thongkegiaidacbiet.net

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam thứ 7

Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 44 96 09 46
Giải bảy 416 714 288 911
Giải sáu 6686 0112 6990 5344 0023 0226 9544 8495 1971 5546 3571 1556
Giải năm 0113 2760 8456 1544
Giải tư 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448
Giải ba 34974 17268 43426 93521 65553 65654 26832 57145
Giải nhì 05624 94657 38230 16279
Giải nhất 56141 94077 17091 33890
Giải ĐB 674351 115078 299394 673345
Đầu TPHCM Long An
0
1 16 ,12 ,13 14
2 24 23 ,26 ,26 ,21
3
4 44 ,44 ,41 44 ,44 ,49
5 53 ,51 55 ,50 ,57
6 68 60
7 75 ,74 70 ,74 ,77 ,78
8 86 ,85 ,80
9 90 ,91 ,94 96 ,96
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 09 ,08 ,08 08 ,09
1 11 ,11
2
3 30 32
4 44 46 ,46 ,44 ,48 ,45 ,45
5 56 ,53 ,54 56 ,57
6 60
7 71 71 ,79
8 88 ,81 ,81 83
9 95 ,90 ,95 ,90 ,91 ,94 90
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 51 67 89 54
Giải bảy 720 091 417 533
Giải sáu 5622 9030 5248 8029 0092 8207 7662 1659 5344 4517 8370 7041
Giải năm 1771 9140 8423 4590
Giải tư 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625
Giải ba 21604 32777 53900 51290 38189 25925 02947 73668
Giải nhì 60565 36435 16548 52123
Giải nhất 23918 74190 86901 19111
Giải ĐB 262641 133524 895073 877781
Đầu TPHCM Long An
0 04 07 ,00
1 12 ,18 10 ,14
2 20 ,22 ,23 29 ,29 ,24
3 30 39 ,35
4 48 ,41 40
5 51 ,51
6 65 67
7 71 ,75 ,72 ,77 70 ,77
8 83
9 90 91 ,92 ,92 ,90 ,90
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 03 ,01 05
1 17 ,19 ,13 ,15 17 ,13 ,12 ,11
2 23 ,23 ,25 29 ,25 ,23
3 33 ,39
4 44 ,48 41 ,45 ,47
5 59 54
6 62 ,69 68
7 73 70
8 89 ,83 ,89 81
9 90
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 51 59 14 06
Giải bảy 997 197 815 656
Giải sáu 1532 9443 2480 8706 8059 3392 3445 1936 1175 8507 2149 7355
Giải năm 3532 7364 3555 1757
Giải tư 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360
Giải ba 96415 91604 23240 43402 91437 84245 13414 97060
Giải nhì 65464 85380 32874 51116
Giải nhất 55737 63514 18839 82723
Giải ĐB 819447 097778 758268 987278
Đầu TPHCM Long An
0 04 06 ,02
1 15 14
2 27 ,24
3 32 ,32 ,34 ,33 ,37
4 43 ,47 42 ,49 ,40
5 51 59 ,59 ,52
6 64 64 ,68 ,62
7 72 ,71 78 ,78
8 80 80
9 97 ,93 97 ,92 ,99
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 08 ,06 06 ,07
1 14 ,15 10 ,13 ,12 ,14 ,16
2 28 23
3 36 ,37 ,39
4 45 ,45 49
5 55 56 ,55 ,57
6 68 68 ,60 ,60
7 75 ,73 ,77 ,74 78
8 87 88
9 93 95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 02 92 05 95
Giải bảy 504 709 363 105
Giải sáu 3928 4823 6117 6012 0951 5435 1450 7669 4723 3888 5662 8535
Giải năm 0129 0264 9604 9050
Giải tư 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041
Giải ba 46603 00414 68924 45708 05715 96131 29828 73470
Giải nhì 15442 84072 28271 14815
Giải nhất 85132 99061 09932 74090
Giải ĐB 058175 503039 194060 426075
Đầu TPHCM Long An
0 02 ,04 ,03 09 ,08
1 17 ,19 ,14 12 ,12
2 28 ,23 ,29 ,25 23 ,24
3 38 ,32 35 ,34 ,34 ,39
4 40 ,42
5 55 51 ,55
6 64 ,61
7 70 ,75 72
8
9 98 92 ,90 ,98
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 05 ,04 05
1 10 ,15 16 ,19 ,15
2 23 28
3 31 ,32 35
4 44 ,40 41
5 50 ,50 50 ,57
6 63 ,69 ,68 ,60 62
7 71 70 ,75
8 81 88 ,81 ,88
9 99 95 ,94 ,90
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 32 65 25 95
Giải bảy 927 509 534 322
Giải sáu 0954 5594 6789 3228 2433 8504 0786 7086 3883 3135 3357 2679
Giải năm 5752 5424 9362 3512
Giải tư 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974
Giải ba 20372 44013 86865 53067 91159 05111 43573 41870
Giải nhì 80405 18056 78804 47390
Giải nhất 10493 09175 50229 89356
Giải ĐB 491459 475373 832894 732599
Đầu TPHCM Long An
0 05 09 ,04 ,03
1 13 16
2 27 ,28 28 ,24
3 32 33 ,33
4 44 ,40
5 54 ,52 ,56 ,55 ,59 56
6 65 ,62 ,65 ,67
7 70 ,70 ,79 ,72 75 ,73
8 89 86
9 94 ,93 ,93
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 04
1 11 12 ,13 ,17
2 25 ,25 ,26 ,29 22
3 34 35
4 41 ,41
5 51 ,59 57 ,56
6 62 60
7 75 ,76 79 ,73 ,74 ,72 ,74 ,73 ,70
8 86 ,86 ,83
9 94 95 ,90 ,99
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 99 35 33 33
Giải bảy 431 148 337 710
Giải sáu 7611 3412 1396 7824 6742 9438 4134 4668 6487 1228 9601 1647
Giải năm 0440 1882 8193 3915
Giải tư 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531
Giải ba 33728 69781 38690 19797 33457 25676 42012 60112
Giải nhì 75326 86711 39548 35447
Giải nhất 86521 41218 83560 77079
Giải ĐB 588057 350919 260764 195397
Đầu TPHCM Long An
0 01
1 11 ,12 11 ,18 ,19
2 27 ,28 ,26 ,21 24
3 31 35 ,38 ,37 ,36
4 40 ,40 ,47 48 ,42 ,40
5 57
6 60
7 73 ,76 75
8 85 ,81 82 ,89
9 99 ,96 97 ,90 ,97
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 04 ,06 01 ,07 ,03
1 15 10 ,15 ,12 ,12
2 20 ,27 28
3 33 ,37 ,34 33 ,31
4 48 47 ,47
5 57 54 ,52
6 68 ,60 ,64
7 79 ,76 77 ,79
8 87 ,89 85
9 93 97
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 06 36 79 69
Giải bảy 995 653 254 381
Giải sáu 0153 0864 1321 3983 0337 0115 8705 6741 7255 2304 5931 8356
Giải năm 9494 0793 4396 3654
Giải tư 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634
Giải ba 50088 85393 58660 59850 90422 90662 06462 64995
Giải nhì 38538 80088 43750 78377
Giải nhất 47115 15721 44289 69936
Giải ĐB 938237 592584 077541 041033
Đầu TPHCM Long An
0 06
1 17 ,17 ,15 15 ,19
2 21 21
3 31 ,38 ,38 ,37 36 ,37
4
5 53 ,59 ,50 53 ,56 ,50
6 64 69 ,60
7 74 ,71 ,71
8 88 83 ,88 ,84
9 95 ,94 ,94 ,93 93 ,96
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 05 04 ,03
1 12 ,16
2 22
3 34 31 ,34 ,36 ,33
4 41 ,43 ,41
5 54 ,55 ,58 ,50 56 ,54 ,51 ,56
6 66 ,62 69 ,64 ,62
7 79 77
8 89 81 ,80
9 96 ,97 94 ,95
Có thể bạn quan tâm

Thông tin về xổ số miền Nam - XSMN

+ Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham giá dưới hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải... cho những vé trùng theo đúng quy định của công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.

+ Vé số miền nam có mệnh giá 10000đ/1 vé. Có 21 tỉnh tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thường phải nguyên vẹn, không rách rời chắp vá.

+ Giải thưởng của vé số các tỉnh miền Nam bao gồm:

Giải đặc biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 6 số trúng

Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 20
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 70
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 300
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 1000
- Quay 1 lần: 3 số trúng

Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 10.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng

Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 nghìn đồng)
- Số giải: 9
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)

Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 nghìn đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)

+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số Miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm