thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
0 18/04/2021 89500 29 ngày 61 ngày
1 29/04/2021 21916 18 ngày 70 ngày
3 30/04/2021 96736 17 ngày 59 ngày
8 04/05/2021 09580 13 ngày 56 ngày
9 08/05/2021 26493 9 ngày 51 ngày
7 11/05/2021 57470 6 ngày 41 ngày
5 12/05/2021 49650 5 ngày 58 ngày
4 14/05/2021 81047 3 ngày 66 ngày
6 16/05/2021 32965 1 ngày 56 ngày
2 17/05/2021 67626 0 ngày 67 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
1 27/03/2021 54601 51 ngày 52 ngày
2 26/04/2021 16252 21 ngày 78 ngày
8 02/05/2021 76578 15 ngày 70 ngày
3 08/05/2021 26493 9 ngày 57 ngày
9 09/05/2021 76369 8 ngày 71 ngày
0 12/05/2021 49650 5 ngày 57 ngày
4 13/05/2021 68664 4 ngày 47 ngày
7 14/05/2021 81047 3 ngày 61 ngày
5 16/05/2021 32965 1 ngày 61 ngày
6 17/05/2021 67626 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
3 13/03/2021 95112 65 ngày 56 ngày
6 27/04/2021 49333 20 ngày 66 ngày
9 30/04/2021 96736 17 ngày 44 ngày
4 06/05/2021 80359 11 ngày 56 ngày
2 08/05/2021 26493 9 ngày 64 ngày
5 12/05/2021 49650 5 ngày 58 ngày
0 13/05/2021 68664 4 ngày 52 ngày
7 15/05/2021 59925 2 ngày 54 ngày
1 16/05/2021 32965 1 ngày 52 ngày
8 17/05/2021 67626 0 ngày 59 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau