thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
9 26/09/2021 21694 25 ngày 51 ngày
3 28/09/2021 03234 23 ngày 59 ngày
7 02/10/2021 37377 19 ngày 41 ngày
5 09/10/2021 31156 12 ngày 58 ngày
2 13/10/2021 49522 8 ngày 67 ngày
1 15/10/2021 64218 6 ngày 70 ngày
6 16/10/2021 66067 5 ngày 56 ngày
0 18/10/2021 11609 3 ngày 61 ngày
4 20/10/2021 56449 1 ngày 66 ngày
8 21/10/2021 93188 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
3 22/09/2021 53873 29 ngày 57 ngày
4 28/09/2021 03234 23 ngày 47 ngày
1 03/10/2021 20681 18 ngày 58 ngày
6 09/10/2021 31156 12 ngày 56 ngày
5 10/10/2021 06085 11 ngày 61 ngày
2 13/10/2021 49522 8 ngày 78 ngày
0 17/10/2021 24640 4 ngày 57 ngày
7 19/10/2021 86847 2 ngày 61 ngày
9 20/10/2021 56449 1 ngày 71 ngày
8 21/10/2021 93188 0 ngày 70 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 25/09/2021 92408 26 ngày 59 ngày
7 28/09/2021 03234 23 ngày 54 ngày
2 01/10/2021 31220 20 ngày 64 ngày
5 08/10/2021 43550 13 ngày 58 ngày
0 14/10/2021 04019 7 ngày 52 ngày
4 17/10/2021 24640 4 ngày 56 ngày
9 18/10/2021 11609 3 ngày 44 ngày
1 19/10/2021 86847 2 ngày 63 ngày
3 20/10/2021 56449 1 ngày 67 ngày
6 21/10/2021 93188 0 ngày 66 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau