thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
1 24/08/2020 49316 25 ngày 70 ngày
4 02/09/2020 45148 16 ngày 66 ngày
5 07/09/2020 13853 11 ngày 58 ngày
0 09/09/2020 88000 9 ngày 61 ngày
2 11/09/2020 16129 7 ngày 67 ngày
6 13/09/2020 28463 5 ngày 56 ngày
3 15/09/2020 23030 3 ngày 59 ngày
8 16/09/2020 89582 2 ngày 56 ngày
7 17/09/2020 04170 1 ngày 41 ngày
9 18/09/2020 20290 0 ngày 51 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 21/08/2020 57454 28 ngày 45 ngày
1 23/08/2020 47441 26 ngày 52 ngày
6 27/08/2020 76496 22 ngày 56 ngày
7 01/09/2020 62557 17 ngày 61 ngày
8 02/09/2020 45148 16 ngày 70 ngày
5 05/09/2020 52085 13 ngày 61 ngày
3 13/09/2020 28463 5 ngày 57 ngày
9 14/09/2020 32489 4 ngày 71 ngày
2 16/09/2020 89582 2 ngày 78 ngày
0 18/09/2020 20290 0 ngày 57 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
6 24/07/2020 57597 56 ngày 66 ngày
5 29/08/2020 78305 20 ngày 58 ngày
4 08/09/2020 22022 10 ngày 56 ngày
2 10/09/2020 81320 8 ngày 64 ngày
1 11/09/2020 16129 7 ngày 52 ngày
8 12/09/2020 51880 6 ngày 59 ngày
3 15/09/2020 23030 3 ngày 56 ngày
0 16/09/2020 89582 2 ngày 52 ngày
7 17/09/2020 04170 1 ngày 54 ngày
9 18/09/2020 20290 0 ngày 38 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau