thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 08/07/2021 10346 22 ngày 66 ngày
0 13/07/2021 41507 17 ngày 61 ngày
5 15/07/2021 70957 15 ngày 58 ngày
3 20/07/2021 23036 10 ngày 59 ngày
6 22/07/2021 23166 8 ngày 56 ngày
8 25/07/2021 82380 5 ngày 56 ngày
7 27/07/2021 52371 3 ngày 41 ngày
9 28/07/2021 50098 2 ngày 51 ngày
2 29/07/2021 10326 1 ngày 67 ngày
1 30/07/2021 94715 0 ngày 70 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
7 15/07/2021 70957 15 ngày 61 ngày
9 17/07/2021 05779 13 ngày 71 ngày
2 18/07/2021 32872 12 ngày 78 ngày
3 19/07/2021 47133 11 ngày 57 ngày
4 23/07/2021 46724 7 ngày 47 ngày
0 25/07/2021 82380 5 ngày 57 ngày
1 27/07/2021 52371 3 ngày 58 ngày
8 28/07/2021 50098 2 ngày 70 ngày
6 29/07/2021 10326 1 ngày 56 ngày
5 30/07/2021 94715 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
1 05/07/2021 91701 25 ngày 52 ngày
4 06/07/2021 46868 24 ngày 56 ngày
3 11/07/2021 38294 19 ngày 67 ngày
9 20/07/2021 23036 10 ngày 44 ngày
2 22/07/2021 23166 8 ngày 64 ngày
5 24/07/2021 77196 6 ngày 58 ngày
0 26/07/2021 40891 4 ngày 52 ngày
7 28/07/2021 50098 2 ngày 54 ngày
8 29/07/2021 10326 1 ngày 59 ngày
6 30/07/2021 94715 0 ngày 66 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau