thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Bình Định

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11/08/2022
Giải Tám 26
Giải Bảy 306
Giải Sáu 1846 6644 1221
Giải Năm 8009
Giải Tư 60435 58409 25087 75455 92805 24742
Giải Ba 82389 86726
Giải Nhì 78718
Giải Nhất 06257
Giải ĐB 071656
Đầu Lô tô
0 06 ,09 ,09 ,05
1 18
2 26 ,21 ,26
3 35
4 46 ,44 ,42
5 55 ,57 ,56
6 -
7 -
8 87 ,85 ,89
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 04/08/2022
Giải Tám 65
Giải Bảy 958
Giải Sáu 4048 9299 4923
Giải Năm 1721
Giải Tư 70705 80940 11236 84354 78229 88751
Giải Ba 73343 05403
Giải Nhì 36332
Giải Nhất 80581
Giải ĐB 244331
Đầu Lô tô
0 05 ,03
1 19
2 23 ,21 ,29
3 36 ,32 ,31
4 48 ,40 ,43
5 58 ,54 ,51
6 65
7 -
8 81
9 99
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 28/07/2022
Giải Tám 10
Giải Bảy 027
Giải Sáu 4843 3296 5917
Giải Năm 1847
Giải Tư 42525 98130 03303 06289 74889 58658
Giải Ba 71003 30523
Giải Nhì 57172
Giải Nhất 57802
Giải ĐB 122677
Đầu Lô tô
0 03 ,03 ,02
1 10 ,17
2 27 ,25 ,23
3 30 ,37
4 43 ,47
5 58
6 -
7 72 ,77
8 89 ,89
9 96
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 21/07/2022
Giải Tám 73
Giải Bảy 120
Giải Sáu 7706 7895 5482
Giải Năm 1761
Giải Tư 95858 49330 46768 90146 97671 70342
Giải Ba 91356 93290
Giải Nhì 82652
Giải Nhất 07352
Giải ĐB 460324
Đầu Lô tô
0 06
1 -
2 20 ,24
3 30 ,35
4 46 ,42
5 58 ,56 ,52 ,52
6 61 ,68
7 73 ,71
8 82
9 95 ,90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 14/07/2022
Giải Tám 17
Giải Bảy 729
Giải Sáu 0284 2368 6577
Giải Năm 9808
Giải Tư 78099 54597 07018 33958 91440 55969
Giải Ba 72294 02101
Giải Nhì 82989
Giải Nhất 91858
Giải ĐB 472220
Đầu Lô tô
0 08 ,01
1 17 ,18 ,12
2 29 ,20
3 -
4 40
5 58 ,58
6 68 ,69
7 77
8 84 ,89
9 99 ,97 ,94
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 07/07/2022
Giải Tám 40
Giải Bảy 528
Giải Sáu 9888 9550 5556
Giải Năm 6989
Giải Tư 94284 64944 96404 08687 63867 03728
Giải Ba 34380 56912
Giải Nhì 41472
Giải Nhất 25170
Giải ĐB 216860
Đầu Lô tô
0 04
1 12
2 28 ,28
3 -
4 40 ,44
5 50 ,56
6 67 ,60
7 72 ,70
8 88 ,89 ,84 ,87 ,85 ,80
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30/06/2022
Giải Tám 40
Giải Bảy 492
Giải Sáu 8740 1656 1023
Giải Năm 8746
Giải Tư 89954 80269 40916 64956 44293 84931
Giải Ba 81069 16172
Giải Nhì 60519
Giải Nhất 97395
Giải ĐB 698427
Đầu Lô tô
0 -
1 16 ,19
2 23 ,27
3 31
4 40 ,40 ,46 ,40
5 56 ,54 ,56
6 69 ,69
7 72
8 -
9 92 ,93 ,95
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23/06/2022
Giải Tám 79
Giải Bảy 991
Giải Sáu 2856 1360 4823
Giải Năm 6504
Giải Tư 05018 24906 41393 34345 24095 82937
Giải Ba 71812 16421
Giải Nhì 40534
Giải Nhất 59223
Giải ĐB 499819
Đầu Lô tô
0 04 ,06
1 18 ,12 ,19
2 23 ,21 ,23
3 37 ,34
4 45
5 56
6 60 ,66
7 79
8 -
9 91 ,93 ,95
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16/06/2022
Giải Tám 25
Giải Bảy 390
Giải Sáu 6009 8437 3388
Giải Năm 8809
Giải Tư 30793 39265 58381 85867 67881 32484
Giải Ba 09262 63223
Giải Nhì 20893
Giải Nhất 61139
Giải ĐB 566588
Đầu Lô tô
0 09 ,09
1 -
2 25 ,23
3 37 ,39
4 -
5 53
6 65 ,67 ,62
7 -
8 88 ,81 ,81 ,84 ,88
9 90 ,93 ,93
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09/06/2022
Giải Tám 45
Giải Bảy 422
Giải Sáu 6730 0840 1567
Giải Năm 2863
Giải Tư 69308 51573 74072 19386 10015 89241
Giải Ba 32059 75461
Giải Nhì 51480
Giải Nhất 47055
Giải ĐB 232474
Đầu Lô tô
0 08
1 15
2 22
3 30
4 45 ,40 ,41 ,45
5 59 ,55
6 67 ,63 ,61
7 73 ,72 ,74
8 86 ,80
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02/06/2022
Giải Tám 14
Giải Bảy 958
Giải Sáu 5061 2231 0536
Giải Năm 7625
Giải Tư 90727 60611 74776 81975 21252 20642
Giải Ba 74619 91898
Giải Nhì 37785
Giải Nhất 10822
Giải ĐB 607705
Đầu Lô tô
0 05
1 14 ,11 ,19
2 25 ,27 ,22
3 31 ,36
4 42 ,49
5 58 ,52
6 61
7 76 ,75
8 85
9 98
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26/05/2022
Giải Tám 14
Giải Bảy 863
Giải Sáu 3735 3988 4253
Giải Năm 7299
Giải Tư 26038 91543 68015 62265 13535 37470
Giải Ba 27637 26178
Giải Nhì 81013
Giải Nhất 98922
Giải ĐB 660307
Đầu Lô tô
0 07
1 14 ,15 ,13
2 22
3 35 ,38 ,35 ,37
4 43
5 53 ,57
6 63 ,65
7 70 ,78
8 88
9 99
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 19/05/2022
Giải Tám 23
Giải Bảy 108
Giải Sáu 4055 7121 1913
Giải Năm 5457
Giải Tư 34008 53768 36295 08715 39619 46566
Giải Ba 52186 96993
Giải Nhì 00506
Giải Nhất 09880
Giải ĐB 050702
Đầu Lô tô
0 08 ,08 ,06 ,02
1 13 ,15 ,19
2 23 ,21 ,27
3 -
4 -
5 55 ,57
6 68 ,66
7 -
8 86 ,80
9 95 ,93
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 12/05/2022
Giải Tám 60
Giải Bảy 075
Giải Sáu 1374 0743 6645
Giải Năm 4730
Giải Tư 42668 57112 95746 93209 12797 08252
Giải Ba 82068 85150
Giải Nhì 79779
Giải Nhất 61180
Giải ĐB 993623
Đầu Lô tô
0 09
1 12
2 23
3 30
4 43 ,45 ,46
5 52 ,50
6 60 ,68 ,68 ,68
7 75 ,74 ,79
8 80
9 97
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 05/05/2022
Giải Tám 06
Giải Bảy 527
Giải Sáu 8684 1714 7397
Giải Năm 1525
Giải Tư 09268 35189 74607 56300 62021 23483
Giải Ba 58421 04233
Giải Nhì 12118
Giải Nhất 35280
Giải ĐB 040287
Đầu Lô tô
0 06 ,07 ,00
1 14 ,18
2 27 ,25 ,21 ,21
3 33
4 45
5 -
6 68
7 -
8 84 ,89 ,83 ,80 ,87
9 97
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 28/04/2022
Giải Tám 39
Giải Bảy 444
Giải Sáu 5027 7535 0922
Giải Năm 0622
Giải Tư 30501 40830 79592 52653 27250 53909
Giải Ba 31817 27556
Giải Nhì 18429
Giải Nhất 40354
Giải ĐB 588617
Đầu Lô tô
0 01 ,09
1 17 ,17
2 27 ,22 ,22 ,26 ,29
3 39 ,35 ,30
4 44
5 53 ,50 ,56 ,54
6 -
7 -
8 -
9 92
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 21/04/2022
Giải Tám 70
Giải Bảy 880
Giải Sáu 1282 2343 3664
Giải Năm 0398
Giải Tư 33872 21587 08300 44095 97513 58535
Giải Ba 68495 30843
Giải Nhì 47574
Giải Nhất 58765
Giải ĐB 841832
Đầu Lô tô
0 00
1 13
2 -
3 35 ,32
4 43 ,43
5 51
6 64 ,65
7 70 ,72 ,74
8 80 ,82 ,87
9 98 ,95 ,95
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 14/04/2022
Giải Tám 10
Giải Bảy 457
Giải Sáu 4741 9406 2913
Giải Năm 5938
Giải Tư 30109 28347 99075 68767 40077 22056
Giải Ba 56457 57260
Giải Nhì 61357
Giải Nhất 08461
Giải ĐB 514084
Đầu Lô tô
0 06 ,09
1 10 ,13
2 22
3 38
4 41 ,47
5 57 ,56 ,57 ,57
6 67 ,60 ,61
7 75 ,77
8 84
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 07/04/2022
Giải Tám 92
Giải Bảy 151
Giải Sáu 5329 7556 5305
Giải Năm 3137
Giải Tư 64042 36153 69799 70084 03302 38497
Giải Ba 07550 37855
Giải Nhì 13130
Giải Nhất 04193
Giải ĐB 721744
Đầu Lô tô
0 05 ,02
1 18
2 29
3 37 ,30
4 42 ,44
5 51 ,56 ,53 ,50 ,55
6 -
7 -
8 84
9 92 ,99 ,97 ,93
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 31/03/2022
Giải Tám 96
Giải Bảy 820
Giải Sáu 1199 3343 2046
Giải Năm 7213
Giải Tư 49790 25769 76066 89524 27279 67914
Giải Ba 74116 25801
Giải Nhì 98013
Giải Nhất 56150
Giải ĐB 617205
Đầu Lô tô
0 01 ,05
1 13 ,14 ,16 ,13
2 20 ,24
3 -
4 43 ,46
5 50
6 69 ,66
7 79
8 83
9 96 ,99 ,90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 24/03/2022
Giải Tám 55
Giải Bảy 900
Giải Sáu 6583 2718 9177
Giải Năm 8332
Giải Tư 34481 97552 16789 72165 73828 67057
Giải Ba 71670 60369
Giải Nhì 52523
Giải Nhất 18836
Giải ĐB 167560
Đầu Lô tô
0 00 ,04
1 18
2 28 ,23
3 32 ,36
4 -
5 55 ,52 ,57
6 65 ,69 ,60
7 77 ,70
8 83 ,81 ,89
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 17/03/2022
Giải Tám 54
Giải Bảy 045
Giải Sáu 7421 5370 2455
Giải Năm 5191
Giải Tư 92503 96538 23551 45749 60543 24176
Giải Ba 77831 94872
Giải Nhì 14941
Giải Nhất 21686
Giải ĐB 208286
Đầu Lô tô
0 03
1 -
2 21
3 38 ,31
4 45 ,49 ,43 ,41
5 54 ,55 ,51
6 -
7 70 ,76 ,72
8 86 ,86
9 91 ,98
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 10/03/2022
Giải Tám 34
Giải Bảy 795
Giải Sáu 1987 0959 3734
Giải Năm 2999
Giải Tư 77066 50189 33786 06345 42885 91265
Giải Ba 07366 03100
Giải Nhì 66245
Giải Nhất 06487
Giải ĐB 069600
Đầu Lô tô
0 00 ,00
1 -
2 -
3 34 ,34 ,38
4 45 ,45
5 59
6 66 ,65 ,66
7 -
8 87 ,89 ,86 ,85 ,87
9 95 ,99
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03/03/2022
Giải Tám 21
Giải Bảy 821
Giải Sáu 6348 4204 3240
Giải Năm 6598
Giải Tư 37652 40914 17355 62390 92373 05111
Giải Ba 17860 85475
Giải Nhì 53760
Giải Nhất 74826
Giải ĐB 506350
Đầu Lô tô
0 04
1 14 ,11
2 21 ,21 ,26
3 37
4 48 ,40
5 52 ,55 ,50
6 60 ,60
7 73 ,75
8 -
9 98 ,90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 24/02/2022
Giải Tám 67
Giải Bảy 225
Giải Sáu 2261 1469 2970
Giải Năm 5401
Giải Tư 43997 11066 10592 48501 82058 75258
Giải Ba 21014 09876
Giải Nhì 17051
Giải Nhất 28991
Giải ĐB 439827
Đầu Lô tô
0 01 ,01
1 14
2 25 ,27
3 -
4 -
5 58 ,58 ,51
6 67 ,61 ,69 ,66
7 70 ,76
8 85
9 97 ,92 ,91
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 17/02/2022
Giải Tám 54
Giải Bảy 707
Giải Sáu 0505 1273 0219
Giải Năm 8318
Giải Tư 98841 89745 34535 75850 10299 79772
Giải Ba 65389 53662
Giải Nhì 04502
Giải Nhất 51702
Giải ĐB 397297
Đầu Lô tô
0 07 ,05 ,02 ,02
1 19 ,18
2 -
3 35
4 41 ,45
5 54 ,50
6 62
7 73 ,72 ,79
8 89
9 99 ,97
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 10/02/2022
Giải Tám 21
Giải Bảy 500
Giải Sáu 9366 3453 5402
Giải Năm 0066
Giải Tư 11092 68719 10457 64428 71148 65579
Giải Ba 21841 47091
Giải Nhì 60490
Giải Nhất 56804
Giải ĐB 999180
Đầu Lô tô
0 00 ,02 ,04 ,04
1 19
2 21 ,28
3 -
4 48 ,41
5 53 ,57
6 66 ,66
7 79
8 80
9 92 ,91 ,90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03/02/2022
Giải Tám 42
Giải Bảy 710
Giải Sáu 1771 7950 3101
Giải Năm 5511
Giải Tư 89378 79091 82700 75500 49815 79730
Giải Ba 56013 12086
Giải Nhì 46485
Giải Nhất 92958
Giải ĐB 582304
Đầu Lô tô
0 01 ,00 ,00 ,04
1 10 ,11 ,15 ,13
2 -
3 30
4 42
5 50 ,53 ,58
6 -
7 71 ,78
8 86 ,85
9 91
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27/01/2022
Giải Tám 50
Giải Bảy 697
Giải Sáu 9894 9244 5571
Giải Năm 7718
Giải Tư 50687 62077 78156 90349 06387 13105
Giải Ba 09531 20171
Giải Nhì 40790
Giải Nhất 45814
Giải ĐB 496870
Đầu Lô tô
0 05
1 18 ,14
2 -
3 35 ,31
4 44 ,49
5 50 ,56
6 -
7 71 ,77 ,71 ,70
8 87 ,87
9 97 ,94 ,90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20/01/2022
Giải Tám 19
Giải Bảy 021
Giải Sáu 7995 9883 6971
Giải Năm 1912
Giải Tư 60598 40197 02687 17494 32154 22735
Giải Ba 49263 48944
Giải Nhì 56280
Giải Nhất 37451
Giải ĐB 263295
Đầu Lô tô
0 -
1 19 ,12 ,13
2 21
3 35
4 44
5 54 ,51
6 63
7 71
8 83 ,87 ,80
9 95 ,98 ,97 ,94 ,95
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Trung

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm