66
7 72 ,71 ,78
8 81 ,80 ,85
9 95 ,94 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 18/09/2023
Giải ĐB 43104
Giải Nhất 28261
Giải Nhì 94697 54948
Giải Ba 94817 46842 80937 93431 84038 68623
Giải Tư 9898 3566 9576 3523
Giải Năm 2967 8407 0472 8087 2142 0254
Giải Sáu 564 906 826
Giải Bảy 92 19 52 44
Đầu Lô tô
0 04 ,07 ,06
1 17 ,19
2 23 ,23 ,26
3 37 ,31 ,38
4 48 ,42 ,42 ,44
5 54 ,52
6 61 ,66 ,67 ,64
7 76 ,72
8 87
9 97 ,98 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 17/09/2023
Giải ĐB 22365
Giải Nhất 80585
Giải Nhì 51233 18206
Giải Ba 96019 28041 33335 84405 47766 56983
Giải Tư 0662 9764 3649 9731
Giải Năm 9034 3966 3093 1775 7898 1925
Giải Sáu 266 316 572
Giải Bảy 97 50 53 24
Đầu Lô tô
0 06 ,05
1 19 ,16
2 25 ,24
3 33 ,35 ,31 ,34
4 41 ,49
5 50 ,53
6 65 ,66 ,62 ,64 ,66 ,66
7 75 ,72
8 85 ,83
9 93 ,98 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 16/09/2023
Giải ĐB 11724
Giải Nhất 98298
Giải Nhì 19917 53982
Giải Ba 09894 85689 21669 68513 50670 77330
Giải Tư 1580 7154 6751 2983
Giải Năm 7989 0174 4014 8953 5493 8885
Giải Sáu 459 607 700
Giải Bảy 95 97 40 99
Đầu Lô tô
0 07 ,00
1 17 ,13 ,14
2 24
3 30
4 40
5 54 ,51 ,53 ,59
6 69
7 70 ,74
8 82 ,89 ,80 ,83 ,89 ,85
9 98 ,94 ,93 ,95 ,97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 15/09/2023
Giải ĐB 13720
Giải Nhất 08293
Giải Nhì 39853 99463
Giải Ba 40902 18299 67472 71197 09602 98672
Giải Tư 6266 7877 7531 1382
Giải Năm 8533 8041 0107 1775 2242 9568
Giải Sáu 692 139 713
Giải Bảy 00 90 14 61
Đầu Lô tô
0 02 ,02 ,07 ,00
1 13 ,14
2 20
3 31 ,33 ,39
4 41 ,42
5 53
6 63 ,66 ,68 ,61
7 72 ,72 ,77 ,75
8 82
9 93 ,99 ,97 ,92 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 14/09/2023
Giải ĐB 59722
Giải Nhất 39954
Giải Nhì 82710 03209
Giải Ba 78624 32001 43234 62757 70781 81883
Giải Tư 8076 8791 9056 0768
Giải Năm 6452 1096 3635 6305 6223 8703
Giải Sáu 457 589 380
Giải Bảy 92 33 70 38
Đầu Lô tô
0 09 ,01 ,05 ,03
1 10
2 22 ,24 ,23
3 34 ,35 ,33 ,38
4 -
5 54 ,57 ,56 ,52 ,57
6 68
7 76 ,70
8 81 ,83 ,89 ,80
9 91 ,96 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 13/09/2023
Giải ĐB 56650
Giải Nhất 37406
Giải Nhì 50515 25911
Giải Ba 41234 89462 16592 53472 18697 36227
Giải Tư 3240 6790 0262 3750
Giải Năm 3676 9266 7549 9781 1704 3680
Giải Sáu 405 446 442
Giải Bảy 49 45 59 21
Đầu Lô tô
0 06 ,04 ,05
1 15 ,11
2 27 ,21
3 34
4 40 ,49 ,46 ,42 ,49 ,45
5 50 ,50 ,59
6 62 ,62 ,66
7 72 ,76
8 81 ,80
9 92 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 12/09/2023
Giải ĐB 73132
Giải Nhất 07023
Giải Nhì 20680 11439
Giải Ba 90823 34894 66864 31763 56916 32737
Giải Tư 7532 1372 5554 4557
Giải Năm 9339 3954 0197 9470 3478 3924
Giải Sáu 827 958 726
Giải Bảy 03 31 52 10
Đầu Lô tô
0 03
1 16 ,10
2 23 ,23 ,24 ,27 ,26
3 32 ,39 ,37 ,32 ,39 ,31
4 -
5 54 ,57 ,54 ,58 ,52
6 64 ,63
7 72 ,70 ,78
8 80
9 94 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 11/09/2023
Giải ĐB 63768
Giải Nhất 07404
Giải Nhì 76409 96941
Giải Ba 36081 69640 53912 46658 14279 54968
Giải Tư 5802 8956 7809 3074
Giải Năm 0262 5994 3823 7323 3169 7052
Giải Sáu 598 735 736
Giải Bảy 93 87 75 00
Đầu Lô tô
0 04 ,09 ,02 ,09 ,00
1 12
2 23 ,23
3 35 ,36
4 41 ,40
5 58 ,56 ,52
6 68 ,68 ,62 ,69
7 79 ,74 ,75
8 81 ,87
9 94 ,98 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/09/2023
Giải ĐB 35902
Giải Nhất 31314
Giải Nhì 95602 40508
Giải Ba 88800 91768 96669 72035 32840 02228
Giải Tư 7304 9775 0393 2766
Giải Năm 9414 1229 3791 2810 9720 9332
Giải Sáu 840 864 219
Giải Bảy 40 66 26 22
Đầu Lô tô
0 02 ,02 ,08 ,00 ,04
1 14 ,14 ,10 ,19
2 28 ,29 ,20 ,26 ,22
3 35 ,32
4 40 ,40 ,40
5 -
6 68 ,69 ,66 ,64 ,66
7 75
8 -
9 93 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 09/09/2023
Giải ĐB 35252
Giải Nhất 16451
Giải Nhì 69969 18026
Giải Ba 68810 96008 18951 03293 30814 22188
Giải Tư 3595 6413 8291 8579
Giải Năm 4729 1428 1299 1711 8069 5240
Giải Sáu 046 773 149
Giải Bảy 51 81 69 78
Đầu Lô tô
0 08
1 10 ,14 ,13 ,11
2 26 ,29 ,28
3 -
4 40 ,46 ,49
5 52 ,51 ,51 ,51
6 69 ,69 ,69
7 79 ,73 ,78
8 88 ,81
9 93 ,95 ,91 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 08/09/2023
Giải ĐB 13676
Giải Nhất 24740
Giải Nhì 56012 32207
Giải Ba 50515 81421 34783 31017 30582 37899
Giải Tư 3520 0313 6597 2690
Giải Năm 5491 7633 7787 7739 0294 9275
Giải Sáu 594 073 755
Giải Bảy 25 94 51 23
Đầu Lô tô
0 07
1 12 ,15 ,17 ,13
2 21 ,20 ,25 ,23
3 33 ,39
4 40
5 55 ,51
6 -
7 76 ,75 ,73
8 83 ,82 ,87
9 99 ,97 ,90 ,91 ,94 ,94 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 07/09/2023
Giải ĐB 49956
Giải Nhất 86503
Giải Nhì 30149 91295
Giải Ba 79898 88109 48412 53869 38343 84577
Giải Tư 7509 5019 9362 1933
Giải Năm 0559 2748 4246 4497 3950 1919
Giải Sáu 057 038 963
Giải Bảy 48 12 14 78
Đầu Lô tô
0 03 ,09 ,09
1 12 ,19 ,19 ,12 ,14
2 -
3 33 ,38
4 49 ,43 ,48 ,46 ,48
5 56 ,59 ,50 ,57
6 69 ,62 ,63
7 77 ,78
8 -
9 95 ,98 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 06/09/2023
Giải ĐB 15269
Giải Nhất 98469
Giải Nhì 58959 81886
Giải Ba 32925 78517 82116 72574 29546 87724
Giải Tư 1861 3124 4876 0278
Giải Năm 8305 8781 9304 5924 8293 4248
Giải Sáu 989 746 484
Giải Bảy 95 32 01 30
Đầu Lô tô
0 05 ,04 ,01
1 17 ,16
2 25 ,24 ,24 ,24
3 32 ,30
4 46 ,48 ,46
5 59
6 69 ,69 ,61
7 74 ,76 ,78
8 86 ,81 ,89 ,84
9 93 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 05/09/2023
Giải ĐB 06367
Giải Nhất 75549
Giải Nhì 37897 86396
Giải Ba 21049 38393 71943 84506 00776 95951
Giải Tư 0309 1286 8450 4114
Giải Năm 9424 1746 2855 0197 4572 4922
Giải Sáu 912 992 842
Giải Bảy 72 44 38 96
Đầu Lô tô
0 06 ,09
1 14 ,12
2 24 ,22
3 38
4 49 ,49 ,43 ,46 ,42 ,44
5 51 ,50 ,55
6 67
7 76 ,72 ,72
8 86
9 97 ,96 ,93 ,97 ,92 ,96
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm