thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền nam- Tổng hợp bảng kết quả xổ số Đồng Nai

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Nam - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 28/02/2024
Giải Tám 65
Giải Bảy 009
Giải Sáu 6396 4915 6073
Giải Năm 0528
Giải Tư 68768 13962 53198 32252 11159 34552
Giải Ba 52124 13341
Giải Nhì 83186
Giải Nhất 90465
Giải ĐB 468458
Đầu Lô tô
0 09
1 15
2 28 ,24
3 -
4 41
5 52 ,59 ,52 ,58
6 65 ,68 ,62 ,68 ,65
7 73
8 86
9 96 ,98
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 21/02/2024
Giải Tám 68
Giải Bảy 478
Giải Sáu 8374 9291 3604
Giải Năm 2449
Giải Tư 76954 40987 77749 48857 06223 47289
Giải Ba 13638 46192
Giải Nhì 14131
Giải Nhất 89456
Giải ĐB 854430
Đầu Lô tô
0 04
1 -
2 23
3 38 ,31 ,30
4 49 ,49
5 54 ,57 ,56
6 68
7 78 ,74
8 87 ,89
9 91 ,98 ,92
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 14/02/2024
Giải Tám 00
Giải Bảy 465
Giải Sáu 1820 0974 1725
Giải Năm 1996
Giải Tư 33449 54063 32743 52603 39827 55559
Giải Ba 78874 67427
Giải Nhì 16422
Giải Nhất 39714
Giải ĐB 496201
Đầu Lô tô
0 00 ,03 ,01
1 14
2 20 ,25 ,27 ,27 ,22
3 -
4 49 ,43
5 59
6 65 ,63
7 74 ,74
8 88
9 96
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 07/02/2024
Giải Tám 46
Giải Bảy 859
Giải Sáu 2217 2767 2955
Giải Năm 9544
Giải Tư 23691 44883 33670 70404 91023 92338
Giải Ba 88179 65177
Giải Nhì 35258
Giải Nhất 48535
Giải ĐB 318678
Đầu Lô tô
0 04
1 17
2 23
3 38 ,35
4 46 ,44
5 59 ,55 ,58
6 67
7 70 ,73 ,79 ,77 ,78
8 83
9 91
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 31/01/2024
Giải Tám 55
Giải Bảy 018
Giải Sáu 6971 2556 5387
Giải Năm 4300
Giải Tư 91260 17367 58513 95682 61806 51211
Giải Ba 51845 47409
Giải Nhì 57446
Giải Nhất 04877
Giải ĐB 922096
Đầu Lô tô
0 00 ,06 ,09
1 18 ,13 ,11
2 -
3 33
4 45 ,46
5 55 ,56
6 60 ,67
7 71 ,77
8 87 ,82
9 96
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 24/01/2024
Giải Tám 22
Giải Bảy 087
Giải Sáu 2268 1107 7190
Giải Năm 9515
Giải Tư 51131 67189 03341 34872 11314 62960
Giải Ba 77908 36285
Giải Nhì 81933
Giải Nhất 59217
Giải ĐB 386539
Đầu Lô tô
0 07 ,08
1 15 ,14 ,17
2 22
3 31 ,33 ,39
4 41
5 -
6 68 ,60
7 72 ,70
8 87 ,89 ,85
9 90
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 17/01/2024
Giải Tám 20
Giải Bảy 187
Giải Sáu 3187 5183 9467
Giải Năm 9607
Giải Tư 96082 67208 58278 34992 79416 91196
Giải Ba 61046 35220
Giải Nhì 28427
Giải Nhất 86019
Giải ĐB 960202
Đầu Lô tô
0 07 ,08 ,02
1 16 ,19
2 20 ,20 ,27
3 -
4 46
5 -
6 67 ,69
7 78
8 87 ,87 ,83 ,82
9 92 ,96
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 10/01/2024
Giải Tám 79
Giải Bảy 254
Giải Sáu 2213 7204 3734
Giải Năm 2112
Giải Tư 05841 54389 83857 02154 86812 92283
Giải Ba 45669 12926
Giải Nhì 46813
Giải Nhất 93894
Giải ĐB 556758
Đầu Lô tô
0 04
1 13 ,12 ,12 ,13
2 26
3 34
4 41
5 54 ,57 ,54 ,58
6 66 ,69
7 79
8 89 ,83
9 94
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 03/01/2024
Giải Tám 53
Giải Bảy 774
Giải Sáu 7435 4720 2183
Giải Năm 7112
Giải Tư 11550 27998 07042 13339 26976 27818
Giải Ba 45924 21208
Giải Nhì 40810
Giải Nhất 07613
Giải ĐB 930474
Đầu Lô tô
0 08
1 12 ,18 ,14 ,10 ,13
2 20 ,24
3 35 ,39
4 42
5 53 ,50
6 -
7 74 ,76 ,74
8 83
9 98
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 27/12/2023
Giải Tám 23
Giải Bảy 372
Giải Sáu 8493 0878 3420
Giải Năm 1157
Giải Tư 36237 28229 59216 69760 55351 73816
Giải Ba 90834 07430
Giải Nhì 79056
Giải Nhất 36070
Giải ĐB 688995
Đầu Lô tô
0 -
1 16 ,16
2 23 ,20 ,29
3 37 ,34 ,30
4 -
5 57 ,51 ,56
6 60
7 72 ,78 ,70
8 -
9 93 ,95 ,95
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 20/12/2023
Giải Tám 14
Giải Bảy 760
Giải Sáu 3439 5445 1682
Giải Năm 6086
Giải Tư 52858 48371 06024 42188 05083 34964
Giải Ba 43727 84452
Giải Nhì 67921
Giải Nhất 69550
Giải ĐB 048181
Đầu Lô tô
0 -
1 14 ,14
2 24 ,27 ,21
3 39
4 45
5 58 ,52 ,50
6 60 ,64
7 71
8 82 ,86 ,88 ,83 ,81
9 -
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 13/12/2023
Giải Tám 37
Giải Bảy 057
Giải Sáu 4571 8786 8672
Giải Năm 8296
Giải Tư 56061 51076 44553 71402 66404 14316
Giải Ba 97877 33640
Giải Nhì 08438
Giải Nhất 79437
Giải ĐB 899264
Đầu Lô tô
0 02 ,04
1 16
2 -
3 37 ,33 ,38 ,37
4 40
5 57 ,53
6 61 ,64
7 71 ,72 ,76 ,77
8 86
9 96
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 06/12/2023
Giải Tám 02
Giải Bảy 694
Giải Sáu 6911 8521 4071
Giải Năm 4316
Giải Tư 64296 82467 29853 31368 33181 02508
Giải Ba 34889 10520
Giải Nhì 34263
Giải Nhất 09223
Giải ĐB 291649
Đầu Lô tô
0 02 ,08
1 11 ,16
2 21 ,20 ,23
3 -
4 49
5 53
6 67 ,68 ,63
7 71
8 81 ,85 ,89
9 94 ,96
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 29/11/2023
Giải Tám 68
Giải Bảy 413
Giải Sáu 1563 9698 6043
Giải Năm 6813
Giải Tư 42431 31699 21582 37687 66001 02192
Giải Ba 27069 81394
Giải Nhì 84650
Giải Nhất 67983
Giải ĐB 643993
Đầu Lô tô
0 01 ,04
1 13 ,13
2 -
3 31
4 43
5 50
6 68 ,63 ,69
7 -
8 82 ,87 ,83
9 98 ,99 ,92 ,94 ,93
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 22/11/2023
Giải Tám 20
Giải Bảy 054
Giải Sáu 5548 0541 8354
Giải Năm 9256
Giải Tư 46334 93736 73591 26263 43640 37014
Giải Ba 61144 60909
Giải Nhì 84283
Giải Nhất 07799
Giải ĐB 187240
Đầu Lô tô
0 09
1 14
2 20
3 34 ,36
4 48 ,41 ,40 ,44 ,40
5 54 ,54 ,56
6 63
7 76
8 83
9 91 ,99
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15/11/2023
Giải Tám 19
Giải Bảy 911
Giải Sáu 1977 5627 0912
Giải Năm 4575
Giải Tư 80200 43902 71855 66893 32248 64843
Giải Ba 94260 32982
Giải Nhì 33458
Giải Nhất 42174
Giải ĐB 438348
Đầu Lô tô
0 00 ,02
1 19 ,11 ,12
2 27
3 -
4 48 ,43 ,48
5 55 ,58
6 60
7 77 ,75 ,74
8 86 ,82
9 93
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08/11/2023
Giải Tám 54
Giải Bảy 460
Giải Sáu 0681 1666 2510
Giải Năm 8656
Giải Tư 72871 93683 84449 69165 27082 53716
Giải Ba 99537 90711
Giải Nhì 14410
Giải Nhất 14001
Giải ĐB 005801
Đầu Lô tô
0 01 ,01
1 10 ,16 ,11 ,10
2 -
3 37
4 49
5 54 ,56
6 60 ,66 ,65
7 71
8 81 ,83 ,82
9 97
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 01/11/2023
Giải Tám 70
Giải Bảy 957
Giải Sáu 8190 7577 2157
Giải Năm 9545
Giải Tư 90504 16907 70428 44044 88410 17076
Giải Ba 22324 05042
Giải Nhì 09029
Giải Nhất 07006
Giải ĐB 182719
Đầu Lô tô
0 04 ,07 ,06
1 10 ,17 ,19
2 28 ,24 ,29
3 -
4 45 ,44 ,42
5 57 ,57
6 -
7 70 ,77 ,76
8 -
9 90
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 25/10/2023
Giải Tám 63
Giải Bảy 016
Giải Sáu 2377 9542 4213
Giải Năm 5677
Giải Tư 65304 87975 14167 56922 80933 22585
Giải Ba 26402 38805
Giải Nhì 13248
Giải Nhất 13000
Giải ĐB 111270
Đầu Lô tô
0 04 ,02 ,05 ,00
1 16 ,13
2 22 ,23
3 33
4 42 ,48
5 -
6 63 ,67
7 77 ,77 ,75 ,70
8 85
9 -
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 18/10/2023
Giải Tám 10
Giải Bảy 401
Giải Sáu 6256 6670 7056
Giải Năm 6538
Giải Tư 41836 69234 50421 78686 43987 09679
Giải Ba 32618 18105
Giải Nhì 69803
Giải Nhất 17120
Giải ĐB 386946
Đầu Lô tô
0 01 ,05 ,03
1 10 ,12 ,18
2 21 ,20
3 38 ,36 ,34
4 46
5 56 ,56
6 -
7 70 ,79
8 86 ,87
9 -
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 11/10/2023
Giải Tám 04
Giải Bảy 944
Giải Sáu 2979 1214 3335
Giải Năm 8844
Giải Tư 80102 37972 29942 80376 01112 37323
Giải Ba 38789 25250
Giải Nhì 78117
Giải Nhất 85254
Giải ĐB 027714
Đầu Lô tô
0 04 ,02
1 14 ,12 ,15 ,17 ,14
2 23
3 35
4 44 ,44 ,42
5 50 ,54
6 -
7 79 ,72 ,76
8 89
9 -
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 04/10/2023
Giải Tám 33
Giải Bảy 713
Giải Sáu 4887 9632 0129
Giải Năm 7243
Giải Tư 48403 97902 65478 27856 48216 99762
Giải Ba 55079 46823
Giải Nhì 68265
Giải Nhất 93073
Giải ĐB 430681
Đầu Lô tô
0 03 ,02
1 13 ,16
2 29 ,23
3 33 ,32
4 43
5 56
6 62 ,65
7 78 ,79 ,73
8 87 ,81
9 92
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 27/09/2023
Giải Tám 51
Giải Bảy 349
Giải Sáu 4406 0438 8271
Giải Năm 0110
Giải Tư 88354 00554 15125 57506 72643 94654
Giải Ba 60396 78168
Giải Nhì 45954
Giải Nhất 32727
Giải ĐB 535337
Đầu Lô tô
0 06 ,06
1 10
2 25 ,27
3 38 ,37
4 49 ,43
5 51 ,54 ,54 ,54 ,57 ,54
6 68
7 71
8 -
9 96
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 20/09/2023
Giải Tám 87
Giải Bảy 677
Giải Sáu 3687 4185 1837
Giải Năm 6633
Giải Tư 50133 69578 46446 79053 69664 28802
Giải Ba 82728 55184
Giải Nhì 38994
Giải Nhất 34841
Giải ĐB 074787
Đầu Lô tô
0 02
1 -
2 28
3 37 ,33 ,33
4 46 ,41
5 53
6 64 ,64
7 77 ,78
8 87 ,87 ,85 ,84 ,87
9 94
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 13/09/2023
Giải Tám 73
Giải Bảy 634
Giải Sáu 7124 6359 5855
Giải Năm 5037
Giải Tư 23987 90995 66604 17941 99146 78521
Giải Ba 74431 53884
Giải Nhì 71009
Giải Nhất 65056
Giải ĐB 329332
Đầu Lô tô
0 04 ,09
1 17
2 24 ,21
3 34 ,37 ,31 ,32
4 41 ,46
5 59 ,55 ,56
6 -
7 73
8 87 ,84
9 95
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 06/09/2023
Giải Tám 79
Giải Bảy 237
Giải Sáu 5361 5656 0507
Giải Năm 2371
Giải Tư 00186 58479 95088 51516 60029 65650
Giải Ba 36572 29394
Giải Nhì 85868
Giải Nhất 39718
Giải ĐB 994136
Đầu Lô tô
0 07
1 16 ,12 ,18
2 29
3 37 ,36
4 -
5 56 ,50
6 61 ,68
7 79 ,71 ,79 ,72
8 86 ,88
9 94
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 30/08/2023
Giải Tám 69
Giải Bảy 310
Giải Sáu 5216 7358 5047
Giải Năm 7138
Giải Tư 17799 75914 12163 94355 47245 92104
Giải Ba 75761 66830
Giải Nhì 96831
Giải Nhất 18910
Giải ĐB 812788
Đầu Lô tô
0 04
1 10 ,16 ,14 ,10
2 -
3 38 ,38 ,30 ,31
4 47 ,45
5 58 ,55
6 69 ,63 ,61
7 -
8 88
9 99
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 23/08/2023
Giải Tám 16
Giải Bảy 930
Giải Sáu 3173 6756 2548
Giải Năm 2581
Giải Tư 34746 42846 40777 50743 90673 71917
Giải Ba 71361 70788
Giải Nhì 00067
Giải Nhất 11983
Giải ĐB 231303
Đầu Lô tô
0 03
1 16 ,17
2 -
3 30
4 48 ,46 ,46 ,43
5 56
6 61 ,67
7 73 ,77 ,73
8 81 ,86 ,88 ,83
9 -
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 16/08/2023
Giải Tám 65
Giải Bảy 190
Giải Sáu 1887 7002 0838
Giải Năm 0815
Giải Tư 09915 48014 82650 88000 72707 23624
Giải Ba 79939 58454
Giải Nhì 27941
Giải Nhất 78632
Giải ĐB 485583
Đầu Lô tô
0 02 ,00 ,07
1 15 ,15 ,14
2 24 ,22
3 38 ,39 ,32
4 41
5 50 ,54
6 65
7 -
8 87 ,83
9 90
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 09/08/2023
Giải Tám 40
Giải Bảy 077
Giải Sáu 8310 4441 0518
Giải Năm 5667
Giải Tư 70738 79970 32040 16706 14631 57132
Giải Ba 45467 10015
Giải Nhì 14571
Giải Nhất 19025
Giải ĐB 252944
Đầu Lô tô
0 06
1 10 ,18 ,15
2 25
3 38 ,31 ,32
4 40 ,41 ,40 ,44
5 -
6 67 ,67
7 77 ,70 ,71
8 86
9 -
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Nam

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong cá khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm