thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền nam- Tổng hợp bảng kết quả xổ số Kiên Giang

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Nam - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 28/05/2023
Giải Tám 86
Giải Bảy 308
Giải Sáu 1178 7155 9156
Giải Năm 2825
Giải Tư 77143 71458 42458 22137 12456 32273
Giải Ba 47970 68530
Giải Nhì 65910
Giải Nhất 35048
Giải ĐB 077788
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 25
3 37 ,30
4 43 ,48
5 55 ,56 ,58 ,58 ,56
6 -
7 78 ,73 ,70
8 86 ,88 ,88
9 -
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 21/05/2023
Giải Tám 58
Giải Bảy 592
Giải Sáu 1624 7910 9824
Giải Năm 2892
Giải Tư 01440 25461 67457 27314 47856 77855
Giải Ba 15107 05250
Giải Nhì 50054
Giải Nhất 40813
Giải ĐB 164268
Đầu Lô tô
0 07
1 10 ,14 ,13
2 24 ,24
3 30
4 40
5 58 ,57 ,56 ,55 ,50 ,54
6 61 ,68
7 -
8 -
9 92 ,92
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 14/05/2023
Giải Tám 78
Giải Bảy 487
Giải Sáu 1976 8206 3100
Giải Năm 2347
Giải Tư 78568 05028 21735 84727 87934 34646
Giải Ba 10078 18967
Giải Nhì 37150
Giải Nhất 32242
Giải ĐB 381832
Đầu Lô tô
0 06 ,00
1 -
2 28 ,27
3 35 ,34 ,32
4 47 ,46 ,42
5 50
6 68 ,67
7 78 ,76 ,78
8 87 ,83
9 -
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 07/05/2023
Giải Tám 49
Giải Bảy 988
Giải Sáu 9893 5804 9407
Giải Năm 8283
Giải Tư 61560 99061 99212 04485 77089 98117
Giải Ba 89403 65945
Giải Nhì 96835
Giải Nhất 76555
Giải ĐB 405776
Đầu Lô tô
0 04 ,07 ,09 ,03
1 12 ,17
2 -
3 35
4 49 ,45
5 55
6 60 ,61
7 76
8 88 ,83 ,85 ,89
9 93
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 30/04/2023
Giải Tám 63
Giải Bảy 643
Giải Sáu 3822 3038 4490
Giải Năm 5066
Giải Tư 05123 40772 68951 40971 25987 47248
Giải Ba 16071 63057
Giải Nhì 09543
Giải Nhất 05528
Giải ĐB 820158
Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 22 ,23 ,28
3 38
4 43 ,48 ,44 ,43
5 51 ,57 ,58
6 63 ,66
7 72 ,71 ,71
8 87
9 90
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 23/04/2023
Giải Tám 92
Giải Bảy 876
Giải Sáu 6588 9047 9899
Giải Năm 1029
Giải Tư 39583 58835 11554 96631 86128 10163
Giải Ba 72348 24223
Giải Nhì 66889
Giải Nhất 16966
Giải ĐB 038472
Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 29 ,28 ,23
3 35 ,31
4 47 ,49 ,48
5 54
6 63 ,66
7 76 ,72
8 88 ,83 ,89
9 92 ,99
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 16/04/2023
Giải Tám 02
Giải Bảy 727
Giải Sáu 0947 5734 8879
Giải Năm 2011
Giải Tư 08453 28837 93062 23717 04184 50770
Giải Ba 42770 79552
Giải Nhì 86496
Giải Nhất 44975
Giải ĐB 377984
Đầu Lô tô
0 02 ,03
1 11 ,17
2 27
3 34 ,37
4 47
5 53 ,52
6 62
7 79 ,70 ,70 ,75
8 84 ,84
9 96
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 09/04/2023
Giải Tám 48
Giải Bảy 577
Giải Sáu 7094 3251 9045
Giải Năm 1247
Giải Tư 11477 54113 40505 01162 53668 49585
Giải Ba 37576 20063
Giải Nhì 55354
Giải Nhất 99081
Giải ĐB 735108
Đầu Lô tô
0 05 ,08
1 13
2 -
3 -
4 48 ,45 ,47
5 51 ,54
6 62 ,68 ,63
7 77 ,77 ,76
8 85 ,87 ,81
9 94
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 02/04/2023
Giải Tám 44
Giải Bảy 665
Giải Sáu 3597 6788 1166
Giải Năm 3448
Giải Tư 00883 79297 11688 77111 61138 28610
Giải Ba 50902 79688
Giải Nhì 47262
Giải Nhất 17164
Giải ĐB 775410
Đầu Lô tô
0 02
1 11 ,10 ,10
2 -
3 38
4 44 ,48
5 -
6 65 ,66 ,62 ,64
7 -
8 88 ,83 ,88 ,80 ,88
9 97 ,97
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 26/03/2023
Giải Tám 63
Giải Bảy 737
Giải Sáu 4007 6276 8610
Giải Năm 1876
Giải Tư 72362 17867 99994 99631 20104 63106
Giải Ba 09108 06101
Giải Nhì 53998
Giải Nhất 31654
Giải ĐB 316798
Đầu Lô tô
0 07 ,04 ,06 ,08 ,01
1 10
2 -
3 37 ,31
4 -
5 51 ,54
6 63 ,62 ,67
7 76 ,76
8 -
9 94 ,98 ,98
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 19/03/2023
Giải Tám 45
Giải Bảy 241
Giải Sáu 8124 9896 0744
Giải Năm 4256
Giải Tư 63664 32385 72920 76027 03979 50073
Giải Ba 92309 51991
Giải Nhì 72489
Giải Nhất 29997
Giải ĐB 260971
Đầu Lô tô
0 09
1 -
2 24 ,20 ,27
3 -
4 45 ,41 ,44
5 56 ,53
6 64
7 79 ,73 ,71
8 85 ,89
9 96 ,91 ,97
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 12/03/2023
Giải Tám 33
Giải Bảy 393
Giải Sáu 2964 4111 0424
Giải Năm 8667
Giải Tư 96296 51442 23521 81910 38096 85604
Giải Ba 14943 26772
Giải Nhì 71971
Giải Nhất 17501
Giải ĐB 901288
Đầu Lô tô
0 04 ,01
1 11 ,10
2 24 ,21
3 33
4 42 ,43
5 -
6 64 ,67 ,64
7 72 ,71
8 88
9 93 ,96 ,96
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 05/03/2023
Giải Tám 66
Giải Bảy 544
Giải Sáu 0001 5447 8261
Giải Năm 0697
Giải Tư 20268 57176 24504 99857 07674 24637
Giải Ba 41019 67480
Giải Nhì 38251
Giải Nhất 86383
Giải ĐB 880768
Đầu Lô tô
0 01 ,04
1 19
2 -
3 37
4 44 ,47 ,49
5 57 ,51
6 66 ,61 ,68 ,68
7 76 ,74
8 80 ,83
9 97
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 26/02/2023
Giải Tám 81
Giải Bảy 047
Giải Sáu 8002 5204 9685
Giải Năm 2865
Giải Tư 17962 80888 06975 25512 48774 72827
Giải Ba 14756 55845
Giải Nhì 95572
Giải Nhất 30593
Giải ĐB 069045
Đầu Lô tô
0 02 ,04
1 12
2 27
3 -
4 47 ,45 ,45
5 55 ,56
6 65 ,62
7 75 ,74 ,72
8 81 ,85 ,88
9 93
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 19/02/2023
Giải Tám 46
Giải Bảy 037
Giải Sáu 3094 3615 5892
Giải Năm 7306
Giải Tư 84260 43182 24510 22499 57093 64174
Giải Ba 36413 62049
Giải Nhì 04058
Giải Nhất 14781
Giải ĐB 006475
Đầu Lô tô
0 06
1 15 ,10 ,13
2 -
3 37
4 46 ,41 ,49
5 58
6 60
7 74 ,75
8 82 ,81
9 94 ,92 ,99 ,93
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 12/02/2023
Giải Tám 55
Giải Bảy 027
Giải Sáu 5404 3692 7555
Giải Năm 7224
Giải Tư 51511 04796 97131 29499 45822 22988
Giải Ba 05256 78361
Giải Nhì 61347
Giải Nhất 52770
Giải ĐB 038474
Đầu Lô tô
0 04
1 11
2 27 ,24 ,22
3 31
4 49 ,47
5 55 ,55 ,56
6 61
7 70 ,74
8 88
9 92 ,96 ,99
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 05/02/2023
Giải Tám 56
Giải Bảy 448
Giải Sáu 5031 5368 4825
Giải Năm 1098
Giải Tư 62408 94728 20973 18734 28544 59624
Giải Ba 33180 16851
Giải Nhì 93223
Giải Nhất 66692
Giải ĐB 654868
Đầu Lô tô
0 08
1 -
2 25 ,28 ,24 ,23
3 31 ,34
4 48 ,44
5 56 ,51
6 68 ,68
7 73 ,73
8 80
9 98 ,92
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 29/01/2023
Giải Tám 64
Giải Bảy 749
Giải Sáu 8018 7231 1820
Giải Năm 8530
Giải Tư 18551 40760 83583 00361 55673 99178
Giải Ba 63836 12901
Giải Nhì 93357
Giải Nhất 36163
Giải ĐB 201243
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 20
3 31 ,30 ,36
4 49 ,43
5 51 ,57
6 64 ,60 ,61 ,63
7 73 ,78 ,71
8 83
9 -
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 22/01/2023
Giải Tám 99
Giải Bảy 356
Giải Sáu 4812 0948 7517
Giải Năm 0290
Giải Tư 67998 12443 35394 25392 98939 69730
Giải Ba 10586 05172
Giải Nhì 18434
Giải Nhất 74636
Giải ĐB 332403
Đầu Lô tô
0 03
1 12 ,17
2 -
3 39 ,30 ,34 ,36
4 48 ,43
5 56
6 -
7 72
8 86
9 99 ,90 ,98 ,94 ,92 ,92
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 15/01/2023
Giải Tám 80
Giải Bảy 482
Giải Sáu 1746 0466 5869
Giải Năm 1904
Giải Tư 30076 88832 81832 00454 48264 33688
Giải Ba 38086 87725
Giải Nhì 52814
Giải Nhất 27423
Giải ĐB 515546
Đầu Lô tô
0 04
1 14
2 25 ,23
3 32 ,32
4 46 ,45 ,46
5 54
6 66 ,69 ,64
7 76
8 80 ,82 ,88 ,86
9 -
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 08/01/2023
Giải Tám 28
Giải Bảy 124
Giải Sáu 1400 2869 3021
Giải Năm 9267
Giải Tư 62746 44556 79317 07016 81274 05953
Giải Ba 89331 84056
Giải Nhì 62855
Giải Nhất 81332
Giải ĐB 140182
Đầu Lô tô
0 00
1 17 ,16
2 28 ,24 ,21
3 31 ,32
4 46
5 56 ,53 ,56 ,55
6 69 ,67 ,65
7 74
8 82
9 -
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 01/01/2023
Giải Tám 64
Giải Bảy 528
Giải Sáu 2636 5029 5020
Giải Năm 7486
Giải Tư 76611 29433 13198 91143 95007 69599
Giải Ba 44067 79309
Giải Nhì 45354
Giải Nhất 13089
Giải ĐB 104380
Đầu Lô tô
0 07 ,09
1 11
2 28 ,29 ,20
3 36 ,33 ,31
4 43
5 54
6 64 ,67
7 -
8 86 ,89 ,80
9 98 ,99
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 25/12/2022
Giải Tám 25
Giải Bảy 674
Giải Sáu 9488 9551 0754
Giải Năm 9479
Giải Tư 44154 16230 79035 69626 95137 80189
Giải Ba 92586 59327
Giải Nhì 55393
Giải Nhất 28866
Giải ĐB 845155
Đầu Lô tô
0 -
1 17
2 25 ,26 ,27
3 30 ,35 ,37
4 -
5 51 ,54 ,54 ,55
6 66
7 74 ,79
8 88 ,89 ,86
9 93
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 18/12/2022
Giải Tám 60
Giải Bảy 440
Giải Sáu 3357 7305 3161
Giải Năm 8597
Giải Tư 98154 77411 29353 34116 93806 89787
Giải Ba 03700 20858
Giải Nhì 57985
Giải Nhất 13145
Giải ĐB 480954
Đầu Lô tô
0 05 ,06 ,00
1 11 ,16 ,18
2 -
3 -
4 40 ,45
5 57 ,54 ,53 ,58 ,54
6 60 ,61
7 -
8 87 ,85
9 97
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 11/12/2022
Giải Tám 66
Giải Bảy 630
Giải Sáu 2059 7890 2868
Giải Năm 7524
Giải Tư 42532 20602 37490 59975 86776 35868
Giải Ba 28909 74579
Giải Nhì 36961
Giải Nhất 58658
Giải ĐB 718871
Đầu Lô tô
0 02 ,09
1 -
2 24
3 30 ,32
4 -
5 59 ,58
6 66 ,68 ,68 ,61
7 75 ,76 ,78 ,79 ,71
8 -
9 90 ,90
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 04/12/2022
Giải Tám 43
Giải Bảy 564
Giải Sáu 3604 6882 6607
Giải Năm 0655
Giải Tư 31071 42498 66971 71588 79205 32630
Giải Ba 76172 18120
Giải Nhì 62651
Giải Nhất 18321
Giải ĐB 410089
Đầu Lô tô
0 04 ,07 ,05
1 -
2 20 ,21
3 30
4 43
5 55 ,51
6 64
7 71 ,71 ,72
8 82 ,88 ,89
9 98 ,96
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 27/11/2022
Giải Tám 67
Giải Bảy 866
Giải Sáu 4571 6426 6705
Giải Năm 7982
Giải Tư 92509 34489 91645 04083 36567 12106
Giải Ba 36977 28973
Giải Nhì 56054
Giải Nhất 42499
Giải ĐB 515051
Đầu Lô tô
0 05 ,09 ,06
1 -
2 26
3 38
4 45
5 54 ,51
6 67 ,66 ,67
7 71 ,77 ,73
8 82 ,89 ,83
9 99
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 20/11/2022
Giải Tám 82
Giải Bảy 905
Giải Sáu 2759 9985 9389
Giải Năm 5773
Giải Tư 75349 49666 19901 87836 93023 91351
Giải Ba 22993 60368
Giải Nhì 73570
Giải Nhất 94935
Giải ĐB 719984
Đầu Lô tô
0 05 ,01
1 -
2 23
3 36 ,35
4 49
5 59 ,51
6 66 ,69 ,68
7 73 ,70
8 82 ,85 ,89 ,84
9 93
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 13/11/2022
Giải Tám 01
Giải Bảy 144
Giải Sáu 9900 5971 1999
Giải Năm 7303
Giải Tư 10037 10160 58294 17330 74742 92783
Giải Ba 14201 50408
Giải Nhì 27681
Giải Nhất 32250
Giải ĐB 928658
Đầu Lô tô
0 01 ,00 ,03 ,01 ,08
1 -
2 20
3 37 ,30
4 44 ,42
5 50 ,58
6 60
7 71
8 83 ,81
9 99 ,94
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 06/11/2022
Giải Tám 87
Giải Bảy 888
Giải Sáu 4104 9065 6719
Giải Năm 5400
Giải Tư 04974 35647 90502 16663 20664 10331
Giải Ba 62699 37191
Giải Nhì 00021
Giải Nhất 98412
Giải ĐB 175812
Đầu Lô tô
0 04 ,00 ,02
1 19 ,12 ,12
2 27 ,21
3 31
4 47
5 -
6 65 ,63 ,64
7 74
8 87 ,88
9 99 ,91
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Nam

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong cá khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm