thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
2 05/11/2020 96225 19 ngày 67 ngày
5 07/11/2020 00356 17 ngày 58 ngày
7 10/11/2020 37874 14 ngày 41 ngày
0 14/11/2020 28106 10 ngày 61 ngày
3 18/11/2020 88630 6 ngày 59 ngày
1 19/11/2020 17017 5 ngày 70 ngày
8 20/11/2020 92780 4 ngày 56 ngày
9 22/11/2020 61596 2 ngày 51 ngày
4 23/11/2020 00843 1 ngày 66 ngày
6 24/11/2020 52664 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
9 01/11/2020 97059 23 ngày 71 ngày
5 05/11/2020 96225 19 ngày 61 ngày
2 11/11/2020 56842 13 ngày 78 ngày
8 15/11/2020 76818 9 ngày 70 ngày
7 19/11/2020 17017 5 ngày 61 ngày
0 20/11/2020 92780 4 ngày 57 ngày
1 21/11/2020 20561 3 ngày 52 ngày
6 22/11/2020 61596 2 ngày 56 ngày
3 23/11/2020 00843 1 ngày 57 ngày
4 24/11/2020 52664 0 ngày 45 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 01/11/2020 97059 23 ngày 56 ngày
1 10/11/2020 37874 14 ngày 52 ngày
6 14/11/2020 28106 10 ngày 66 ngày
9 15/11/2020 76818 9 ngày 38 ngày
2 17/11/2020 82093 7 ngày 64 ngày
3 18/11/2020 88630 6 ngày 56 ngày
8 20/11/2020 92780 4 ngày 59 ngày
5 22/11/2020 61596 2 ngày 58 ngày
7 23/11/2020 00843 1 ngày 54 ngày
0 24/11/2020 52664 0 ngày 52 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau