thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Kon Tum

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 28/05/2023
Giải Tám 33
Giải Bảy 306
Giải Sáu 4501 9967 2380
Giải Năm 1214
Giải Tư 35147 01938 12841 92168 85056 47877
Giải Ba 02325 20791
Giải Nhì 09586
Giải Nhất 11366
Giải ĐB 876090
Đầu Lô tô
0 06 ,01 ,09
1 14
2 25
3 33 ,38
4 47 ,41
5 56
6 67 ,68 ,66
7 77
8 80 ,86
9 91 ,90
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 21/05/2023
Giải Tám 23
Giải Bảy 930
Giải Sáu 8790 5246 9056
Giải Năm 8555
Giải Tư 16907 50689 59097 02028 11196 41146
Giải Ba 72707 29197
Giải Nhì 26159
Giải Nhất 96760
Giải ĐB 602436
Đầu Lô tô
0 07 ,07
1 -
2 23 ,28
3 30 ,36
4 46 ,46
5 56 ,55 ,59
6 60
7 -
8 89
9 90 ,97 ,96 ,97 ,97
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 14/05/2023
Giải Tám 91
Giải Bảy 603
Giải Sáu 7358 5861 3408
Giải Năm 6336
Giải Tư 73816 24271 00493 71243 87657 77879
Giải Ba 43529 24730
Giải Nhì 33112
Giải Nhất 11752
Giải ĐB 603489
Đầu Lô tô
0 03 ,08
1 16 ,12
2 29
3 36 ,30
4 43
5 58 ,57 ,52
6 61
7 71 ,79
8 89
9 91 ,93 ,97
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 07/05/2023
Giải Tám 71
Giải Bảy 202
Giải Sáu 9665 5314 5157
Giải Năm 9671
Giải Tư 17919 43123 97351 55206 48449 01939
Giải Ba 34663 67456
Giải Nhì 02971
Giải Nhất 98571
Giải ĐB 663950
Đầu Lô tô
0 02 ,06
1 14 ,19 ,19
2 23
3 39
4 49
5 57 ,51 ,56 ,50
6 65 ,63
7 71 ,71 ,71 ,71
8 -
9 -
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 30/04/2023
Giải Tám 15
Giải Bảy 296
Giải Sáu 6826 1141 6254
Giải Năm 6403
Giải Tư 55842 06833 45327 78650 29073 83977
Giải Ba 50612 35422
Giải Nhì 14404
Giải Nhất 21380
Giải ĐB 835919
Đầu Lô tô
0 03 ,04
1 15 ,12 ,19
2 26 ,27 ,22
3 33
4 41 ,42
5 54 ,50
6 -
7 73 ,77
8 80
9 96 ,99
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 23/04/2023
Giải Tám 20
Giải Bảy 347
Giải Sáu 9587 5926 3446
Giải Năm 1033
Giải Tư 96366 26457 28194 92086 16299 84381
Giải Ba 38577 92049
Giải Nhì 31410
Giải Nhất 75412
Giải ĐB 304673
Đầu Lô tô
0 -
1 10 ,12
2 20 ,26 ,29
3 33
4 47 ,46 ,49
5 57
6 66
7 77 ,73
8 87 ,86 ,81
9 94 ,99
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 16/04/2023
Giải Tám 75
Giải Bảy 612
Giải Sáu 1144 0643 0635
Giải Năm 4939
Giải Tư 62946 24542 49681 28319 05716 63438
Giải Ba 89821 68768
Giải Nhì 12557
Giải Nhất 04418
Giải ĐB 889572
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,19 ,16 ,18
2 21
3 35 ,39 ,38
4 44 ,43 ,46 ,42
5 57
6 68
7 75 ,72
8 81
9 93
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 09/04/2023
Giải Tám 87
Giải Bảy 563
Giải Sáu 8110 3883 4278
Giải Năm 8871
Giải Tư 35055 29779 06604 26718 55976 68907
Giải Ba 17607 07270
Giải Nhì 12214
Giải Nhất 14043
Giải ĐB 619438
Đầu Lô tô
0 04 ,07 ,07
1 10 ,18 ,14
2 -
3 38
4 43
5 55 ,59
6 63
7 78 ,71 ,79 ,76 ,70
8 87 ,83
9 -
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 02/04/2023
Giải Tám 96
Giải Bảy 917
Giải Sáu 2304 2224 5599
Giải Năm 8801
Giải Tư 21945 02713 23531 72003 76478 63348
Giải Ba 28095 06192
Giải Nhì 45519
Giải Nhất 15255
Giải ĐB 334320
Đầu Lô tô
0 04 ,01 ,03
1 17 ,13 ,19
2 24 ,20
3 31 ,39
4 45 ,48
5 55
6 -
7 78
8 -
9 96 ,99 ,95 ,92
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 26/03/2023
Giải Tám 28
Giải Bảy 072
Giải Sáu 4534 5825 6344
Giải Năm 1575
Giải Tư 20978 56085 71524 16679 31717 06719
Giải Ba 76929 00078
Giải Nhì 16633
Giải Nhất 99704
Giải ĐB 579113
Đầu Lô tô
0 04
1 17 ,19 ,13
2 28 ,25 ,24 ,29
3 34 ,33 ,33
4 44
5 -
6 -
7 72 ,75 ,78 ,79 ,78
8 85
9 -
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 19/03/2023
Giải Tám 85
Giải Bảy 760
Giải Sáu 3191 9694 9184
Giải Năm 3427
Giải Tư 07743 49202 85079 66255 82629 17415
Giải Ba 83688 10809
Giải Nhì 78169
Giải Nhất 70560
Giải ĐB 560105
Đầu Lô tô
0 02 ,09 ,05
1 15
2 27 ,29 ,22
3 -
4 43
5 55
6 60 ,69 ,60
7 79
8 85 ,84 ,88
9 91 ,94
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 12/03/2023
Giải Tám 80
Giải Bảy 802
Giải Sáu 9478 7149 2729
Giải Năm 5845
Giải Tư 40056 52420 27862 27156 76590 99868
Giải Ba 59838 74744
Giải Nhì 34266
Giải Nhất 31590
Giải ĐB 077717
Đầu Lô tô
0 02
1 17
2 29 ,20
3 38
4 49 ,45 ,44
5 56 ,56
6 62 ,68 ,66
7 78
8 80
9 90 ,91 ,90
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 05/03/2023
Giải Tám 17
Giải Bảy 114
Giải Sáu 5057 9274 9839
Giải Năm 1898
Giải Tư 93471 01661 48829 52776 29107 22678
Giải Ba 15842 74809
Giải Nhì 30370
Giải Nhất 57745
Giải ĐB 212286
Đầu Lô tô
0 07 ,09
1 17 ,14 ,13
2 29
3 39
4 42 ,45
5 57
6 61
7 74 ,71 ,76 ,78 ,70
8 86
9 98
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 26/02/2023
Giải Tám 21
Giải Bảy 284
Giải Sáu 5445 7559 9325
Giải Năm 6063
Giải Tư 39304 71672 90830 55613 66238 93450
Giải Ba 45177 94359
Giải Nhì 51095
Giải Nhất 01101
Giải ĐB 656755
Đầu Lô tô
0 04 ,01
1 13
2 21 ,25
3 30 ,38
4 45 ,47
5 59 ,50 ,59 ,55
6 63
7 72 ,77
8 84
9 95
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 19/02/2023
Giải Tám 11
Giải Bảy 377
Giải Sáu 8423 3027 3810
Giải Năm 3561
Giải Tư 25660 44927 56823 71429 13898 06161
Giải Ba 46619 93380
Giải Nhì 46235
Giải Nhất 11862
Giải ĐB 345318
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,10 ,19 ,18
2 23 ,27 ,27 ,23 ,29
3 34 ,35
4 -
5 -
6 61 ,60 ,61 ,62
7 77
8 80
9 98
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 12/02/2023
Giải Tám 27
Giải Bảy 932
Giải Sáu 7503 5727 9228
Giải Năm 6491
Giải Tư 64191 50841 46472 32207 44139 72664
Giải Ba 86372 62359
Giải Nhì 78787
Giải Nhất 02073
Giải ĐB 946810
Đầu Lô tô
0 03 ,07
1 10
2 27 ,27 ,28
3 32 ,39
4 41
5 59
6 64
7 72 ,72 ,73
8 87 ,87
9 91 ,91
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 05/02/2023
Giải Tám 14
Giải Bảy 179
Giải Sáu 7297 9646 6929
Giải Năm 0930
Giải Tư 41486 96167 73159 64808 53579 96617
Giải Ba 37010 48710
Giải Nhì 00570
Giải Nhất 75948
Giải ĐB 980385
Đầu Lô tô
0 08
1 14 ,17 ,10 ,10
2 29 ,27
3 30
4 46 ,48
5 59
6 67
7 79 ,79 ,70
8 86 ,85
9 97
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 29/01/2023
Giải Tám 36
Giải Bảy 634
Giải Sáu 3593 0311 3916
Giải Năm 5523
Giải Tư 72522 93986 03406 84499 71103 35283
Giải Ba 09865 22961
Giải Nhì 32571
Giải Nhất 74575
Giải ĐB 192275
Đầu Lô tô
0 06 ,03
1 11 ,16
2 23 ,22
3 36 ,34
4 -
5 -
6 65 ,61
7 71 ,75 ,75
8 86 ,83 ,87
9 93 ,99
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 22/01/2023
Giải Tám 98
Giải Bảy 843
Giải Sáu 7953 5689 0788
Giải Năm 2927
Giải Tư 96552 94376 40953 62494 46216 64079
Giải Ba 13489 16211
Giải Nhì 37978
Giải Nhất 90178
Giải ĐB 990669
Đầu Lô tô
0 -
1 16 ,11
2 27
3 -
4 43
5 53 ,52 ,53
6 69
7 76 ,79 ,78 ,78
8 89 ,88 ,80 ,89
9 98 ,94
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 15/01/2023
Giải Tám 53
Giải Bảy 294
Giải Sáu 6665 5930 4509
Giải Năm 3994
Giải Tư 37230 54776 61003 53020 40964 20983
Giải Ba 05583 86205
Giải Nhì 95824
Giải Nhất 25032
Giải ĐB 104478
Đầu Lô tô
0 09 ,03 ,05
1 -
2 20 ,24
3 30 ,30 ,32
4 -
5 53
6 65 ,64 ,65
7 76 ,78
8 83 ,83
9 94 ,94
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 08/01/2023
Giải Tám 97
Giải Bảy 050
Giải Sáu 8984 8937 8867
Giải Năm 1103
Giải Tư 60822 23863 76497 71813 52531 40626
Giải Ba 25577 74520
Giải Nhì 08655
Giải Nhất 70683
Giải ĐB 968604
Đầu Lô tô
0 03 ,04
1 13
2 22 ,26 ,20
3 37 ,31
4 -
5 50 ,55
6 67 ,63
7 77
8 84 ,83
9 97 ,97 ,95
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 01/01/2023
Giải Tám 22
Giải Bảy 857
Giải Sáu 2677 8070 4565
Giải Năm 0058
Giải Tư 67611 32780 45676 40032 51911 66537
Giải Ba 00432 35553
Giải Nhì 99822
Giải Nhất 81227
Giải ĐB 454379
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,11
2 22 ,25 ,22 ,27
3 32 ,37 ,32
4 -
5 57 ,58 ,53
6 65
7 77 ,70 ,76 ,79
8 80
9 -
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 25/12/2022
Giải Tám 36
Giải Bảy 260
Giải Sáu 6423 1625 4619
Giải Năm 2757
Giải Tư 13380 24887 02729 96077 70128 78870
Giải Ba 52654 98695
Giải Nhì 71676
Giải Nhất 16751
Giải ĐB 521078
Đầu Lô tô
0 -
1 19
2 23 ,25 ,29 ,28
3 36
4 -
5 57 ,54 ,51
6 60
7 77 ,70 ,76 ,78
8 80 ,87 ,80
9 95
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 18/12/2022
Giải Tám 68
Giải Bảy 128
Giải Sáu 9481 4205 3435
Giải Năm 0094
Giải Tư 73824 69236 69332 94952 18179 44811
Giải Ba 76495 91810
Giải Nhì 77628
Giải Nhất 13558
Giải ĐB 167460
Đầu Lô tô
0 05
1 11 ,10
2 28 ,24 ,28
3 35 ,36 ,32 ,33
4 -
5 52 ,58
6 68 ,60
7 79
8 81
9 94 ,95
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 11/12/2022
Giải Tám 73
Giải Bảy 897
Giải Sáu 2948 9347 3492
Giải Năm 9698
Giải Tư 12502 26719 21978 13037 87020 60607
Giải Ba 23798 87605
Giải Nhì 80725
Giải Nhất 82040
Giải ĐB 718120
Đầu Lô tô
0 02 ,07 ,05
1 19
2 20 ,25 ,20
3 37
4 48 ,47 ,40
5 -
6 65
7 73 ,78
8 -
9 97 ,92 ,98 ,98
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 04/12/2022
Giải Tám 61
Giải Bảy 044
Giải Sáu 8720 0381 8915
Giải Năm 7699
Giải Tư 47623 39172 59268 93449 88352 75811
Giải Ba 20611 34976
Giải Nhì 01066
Giải Nhất 02211
Giải ĐB 662829
Đầu Lô tô
0 -
1 15 ,11 ,11 ,11
2 20 ,23 ,29
3 -
4 44 ,49
5 52
6 61 ,68 ,66
7 72 ,76
8 81
9 99 ,94
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 27/11/2022
Giải Tám 70
Giải Bảy 047
Giải Sáu 2969 1403 3901
Giải Năm 4840
Giải Tư 73706 81174 99003 84829 73882 94580
Giải Ba 16209 14332
Giải Nhì 06214
Giải Nhất 24415
Giải ĐB 236392
Đầu Lô tô
0 03 ,01 ,06 ,03 ,09
1 14 ,15
2 29
3 32
4 47 ,40
5 -
6 69 ,68
7 70 ,74
8 82 ,80
9 92
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 20/11/2022
Giải Tám 74
Giải Bảy 486
Giải Sáu 0728 8421 8842
Giải Năm 0430
Giải Tư 44761 79613 45621 33107 40717 47673
Giải Ba 91409 05126
Giải Nhì 80804
Giải Nhất 32116
Giải ĐB 828475
Đầu Lô tô
0 07 ,09 ,04
1 13 ,17 ,16
2 28 ,21 ,21 ,26
3 30
4 42
5 56
6 61
7 74 ,73 ,75
8 86
9 -
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 13/11/2022
Giải Tám 91
Giải Bảy 481
Giải Sáu 6963 6259 6443
Giải Năm 8857
Giải Tư 03905 45355 84111 60891 81954 32980
Giải Ba 26151 92888
Giải Nhì 54671
Giải Nhất 37548
Giải ĐB 519859
Đầu Lô tô
0 05
1 11
2 21
3 -
4 43 ,48
5 59 ,57 ,55 ,54 ,51 ,59
6 63
7 71
8 81 ,80 ,88
9 91 ,91
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 06/11/2022
Giải Tám 46
Giải Bảy 417
Giải Sáu 5162 1472 7982
Giải Năm 2142
Giải Tư 61204 28224 46475 47240 12067 46819
Giải Ba 36441 38138
Giải Nhì 32389
Giải Nhất 42161
Giải ĐB 338264
Đầu Lô tô
0 04
1 17 ,19
2 24
3 38
4 46 ,42 ,40 ,41
5 -
6 62 ,67 ,61 ,64
7 72 ,75 ,74
8 82 ,89
9 -
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Trung

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm