thongkegiaidacbiet.net

Thống kê chẵn - lẻ giải đặc biệt

Bảng thống kê chẵn - lẻ giải đặc biệt theo tuần XSMB

Có thể bạn quan tâm

Thống kê chẵn - lẻ giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê chẵn - lẻ giải đặc biệt là cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số. Các số tự nhiên xuất hiện được chia làm 2 nhóm: Chẵn (C) và Lẻ (L)
- Nhóm chẵn (C): 0-2-4-6-8
- Nhóm lẻ (L): 1-3-5-7-9

+ Ví dụ: giải đặc biệt là 12345 thì "45" là C-L, giải đặc biệt là 12300 thì "00" là C-C, giải đặc biệt là 12356 thì "56" là L-C

+ Các bước thống kê chẵn - lẻ giải đặc biệt XSMB như sau:

Bước 1: chọn "từ năm đến năm" mà bạn muốn xem

Bước 2: chọn "đầy đủ/ 2 số cuối/ 3 số cuối" tùy vào nhu cầu bạn muốn xem
- "Đầy đủ": Hiển thị đầy đủ dãy số giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số.
- "2 số cuối": Hiển thị 2 số cuối cùng giải đặc biệt XSMB.
- "3 số cuối": Hiển thị 3 số cuối cùng giải đặc biệt XSMB.

Bước 3: nhấn chọn nút "kết quả"
==> Xuất hiện bảng thống kê chẵn - lẻ giải đặc biệt XSMB từ mới nhất đến cũ hơn trong khoảng ngày mà bạn đã chọn