thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 04/12/2022
Giải ĐB 05028
Giải Nhất 94007
Giải Nhì 18783 39801
Giải Ba 50296 49926 94188 85957 88720 36286
Giải Tư 7781 9228 6483 6636
Giải Năm 5841 9320 2564 5651 9661 6285
Giải Sáu 517 782 277
Giải Bảy 21 10 67 39
Đầu Lô tô
0 07 ,01
1 17 ,10
2 28 ,26 ,20 ,28 ,20 ,21
3 36 ,39
4 41
5 57 ,51
6 64 ,61 ,67
7 77
8 83 ,88 ,86 ,81 ,83 ,85 ,82
9 96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 03/12/2022
Giải ĐB 10576
Giải Nhất 48972
Giải Nhì 03009 83557
Giải Ba 87053 92528 52854 59290 49855 59580
Giải Tư 4445 4301 8703 0762
Giải Năm 2533 2480 0463 3518 3588 8849
Giải Sáu 394 837 144
Giải Bảy 61 55 93 46
Đầu Lô tô
0 09 ,01 ,03
1 18
2 28
3 33 ,37
4 45 ,49 ,44 ,46
5 57 ,53 ,54 ,55 ,55
6 62 ,63 ,61
7 76 ,72
8 80 ,80 ,88
9 90 ,94 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 02/12/2022
Giải ĐB 24523
Giải Nhất 03015
Giải Nhì 99501 75640
Giải Ba 90238 78005 60888 31380 35565 56202
Giải Tư 1177 7621 7733 4261
Giải Năm 2378 8893 3460 6591 5205 9778
Giải Sáu 906 371 102
Giải Bảy 61 22 44 16
Đầu Lô tô
0 01 ,05 ,02 ,05 ,06 ,02
1 15 ,16
2 23 ,21 ,22
3 38 ,33
4 40 ,44
5 -
6 65 ,61 ,60 ,61
7 77 ,78 ,78 ,71
8 88 ,80
9 93 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 01/12/2022
Giải ĐB 52770
Giải Nhất 72632
Giải Nhì 94230 01290
Giải Ba 00944 60752 38682 13546 09037 56528
Giải Tư 7236 6255 7117 5805
Giải Năm 6024 4076 7706 6242 5151 5198
Giải Sáu 515 311 771
Giải Bảy 40 65 69 32
Đầu Lô tô
0 05 ,06
1 17 ,15 ,11
2 28 ,24
3 32 ,30 ,37 ,36 ,32
4 44 ,46 ,42 ,40
5 52 ,55 ,51
6 65 ,69
7 70 ,76 ,71
8 82
9 90 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 30/11/2022
Giải ĐB 98112
Giải Nhất 09152
Giải Nhì 01989 05593
Giải Ba 25161 95366 48674 94494 04644 96641
Giải Tư 7013 7672 5579 4369
Giải Năm 8490 1279 3981 7199 9982 5959
Giải Sáu 036 860 858
Giải Bảy 51 35 67 57
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,13
2 -
3 36 ,35
4 44 ,41
5 52 ,59 ,58 ,51 ,57
6 61 ,66 ,69 ,60 ,67
7 74 ,72 ,79 ,79
8 89 ,81 ,82
9 93 ,94 ,90 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 29/11/2022
Giải ĐB 25380
Giải Nhất 28733
Giải Nhì 75482 90338
Giải Ba 40071 62719 03871 39155 49381 54569
Giải Tư 5221 4873 4295 6204
Giải Năm 3664 7733 5955 6664 8443 9055
Giải Sáu 167 970 412
Giải Bảy 03 69 77 61
Đầu Lô tô
0 04 ,03
1 19 ,12
2 21
3 33 ,38 ,33
4 43
5 55 ,55 ,55
6 69 ,64 ,64 ,67 ,69 ,61
7 71 ,71 ,73 ,70 ,77
8 80 ,82 ,81
9 95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 28/11/2022
Giải ĐB 65507
Giải Nhất 90987
Giải Nhì 23237 17499
Giải Ba 96896 65083 98122 79833 61991 81641
Giải Tư 3317 8046 3130 6290
Giải Năm 8207 5400 1972 6506 6648 3190
Giải Sáu 237 566 975
Giải Bảy 00 38 53 46
Đầu Lô tô
0 07 ,07 ,00 ,06 ,00
1 17
2 22
3 37 ,33 ,30 ,37 ,38
4 41 ,46 ,48 ,46
5 53
6 66
7 72 ,75
8 87 ,83
9 99 ,96 ,91 ,90 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 27/11/2022
Giải ĐB 67857
Giải Nhất 24762
Giải Nhì 15441 04864
Giải Ba 08271 66428 62919 75365 85787 21002
Giải Tư 0896 5072 9185 7394
Giải Năm 3832 8408 2046 5486 7182 2401
Giải Sáu 695 320 642
Giải Bảy 42 55 21 80
Đầu Lô tô
0 02 ,08 ,01
1 19
2 28 ,20 ,21
3 32
4 41 ,46 ,42 ,42
5 57 ,55
6 62 ,64 ,65
7 71 ,72
8 87 ,85 ,86 ,82 ,80
9 96 ,94 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 26/11/2022
Giải ĐB 67896
Giải Nhất 70731
Giải Nhì 69176 18124
Giải Ba 27982 04161 91683 18192 79476 78208
Giải Tư 5183 4837 8723 9821
Giải Năm 9572 8397 0675 4046 1647 9982
Giải Sáu 454 824 291
Giải Bảy 83 44 66 03
Đầu Lô tô
0 08 ,03
1 -
2 24 ,23 ,21 ,24
3 31 ,37
4 46 ,47 ,44
5 54
6 61 ,66
7 76 ,76 ,72 ,75
8 82 ,83 ,83 ,82 ,83
9 96 ,92 ,97 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 25/11/2022
Giải ĐB 36819
Giải Nhất 77300
Giải Nhì 94639 60023
Giải Ba 65992 78939 86794 32055 87711 60182
Giải Tư 2846 6365 7000 8638
Giải Năm 5530 0550 4271 9426 9812 8324
Giải Sáu 268 190 185
Giải Bảy 96 56 66 83
Đầu Lô tô
0 00 ,00
1 19 ,11 ,12
2 23 ,26 ,24
3 39 ,39 ,38 ,30
4 46
5 55 ,50 ,56
6 65 ,68 ,66
7 71
8 82 ,85 ,83
9 92 ,94 ,90 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 24/11/2022
Giải ĐB 75996
Giải Nhất 04902
Giải Nhì 25318 92214
Giải Ba 52253 61070 38643 84891 18913 13077
Giải Tư 6533 5487 5262 6897
Giải Năm 0336 4573 1078 5865 1877 6361
Giải Sáu 858 380 829
Giải Bảy 07 87 48 81
Đầu Lô tô
0 02 ,07
1 18 ,14 ,13
2 29
3 33 ,36
4 43 ,48
5 53 ,58
6 62 ,65 ,61
7 70 ,77 ,73 ,78 ,77
8 87 ,80 ,87 ,81
9 96 ,91 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 23/11/2022
Giải ĐB 47779
Giải Nhất 09473
Giải Nhì 42006 45431
Giải Ba 31134 17715 99814 97168 20064 33491
Giải Tư 2355 6851 3041 5929
Giải Năm 1848 3824 2063 8535 2813 2684
Giải Sáu 378 794 832
Giải Bảy 75 68 73 03
Đầu Lô tô
0 06 ,03
1 15 ,14 ,13
2 29 ,24
3 31 ,34 ,35 ,32
4 41 ,48
5 55 ,51
6 68 ,64 ,63 ,68
7 79 ,73 ,78 ,75 ,73
8 84
9 91 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 22/11/2022
Giải ĐB 30529
Giải Nhất 00774
Giải Nhì 71339 87590
Giải Ba 94856 44576 54746 62290 56551 40367
Giải Tư 5453 6915 0626 5872
Giải Năm 0190 8930 5221 2743 9398 0212
Giải Sáu 212 976 516
Giải Bảy 50 13 41 49
Đầu Lô tô
0 -
1 15 ,12 ,12 ,16 ,13
2 29 ,26 ,21
3 39 ,30
4 46 ,43 ,41 ,49
5 56 ,51 ,53 ,50
6 67
7 74 ,76 ,72 ,76
8 -
9 90 ,90 ,90 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 21/11/2022
Giải ĐB 52091
Giải Nhất 32734
Giải Nhì 23946 43525
Giải Ba 86711 73926 59382 58525 08199 09891
Giải Tư 7508 4247 6600 5785
Giải Năm 7051 9777 2130 6304 7143 3659
Giải Sáu 753 767 938
Giải Bảy 96 25 69 47
Đầu Lô tô
0 08 ,00 ,04
1 11
2 25 ,26 ,25 ,25
3 34 ,30 ,38
4 46 ,47 ,43 ,47
5 51 ,59 ,53
6 67 ,69
7 77
8 82 ,85
9 91 ,99 ,91 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 20/11/2022
Giải ĐB 80770
Giải Nhất 74803
Giải Nhì 88570 42720
Giải Ba 53876 08026 67336 03704 43408 16903
Giải Tư 2018 8532 3564 2072
Giải Năm 8409 7739 0074 9074 0573 6822
Giải Sáu 820 944 037
Giải Bảy 52 33 61 24
Đầu Lô tô
0 03 ,04 ,08 ,03 ,09
1 18
2 20 ,26 ,22 ,20 ,24
3 36 ,32 ,39 ,37 ,33
4 44
5 52
6 64 ,61
7 70 ,70 ,76 ,72 ,74 ,74 ,73
8 -
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 19/11/2022
Giải ĐB 66534
Giải Nhất 56931
Giải Nhì 14753 52934
Giải Ba 50362 71673 07004 46603 14867 67353
Giải Tư 2669 3510 5939 0452
Giải Năm 7103 3066 7100 3883 3329 8520
Giải Sáu 876 769 784
Giải Bảy 04 50 54 98
Đầu Lô tô
0 04 ,03 ,03 ,00 ,04
1 10
2 29 ,20
3 34 ,31 ,34 ,39
4 -
5 53 ,53 ,52 ,50 ,54
6 62 ,67 ,69 ,66 ,69
7 73 ,76
8 83 ,84
9 98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 18/11/2022
Giải ĐB 32592
Giải Nhất 64258
Giải Nhì 75381 94816
Giải Ba 00970 60920 56970 50040 80887 68639
Giải Tư 3223 8450 4979 5322
Giải Năm 9176 3207 7231 1657 8080 5058
Giải Sáu 353 184 451
Giải Bảy 43 12 84 07
Đầu Lô tô
0 07 ,07
1 16 ,12
2 20 ,23 ,22
3 39 ,31
4 40 ,43
5 58 ,50 ,57 ,58 ,53 ,51
6 -
7 70 ,70 ,79 ,76
8 81 ,87 ,80 ,84 ,84
9 92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 17/11/2022
Giải ĐB 05776
Giải Nhất 49100
Giải Nhì 70349 63260
Giải Ba 03748 53195 55751 50581 47510 45326
Giải Tư 7831 5315 1200 5855
Giải Năm 6879 2316 2395 2324 0407 8819
Giải Sáu 108 898 166
Giải Bảy 97 50 75 99
Đầu Lô tô
0 00 ,00 ,07 ,08
1 10 ,15 ,16 ,19
2 26 ,24
3 31
4 49 ,48
5 51 ,55 ,50
6 60 ,66
7 76 ,79 ,75
8 81
9 95 ,95 ,98 ,97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 16/11/2022
Giải ĐB 50578
Giải Nhất 44533
Giải Nhì 51589 19352
Giải Ba 36731 00455 82986 67951 88182 08371
Giải Tư 7155 6673 4983 4003
Giải Năm 1039 7182 0280 4445 6725 1225
Giải Sáu 031 657 500
Giải Bảy 94 53 70 58
Đầu Lô tô
0 03 ,00
1 -
2 25 ,25
3 33 ,31 ,39 ,31
4 45
5 52 ,55 ,51 ,55 ,57 ,53 ,58
6 -
7 78 ,71 ,73 ,70
8 89 ,86 ,82 ,83 ,82 ,80
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 15/11/2022
Giải ĐB 91006
Giải Nhất 22362
Giải Nhì 00497 25741
Giải Ba 83780 71776 83219 79310 25559 28409
Giải Tư 6094 4114 4358 4970
Giải Năm 2704 2016 1614 0178 3411 3799
Giải Sáu 574 202 404
Giải Bảy 02 57 50 82
Đầu Lô tô
0 06 ,09 ,04 ,02 ,04 ,02
1 19 ,10 ,14 ,16 ,14 ,11
2 -
3 -
4 41
5 59 ,58 ,57 ,50
6 62
7 76 ,70 ,78 ,74
8 80 ,82
9 97 ,94 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 14/11/2022
Giải ĐB 12834
Giải Nhất 95078
Giải Nhì 64989 79753
Giải Ba 09206 10621 79349 82053 44176 51792
Giải Tư 6421 8306 4577 6605
Giải Năm 4788 8183 3490 4452 9313 4353
Giải Sáu 814 440 471
Giải Bảy 56 67 31 42
Đầu Lô tô
0 06 ,06 ,05
1 13 ,14
2 21 ,21
3 34 ,31
4 49 ,40 ,42
5 53 ,53 ,52 ,53 ,56
6 67
7 78 ,76 ,77 ,71
8 89 ,88 ,83
9 92 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 13/11/2022
Giải ĐB 96305
Giải Nhất 67959
Giải Nhì 20646 33331
Giải Ba 93051 86138 60171 34010 77612 40721
Giải Tư 7922 7402 4996 9753
Giải Năm 9028 0798 6142 5181 3005 0430
Giải Sáu 913 266 605
Giải Bảy 20 21 36 01
Đầu Lô tô
0 05 ,02 ,05 ,05 ,01
1 10 ,12 ,13
2 21 ,22 ,28 ,20 ,21
3 31 ,38 ,30 ,36
4 46 ,42
5 59 ,51 ,53
6 66
7 71
8 81
9 96 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 12/11/2022
Giải ĐB 78611
Giải Nhất 11566
Giải Nhì 68739 54972
Giải Ba 63820 44793 97595 72343 76328 33810
Giải Tư 1422 0776 2262 7727
Giải Năm 1365 6036 4279 6699 2617 9526
Giải Sáu 807 235 100
Giải Bảy 61 73 32 91
Đầu Lô tô
0 07 ,00
1 11 ,10 ,17
2 20 ,28 ,22 ,27 ,26
3 39 ,36 ,35 ,32
4 43
5 -
6 66 ,62 ,65 ,61
7 72 ,76 ,79 ,73
8 -
9 93 ,95 ,99 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 11/11/2022
Giải ĐB 81736
Giải Nhất 23276
Giải Nhì 53754 98359
Giải Ba 17284 59613 66887 69623 90479 15921
Giải Tư 1913 9442 8514 1457
Giải Năm 3561 5865 5275 6154 6603 9713
Giải Sáu 570 440 936
Giải Bảy 08 89 92 12
Đầu Lô tô
0 03 ,08
1 13 ,13 ,14 ,13 ,12
2 23 ,21
3 36 ,36
4 42 ,40
5 54 ,59 ,57 ,54
6 61 ,65
7 76 ,79 ,75 ,70
8 84 ,87 ,89
9 92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 10/11/2022
Giải ĐB 71610
Giải Nhất 89551
Giải Nhì 25825 57592
Giải Ba 04061 27766 63457 55406 80996 71332
Giải Tư 4220 8664 4267 0323
Giải Năm 1489 4707 5990 1175 9767 6607
Giải Sáu 536 385 828
Giải Bảy 32 64 98 25
Đầu Lô tô
0 06 ,07 ,07
1 10
2 25 ,20 ,23 ,28 ,25
3 32 ,36 ,32
4 -
5 51 ,57
6 61 ,66 ,64 ,67 ,67 ,64
7 75
8 89 ,85
9 92 ,96 ,90 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 09/11/2022
Giải ĐB 57765
Giải Nhất 69270
Giải Nhì 33523 02685
Giải Ba 84523 77290 28378 00860 06188 76005
Giải Tư 0445 9065 6142 8859
Giải Năm 8856 4721 1409 3307 7321 9251
Giải Sáu 866 778 530
Giải Bảy 17 42 90 34
Đầu Lô tô
0 05 ,09 ,07
1 17
2 23 ,23 ,21 ,21
3 30 ,34
4 45 ,42 ,42
5 59 ,56 ,51
6 65 ,60 ,65 ,66
7 70 ,78 ,78
8 85 ,88
9 90 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 08/11/2022
Giải ĐB 66130
Giải Nhất 31344
Giải Nhì 60841 75083
Giải Ba 20089 91989 55661 28892 04894 38296
Giải Tư 9750 1119 3274 6424
Giải Năm 3786 0911 9541 3781 9279 2086
Giải Sáu 021 974 097
Giải Bảy 41 97 10 96
Đầu Lô tô
0 -
1 19 ,11 ,10
2 24 ,21
3 30
4 44 ,41 ,41 ,41
5 50
6 61
7 74 ,79 ,74
8 83 ,89 ,89 ,86 ,81 ,86
9 92 ,94 ,96 ,97 ,97 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 07/11/2022
Giải ĐB 04067
Giải Nhất 62344
Giải Nhì 20660 34924
Giải Ba 29262 94654 83140 81635 61321 07328
Giải Tư 5040 9608 2848 8618
Giải Năm 6534 5000 0270 1134 8572 5462
Giải Sáu 105 829 074
Giải Bảy 41 25 57 17
Đầu Lô tô
0 08 ,00 ,05
1 18 ,17
2 24 ,21 ,28 ,29 ,25
3 35 ,34 ,34
4 44 ,40 ,40 ,48 ,41
5 54 ,57
6 67 ,60 ,62 ,62
7 70 ,72 ,74
8 -
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 06/11/2022
Giải ĐB 77471
Giải Nhất 19152
Giải Nhì 97536 23750
Giải Ba 96328 05336 86498 22305 92542 92511
Giải Tư 1202 4265 3726 6791
Giải Năm 9261 8406 8891 8795 0587 6651
Giải Sáu 733 915 460
Giải Bảy 50 36 64 96
Đầu Lô tô
0 05 ,02 ,06
1 11 ,15
2 28 ,26
3 36 ,36 ,33 ,36
4 42
5 52 ,50 ,51 ,50
6 65 ,61 ,60 ,64
7 71
8 87
9 98 ,91 ,91 ,95 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 05/11/2022
Giải ĐB 33487
Giải Nhất 75857
Giải Nhì 17413 62882
Giải Ba 60654 00964 04680 40383 52970 40634
Giải Tư 1478 3136 3882 8583
Giải Năm 0121 9159 0427 7098 1576 4487
Giải Sáu 504 833 059
Giải Bảy 22 96 21 03
Đầu Lô tô
0 04 ,03
1 13
2 21 ,27 ,22 ,21
3 34 ,36 ,33
4 -
5 57 ,54 ,59 ,59
6 64
7 70 ,78 ,76
8 87 ,82 ,80 ,83 ,82 ,83 ,87
9 98 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 04/11/2022
Giải ĐB 75371
Giải Nhất 81207
Giải Nhì 15350 73690
Giải Ba 95923 60377 00576 91314 57428 49409
Giải Tư 4804 6242 8365 5083
Giải Năm 5330 3111 6641 5696 3592 5572
Giải Sáu 743 046 548
Giải Bảy 48 02 05 42
Đầu Lô tô
0 07 ,09 ,04 ,02 ,05
1 14 ,11
2 23 ,28
3 30
4 42 ,41 ,43 ,46 ,48 ,48 ,42
5 50
6 65
7 71 ,77 ,76 ,72
8 83
9 90 ,96 ,92
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm