thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền nam- Tổng hợp bảng kết quả xổ số Vĩnh Long

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Nam - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 05/08/2022
Giải Tám 07
Giải Bảy 151
Giải Sáu 4578 9224 1666
Giải Năm 7752
Giải Tư 26866 20587 21896 09954 44916 66499
Giải Ba 16598 05371
Giải Nhì 90976
Giải Nhất 48250
Giải ĐB 041859
Đầu Lô tô
0 07
1 16
2 24
3 -
4 -
5 51 ,52 ,54 ,50 ,59
6 66 ,66
7 78 ,71 ,71 ,76
8 87
9 96 ,99 ,98
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 29/07/2022
Giải Tám 27
Giải Bảy 324
Giải Sáu 4596 4074 0939
Giải Năm 9363
Giải Tư 28225 68970 45748 93907 79065 35393
Giải Ba 72869 33912
Giải Nhì 99978
Giải Nhất 20809
Giải ĐB 087978
Đầu Lô tô
0 07 ,09
1 12
2 27 ,24 ,25
3 39
4 48
5 -
6 63 ,65 ,67 ,69
7 74 ,70 ,78 ,78
8 -
9 96 ,93
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22/07/2022
Giải Tám 58
Giải Bảy 825
Giải Sáu 7150 9742 7707
Giải Năm 4819
Giải Tư 02353 00807 04170 31356 61609 31367
Giải Ba 34975 55951
Giải Nhì 89801
Giải Nhất 62790
Giải ĐB 985859
Đầu Lô tô
0 07 ,07 ,09 ,01
1 19
2 25
3 -
4 42
5 58 ,50 ,53 ,56 ,51 ,59
6 67 ,61
7 70 ,75
8 -
9 90
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 15/07/2022
Giải Tám 13
Giải Bảy 762
Giải Sáu 9236 3091 5077
Giải Năm 1208
Giải Tư 37504 09201 96249 55675 22404 95623
Giải Ba 32897 75623
Giải Nhì 28880
Giải Nhất 10780
Giải ĐB 492030
Đầu Lô tô
0 08 ,04 ,01 ,04
1 13 ,19
2 23 ,23
3 36 ,30
4 49
5 -
6 62
7 77 ,75
8 80 ,80
9 91 ,97
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 08/07/2022
Giải Tám 61
Giải Bảy 397
Giải Sáu 1830 7135 0357
Giải Năm 5130
Giải Tư 49311 93789 78199 62909 58547 64524
Giải Ba 35120 58743
Giải Nhì 66919
Giải Nhất 84346
Giải ĐB 351338
Đầu Lô tô
0 09
1 11 ,11 ,19
2 24 ,20
3 30 ,35 ,30 ,38
4 47 ,43 ,46
5 57
6 61
7 -
8 89
9 97 ,99
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 01/07/2022
Giải Tám 60
Giải Bảy 354
Giải Sáu 7186 0658 6451
Giải Năm 8543
Giải Tư 24693 54304 41100 28041 17896 40833
Giải Ba 80540 93433
Giải Nhì 69183
Giải Nhất 61782
Giải ĐB 242578
Đầu Lô tô
0 04 ,00
1 -
2 26
3 33 ,33
4 43 ,41 ,40
5 54 ,58 ,51
6 60
7 78
8 86 ,83 ,82
9 93 ,96
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 24/06/2022
Giải Tám 29
Giải Bảy 544
Giải Sáu 1694 8493 8738
Giải Năm 9063
Giải Tư 91458 14307 83394 68317 62301 89178
Giải Ba 85241 15965
Giải Nhì 04106
Giải Nhất 71964
Giải ĐB 431608
Đầu Lô tô
0 07 ,01 ,06 ,08
1 17
2 29
3 38
4 44 ,41
5 58
6 63 ,65 ,64
7 78
8 -
9 94 ,93 ,94 ,93
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 17/06/2022
Giải Tám 69
Giải Bảy 304
Giải Sáu 4614 7926 0708
Giải Năm 7745
Giải Tư 86337 20282 17592 53947 19957 33558
Giải Ba 74366 78094
Giải Nhì 00149
Giải Nhất 44414
Giải ĐB 645326
Đầu Lô tô
0 04 ,08
1 14 ,14
2 26 ,26
3 37
4 45 ,47 ,49
5 57 ,58
6 69 ,66
7 -
8 82
9 92 ,95 ,94
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 10/06/2022
Giải Tám 79
Giải Bảy 965
Giải Sáu 7056 5195 1836
Giải Năm 0573
Giải Tư 43782 33434 16496 65993 21798 57973
Giải Ba 18588 66095
Giải Nhì 89045
Giải Nhất 83069
Giải ĐB 755513
Đầu Lô tô
0 -
1 13
2 -
3 36 ,34
4 45
5 56
6 65 ,62 ,69
7 79 ,73 ,73
8 82 ,88
9 95 ,96 ,93 ,98 ,95
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 03/06/2022
Giải Tám 19
Giải Bảy 747
Giải Sáu 9314 6826 8537
Giải Năm 2412
Giải Tư 12658 41002 89756 02555 97700 13562
Giải Ba 41528 99804
Giải Nhì 01217
Giải Nhất 95975
Giải ĐB 961258
Đầu Lô tô
0 02 ,00 ,04
1 19 ,14 ,12 ,17
2 26 ,28
3 37
4 47
5 58 ,56 ,55 ,58
6 62
7 74 ,75
8 -
9 -
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 27/05/2022
Giải Tám 08
Giải Bảy 416
Giải Sáu 1960 6807 8855
Giải Năm 8202
Giải Tư 59099 30162 25926 26160 87403 34114
Giải Ba 13703 36009
Giải Nhì 62448
Giải Nhất 87631
Giải ĐB 807337
Đầu Lô tô
0 08 ,07 ,02 ,03 ,03 ,09
1 16 ,14
2 26
3 31 ,37
4 48
5 55
6 60 ,62 ,60
7 79
8 -
9 99
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 20/05/2022
Giải Tám 20
Giải Bảy 502
Giải Sáu 4611 9974 9091
Giải Năm 8348
Giải Tư 42667 83446 06131 00686 57677 25149
Giải Ba 09848 52945
Giải Nhì 18967
Giải Nhất 95472
Giải ĐB 521232
Đầu Lô tô
0 02
1 11
2 20
3 31 ,32
4 48 ,46 ,49 ,48 ,45
5 -
6 67 ,67
7 74 ,77 ,72
8 86
9 91 ,92
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 13/05/2022
Giải Tám 01
Giải Bảy 087
Giải Sáu 6915 7943 0633
Giải Năm 7424
Giải Tư 53403 37599 75683 94023 10834 48433
Giải Ba 36158 46976
Giải Nhì 35291
Giải Nhất 19498
Giải ĐB 500767
Đầu Lô tô
0 01 ,03
1 15
2 24 ,23
3 33 ,34 ,33 ,38
4 43
5 58
6 67
7 76
8 87 ,83
9 99 ,91 ,98
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 06/05/2022
Giải Tám 49
Giải Bảy 707
Giải Sáu 1615 7456 0409
Giải Năm 6497
Giải Tư 70871 46610 72882 65733 31551 99321
Giải Ba 63925 28127
Giải Nhì 36602
Giải Nhất 06859
Giải ĐB 890232
Đầu Lô tô
0 07 ,09 ,02
1 15 ,10
2 21 ,25 ,27
3 33 ,32
4 49
5 56 ,51 ,55 ,59
6 -
7 71
8 82
9 97
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 29/04/2022
Giải Tám 90
Giải Bảy 006
Giải Sáu 8577 4278 4166
Giải Năm 6212
Giải Tư 66673 53589 59904 76715 50273 81445
Giải Ba 18828 97768
Giải Nhì 59734
Giải Nhất 46067
Giải ĐB 835625
Đầu Lô tô
0 06 ,04 ,04
1 12 ,15
2 28 ,25
3 34
4 45
5 -
6 66 ,68 ,67
7 77 ,78 ,73 ,73
8 89
9 90
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22/04/2022
Giải Tám 73
Giải Bảy 146
Giải Sáu 5360 2815 6283
Giải Năm 5214
Giải Tư 14220 92710 07252 03703 20758 27029
Giải Ba 52437 37278
Giải Nhì 06581
Giải Nhất 78961
Giải ĐB 411227
Đầu Lô tô
0 03
1 15 ,14 ,10
2 20 ,29 ,26 ,27
3 37
4 46
5 52 ,58
6 60 ,61
7 73 ,78
8 83 ,81
9 -
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 15/04/2022
Giải Tám 10
Giải Bảy 842
Giải Sáu 4558 1901 4262
Giải Năm 6548
Giải Tư 75940 33024 96548 40051 88284 18096
Giải Ba 38666 34838
Giải Nhì 49049
Giải Nhất 03683
Giải ĐB 991971
Đầu Lô tô
0 01
1 10
2 24
3 38
4 42 ,48 ,40 ,48 ,49
5 58 ,51
6 62 ,66
7 78 ,71
8 84 ,83
9 96
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 08/04/2022
Giải Tám 35
Giải Bảy 179
Giải Sáu 9581 5795 2736
Giải Năm 5950
Giải Tư 55869 96060 59196 40890 98449 34112
Giải Ba 31661 95766
Giải Nhì 79473
Giải Nhất 80719
Giải ĐB 269023
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,19
2 23
3 35 ,36
4 49
5 50
6 69 ,60 ,61 ,66
7 79 ,77 ,73
8 81
9 95 ,96 ,90
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 01/04/2022
Giải Tám 22
Giải Bảy 306
Giải Sáu 9213 1979 1445
Giải Năm 1680
Giải Tư 48764 29335 23113 49263 20955 18813
Giải Ba 81775 81425
Giải Nhì 47042
Giải Nhất 94770
Giải ĐB 539363
Đầu Lô tô
0 06
1 13 ,13 ,13 ,17
2 22 ,25
3 35
4 45 ,42
5 55
6 64 ,63 ,63
7 79 ,75 ,70
8 80
9 -
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 25/03/2022
Giải Tám 35
Giải Bảy 958
Giải Sáu 2184 3852 2060
Giải Năm 5868
Giải Tư 20624 57980 77602 69565 34901 35374
Giải Ba 22492 89141
Giải Nhì 32216
Giải Nhất 45451
Giải ĐB 662013
Đầu Lô tô
0 02 ,01
1 16 ,13
2 24
3 35
4 48 ,41
5 58 ,52 ,51
6 60 ,68 ,65
7 74
8 84 ,80
9 92
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 18/03/2022
Giải Tám 48
Giải Bảy 383
Giải Sáu 0370 7674 5546
Giải Năm 8879
Giải Tư 80970 27557 61980 08571 98972 94671
Giải Ba 32816 41319
Giải Nhì 83312
Giải Nhất 61712
Giải ĐB 071995
Đầu Lô tô
0 -
1 16 ,19 ,12 ,12
2 -
3 -
4 48 ,46
5 57
6 -
7 70 ,74 ,79 ,70 ,71 ,72 ,71
8 83 ,80 ,85
9 95
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 11/03/2022
Giải Tám 65
Giải Bảy 155
Giải Sáu 7192 1231 7312
Giải Năm 3639
Giải Tư 36482 98775 51363 24736 85040 13321
Giải Ba 66571 35283
Giải Nhì 59690
Giải Nhất 41612
Giải ĐB 345994
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,12
2 21
3 31 ,39 ,36
4 40
5 55
6 65 ,63
7 75 ,79 ,71
8 82 ,83
9 92 ,90 ,94
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 04/03/2022
Giải Tám 73
Giải Bảy 917
Giải Sáu 4395 5841 3762
Giải Năm 8921
Giải Tư 94518 39841 80051 58718 24776 81235
Giải Ba 48141 86638
Giải Nhì 46880
Giải Nhất 30630
Giải ĐB 156424
Đầu Lô tô
0 -
1 17 ,18 ,18
2 21 ,24
3 35 ,38 ,30
4 41 ,41 ,41
5 51
6 62
7 73 ,76 ,71
8 80
9 95
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 25/02/2022
Giải Tám 03
Giải Bảy 352
Giải Sáu 3039 4256 3631
Giải Năm 8158
Giải Tư 77181 77154 95724 53907 63059 63089
Giải Ba 08820 53022
Giải Nhì 88857
Giải Nhất 23591
Giải ĐB 549752
Đầu Lô tô
0 03 ,07
1 -
2 24 ,20 ,22
3 39 ,31
4 -
5 52 ,56 ,58 ,54 ,59 ,57 ,52
6 -
7 78
8 81 ,89
9 91
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 18/02/2022
Giải Tám 28
Giải Bảy 101
Giải Sáu 2535 3530 8370
Giải Năm 3069
Giải Tư 56503 59896 10247 06137 89100 91400
Giải Ba 90213 43041
Giải Nhì 44608
Giải Nhất 18253
Giải ĐB 383257
Đầu Lô tô
0 01 ,03 ,00 ,00 ,08
1 13
2 28
3 35 ,30 ,37
4 47 ,41
5 53 ,57
6 69 ,63
7 70
8 -
9 96
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 11/02/2022
Giải Tám 77
Giải Bảy 507
Giải Sáu 7687 0855 4547
Giải Năm 8173
Giải Tư 06185 53994 29665 78766 35747 40651
Giải Ba 71471 71998
Giải Nhì 68039
Giải Nhất 97295
Giải ĐB 342512
Đầu Lô tô
0 07
1 12
2 23
3 39
4 47 ,47
5 55 ,51
6 65 ,66
7 77 ,73 ,71
8 87 ,85
9 94 ,98 ,95
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 04/02/2022
Giải Tám 09
Giải Bảy 234
Giải Sáu 4168 8229 6164
Giải Năm 6550
Giải Tư 95773 82131 12266 16278 03721 25049
Giải Ba 77567 51100
Giải Nhì 59494
Giải Nhất 68598
Giải ĐB 687217
Đầu Lô tô
0 09 ,00
1 17
2 29 ,21
3 34 ,31 ,33
4 49
5 50
6 68 ,64 ,66 ,67
7 73 ,78
8 -
9 94 ,98
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 28/01/2022
Giải Tám 56
Giải Bảy 254
Giải Sáu 6836 7016 9259
Giải Năm 9228
Giải Tư 46406 34103 59663 06516 54307 46893
Giải Ba 53521 42330
Giải Nhì 94752
Giải Nhất 59155
Giải ĐB 583275
Đầu Lô tô
0 06 ,03 ,07
1 16 ,16
2 28 ,21
3 36 ,30
4 -
5 56 ,54 ,59 ,52 ,55
6 63
7 75
8 -
9 93 ,92
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 21/01/2022
Giải Tám 19
Giải Bảy 264
Giải Sáu 4456 0490 1452
Giải Năm 2510
Giải Tư 00703 46160 88206 51643 30840 05487
Giải Ba 74920 11415
Giải Nhì 45567
Giải Nhất 62085
Giải ĐB 570616
Đầu Lô tô
0 03 ,06
1 19 ,10 ,15 ,16
2 20
3 -
4 43 ,40
5 56 ,52
6 64 ,60 ,67
7 -
8 87 ,83 ,85
9 90
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 14/01/2022
Giải Tám 15
Giải Bảy 331
Giải Sáu 3443 1512 9267
Giải Năm 3518
Giải Tư 78063 45967 56358 94692 35373 91269
Giải Ba 18906 26141
Giải Nhì 30144
Giải Nhất 43351
Giải ĐB 805779
Đầu Lô tô
0 06
1 15 ,12 ,18
2 21
3 31
4 43 ,41 ,44
5 58 ,51
6 67 ,63 ,67 ,69
7 73 ,79
8 -
9 92
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Nam

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong cá khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm