thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
6 29/01/2021 40169 22 ngày 56 ngày
5 02/02/2021 15759 18 ngày 58 ngày
4 03/02/2021 76349 17 ngày 66 ngày
9 09/02/2021 38792 11 ngày 51 ngày
2 10/02/2021 04629 10 ngày 67 ngày
8 15/02/2021 56286 9 ngày 56 ngày
7 17/02/2021 05177 7 ngày 41 ngày
3 20/02/2021 70030 4 ngày 59 ngày
0 22/02/2021 77708 2 ngày 61 ngày
1 24/02/2021 93315 0 ngày 70 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 22/01/2021 09264 29 ngày 45 ngày
1 08/02/2021 42991 12 ngày 52 ngày
2 09/02/2021 38792 11 ngày 78 ngày
9 10/02/2021 04629 10 ngày 71 ngày
6 15/02/2021 56286 9 ngày 56 ngày
3 19/02/2021 11103 5 ngày 57 ngày
7 21/02/2021 57607 3 ngày 61 ngày
8 22/02/2021 77708 2 ngày 70 ngày
0 23/02/2021 17110 1 ngày 57 ngày
5 24/02/2021 93315 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
5 29/01/2021 40169 22 ngày 58 ngày
2 05/02/2021 48520 15 ngày 64 ngày
9 06/02/2021 37427 14 ngày 38 ngày
0 08/02/2021 42991 12 ngày 52 ngày
4 17/02/2021 05177 7 ngày 56 ngày
3 20/02/2021 70030 4 ngày 56 ngày
7 21/02/2021 57607 3 ngày 54 ngày
8 22/02/2021 77708 2 ngày 59 ngày
1 23/02/2021 17110 1 ngày 52 ngày
6 24/02/2021 93315 0 ngày 66 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau