thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền nam- Tổng hợp bảng kết quả xổ số Long An

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Nam - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Long An 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 28/01/2023
Giải Tám 27
Giải Bảy 498
Giải Sáu 9278 0676 8783
Giải Năm 3431
Giải Tư 60574 74635 57371 66842 21301 55404
Giải Ba 24847 26641
Giải Nhì 23264
Giải Nhất 88267
Giải ĐB 750488
Đầu Lô tô
0 01 ,04
1 -
2 27
3 31 ,35
4 42 ,47 ,41
5 -
6 61 ,64 ,67
7 78 ,76 ,74 ,71
8 83 ,88
9 98
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 21/01/2023
Giải Tám 61
Giải Bảy 341
Giải Sáu 7059 0715 6468
Giải Năm 5238
Giải Tư 55581 24011 56397 83064 23817 61275
Giải Ba 53850 76587
Giải Nhì 56610
Giải Nhất 76599
Giải ĐB 208093
Đầu Lô tô
0 -
1 15 ,11 ,17 ,10
2 -
3 38
4 41
5 59 ,50
6 61 ,68 ,64 ,63
7 75
8 81 ,87
9 97 ,99 ,93
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 14/01/2023
Giải Tám 71
Giải Bảy 051
Giải Sáu 6049 4473 5174
Giải Năm 4483
Giải Tư 34571 77664 13152 09080 52117 67752
Giải Ba 45649 75466
Giải Nhì 47121
Giải Nhất 12324
Giải ĐB 745825
Đầu Lô tô
0 -
1 17
2 21 ,24 ,25
3 -
4 49 ,41 ,49
5 51 ,52 ,52
6 64 ,66
7 71 ,73 ,74 ,71
8 83 ,80
9 -
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 07/01/2023
Giải Tám 69
Giải Bảy 240
Giải Sáu 5060 9771 0106
Giải Năm 6469
Giải Tư 50773 99906 52240 60167 43733 21029
Giải Ba 52930 25041
Giải Nhì 82932
Giải Nhất 97986
Giải ĐB 838980
Đầu Lô tô
0 06 ,06
1 -
2 29
3 33 ,30 ,32
4 40 ,40 ,41
5 -
6 69 ,60 ,69 ,67
7 71 ,73 ,78
8 86 ,80
9 -
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 31/12/2022
Giải Tám 71
Giải Bảy 429
Giải Sáu 7004 8309 8856
Giải Năm 2829
Giải Tư 01469 96611 74407 73652 60495 48189
Giải Ba 42996 18726
Giải Nhì 52180
Giải Nhất 14422
Giải ĐB 320725
Đầu Lô tô
0 04 ,09 ,07
1 11
2 29 ,29 ,26 ,22 ,25
3 -
4 -
5 56 ,52 ,54
6 69
7 71
8 89 ,80
9 95 ,96
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 24/12/2022
Giải Tám 56
Giải Bảy 657
Giải Sáu 7844 7023 4690
Giải Năm 1907
Giải Tư 53297 88946 81819 82970 26579 12071
Giải Ba 86658 76859
Giải Nhì 52277
Giải Nhất 79251
Giải ĐB 134770
Đầu Lô tô
0 07
1 19
2 23
3 -
4 44 ,46
5 56 ,57 ,58 ,59 ,51
6 61
7 70 ,79 ,71 ,77 ,70
8 -
9 90 ,97
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 17/12/2022
Giải Tám 78
Giải Bảy 209
Giải Sáu 1072 1952 8890
Giải Năm 2853
Giải Tư 83699 72459 76087 43135 20884 23976
Giải Ba 55953 52313
Giải Nhì 11642
Giải Nhất 04262
Giải ĐB 744789
Đầu Lô tô
0 09
1 13
2 -
3 35
4 47 ,42
5 52 ,53 ,59 ,53
6 62
7 78 ,72 ,76
8 87 ,84 ,89
9 90 ,99
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 10/12/2022
Giải Tám 72
Giải Bảy 205
Giải Sáu 4125 6553 3410
Giải Năm 7254
Giải Tư 78939 59171 67639 54150 48777 02536
Giải Ba 04680 40710
Giải Nhì 73150
Giải Nhất 43433
Giải ĐB 991820
Đầu Lô tô
0 05
1 10 ,10
2 25 ,20
3 39 ,39 ,36 ,33
4 47
5 53 ,54 ,50 ,50
6 -
7 72 ,71 ,77
8 80
9 -
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 03/12/2022
Giải Tám 48
Giải Bảy 105
Giải Sáu 5271 5799 2563
Giải Năm 8599
Giải Tư 97743 64744 18735 50937 42588 11075
Giải Ba 94917 17602
Giải Nhì 89707
Giải Nhất 54847
Giải ĐB 800724
Đầu Lô tô
0 05 ,02 ,07
1 17
2 24
3 35 ,37
4 48 ,43 ,44 ,47
5 -
6 63
7 71 ,75
8 88
9 99 ,99 ,95
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 26/11/2022
Giải Tám 43
Giải Bảy 139
Giải Sáu 6865 1135 0352
Giải Năm 9247
Giải Tư 90880 57750 64004 15128 72920 48558
Giải Ba 69541 51907
Giải Nhì 26251
Giải Nhất 36232
Giải ĐB 395698
Đầu Lô tô
0 04 ,07
1 -
2 28 ,20
3 39 ,35 ,32
4 43 ,47 ,41
5 52 ,50 ,58 ,51
6 65 ,64
7 -
8 80
9 98
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 19/11/2022
Giải Tám 63
Giải Bảy 083
Giải Sáu 2469 5424 2251
Giải Năm 2303
Giải Tư 62473 43255 00107 45438 43156 20703
Giải Ba 00377 35913
Giải Nhì 76572
Giải Nhất 90050
Giải ĐB 423071
Đầu Lô tô
0 03 ,07 ,03
1 13
2 24
3 38
4 -
5 51 ,55 ,56 ,50
6 63 ,69
7 73 ,77 ,72 ,71
8 83
9 94
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 12/11/2022
Giải Tám 78
Giải Bảy 456
Giải Sáu 1494 1872 1531
Giải Năm 8030
Giải Tư 64804 78717 32256 39626 95594 48012
Giải Ba 80986 19727
Giải Nhì 57633
Giải Nhất 32464
Giải ĐB 615656
Đầu Lô tô
0 04
1 17 ,12
2 26 ,27
3 31 ,30 ,33
4 -
5 56 ,56 ,56
6 64
7 78 ,72
8 89 ,86
9 94 ,94
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 05/11/2022
Giải Tám 95
Giải Bảy 372
Giải Sáu 3891 4353 8033
Giải Năm 5173
Giải Tư 23866 46513 11420 24339 47446 09402
Giải Ba 34197 98605
Giải Nhì 34301
Giải Nhất 06606
Giải ĐB 209568
Đầu Lô tô
0 02 ,05 ,01 ,06
1 13
2 20
3 33 ,39
4 46
5 53 ,59
6 66 ,68
7 72 ,73
8 -
9 95 ,91 ,97
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 29/10/2022
Giải Tám 00
Giải Bảy 947
Giải Sáu 0418 3429 9228
Giải Năm 6377
Giải Tư 41808 66714 44795 16394 67726 57432
Giải Ba 03147 08579
Giải Nhì 27649
Giải Nhất 98202
Giải ĐB 417194
Đầu Lô tô
0 00 ,08 ,02
1 18 ,14
2 29 ,28 ,26
3 32
4 47 ,47 ,49
5 -
6 -
7 77 ,79
8 88
9 95 ,94 ,94
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 22/10/2022
Giải Tám 34
Giải Bảy 807
Giải Sáu 1340 8447 7688
Giải Năm 2060
Giải Tư 22832 31407 16624 81851 30939 78381
Giải Ba 66056 56291
Giải Nhì 44952
Giải Nhất 13375
Giải ĐB 002613
Đầu Lô tô
0 07 ,07
1 13
2 24
3 34 ,32 ,39
4 40 ,47
5 51 ,51 ,56 ,52
6 60
7 75
8 88 ,81
9 91
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 15/10/2022
Giải Tám 93
Giải Bảy 225
Giải Sáu 7920 8158 0490
Giải Năm 7706
Giải Tư 71014 54597 10035 17076 22250 92804
Giải Ba 80588 45352
Giải Nhì 31577
Giải Nhất 75717
Giải ĐB 599617
Đầu Lô tô
0 06 ,04
1 14 ,17 ,17
2 25 ,20
3 35 ,37
4 -
5 58 ,50 ,52
6 -
7 76 ,77
8 88
9 93 ,90 ,97
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 08/10/2022
Giải Tám 73
Giải Bảy 477
Giải Sáu 6235 3560 6921
Giải Năm 0926
Giải Tư 80972 13287 39185 04271 01232 66278
Giải Ba 65865 60530
Giải Nhì 26157
Giải Nhất 67300
Giải ĐB 664499
Đầu Lô tô
0 00
1 13
2 21 ,26
3 35 ,32 ,30
4 -
5 57
6 60 ,65
7 73 ,77 ,72 ,71 ,78
8 87 ,85
9 99
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 01/10/2022
Giải Tám 96
Giải Bảy 111
Giải Sáu 1725 5386 5671
Giải Năm 3222
Giải Tư 85597 68757 23373 87933 37549 10529
Giải Ba 99940 10154
Giải Nhì 99986
Giải Nhất 58772
Giải ĐB 957896
Đầu Lô tô
0 -
1 11
2 25 ,22 ,29
3 33
4 49 ,40
5 57 ,54
6 -
7 71 ,73 ,72
8 86 ,85 ,86
9 96 ,97 ,96
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 24/09/2022
Giải Tám 44
Giải Bảy 067
Giải Sáu 4352 8194 9856
Giải Năm 7278
Giải Tư 08272 62642 22098 80335 48156 74264
Giải Ba 76694 50505
Giải Nhì 07604
Giải Nhất 64593
Giải ĐB 731473
Đầu Lô tô
0 05 ,04
1 -
2 -
3 35 ,30
4 44 ,42
5 52 ,56 ,56
6 67 ,64
7 78 ,72 ,73
8 -
9 94 ,98 ,94 ,93
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 17/09/2022
Giải Tám 86
Giải Bảy 685
Giải Sáu 9364 7699 5321
Giải Năm 5164
Giải Tư 45493 73314 48826 60308 13334 58530
Giải Ba 42993 65540
Giải Nhì 24401
Giải Nhất 84103
Giải ĐB 794565
Đầu Lô tô
0 08 ,01 ,03
1 14
2 21 ,26
3 34 ,30 ,34
4 40
5 -
6 64 ,64 ,65
7 -
8 86 ,85
9 99 ,93 ,93
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 10/09/2022
Giải Tám 61
Giải Bảy 439
Giải Sáu 0480 1526 6127
Giải Năm 3649
Giải Tư 34588 16921 96245 90227 01024 74061
Giải Ba 79081 90297
Giải Nhì 75217
Giải Nhất 38069
Giải ĐB 852061
Đầu Lô tô
0 -
1 17
2 26 ,27 ,21 ,27 ,24
3 39
4 49 ,45
5 -
6 61 ,61 ,65 ,69 ,61
7 -
8 80 ,88 ,81
9 97
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 03/09/2022
Giải Tám 26
Giải Bảy 529
Giải Sáu 4458 4429 3073
Giải Năm 9642
Giải Tư 57013 14511 55541 71350 93487 72147
Giải Ba 06370 32144
Giải Nhì 88487
Giải Nhất 13230
Giải ĐB 698715
Đầu Lô tô
0 -
1 13 ,11 ,15
2 26 ,29 ,29
3 30
4 42 ,41 ,47 ,44
5 58 ,50
6 -
7 73 ,70
8 87 ,87
9 99
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 27/08/2022
Giải Tám 02
Giải Bảy 068
Giải Sáu 5169 5487 8485
Giải Năm 4291
Giải Tư 72297 84796 74447 98172 04375 78575
Giải Ba 16082 39058
Giải Nhì 13733
Giải Nhất 12553
Giải ĐB 201056
Đầu Lô tô
0 02
1 -
2 -
3 33
4 47
5 58 ,53 ,56
6 68 ,69
7 72 ,75 ,75
8 87 ,85 ,85 ,82
9 91 ,97 ,96
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 20/08/2022
Giải Tám 04
Giải Bảy 145
Giải Sáu 1444 8218 0584
Giải Năm 3807
Giải Tư 69533 88315 52246 95098 49334 95779
Giải Ba 80425 63321
Giải Nhì 41899
Giải Nhất 59586
Giải ĐB 997752
Đầu Lô tô
0 04 ,07
1 18 ,15
2 25 ,21
3 33 ,34
4 45 ,44 ,46 ,49
5 52
6 -
7 79
8 84 ,86
9 98 ,99
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 13/08/2022
Giải Tám 34
Giải Bảy 385
Giải Sáu 3180 4778 1073
Giải Năm 7986
Giải Tư 43041 45912 41943 89717 99994 13139
Giải Ba 62245 53728
Giải Nhì 97421
Giải Nhất 40673
Giải ĐB 335361
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,17
2 28 ,21
3 34 ,39
4 41 ,43 ,45
5 53
6 61
7 78 ,73 ,73
8 85 ,80 ,86
9 94
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 06/08/2022
Giải Tám 35
Giải Bảy 441
Giải Sáu 4242 6832 0597
Giải Năm 6451
Giải Tư 82071 77736 38885 22788 08285 35839
Giải Ba 02282 08124
Giải Nhì 64072
Giải Nhất 26503
Giải ĐB 508665
Đầu Lô tô
0 03
1 -
2 24
3 35 ,32 ,36 ,39
4 41 ,42
5 51
6 65
7 71 ,72
8 85 ,88 ,85 ,82
9 97 ,99
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 30/07/2022
Giải Tám 64
Giải Bảy 997
Giải Sáu 1509 2876 4887
Giải Năm 0360
Giải Tư 12901 69062 67460 66996 16178 84394
Giải Ba 73050 65126
Giải Nhì 58427
Giải Nhất 56781
Giải ĐB 944892
Đầu Lô tô
0 09 ,01
1 -
2 26 ,27
3 -
4 -
5 50
6 64 ,60 ,62 ,60 ,62
7 76 ,78
8 87 ,81
9 97 ,96 ,94 ,92
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 23/07/2022
Giải Tám 47
Giải Bảy 757
Giải Sáu 5765 9922 2791
Giải Năm 8871
Giải Tư 61542 75229 64110 09510 42270 10421
Giải Ba 92308 95395
Giải Nhì 01763
Giải Nhất 81796
Giải ĐB 305486
Đầu Lô tô
0 08
1 10 ,10
2 22 ,29 ,21
3 -
4 47 ,42
5 57
6 65 ,63
7 71 ,70
8 86
9 91 ,99 ,95 ,96
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 16/07/2022
Giải Tám 90
Giải Bảy 371
Giải Sáu 9817 8673 4963
Giải Năm 7233
Giải Tư 39220 49381 27985 89949 86462 01590
Giải Ba 51847 75058
Giải Nhì 67125
Giải Nhất 70673
Giải ĐB 171233
Đầu Lô tô
0 -
1 17
2 20 ,25
3 33 ,33
4 49 ,47
5 58
6 63 ,62 ,61
7 71 ,73 ,73
8 81 ,85
9 90 ,90
Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 09/07/2022
Giải Tám 16
Giải Bảy 469
Giải Sáu 7242 8256 8866
Giải Năm 5072
Giải Tư 70368 57085 37528 55197 33383 91184
Giải Ba 54632 12500
Giải Nhì 99772
Giải Nhất 63747
Giải ĐB 367119
Đầu Lô tô
0 00
1 16 ,19
2 28
3 32
4 42 ,41 ,47
5 56
6 69 ,66 ,68
7 72 ,72
8 85 ,83 ,84
9 97
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Nam

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong cá khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm