thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 16/05/2020 75146 55 ngày 55 ngày
0 12/06/2020 51903 28 ngày 61 ngày
1 26/06/2020 01316 14 ngày 70 ngày
5 28/06/2020 36351 12 ngày 58 ngày
3 01/07/2020 44435 9 ngày 59 ngày
2 03/07/2020 58827 7 ngày 67 ngày
7 06/07/2020 25470 4 ngày 39 ngày
8 08/07/2020 83783 2 ngày 56 ngày
9 09/07/2020 78091 1 ngày 51 ngày
6 10/07/2020 77969 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 04/06/2020 76278 36 ngày 70 ngày
4 14/06/2020 36374 26 ngày 45 ngày
2 25/06/2020 46982 15 ngày 78 ngày
6 27/06/2020 74236 13 ngày 56 ngày
7 03/07/2020 58827 7 ngày 61 ngày
5 04/07/2020 77775 6 ngày 61 ngày
0 07/07/2020 73860 3 ngày 57 ngày
3 08/07/2020 83783 2 ngày 57 ngày
1 09/07/2020 78091 1 ngày 52 ngày
9 10/07/2020 77969 0 ngày 71 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 05/06/2020 79913 35 ngày 56 ngày
3 19/06/2020 04630 21 ngày 56 ngày
8 01/07/2020 44435 9 ngày 59 ngày
9 03/07/2020 58827 7 ngày 38 ngày
2 04/07/2020 77775 6 ngày 64 ngày
7 06/07/2020 25470 4 ngày 54 ngày
6 07/07/2020 73860 3 ngày 66 ngày
1 08/07/2020 83783 2 ngày 52 ngày
0 09/07/2020 78091 1 ngày 52 ngày
5 10/07/2020 77969 0 ngày 58 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau