thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 18/09/2020
Giải ĐB 20290
Giải Nhất 28162
Giải Nhì 39930 04541
Giải Ba 12820 49798 74603 74480 79568 99474
Giải Tư 2797 7212 6076 9436
Giải Năm 5840 4233 8930 4212 1688 0937
Giải Sáu 299 612 363
Giải Bảy 01 23 53 45
Đầu Lô tô
0 03 ,01
1 12 ,12 ,12
2 20 ,23
3 30 ,36 ,33 ,30 ,37
4 41 ,40 ,45
5 53
6 62 ,68 ,63
7 74 ,76
8 80 ,88
9 90 ,98 ,97 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 17/09/2020
Giải ĐB 04170
Giải Nhất 71985
Giải Nhì 43509 16141
Giải Ba 58831 80153 35981 30730 83764 91048
Giải Tư 0914 1931 7961 1276
Giải Năm 8042 2306 1138 3873 3697 4669
Giải Sáu 496 256 878
Giải Bảy 60 34 96 28
Đầu Lô tô
0 09 ,06
1 14
2 28
3 31 ,30 ,31 ,38 ,34
4 41 ,48 ,42
5 53 ,56
6 64 ,61 ,69 ,60
7 70 ,76 ,73 ,78
8 85 ,81
9 97 ,96 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 16/09/2020
Giải ĐB 89582
Giải Nhất 71120
Giải Nhì 80529 90561
Giải Ba 35792 49983 73121 75011 34640 24493
Giải Tư 4352 1487 1574 2359
Giải Năm 2433 3919 3388 3394 4554 3240
Giải Sáu 986 043 151
Giải Bảy 33 97 12 32
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,19 ,12
2 20 ,29 ,21
3 33 ,33 ,32
4 40 ,40 ,43
5 52 ,59 ,54 ,51
6 61
7 74
8 82 ,83 ,87 ,88 ,86
9 92 ,93 ,94 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 15/09/2020
Giải ĐB 23030
Giải Nhất 91709
Giải Nhì 85782 29769
Giải Ba 50289 02032 55341 84037 50453 54763
Giải Tư 4521 2118 0952 5967
Giải Năm 2611 9343 3439 4487 2006 1729
Giải Sáu 511 959 654
Giải Bảy 18 35 08 52
Đầu Lô tô
0 09 ,06 ,08
1 18 ,11 ,11 ,18
2 21 ,29
3 30 ,32 ,37 ,39 ,35
4 41 ,43
5 53 ,52 ,59 ,54 ,52
6 69 ,63 ,67
7 -
8 82 ,89 ,87
9 -
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 14/09/2020
Giải ĐB 32489
Giải Nhất 32685
Giải Nhì 87995 85227
Giải Ba 15963 75101 22878 21787 99293 03017
Giải Tư 6859 6231 5609 0233
Giải Năm 4382 5185 4679 8089 2639 4762
Giải Sáu 064 138 931
Giải Bảy 61 43 88 35
Đầu Lô tô
0 01 ,09
1 17
2 27
3 31 ,33 ,39 ,38 ,31 ,35
4 43
5 59
6 63 ,62 ,64 ,61
7 78 ,79
8 89 ,85 ,87 ,82 ,85 ,89 ,88
9 95 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 13/09/2020
Giải ĐB 28463
Giải Nhất 11841
Giải Nhì 65265 03892
Giải Ba 41161 37992 64523 49239 21899 58599
Giải Tư 2635 7284 3108 4778
Giải Năm 6204 8680 0148 4644 9601 1494
Giải Sáu 840 124 015
Giải Bảy 50 29 64 01
Đầu Lô tô
0 08 ,04 ,01 ,01
1 15
2 23 ,24 ,29
3 39 ,35
4 41 ,48 ,44 ,40
5 50
6 63 ,65 ,61 ,64
7 78
8 84 ,80
9 92 ,92 ,99 ,99 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 12/09/2020
Giải ĐB 51880
Giải Nhất 88005
Giải Nhì 25771 26029
Giải Ba 34257 84661 38552 36118 32450 49503
Giải Tư 4932 0114 8251 1821
Giải Năm 9461 1024 6778 8797 5980 8173
Giải Sáu 457 287 953
Giải Bảy 84 04 19 61
Đầu Lô tô
0 05 ,03 ,04
1 18 ,14 ,19
2 29 ,21 ,24
3 32
4 -
5 57 ,52 ,50 ,51 ,57 ,53
6 61 ,61 ,61
7 71 ,78 ,73
8 80 ,80 ,87 ,84
9 97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 11/09/2020
Giải ĐB 16129
Giải Nhất 69128
Giải Nhì 72785 45940
Giải Ba 47968 02595 58656 70605 58152 19991
Giải Tư 6289 8521 9068 3779
Giải Năm 4851 8648 2493 6781 5634 2321
Giải Sáu 425 593 454
Giải Bảy 32 55 53 13
Đầu Lô tô
0 05
1 13
2 29 ,28 ,21 ,21 ,25
3 34 ,32
4 40 ,48
5 56 ,52 ,51 ,54 ,55 ,53
6 68 ,68
7 79
8 85 ,89 ,81
9 95 ,91 ,93 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 10/09/2020
Giải ĐB 81320
Giải Nhất 66553
Giải Nhì 90953 75895
Giải Ba 87507 18033 11282 88242 46819 07775
Giải Tư 9593 9428 1904 9487
Giải Năm 3506 4441 8894 8916 3909 4570
Giải Sáu 502 305 640
Giải Bảy 09 04 40 07
Đầu Lô tô
0 07 ,04 ,06 ,09 ,02 ,05 ,09 ,04 ,07
1 19 ,16
2 20 ,28
3 33
4 42 ,41 ,40 ,40
5 53 ,53
6 -
7 75 ,70
8 82 ,87
9 95 ,93 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 09/09/2020
Giải ĐB 88000
Giải Nhất 06019
Giải Nhì 12893 98827
Giải Ba 18211 96320 20202 98093 87179 00716
Giải Tư 4137 2333 8323 6440
Giải Năm 7233 6610 6890 5224 4289 6097
Giải Sáu 520 788 636
Giải Bảy 24 14 68 90
Đầu Lô tô
0 00 ,02
1 19 ,11 ,16 ,10 ,14
2 27 ,20 ,23 ,24 ,20 ,24
3 37 ,33 ,33 ,36
4 40
5 -
6 68
7 79
8 89 ,88
9 93 ,93 ,90 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 08/09/2020
Giải ĐB 22022
Giải Nhất 53249
Giải Nhì 12116 21873
Giải Ba 73594 75334 35205 23355 08743 18255
Giải Tư 4757 1591 8512 8391
Giải Năm 1817 1409 3198 0564 3655 6933
Giải Sáu 591 558 069
Giải Bảy 85 56 31 83
Đầu Lô tô
0 05 ,09
1 16 ,12 ,17
2 22
3 34 ,33 ,31
4 49 ,43
5 55 ,55 ,57 ,55 ,58 ,56
6 64 ,69
7 73
8 85 ,83
9 94 ,91 ,91 ,98 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 07/09/2020
Giải ĐB 13853
Giải Nhất 50752
Giải Nhì 61125 92255
Giải Ba 98715 29861 29848 61654 50452 62411
Giải Tư 1769 3992 2193 5003
Giải Năm 0994 2275 2235 3255 0591 1643
Giải Sáu 738 761 537
Giải Bảy 62 23 09 49
Đầu Lô tô
0 03 ,09
1 15 ,11
2 25 ,23
3 35 ,38 ,37
4 48 ,43 ,49
5 53 ,52 ,55 ,54 ,52 ,55
6 61 ,69 ,61 ,62
7 75
8 -
9 92 ,93 ,94 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 06/09/2020
Giải ĐB 01993
Giải Nhất 03278
Giải Nhì 51213 94865
Giải Ba 69768 45041 35796 12715 79312 71401
Giải Tư 3493 6320 8856 5698
Giải Năm 5654 0856 4466 1100 8872 0251
Giải Sáu 725 995 284
Giải Bảy 95 98 60 58
Đầu Lô tô
0 01 ,00
1 13 ,15 ,12
2 20 ,25
3 -
4 41
5 56 ,54 ,56 ,51 ,58
6 65 ,68 ,66 ,60
7 78 ,72
8 84
9 93 ,96 ,93 ,98 ,95 ,95 ,98
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 05/09/2020
Giải ĐB 52085
Giải Nhất 00030
Giải Nhì 56742 42861
Giải Ba 24524 25873 36114 08961 14219 82341
Giải Tư 6870 4444 1431 2402
Giải Năm 8092 9813 1203 4066 5657 3774
Giải Sáu 199 134 127
Giải Bảy 70 23 25 00
Đầu Lô tô
0 02 ,03 ,00
1 14 ,19 ,13
2 24 ,27 ,23 ,25
3 30 ,31 ,34
4 42 ,41 ,44
5 57
6 61 ,61 ,66
7 73 ,70 ,74 ,70
8 85
9 92 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 04/09/2020
Giải ĐB 15580
Giải Nhất 79107
Giải Nhì 73712 42181
Giải Ba 30283 55284 76464 61810 11075 34179
Giải Tư 6011 7452 6842 5634
Giải Năm 4401 4280 7342 0891 5561 5483
Giải Sáu 352 765 525
Giải Bảy 49 34 00 86
Đầu Lô tô
0 07 ,01 ,00
1 12 ,10 ,11
2 25
3 34 ,34
4 42 ,42 ,49
5 52 ,52
6 64 ,61 ,65
7 75 ,79
8 80 ,81 ,83 ,84 ,80 ,83 ,86
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 03/09/2020
Giải ĐB 80180
Giải Nhất 01877
Giải Nhì 35594 24534
Giải Ba 98521 55161 02193 84549 90436 59598
Giải Tư 7283 3897 4382 3869
Giải Năm 8097 3369 8788 7382 4231 8821
Giải Sáu 138 048 154
Giải Bảy 96 41 59 83
Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 21 ,21
3 34 ,36 ,31 ,38
4 49 ,48 ,41
5 54 ,59
6 61 ,69 ,69
7 77
8 80 ,83 ,82 ,88 ,82 ,83
9 94 ,93 ,98 ,97 ,97 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 02/09/2020
Giải ĐB 45148
Giải Nhất 97339
Giải Nhì 16906 46858
Giải Ba 78858 73559 45336 40394 38321 43575
Giải Tư 7691 7730 7598 4346
Giải Năm 9866 8170 8474 3442 0733 7302
Giải Sáu 237 389 026
Giải Bảy 00 66 95 71
Đầu Lô tô
0 06 ,02 ,00
1 -
2 21 ,26
3 39 ,36 ,30 ,33 ,37
4 48 ,46 ,42
5 58 ,58 ,59
6 66 ,66
7 75 ,70 ,74 ,71
8 89
9 94 ,91 ,98 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 01/09/2020
Giải ĐB 62557
Giải Nhất 41211
Giải Nhì 58893 44992
Giải Ba 27387 26552 70599 15319 09578 66872
Giải Tư 2999 7056 8545 4867
Giải Năm 8145 3967 5949 2832 1472 7114
Giải Sáu 282 246 571
Giải Bảy 56 40 93 59
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,19 ,14
2 -
3 32
4 45 ,45 ,49 ,46 ,40
5 57 ,52 ,56 ,56 ,59
6 67 ,67
7 78 ,72 ,72 ,71
8 87 ,82
9 93 ,92 ,99 ,99 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 31/08/2020
Giải ĐB 56358
Giải Nhất 96104
Giải Nhì 34484 70300
Giải Ba 81569 46919 03434 12767 72892 11647
Giải Tư 4171 5391 3711 1925
Giải Năm 2824 2374 8721 1118 6270 1673
Giải Sáu 357 406 103
Giải Bảy 17 60 86 88
Đầu Lô tô
0 04 ,00 ,06 ,03
1 19 ,11 ,18 ,17
2 25 ,24 ,21
3 34
4 47
5 58 ,57
6 69 ,67 ,60
7 71 ,74 ,70 ,73
8 84 ,86 ,88
9 92 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 30/08/2020
Giải ĐB 73783
Giải Nhất 33282
Giải Nhì 58148 89453
Giải Ba 62703 93648 83319 00486 95089 70923
Giải Tư 3671 0300 5330 4881
Giải Năm 2460 4951 1624 6080 7101 6154
Giải Sáu 939 812 855
Giải Bảy 44 91 83 45
Đầu Lô tô
0 03 ,00 ,01
1 19 ,12
2 23 ,24
3 30 ,39
4 48 ,48 ,44 ,45
5 53 ,51 ,54 ,55
6 60
7 71
8 83 ,82 ,86 ,89 ,81 ,80 ,83
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 29/08/2020
Giải ĐB 78305
Giải Nhất 77359
Giải Nhì 83190 03283
Giải Ba 02010 16526 69390 05438 02053 90758
Giải Tư 0951 8254 3730 9665
Giải Năm 2835 0288 8516 4433 0784 1685
Giải Sáu 302 103 144
Giải Bảy 80 28 88 01
Đầu Lô tô
0 05 ,02 ,03 ,01
1 10 ,16
2 26 ,28
3 38 ,30 ,35 ,33
4 44
5 59 ,53 ,58 ,51 ,54
6 65
7 -
8 83 ,88 ,84 ,85 ,80 ,88
9 90 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 28/08/2020
Giải ĐB 17448
Giải Nhất 89523
Giải Nhì 99645 89475
Giải Ba 22204 53986 09621 36927 36188 44932
Giải Tư 0869 9369 1260 8113
Giải Năm 6654 0988 9825 8654 9982 1620
Giải Sáu 637 192 639
Giải Bảy 38 64 16 45
Đầu Lô tô
0 04
1 13 ,16
2 23 ,21 ,27 ,25 ,20
3 32 ,37 ,39 ,38
4 48 ,45 ,45
5 54 ,54
6 69 ,69 ,60 ,64
7 75
8 86 ,88 ,88 ,82
9 92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 27/08/2020
Giải ĐB 76496
Giải Nhất 95110
Giải Nhì 87190 62346
Giải Ba 18535 80420 74382 87870 57902 43405
Giải Tư 9468 6884 6683 1833
Giải Năm 1164 8957 8223 1045 2436 4874
Giải Sáu 897 915 375
Giải Bảy 18 52 75 97
Đầu Lô tô
0 02 ,05
1 10 ,15 ,18
2 20 ,23
3 35 ,33 ,36
4 46 ,45
5 57 ,52
6 68 ,64
7 70 ,74 ,75 ,75
8 82 ,84 ,83
9 96 ,90 ,97 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 26/08/2020
Giải ĐB 77882
Giải Nhất 52797
Giải Nhì 53835 67957
Giải Ba 54814 28981 43295 60868 88431 24806
Giải Tư 1396 4816 3686 2683
Giải Năm 6691 2316 4348 4900 8042 9458
Giải Sáu 048 667 108
Giải Bảy 86 64 24 88
Đầu Lô tô
0 06 ,00 ,08
1 14 ,16 ,16
2 24
3 35 ,31
4 48 ,42 ,48
5 57 ,58
6 68 ,67 ,64
7 -
8 82 ,81 ,86 ,83 ,86 ,88
9 97 ,95 ,96 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 25/08/2020
Giải ĐB 67659
Giải Nhất 14080
Giải Nhì 10512 26074
Giải Ba 53006 71219 29831 95485 40806 27626
Giải Tư 1790 4999 7730 3038
Giải Năm 6244 4143 2399 0261 1812 5684
Giải Sáu 488 227 752
Giải Bảy 83 61 90 23
Đầu Lô tô
0 06 ,06
1 12 ,19 ,12
2 26 ,27 ,23
3 31 ,30 ,38
4 44 ,43
5 59 ,52
6 61 ,61
7 74
8 80 ,85 ,84 ,88 ,83
9 90 ,99 ,99 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 24/08/2020
Giải ĐB 49316
Giải Nhất 79556
Giải Nhì 05269 15619
Giải Ba 39433 92157 91159 64608 36155 41427
Giải Tư 4305 5724 1874 4801
Giải Năm 9701 9161 4600 8380 8185 9026
Giải Sáu 919 693 452
Giải Bảy 79 66 04 62
Đầu Lô tô
0 08 ,05 ,01 ,01 ,00 ,04
1 16 ,19 ,19
2 27 ,24 ,26
3 33
4 -
5 56 ,57 ,59 ,55 ,52
6 69 ,61 ,66 ,62
7 74 ,79
8 80 ,85
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/08/2020
Giải ĐB 47441
Giải Nhất 25173
Giải Nhì 26810 40670
Giải Ba 93879 97018 48402 69615 09720 01040
Giải Tư 5776 2277 5857 8599
Giải Năm 8038 0196 1588 9062 7102 9011
Giải Sáu 567 109 648
Giải Bảy 15 73 13 14
Đầu Lô tô
0 02 ,02 ,09
1 10 ,18 ,15 ,11 ,15 ,13 ,14
2 20
3 38
4 41 ,40 ,48
5 57
6 62 ,67
7 73 ,70 ,79 ,76 ,77 ,73
8 88
9 99 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 22/08/2020
Giải ĐB 81535
Giải Nhất 47488
Giải Nhì 45464 83514
Giải Ba 74514 89336 09735 78389 50940 34795
Giải Tư 7370 3179 8128 5535
Giải Năm 6075 6188 1273 5285 6209 9113
Giải Sáu 148 752 523
Giải Bảy 08 92 33 34
Đầu Lô tô
0 09 ,08
1 14 ,14 ,13
2 28 ,23
3 35 ,36 ,35 ,35 ,33 ,34
4 40 ,48
5 52
6 64
7 70 ,79 ,75 ,73
8 88 ,89 ,88 ,85
9 95 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 21/08/2020
Giải ĐB 57454
Giải Nhất 69699
Giải Nhì 06505 98439
Giải Ba 12864 01190 01334 28994 67713 73822
Giải Tư 1948 0441 9953 9176
Giải Năm 7548 9706 0436 7866 0522 5688
Giải Sáu 376 955 872
Giải Bảy 74 39 50 36
Đầu Lô tô
0 05 ,06
1 13
2 22 ,22
3 39 ,34 ,36 ,39 ,36
4 48 ,41 ,48
5 54 ,53 ,55 ,50
6 64 ,66
7 76 ,76 ,72 ,74
8 88
9 99 ,90 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 20/08/2020
Giải ĐB 30880
Giải Nhất 34811
Giải Nhì 92416 40570
Giải Ba 47210 66548 07837 23197 14805 52990
Giải Tư 9251 7860 2755 5957
Giải Năm 4707 2111 5087 5121 6123 7763
Giải Sáu 106 469 960
Giải Bảy 58 24 95 88
Đầu Lô tô
0 05 ,07 ,06
1 11 ,16 ,10 ,11
2 21 ,23 ,24
3 37
4 48
5 51 ,55 ,57 ,58
6 60 ,63 ,69 ,60
7 70
8 80 ,87 ,88
9 97 ,90 ,95
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.