thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 16/05/2020 75146 52 ngày 55 ngày
9 23/05/2020 98991 45 ngày 51 ngày
0 12/06/2020 51903 25 ngày 61 ngày
8 25/06/2020 46982 12 ngày 56 ngày
1 26/06/2020 01316 11 ngày 70 ngày
5 28/06/2020 36351 9 ngày 58 ngày
3 01/07/2020 44435 6 ngày 59 ngày
2 03/07/2020 58827 4 ngày 67 ngày
7 06/07/2020 25470 1 ngày 39 ngày
6 07/07/2020 73860 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 04/06/2020 76278 33 ngày 70 ngày
3 12/06/2020 51903 25 ngày 57 ngày
4 14/06/2020 36374 23 ngày 45 ngày
2 25/06/2020 46982 12 ngày 78 ngày
6 27/06/2020 74236 10 ngày 56 ngày
1 28/06/2020 36351 9 ngày 52 ngày
9 02/07/2020 61129 5 ngày 71 ngày
7 03/07/2020 58827 4 ngày 61 ngày
5 04/07/2020 77775 3 ngày 61 ngày
0 07/07/2020 73860 0 ngày 57 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 05/06/2020 79913 32 ngày 56 ngày
3 19/06/2020 04630 18 ngày 56 ngày
5 20/06/2020 18969 17 ngày 58 ngày
0 25/06/2020 46982 12 ngày 52 ngày
8 01/07/2020 44435 6 ngày 59 ngày
1 02/07/2020 61129 5 ngày 52 ngày
9 03/07/2020 58827 4 ngày 38 ngày
2 04/07/2020 77775 3 ngày 64 ngày
7 06/07/2020 25470 1 ngày 54 ngày
6 07/07/2020 73860 0 ngày 66 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau