thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Huế

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Huế 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 22/04/2024
Giải Tám 57
Giải Bảy 517
Giải Sáu 1729 6476 0428
Giải Năm 4909
Giải Tư 34882 55876 29781 82609 02752 92182
Giải Ba 96845 91923
Giải Nhì 43752
Giải Nhất 74319
Giải ĐB 421244
Đầu Lô tô
0 09 ,09
1 17 ,17 ,19
2 29 ,28 ,23
3 -
4 45 ,44
5 57 ,52 ,52
6 -
7 76 ,76
8 82 ,81 ,82
9 -
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 21/04/2024
Giải Tám 03
Giải Bảy 059
Giải Sáu 9222 5074 0639
Giải Năm 0839
Giải Tư 57415 58741 58449 35031 45964 94550
Giải Ba 81107 90065
Giải Nhì 22887
Giải Nhất 54959
Giải ĐB 985186
Đầu Lô tô
0 03 ,07
1 15
2 22 ,26
3 39 ,39 ,31
4 41 ,49
5 59 ,50 ,59
6 64 ,65
7 74
8 87 ,86
9 -
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 15/04/2024
Giải Tám 13
Giải Bảy 292
Giải Sáu 6946 6400 6351
Giải Năm 7922
Giải Tư 47148 79999 49213 22807 48046 93799
Giải Ba 94213 58888
Giải Nhì 51304
Giải Nhất 75688
Giải ĐB 208358
Đầu Lô tô
0 00 ,07 ,04
1 13 ,13 ,13
2 22
3 -
4 46 ,48 ,46
5 51 ,52 ,58
6 -
7 -
8 88 ,88
9 92 ,99 ,99
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 14/04/2024
Giải Tám 34
Giải Bảy 503
Giải Sáu 5009 2854 7895
Giải Năm 7123
Giải Tư 63776 58450 01777 07014 52623 91496
Giải Ba 05102 02933
Giải Nhì 71191
Giải Nhất 16039
Giải ĐB 706255
Đầu Lô tô
0 03 ,09 ,02
1 14
2 23 ,23
3 34 ,33 ,39
4 -
5 54 ,50 ,55
6 -
7 76 ,77 ,75
8 -
9 95 ,96 ,91
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 08/04/2024
Giải Tám 21
Giải Bảy 917
Giải Sáu 0429 8704 6880
Giải Năm 1827
Giải Tư 78391 57151 75209 26176 16516 69565
Giải Ba 98065 21526
Giải Nhì 09657
Giải Nhất 87671
Giải ĐB 727772
Đầu Lô tô
0 04 ,09
1 17 ,16
2 21 ,29 ,27 ,26
3 -
4 -
5 51 ,59 ,57
6 65 ,65
7 76 ,71 ,72
8 80
9 91
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 07/04/2024
Giải Tám 11
Giải Bảy 198
Giải Sáu 0318 9799 9968
Giải Năm 9123
Giải Tư 60247 83437 22212 05469 37017 07327
Giải Ba 59542 63860
Giải Nhì 52237
Giải Nhất 13478
Giải ĐB 947853
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,18 ,12 ,17
2 23 ,27
3 37 ,37
4 47 ,42
5 53
6 68 ,69 ,60
7 78 ,78
8 -
9 98 ,99
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 01/04/2024
Giải Tám 49
Giải Bảy 284
Giải Sáu 8770 3051 3111
Giải Năm 0174
Giải Tư 04715 05786 28160 56339 00256 75762
Giải Ba 83862 98066
Giải Nhì 82254
Giải Nhất 47579
Giải ĐB 168287
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,15
2 -
3 39
4 49
5 51 ,56 ,54
6 60 ,62 ,62 ,66
7 70 ,74 ,73 ,79
8 84 ,86 ,87
9 -
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 31/03/2024
Giải Tám 45
Giải Bảy 533
Giải Sáu 5636 3905 9497
Giải Năm 0385
Giải Tư 78559 20921 04207 78697 40759 30153
Giải Ba 20596 79670
Giải Nhì 26055
Giải Nhất 34607
Giải ĐB 459200
Đầu Lô tô
0 05 ,07 ,07 ,00
1 -
2 21
3 33 ,36
4 45
5 59 ,59 ,53 ,55
6 -
7 70
8 85 ,86
9 97 ,97 ,96
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 25/03/2024
Giải Tám 43
Giải Bảy 083
Giải Sáu 5545 3082 5134
Giải Năm 8077
Giải Tư 59864 69624 04961 40591 74207 99531
Giải Ba 65054 63724
Giải Nhì 10518
Giải Nhất 73161
Giải ĐB 225438
Đầu Lô tô
0 07
1 18
2 24 ,24
3 34 ,31 ,39 ,38
4 43 ,45
5 54
6 64 ,61 ,61
7 77
8 83 ,82
9 91
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 24/03/2024
Giải Tám 26
Giải Bảy 390
Giải Sáu 1278 7132 7148
Giải Năm 7794
Giải Tư 99615 02934 79675 08523 21757 70579
Giải Ba 85196 43817
Giải Nhì 82864
Giải Nhất 91219
Giải ĐB 549035
Đầu Lô tô
0 03
1 15 ,17 ,19
2 26 ,23
3 32 ,34 ,35
4 48
5 57
6 64
7 78 ,75 ,79
8 -
9 90 ,94 ,96
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 18/03/2024
Giải Tám 30
Giải Bảy 851
Giải Sáu 3398 0628 2083
Giải Năm 1953
Giải Tư 53272 33293 67934 85214 15654 87503
Giải Ba 28424 71217
Giải Nhì 70124
Giải Nhất 42671
Giải ĐB 899284
Đầu Lô tô
0 03
1 14 ,17
2 28 ,26 ,24 ,24
3 30 ,34
4 -
5 51 ,53 ,54
6 -
7 72 ,71
8 83 ,84
9 98 ,93
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 17/03/2024
Giải Tám 09
Giải Bảy 030
Giải Sáu 6850 8665 9510
Giải Năm 3199
Giải Tư 83560 90540 88757 37302 94278 77736
Giải Ba 74247 70076
Giải Nhì 60119
Giải Nhất 58953
Giải ĐB 822130
Đầu Lô tô
0 09 ,02
1 10 ,19
2 -
3 30 ,36 ,30
4 40 ,47
5 50 ,57 ,53
6 65 ,60
7 78 ,71 ,76
8 -
9 99
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 11/03/2024
Giải Tám 00
Giải Bảy 892
Giải Sáu 7406 8027 3598
Giải Năm 0519
Giải Tư 08738 10935 53692 19185 83066 88629
Giải Ba 32380 42055
Giải Nhì 33683
Giải Nhất 64553
Giải ĐB 736956
Đầu Lô tô
0 00 ,06
1 19 ,11
2 27 ,29
3 38 ,35
4 -
5 55 ,53 ,56
6 66
7 -
8 85 ,80 ,83
9 92 ,98 ,92
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 10/03/2024
Giải Tám 02
Giải Bảy 674
Giải Sáu 3482 7781 1078
Giải Năm 3601
Giải Tư 29481 74327 98175 51911 80615 07673
Giải Ba 66899 76360
Giải Nhì 02308
Giải Nhất 48518
Giải ĐB 647917
Đầu Lô tô
0 02 ,01 ,08
1 11 ,15 ,14 ,18 ,17
2 27
3 -
4 -
5 -
6 60
7 74 ,78 ,75 ,73
8 82 ,81 ,81
9 99
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 04/03/2024
Giải Tám 06
Giải Bảy 139
Giải Sáu 4896 7609 1155
Giải Năm 6960
Giải Tư 15888 37959 33596 74237 55660 13144
Giải Ba 50161 59565
Giải Nhì 50009
Giải Nhất 97969
Giải ĐB 851389
Đầu Lô tô
0 06 ,09 ,09
1 -
2 -
3 39 ,37
4 44 ,44
5 55 ,59
6 60 ,60 ,61 ,65 ,69
7 -
8 88 ,89
9 96 ,96
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 03/03/2024
Giải Tám 82
Giải Bảy 237
Giải Sáu 0483 9871 6147
Giải Năm 1975
Giải Tư 36146 86602 87012 57444 88707 12300
Giải Ba 12539 15012
Giải Nhì 60208
Giải Nhất 00400
Giải ĐB 634594
Đầu Lô tô
0 02 ,07 ,00 ,08 ,00
1 12 ,12
2 -
3 37 ,39
4 47 ,46 ,44 ,44
5 -
6 -
7 71 ,75
8 82 ,83
9 94
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 26/02/2024
Giải Tám 12
Giải Bảy 449
Giải Sáu 0862 9127 9664
Giải Năm 1789
Giải Tư 53894 43397 48164 89261 96273 63789
Giải Ba 79177 80434
Giải Nhì 07513
Giải Nhất 67090
Giải ĐB 415322
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,13
2 27 ,22
3 34
4 49
5 -
6 62 ,64 ,64 ,61
7 73 ,77
8 89 ,89 ,89
9 94 ,97 ,90
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 25/02/2024
Giải Tám 47
Giải Bảy 591
Giải Sáu 1583 9440 0479
Giải Năm 2202
Giải Tư 36051 60029 97365 08577 12078 80876
Giải Ba 32391 23793
Giải Nhì 52834
Giải Nhất 58167
Giải ĐB 276110
Đầu Lô tô
0 02 ,02
1 10
2 29
3 34
4 47 ,40
5 51
6 65 ,67
7 79 ,77 ,78 ,76
8 83
9 91 ,91 ,93
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 19/02/2024
Giải Tám 79
Giải Bảy 782
Giải Sáu 0573 0600 6416
Giải Năm 2103
Giải Tư 92273 59958 38512 07162 31345 50028
Giải Ba 10627 65529
Giải Nhì 53755
Giải Nhất 94149
Giải ĐB 672720
Đầu Lô tô
0 00 ,03
1 16 ,12
2 28 ,27 ,29 ,20
3 -
4 45 ,49
5 58 ,58 ,55
6 62
7 79 ,73 ,73
8 82
9 -
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 18/02/2024
Giải Tám 16
Giải Bảy 989
Giải Sáu 1190 4623 5051
Giải Năm 2191
Giải Tư 79916 65005 34182 86887 57331 32402
Giải Ba 33731 46617
Giải Nhì 43843
Giải Nhất 70109
Giải ĐB 595802
Đầu Lô tô
0 05 ,02 ,09 ,02
1 16 ,16 ,17
2 23
3 31 ,31
4 43
5 51 ,54
6 -
7 -
8 89 ,82 ,87
9 90 ,91
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 12/02/2024
Giải Tám 81
Giải Bảy 367
Giải Sáu 5234 2927 4245
Giải Năm 6322
Giải Tư 93888 66172 00748 30528 56418 07040
Giải Ba 66309 12478
Giải Nhì 48581
Giải Nhất 78865
Giải ĐB 496750
Đầu Lô tô
0 09
1 18
2 27 ,22 ,28
3 34
4 45 ,48 ,40
5 50
6 67 ,65
7 72 ,79 ,78
8 81 ,88 ,81
9 -
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 11/02/2024
Giải Tám 50
Giải Bảy 856
Giải Sáu 1177 0465 6468
Giải Năm 0071
Giải Tư 10499 32002 66165 74819 75820 08156
Giải Ba 26275 99259
Giải Nhì 15286
Giải Nhất 19753
Giải ĐB 615244
Đầu Lô tô
0 02 ,02
1 19
2 20
3 -
4 44
5 50 ,56 ,56 ,59 ,53
6 65 ,68 ,65
7 77 ,71 ,75
8 86
9 99
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 05/02/2024
Giải Tám 41
Giải Bảy 712
Giải Sáu 8362 2444 4714
Giải Năm 8988
Giải Tư 77180 69733 44417 22375 65888 83133
Giải Ba 77192 66909
Giải Nhì 57227
Giải Nhất 89282
Giải ĐB 691996
Đầu Lô tô
0 09
1 12 ,14 ,17
2 27
3 33 ,33
4 41 ,44
5 -
6 62 ,69
7 75
8 88 ,80 ,88 ,82
9 92 ,96
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 04/02/2024
Giải Tám 97
Giải Bảy 040
Giải Sáu 3236 1848 4997
Giải Năm 3003
Giải Tư 57301 01628 06475 89464 72929 66394
Giải Ba 79132 43788
Giải Nhì 23003
Giải Nhất 40535
Giải ĐB 998266
Đầu Lô tô
0 03 ,01 ,03
1 14
2 28 ,29
3 36 ,32 ,35
4 40 ,48
5 -
6 64 ,66
7 75
8 88
9 97 ,97 ,94
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 29/01/2024
Giải Tám 63
Giải Bảy 122
Giải Sáu 8443 5467 3221
Giải Năm 4606
Giải Tư 29816 14769 14100 22165 27379 11789
Giải Ba 05581 69632
Giải Nhì 00804
Giải Nhất 45302
Giải ĐB 651237
Đầu Lô tô
0 06 ,00 ,04 ,02
1 16
2 22 ,21
3 32 ,37
4 43
5 -
6 63 ,67 ,69 ,65
7 79
8 89 ,81
9 98
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 28/01/2024
Giải Tám 70
Giải Bảy 796
Giải Sáu 8835 8488 2519
Giải Năm 6453
Giải Tư 65545 76126 82501 48441 05294 88845
Giải Ba 51493 11336
Giải Nhì 37211
Giải Nhất 01917
Giải ĐB 085111
Đầu Lô tô
0 01
1 19 ,11 ,17 ,11
2 26
3 35 ,36
4 45 ,41 ,45
5 53
6 66
7 70
8 88
9 96 ,94 ,93
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 22/01/2024
Giải Tám 92
Giải Bảy 687
Giải Sáu 3304 7022 7116
Giải Năm 9835
Giải Tư 43566 87260 52024 11688 28680 18140
Giải Ba 96687 45239
Giải Nhì 43971
Giải Nhất 63739
Giải ĐB 141768
Đầu Lô tô
0 04
1 16
2 22 ,24
3 35 ,39 ,39
4 40
5 -
6 66 ,60 ,68
7 71
8 87 ,88 ,80 ,80 ,87
9 92
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 21/01/2024
Giải Tám 34
Giải Bảy 103
Giải Sáu 3876 5459 3470
Giải Năm 4829
Giải Tư 66064 23810 75689 31976 04900 53865
Giải Ba 61190 56504
Giải Nhì 64169
Giải Nhất 97755
Giải ĐB 081510
Đầu Lô tô
0 03 ,00 ,04
1 10 ,10
2 29 ,24
3 34
4 -
5 59 ,55
6 64 ,65 ,69
7 76 ,70 ,76
8 89
9 90
Kết quả xổ số Huế Thứ 2 ngày 15/01/2024
Giải Tám 86
Giải Bảy 261
Giải Sáu 8996 6538 1694
Giải Năm 0105
Giải Tư 11213 29972 55217 20530 79291 03913
Giải Ba 33046 18134
Giải Nhì 13179
Giải Nhất 94925
Giải ĐB 315157
Đầu Lô tô
0 05
1 13 ,17 ,13
2 25
3 38 ,30 ,31 ,34
4 46
5 57
6 61
7 72 ,79
8 86
9 96 ,94 ,91
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 14/01/2024
Giải Tám 07
Giải Bảy 256
Giải Sáu 3219 7384 7926
Giải Năm 1994
Giải Tư 51907 94932 40059 83986 53789 22490
Giải Ba 61273 41070
Giải Nhì 75625
Giải Nhất 50139
Giải ĐB 157475
Đầu Lô tô
0 07 ,07
1 19
2 26 ,25
3 32 ,32 ,39
4 -
5 56 ,59
6 -
7 73 ,70 ,75
8 84 ,86 ,89
9 94 ,90
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Trung

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm