thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Quảng Ngãi

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 28/01/2023
Giải Tám 76
Giải Bảy 545
Giải Sáu 5712 6211 1880
Giải Năm 8120
Giải Tư 80986 16707 10188 41817 34186 06738
Giải Ba 48771 16461
Giải Nhì 32823
Giải Nhất 88376
Giải ĐB 415615
Đầu Lô tô
0 07 ,00
1 12 ,11 ,17 ,15
2 20 ,23
3 38
4 45
5 -
6 61
7 76 ,71 ,76
8 80 ,86 ,88 ,86
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 21/01/2023
Giải Tám 78
Giải Bảy 504
Giải Sáu 7886 3990 3227
Giải Năm 0165
Giải Tư 33783 83271 16852 38026 48883 87275
Giải Ba 46753 49698
Giải Nhì 46729
Giải Nhất 71403
Giải ĐB 264606
Đầu Lô tô
0 04 ,03 ,06
1 -
2 27 ,26 ,29
3 -
4 -
5 52 ,58 ,53
6 65
7 78 ,71 ,75
8 86 ,83 ,83
9 90 ,98
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 14/01/2023
Giải Tám 26
Giải Bảy 622
Giải Sáu 0688 8957 5245
Giải Năm 5778
Giải Tư 76618 22119 12121 26824 92042 33189
Giải Ba 06897 37701
Giải Nhì 33955
Giải Nhất 85638
Giải ĐB 955137
Đầu Lô tô
0 01
1 18 ,19
2 26 ,22 ,21 ,24
3 38 ,37
4 45 ,42
5 57 ,55
6 -
7 78 ,76
8 88 ,89
9 97
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 07/01/2023
Giải Tám 31
Giải Bảy 478
Giải Sáu 4788 0283 3719
Giải Năm 1961
Giải Tư 31534 01983 52336 63771 42126 26856
Giải Ba 02430 49268
Giải Nhì 48511
Giải Nhất 88034
Giải ĐB 817869
Đầu Lô tô
0 -
1 19 ,11 ,11
2 26
3 31 ,34 ,36 ,30 ,34
4 -
5 56
6 61 ,68 ,69
7 78 ,71
8 88 ,83 ,83
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 31/12/2022
Giải Tám 79
Giải Bảy 076
Giải Sáu 3470 0128 6919
Giải Năm 3016
Giải Tư 78029 96016 48071 69799 91875 10905
Giải Ba 79069 41158
Giải Nhì 41164
Giải Nhất 10646
Giải ĐB 391419
Đầu Lô tô
0 05
1 19 ,16 ,16 ,18 ,19
2 28 ,29
3 -
4 46
5 58
6 69 ,64
7 79 ,76 ,70 ,71 ,75
8 -
9 99
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 24/12/2022
Giải Tám 11
Giải Bảy 293
Giải Sáu 7828 0185 2530
Giải Năm 8164
Giải Tư 20567 30058 81406 53575 71204 23520
Giải Ba 52578 69719
Giải Nhì 05907
Giải Nhất 27896
Giải ĐB 848578
Đầu Lô tô
0 06 ,04 ,07
1 11 ,19
2 28 ,20
3 30
4 49
5 58
6 64 ,67
7 75 ,78 ,78
8 85
9 93 ,96
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 17/12/2022
Giải Tám 73
Giải Bảy 671
Giải Sáu 2326 5338 4815
Giải Năm 0946
Giải Tư 94955 88753 49699 30012 20744 47805
Giải Ba 73354 12936
Giải Nhì 38416
Giải Nhất 89055
Giải ĐB 757156
Đầu Lô tô
0 05
1 15 ,12 ,16
2 26
3 38 ,36
4 46 ,44
5 55 ,53 ,54 ,55 ,56
6 -
7 73 ,71 ,78
8 -
9 99
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 10/12/2022
Giải Tám 46
Giải Bảy 937
Giải Sáu 3747 3967 3483
Giải Năm 0901
Giải Tư 75494 00743 38003 86468 69736 60660
Giải Ba 49124 55359
Giải Nhì 54469
Giải Nhất 19782
Giải ĐB 925557
Đầu Lô tô
0 01 ,03
1 -
2 24
3 37 ,36
4 46 ,47 ,43 ,41
5 59 ,57
6 67 ,68 ,60 ,69
7 -
8 83 ,82
9 94
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 03/12/2022
Giải Tám 55
Giải Bảy 749
Giải Sáu 5940 2228 3780
Giải Năm 3957
Giải Tư 88675 84396 71270 69012 60938 32300
Giải Ba 19221 60895
Giải Nhì 64244
Giải Nhất 60107
Giải ĐB 119454
Đầu Lô tô
0 00 ,07
1 12 ,15
2 28 ,21
3 38
4 49 ,40 ,44
5 55 ,57 ,54
6 -
7 75 ,70
8 80
9 96 ,95
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 26/11/2022
Giải Tám 83
Giải Bảy 756
Giải Sáu 3281 0376 2550
Giải Năm 9002
Giải Tư 47472 84181 04682 26771 27154 17496
Giải Ba 54130 69469
Giải Nhì 62738
Giải Nhất 28874
Giải ĐB 343497
Đầu Lô tô
0 02
1 -
2 -
3 36 ,30 ,38
4 -
5 56 ,50 ,54
6 69
7 76 ,72 ,71 ,74
8 83 ,81 ,81 ,82
9 96 ,97
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 19/11/2022
Giải Tám 45
Giải Bảy 188
Giải Sáu 3699 7085 8123
Giải Năm 2922
Giải Tư 21492 60453 88017 46927 62439 02631
Giải Ba 28619 47366
Giải Nhì 09291
Giải Nhất 80781
Giải ĐB 513265
Đầu Lô tô
0 09
1 17 ,19
2 23 ,22 ,27
3 39 ,31
4 45
5 53
6 66 ,65
7 -
8 88 ,85 ,81
9 99 ,92 ,91
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 12/11/2022
Giải Tám 10
Giải Bảy 952
Giải Sáu 6660 9757 9257
Giải Năm 3488
Giải Tư 68938 74011 20985 68953 89546 37743
Giải Ba 14771 29772
Giải Nhì 37512
Giải Nhất 44206
Giải ĐB 425383
Đầu Lô tô
0 06
1 10 ,11 ,12
2 -
3 38
4 46 ,43
5 52 ,57 ,57 ,53
6 60 ,60
7 71 ,72
8 88 ,85 ,83
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 05/11/2022
Giải Tám 10
Giải Bảy 662
Giải Sáu 4082 9464 3061
Giải Năm 7334
Giải Tư 63410 24989 94102 79338 21453 79215
Giải Ba 48401 93071
Giải Nhì 96133
Giải Nhất 13977
Giải ĐB 039799
Đầu Lô tô
0 02 ,01
1 10 ,10 ,15 ,11
2 -
3 34 ,38 ,33
4 -
5 53
6 62 ,64 ,61
7 71 ,77
8 82 ,89
9 99
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 29/10/2022
Giải Tám 84
Giải Bảy 911
Giải Sáu 1733 3303 2949
Giải Năm 9389
Giải Tư 98764 50691 01374 36441 31514 02790
Giải Ba 35756 17242
Giải Nhì 43904
Giải Nhất 62304
Giải ĐB 176117
Đầu Lô tô
0 03 ,04 ,04
1 11 ,14 ,17
2 -
3 33
4 49 ,41 ,42
5 56
6 64 ,66
7 74
8 84 ,89
9 91 ,90
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 22/10/2022
Giải Tám 22
Giải Bảy 857
Giải Sáu 3388 1672 4873
Giải Năm 7147
Giải Tư 44829 01672 51821 10352 13939 17579
Giải Ba 19579 27348
Giải Nhì 43231
Giải Nhất 76888
Giải ĐB 432888
Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 22 ,29 ,21
3 39 ,31
4 47 ,44 ,48
5 57 ,52
6 -
7 72 ,73 ,72 ,79 ,79
8 88 ,88 ,88
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 15/10/2022
Giải Tám 02
Giải Bảy 425
Giải Sáu 9775 6915 1361
Giải Năm 8228
Giải Tư 55774 32346 07981 73525 40062 21758
Giải Ba 53706 42040
Giải Nhì 28613
Giải Nhất 55020
Giải ĐB 632109
Đầu Lô tô
0 02 ,06 ,09
1 15 ,13
2 25 ,28 ,25 ,20
3 -
4 46 ,40
5 58
6 61 ,62 ,68
7 75 ,74
8 81
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 08/10/2022
Giải Tám 59
Giải Bảy 921
Giải Sáu 2212 5366 7727
Giải Năm 6317
Giải Tư 23313 08272 47426 84879 25773 98900
Giải Ba 16026 59941
Giải Nhì 43404
Giải Nhất 15634
Giải ĐB 353473
Đầu Lô tô
0 00 ,04
1 12 ,17 ,13 ,15
2 21 ,27 ,26 ,26
3 34
4 41
5 59
6 66
7 72 ,79 ,73 ,73
8 -
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 01/10/2022
Giải Tám 86
Giải Bảy 450
Giải Sáu 8273 8936 0318
Giải Năm 3832
Giải Tư 06821 95278 51253 15560 96405 58795
Giải Ba 91459 66515
Giải Nhì 11871
Giải Nhất 79239
Giải ĐB 800622
Đầu Lô tô
0 05
1 18 ,15
2 21 ,22
3 36 ,32 ,39
4 -
5 50 ,53 ,59
6 60
7 73 ,78 ,71
8 86
9 95 ,98
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 24/09/2022
Giải Tám 72
Giải Bảy 931
Giải Sáu 9232 4522 2569
Giải Năm 9182
Giải Tư 38675 63680 29736 32593 95234 77454
Giải Ba 86305 03196
Giải Nhì 00167
Giải Nhất 63195
Giải ĐB 809574
Đầu Lô tô
0 05
1 -
2 22
3 31 ,32 ,36 ,34
4 -
5 54 ,51
6 69 ,67
7 72 ,75 ,74
8 82 ,80
9 93 ,96 ,95
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 17/09/2022
Giải Tám 53
Giải Bảy 456
Giải Sáu 7469 3414 2581
Giải Năm 6838
Giải Tư 22573 68344 63939 99417 15979 55910
Giải Ba 77064 03488
Giải Nhì 90092
Giải Nhất 86405
Giải ĐB 800859
Đầu Lô tô
0 04 ,05
1 14 ,17 ,10
2 -
3 38 ,39
4 44
5 53 ,56 ,59
6 69 ,64
7 73 ,79
8 81 ,88
9 92
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 10/09/2022
Giải Tám 55
Giải Bảy 893
Giải Sáu 0674 9215 5517
Giải Năm 5515
Giải Tư 41344 89608 48238 52398 11735 14516
Giải Ba 64400 69669
Giải Nhì 10227
Giải Nhất 73682
Giải ĐB 907600
Đầu Lô tô
0 08 ,00 ,00
1 15 ,17 ,15 ,16
2 22 ,27
3 38 ,35
4 44
5 55
6 69
7 74
8 82
9 93 ,98
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 03/09/2022
Giải Tám 86
Giải Bảy 919
Giải Sáu 5986 1488 9217
Giải Năm 0359
Giải Tư 61872 35286 12035 68479 42163 96761
Giải Ba 30356 06404
Giải Nhì 81223
Giải Nhất 55046
Giải ĐB 327857
Đầu Lô tô
0 04
1 19 ,17
2 23
3 35 ,37
4 46
5 59 ,56 ,57
6 63 ,61
7 72 ,79
8 86 ,86 ,88 ,86
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 27/08/2022
Giải Tám 22
Giải Bảy 119
Giải Sáu 4824 8946 7053
Giải Năm 5530
Giải Tư 27919 37669 62409 39315 24251 61736
Giải Ba 23704 19538
Giải Nhì 56424
Giải Nhất 11420
Giải ĐB 227548
Đầu Lô tô
0 09 ,04
1 19 ,19 ,15
2 22 ,24 ,24 ,20
3 30 ,36 ,38
4 46 ,48
5 53 ,51
6 69
7 -
8 88
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 20/08/2022
Giải Tám 47
Giải Bảy 756
Giải Sáu 3847 5157 8985
Giải Năm 4747
Giải Tư 13435 76467 48703 54510 87974 77732
Giải Ba 04706 31362
Giải Nhì 49001
Giải Nhất 81174
Giải ĐB 130019
Đầu Lô tô
0 03 ,06 ,01
1 10 ,19
2 -
3 35 ,32
4 47 ,47 ,47
5 56 ,57
6 67 ,62
7 74 ,74
8 85 ,80
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 13/08/2022
Giải Tám 29
Giải Bảy 833
Giải Sáu 2672 4021 3211
Giải Năm 5349
Giải Tư 67529 92089 93249 78482 87931 97542
Giải Ba 99179 58981
Giải Nhì 37836
Giải Nhất 20804
Giải ĐB 714939
Đầu Lô tô
0 04
1 11
2 29 ,21 ,29
3 33 ,31 ,36 ,39
4 49 ,49 ,42
5 50
6 -
7 72 ,79
8 89 ,82 ,81
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 06/08/2022
Giải Tám 08
Giải Bảy 463
Giải Sáu 9244 0971 0657
Giải Năm 6723
Giải Tư 44386 29793 83201 36483 28446 35069
Giải Ba 90659 14717
Giải Nhì 90185
Giải Nhất 90412
Giải ĐB 509325
Đầu Lô tô
0 08 ,01
1 17 ,12
2 23 ,25
3 -
4 44 ,46
5 57 ,59
6 63 ,69
7 71 ,78
8 86 ,83 ,85
9 93
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 30/07/2022
Giải Tám 82
Giải Bảy 490
Giải Sáu 6457 4270 7594
Giải Năm 1890
Giải Tư 36537 79142 82667 61929 11885 90757
Giải Ba 95569 80906
Giải Nhì 83002
Giải Nhất 00446
Giải ĐB 274919
Đầu Lô tô
0 06 ,02
1 19
2 29
3 37
4 42 ,46
5 57 ,57
6 67 ,69
7 70
8 82 ,85 ,84
9 90 ,94 ,90
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23/07/2022
Giải Tám 90
Giải Bảy 659
Giải Sáu 8190 7656 8836
Giải Năm 5038
Giải Tư 13794 35165 42833 92959 82827 36853
Giải Ba 06614 38016
Giải Nhì 53856
Giải Nhất 20167
Giải ĐB 870019
Đầu Lô tô
0 -
1 14 ,16 ,19
2 27
3 36 ,38 ,33
4 -
5 59 ,56 ,59 ,53 ,56
6 65 ,62 ,67
7 -
8 -
9 90 ,90 ,94
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 16/07/2022
Giải Tám 16
Giải Bảy 638
Giải Sáu 4748 8622 3103
Giải Năm 6289
Giải Tư 89419 71558 04080 72110 70727 86811
Giải Ba 17735 13282
Giải Nhì 85567
Giải Nhất 13776
Giải ĐB 156940
Đầu Lô tô
0 03
1 16 ,19 ,10 ,11
2 22 ,27
3 38 ,35
4 48 ,47 ,40
5 58
6 67
7 76
8 89 ,80 ,82
9 -
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 09/07/2022
Giải Tám 77
Giải Bảy 390
Giải Sáu 5520 4293 0925
Giải Năm 9347
Giải Tư 40169 04686 92158 91098 93772 85831
Giải Ba 76072 29660
Giải Nhì 52323
Giải Nhất 46240
Giải ĐB 440674
Đầu Lô tô
0 01
1 -
2 20 ,25 ,23
3 31
4 47 ,40
5 58
6 69 ,60
7 77 ,72 ,72 ,74
8 86
9 90 ,93 ,98
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Trung

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm