thongkegiaidacbiet.net

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Bình Định

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 28/09/2023
Giải Tám 92
Giải Bảy 024
Giải Sáu 5273 3800 3099
Giải Năm 3389
Giải Tư 06751 26061 96302 19717 33240 06066
Giải Ba 76309 62997
Giải Nhì 89800
Giải Nhất 26212
Giải ĐB 615220
Đầu Lô tô
0 00 ,02 ,09 ,00
1 17 ,12
2 24 ,20
3 -
4 40
5 51
6 61 ,66
7 73
8 89 ,83
9 92 ,99 ,97
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 21/09/2023
Giải Tám 55
Giải Bảy 262
Giải Sáu 0256 1707 7169
Giải Năm 8590
Giải Tư 02686 10945 15940 93754 79168 95848
Giải Ba 85833 74034
Giải Nhì 84007
Giải Nhất 90381
Giải ĐB 334862
Đầu Lô tô
0 07 ,07
1 -
2 21
3 33 ,34
4 45 ,40 ,48
5 55 ,56 ,54
6 62 ,69 ,68 ,62
7 -
8 86 ,81
9 90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 14/09/2023
Giải Tám 37
Giải Bảy 930
Giải Sáu 0142 4173 7705
Giải Năm 0754
Giải Tư 64004 02041 57092 15289 79997 14932
Giải Ba 45328 04042
Giải Nhì 35467
Giải Nhất 07454
Giải ĐB 401352
Đầu Lô tô
0 05 ,04 ,05
1 -
2 28
3 37 ,30 ,32
4 42 ,41 ,42
5 54 ,54 ,52
6 67
7 73
8 89
9 92 ,97
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 07/09/2023
Giải Tám 51
Giải Bảy 885
Giải Sáu 0299 0880 8548
Giải Năm 3708
Giải Tư 00041 06184 97525 22273 44669 00039
Giải Ba 30384 00319
Giải Nhì 60015
Giải Nhất 83849
Giải ĐB 939656
Đầu Lô tô
0 08
1 19 ,15
2 25
3 39
4 48 ,41 ,49
5 51 ,56
6 69
7 73 ,78
8 85 ,80 ,84 ,84
9 99
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 31/08/2023
Giải Tám 23
Giải Bảy 570
Giải Sáu 7746 3306 0348
Giải Năm 5075
Giải Tư 69160 36952 40884 12049 84012 65102
Giải Ba 21450 05560
Giải Nhì 62506
Giải Nhất 29452
Giải ĐB 558635
Đầu Lô tô
0 06 ,02 ,06
1 12
2 23
3 35
4 46 ,48 ,49
5 52 ,50 ,52
6 60 ,60
7 70 ,75
8 84
9 92
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 24/08/2023
Giải Tám 71
Giải Bảy 445
Giải Sáu 1993 4286 8382
Giải Năm 0596
Giải Tư 91491 60024 88887 87900 76942 70958
Giải Ba 64076 84056
Giải Nhì 04652
Giải Nhất 64965
Giải ĐB 866553
Đầu Lô tô
0 00
1 11
2 24
3 -
4 45 ,42
5 58 ,56 ,52 ,53
6 65
7 71 ,76
8 86 ,82 ,87
9 93 ,96 ,91
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 17/08/2023
Giải Tám 09
Giải Bảy 274
Giải Sáu 9696 2562 5586
Giải Năm 9496
Giải Tư 13023 22896 62528 37302 10392 07037
Giải Ba 45901 27390
Giải Nhì 73018
Giải Nhất 34702
Giải ĐB 205223
Đầu Lô tô
0 09 ,02 ,01 ,02
1 18
2 23 ,28 ,23
3 37
4 -
5 -
6 62
7 74 ,79
8 86
9 96 ,96 ,96 ,92 ,90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 10/08/2023
Giải Tám 21
Giải Bảy 179
Giải Sáu 4479 4526 4013
Giải Năm 8408
Giải Tư 08296 45501 98243 49707 75417 09409
Giải Ba 28006 72502
Giải Nhì 80869
Giải Nhất 54262
Giải ĐB 891159
Đầu Lô tô
0 08 ,01 ,07 ,09 ,06 ,02
1 13 ,17
2 21 ,26
3 -
4 43
5 59
6 69 ,62
7 79 ,79 ,73
8 -
9 96
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03/08/2023
Giải Tám 98
Giải Bảy 870
Giải Sáu 9330 5489 3889
Giải Năm 8871
Giải Tư 57212 89377 68836 80268 25645 65255
Giải Ba 31278 32261
Giải Nhì 97015
Giải Nhất 30748
Giải ĐB 087427
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,15
2 27
3 30 ,36
4 45 ,48
5 55
6 68 ,61
7 70 ,71 ,77 ,78
8 89 ,89 ,80
9 98
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27/07/2023
Giải Tám 89
Giải Bảy 880
Giải Sáu 9735 7610 9835
Giải Năm 7064
Giải Tư 47580 59064 79121 03104 35950 63948
Giải Ba 51070 15540
Giải Nhì 56709
Giải Nhất 03581
Giải ĐB 341056
Đầu Lô tô
0 04 ,09
1 10
2 21
3 35 ,35
4 48 ,40
5 50 ,55 ,56
6 64 ,64
7 70
8 89 ,80 ,80 ,81
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20/07/2023
Giải Tám 80
Giải Bảy 894
Giải Sáu 5366 2283 4693
Giải Năm 2043
Giải Tư 18061 14539 64476 43956 30917 10277
Giải Ba 21152 53052
Giải Nhì 05171
Giải Nhất 65073
Giải ĐB 519388
Đầu Lô tô
0 -
1 17
2 -
3 39
4 43
5 56 ,52 ,52
6 66 ,61
7 76 ,77 ,71 ,73
8 80 ,83 ,86 ,88
9 94 ,93
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 13/07/2023
Giải Tám 85
Giải Bảy 031
Giải Sáu 1457 9410 9005
Giải Năm 4723
Giải Tư 25381 28954 69801 61970 63861 40926
Giải Ba 16245 32428
Giải Nhì 87025
Giải Nhất 99262
Giải ĐB 726467
Đầu Lô tô
0 05 ,01
1 10
2 23 ,26 ,28 ,25
3 31 ,34
4 45
5 57 ,54
6 61 ,62 ,67
7 70
8 85 ,81
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 06/07/2023
Giải Tám 22
Giải Bảy 253
Giải Sáu 6498 0440 9504
Giải Năm 7848
Giải Tư 41419 19087 47269 24951 06121 05720
Giải Ba 91774 95750
Giải Nhì 10799
Giải Nhất 47619
Giải ĐB 566448
Đầu Lô tô
0 04
1 19 ,19
2 22 ,21 ,20
3 -
4 40 ,48 ,48
5 53 ,51 ,50
6 69 ,60
7 74
8 87
9 98 ,99
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29/06/2023
Giải Tám 48
Giải Bảy 034
Giải Sáu 9612 0877 2823
Giải Năm 5132
Giải Tư 51313 84735 22586 16773 22572 56940
Giải Ba 36779 11796
Giải Nhì 81133
Giải Nhất 16516
Giải ĐB 132365
Đầu Lô tô
0 -
1 12 ,13 ,11 ,16
2 23
3 34 ,32 ,35 ,33
4 48 ,40
5 -
6 65
7 77 ,73 ,72 ,79
8 86
9 96
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 22/06/2023
Giải Tám 99
Giải Bảy 452
Giải Sáu 2431 2471 2822
Giải Năm 9853
Giải Tư 52562 09064 93132 70818 81503 21913
Giải Ba 02423 72884
Giải Nhì 87426
Giải Nhất 48348
Giải ĐB 770445
Đầu Lô tô
0 03
1 18 ,13
2 22 ,23 ,26
3 31 ,32
4 48 ,45
5 52 ,53
6 62 ,64 ,64
7 71
8 84
9 99
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 15/06/2023
Giải Tám 99
Giải Bảy 964
Giải Sáu 2849 4517 6220
Giải Năm 4249
Giải Tư 93431 81153 40870 90533 50599 55875
Giải Ba 04103 23985
Giải Nhì 27611
Giải Nhất 29525
Giải ĐB 814287
Đầu Lô tô
0 03
1 17 ,11
2 20 ,25
3 31 ,33
4 49 ,49
5 53
6 64
7 70 ,75 ,72
8 85 ,87
9 99 ,99
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 08/06/2023
Giải Tám 67
Giải Bảy 679
Giải Sáu 0840 3472 2133
Giải Năm 9591
Giải Tư 35393 48534 22262 90013 62922 14806
Giải Ba 19295 19656
Giải Nhì 37645
Giải Nhất 42002
Giải ĐB 181440
Đầu Lô tô
0 06 ,02
1 13
2 22
3 33 ,34
4 40 ,45 ,40
5 56
6 67 ,62
7 79 ,72
8 -
9 91 ,93 ,95 ,95
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 01/06/2023
Giải Tám 65
Giải Bảy 239
Giải Sáu 1065 0600 6539
Giải Năm 1223
Giải Tư 32865 56336 65477 03160 63925 21438
Giải Ba 51340 66743
Giải Nhì 47571
Giải Nhất 12189
Giải ĐB 896120
Đầu Lô tô
0 00
1 -
2 23 ,25 ,20
3 39 ,39 ,36 ,38
4 40 ,43
5 -
6 65 ,65 ,65 ,60
7 77 ,71
8 89
9 90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 25/05/2023
Giải Tám 46
Giải Bảy 488
Giải Sáu 5898 3101 9550
Giải Năm 1427
Giải Tư 91191 39400 79968 67492 96767 32093
Giải Ba 57126 06197
Giải Nhì 37351
Giải Nhất 66306
Giải ĐB 714605
Đầu Lô tô
0 01 ,00 ,08 ,06 ,05
1 -
2 27 ,26
3 -
4 46
5 50 ,51
6 68 ,67
7 -
8 88
9 98 ,91 ,92 ,93 ,97
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 18/05/2023
Giải Tám 34
Giải Bảy 368
Giải Sáu 8569 2135 9567
Giải Năm 7878
Giải Tư 59796 94210 47286 83380 36264 49325
Giải Ba 50738 93375
Giải Nhì 47762
Giải Nhất 45027
Giải ĐB 036398
Đầu Lô tô
0 -
1 10
2 25 ,27 ,27
3 34 ,35 ,38
4 -
5 -
6 68 ,69 ,67 ,64 ,62
7 78 ,75
8 86 ,80
9 96 ,98
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11/05/2023
Giải Tám 96
Giải Bảy 488
Giải Sáu 9347 7950 8646
Giải Năm 8063
Giải Tư 42614 83063 00344 35773 15742 60098
Giải Ba 69096 93345
Giải Nhì 01830
Giải Nhất 83816
Giải ĐB 381981
Đầu Lô tô
0 -
1 14 ,16
2 -
3 30
4 47 ,46 ,44 ,42 ,44 ,45
5 50
6 63 ,63
7 73
8 88 ,81
9 96 ,98 ,96
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 04/05/2023
Giải Tám 35
Giải Bảy 330
Giải Sáu 3954 9040 2400
Giải Năm 2553
Giải Tư 26261 99604 32851 77727 45828 80496
Giải Ba 10827 48606
Giải Nhì 85943
Giải Nhất 34575
Giải ĐB 355030
Đầu Lô tô
0 00 ,04 ,06
1 -
2 27 ,28 ,27
3 35 ,30 ,34 ,30
4 40 ,43
5 54 ,53 ,51
6 61
7 75
8 -
9 96
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27/04/2023
Giải Tám 70
Giải Bảy 368
Giải Sáu 2606 9657 7928
Giải Năm 9464
Giải Tư 15042 82534 68574 86106 94469 61939
Giải Ba 20823 21989
Giải Nhì 94429
Giải Nhất 40378
Giải ĐB 244720
Đầu Lô tô
0 06 ,06
1 -
2 28 ,23 ,29 ,20
3 34 ,39
4 42
5 57 ,50
6 68 ,64 ,69
7 70 ,74 ,78
8 89
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20/04/2023
Giải Tám 19
Giải Bảy 279
Giải Sáu 6166 6117 3153
Giải Năm 1124
Giải Tư 14184 23790 34751 10439 44324 95788
Giải Ba 33379 78976
Giải Nhì 99463
Giải Nhất 80343
Giải ĐB 291616
Đầu Lô tô
0 -
1 19 ,17 ,16
2 24 ,24 ,25
3 39
4 43
5 53 ,51
6 66 ,63
7 79 ,79 ,76
8 84 ,88
9 90
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 13/04/2023
Giải Tám 55
Giải Bảy 167
Giải Sáu 6042 2207 6971
Giải Năm 0536
Giải Tư 90354 70971 89544 37505 06960 40238
Giải Ba 42551 44857
Giải Nhì 06025
Giải Nhất 76051
Giải ĐB 529523
Đầu Lô tô
0 07 ,05
1 -
2 25 ,23
3 36 ,38
4 42 ,44
5 55 ,54 ,51 ,57 ,51
6 67 ,60
7 71 ,71
8 -
9 91
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 06/04/2023
Giải Tám 07
Giải Bảy 859
Giải Sáu 3224 2967 2414
Giải Năm 0004
Giải Tư 27943 95304 47479 77638 15015 16470
Giải Ba 08123 43489
Giải Nhì 69671
Giải Nhất 61824
Giải ĐB 591273
Đầu Lô tô
0 07 ,04 ,04
1 14 ,15
2 24 ,23 ,24
3 38
4 43
5 59 ,57
6 67
7 79 ,70 ,71 ,73
8 89
9 -
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30/03/2023
Giải Tám 09
Giải Bảy 977
Giải Sáu 0651 3802 3148
Giải Năm 6009
Giải Tư 77656 93942 02134 18736 67726 57839
Giải Ba 67522 80596
Giải Nhì 22023
Giải Nhất 76256
Giải ĐB 691838
Đầu Lô tô
0 09 ,02 ,09
1 -
2 26 ,22 ,23
3 34 ,36 ,39 ,38
4 48 ,42
5 51 ,56 ,56
6 -
7 77
8 82
9 96
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23/03/2023
Giải Tám 59
Giải Bảy 959
Giải Sáu 9107 9986 6100
Giải Năm 1580
Giải Tư 92834 82767 83424 34281 67696 70577
Giải Ba 38269 58807
Giải Nhì 19479
Giải Nhất 39752
Giải ĐB 890900
Đầu Lô tô
0 07 ,00 ,07 ,00
1 -
2 24
3 34
4 -
5 59 ,59 ,52
6 67 ,69
7 77 ,73 ,79
8 86 ,80 ,81
9 96
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16/03/2023
Giải Tám 89
Giải Bảy 193
Giải Sáu 2770 1111 3745
Giải Năm 2165
Giải Tư 76121 94005 51212 43134 54198 24222
Giải Ba 46859 94815
Giải Nhì 76908
Giải Nhất 52453
Giải ĐB 725223
Đầu Lô tô
0 05 ,08
1 11 ,12 ,15
2 21 ,22 ,23
3 34
4 45
5 51 ,59 ,53
6 65
7 70
8 89
9 93 ,98
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09/03/2023
Giải Tám 72
Giải Bảy 619
Giải Sáu 5946 8454 1897
Giải Năm 4937
Giải Tư 73645 77004 97960 00608 97768 18084
Giải Ba 75680 75638
Giải Nhì 29993
Giải Nhất 14046
Giải ĐB 339581
Đầu Lô tô
0 04 ,08
1 19
2 -
3 37 ,38
4 46 ,45 ,46
5 54 ,59
6 60 ,68
7 72
8 84 ,80 ,81
9 97 ,93
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Trung

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm