thongkegiaidacbiet.net

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam thứ 7

Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 97 74 90 67
Giải bảy 678 301 948 433
Giải sáu 8344 5130 7014 3734 2138 8963 2803 4657 0125 3737 3866 9910
Giải năm 3294 4810 6350 6352
Giải tư 04965 38221 48183 23290 16817 46500 76660 17532 40609 98998 63993 77717 30184 08398 66901 10178 04745 15891 18701 94929 54563 34443 16618 73277 09756 99285 46557 17644
Giải ba 09605 34135 92327 06416 95186 26822 87216 81879
Giải nhì 24099 77210 73144 87544
Giải nhất 38786 68495 71261 84217
Giải ĐB 126157 983009 932091 418922
Đầu TPHCM Long An
0 00 ,05 01 ,09 ,09
1 14 ,17 10 ,17 ,16 ,10
2 21 27
3 30 ,35 34 ,38 ,32
4 44
5 57
6 65 ,60 63
7 78 74
8 83 ,86 84
9 97 ,94 ,90 ,99 98 ,93 ,98 ,95
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 03 ,01 ,01
1 10 ,18 ,16 ,17
2 25 ,29 ,22 22
3 33 ,37
4 48 ,45 ,44 43 ,44 ,44
5 57 ,50 52 ,56 ,57
6 63 ,61 67 ,66
7 78 77 ,79
8 86 85
9 90 ,91 ,91
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 47 59 34 12
Giải bảy 276 748 088 488
Giải sáu 7829 7335 9656 8859 2101 6942 7060 7168 0509 6731 4710 8156
Giải năm 2318 5061 5719 7492
Giải tư 46774 05233 74816 52280 41612 96517 96936 70900 99591 13400 56987 00764 97406 99407 89681 68313 97535 58142 08584 99762 33279 51314 87138 29125 85373 17422 70348 73812
Giải ba 51290 26187 81365 00530 60536 92093 05155 20628
Giải nhì 26428 59686 01456 57969
Giải nhất 44812 08602 19919 62570
Giải ĐB 971528 580844 173107 541136
Đầu TPHCM Long An
0 01 ,00 ,00 ,06 ,07 ,02
1 18 ,16 ,12 ,17 ,12
2 29 ,28 ,28
3 35 ,33 ,36 30
4 47 48 ,42 ,44
5 56 59 ,59
6 61 ,64 ,65
7 76 ,74
8 80 ,87 87 ,86
9 90 91
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 09 ,07
1 19 ,13 ,19 12 ,10 ,14 ,12
2 25 ,22 ,28
3 34 ,35 ,36 31 ,38 ,36
4 42 48
5 56 56 ,55
6 60 ,68 ,62 69
7 79 73 ,70
8 88 ,81 ,84 88
9 93 92
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 42 35 89 34
Giải bảy 329 330 510 475
Giải sáu 3987 3225 2572 2269 2263 4076 4561 3564 1292 8095 1358 4860
Giải năm 9083 6004 1319 8713
Giải tư 47291 49777 95096 18189 63633 20104 70024 75867 62664 87123 97775 15945 85190 87205 63588 57223 05489 56199 32813 61084 36307 78158 35409 64166 27846 49754 52714 49599
Giải ba 14278 40452 99703 71912 25793 55901 30407 91761
Giải nhì 02883 02041 83241 49186
Giải nhất 86420 69518 41519 63376
Giải ĐB 250350 466291 030928 872546
Đầu TPHCM Long An
0 04 04 ,05 ,03
1 12 ,18
2 29 ,25 ,24 ,20 23
3 33 35 ,30
4 42 45 ,41
5 52 ,50
6 69 ,63 ,67 ,64
7 72 ,77 ,78 76 ,75
8 87 ,83 ,89 ,83
9 91 ,96 90 ,91
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 07 ,01 09 ,07
1 10 ,19 ,13 ,19 13 ,14
2 23 ,28
3 34
4 41 46 ,46
5 58 ,58 ,54
6 61 ,64 60 ,66 ,61
7 75 ,76
8 89 ,88 ,89 ,84 86
9 92 ,99 ,93 95 ,99
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 13 46 33 85
Giải bảy 292 425 423 174
Giải sáu 7902 1463 0978 6933 9337 9558 9254 3905 1531 1149 0756 6928
Giải năm 1519 4025 6351 5115
Giải tư 48693 94107 65554 31566 81928 51655 12731 24669 78438 20642 42749 81176 80033 00396 77681 02862 71749 46024 99001 45698 55480 56406 28704 84434 90620 30520 33788 94275
Giải ba 37883 74138 99254 79620 79055 70274 19119 78064
Giải nhì 38321 22198 47488 56432
Giải nhất 78184 53699 11323 56704
Giải ĐB 347375 401424 612319 854874
Đầu TPHCM Long An
0 02 ,07
1 13 ,19
2 28 ,21 25 ,25 ,20 ,24
3 31 ,38 33 ,37 ,38 ,33
4 46 ,42 ,49
5 54 ,55 58 ,54
6 63 ,66 69
7 78 ,75 76
8 83 ,84
9 92 ,93 96 ,98 ,99
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 05 ,01 06 ,04 ,04
1 19 15 ,19
2 23 ,24 ,23 28 ,20 ,20
3 33 ,31 34 ,32
4 49 49
5 54 ,51 ,55 56
6 62 64
7 74 74 ,75 ,74
8 81 ,80 ,88 85 ,88
9 98
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 01 76 92 01
Giải bảy 267 578 304 747
Giải sáu 1690 5268 6770 8770 7947 0761 1705 3902 4644 1344 4053 8062
Giải năm 3446 2121 9929 2350
Giải tư 37306 50525 52430 38566 58780 89273 72795 40911 56513 68325 34035 90412 32598 40635 01053 39037 33842 14039 30082 60795 07551 95651 92578 13895 54480 51593 25698 25935
Giải ba 47112 79833 51808 83012 24120 72618 62257 07917
Giải nhì 46162 12608 41302 02416
Giải nhất 23367 86403 52305 85439
Giải ĐB 832802 930736 461847 041602
Đầu TPHCM Long An
0 01 ,06 ,02 08 ,08 ,03
1 12 11 ,13 ,12 ,12
2 25 21 ,25
3 30 ,33 35 ,35 ,36
4 46 47
5
6 67 ,68 ,66 ,62 ,67 61
7 70 ,73 76 ,78 ,70
8 80
9 90 ,95 98
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 04 ,05 ,02 ,02 ,05 01 ,02
1 18 17 ,16
2 29 ,20
3 37 ,39 35 ,39
4 44 ,42 ,47 47 ,44
5 53 ,51 53 ,50 ,51 ,57
6 62
7 78
8 82 80
9 92 ,95 95 ,93 ,98
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 36 54 12 36
Giải bảy 053 754 225 605
Giải sáu 5871 5380 0721 3993 7259 7691 7468 9559 1481 3712 4924 6783
Giải năm 1915 3516 2695 8542
Giải tư 66921 69409 55529 75133 66775 24557 66882 07400 55074 68657 24337 26413 88741 38215 12240 68648 09533 41999 72480 97320 21722 33082 57761 32295 00604 93795 21534 79554
Giải ba 04284 85164 44578 31890 38522 16960 43073 79158
Giải nhì 46360 93817 64097 75288
Giải nhất 92704 63708 30033 56779
Giải ĐB 181065 702528 840226 507386
Đầu TPHCM Long An
0 09 ,04 00 ,08
1 15 16 ,13 ,15 ,17
2 21 ,21 ,29 28
3 36 ,33 37
4 41
5 53 ,57 54 ,54 ,59 ,57
6 64 ,60 ,65
7 71 ,75 74 ,78
8 80 ,82 ,84
9 93 ,91 ,90
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 05 ,04
1 12 12
2 25 ,20 ,22 ,22 ,26 24
3 33 ,33 36 ,34
4 40 ,48 42
5 59 54 ,58
6 68 ,60 61
7 73 ,79
8 81 ,80 83 ,82 ,88 ,86
9 95 ,99 ,97 95 ,95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 11 07 40 14
Giải bảy 337 158 629 774
Giải sáu 6925 3909 7650 8895 1860 4811 3541 5565 3272 2169 5325 7238
Giải năm 4602 6587 7216 3992
Giải tư 37414 16675 16740 31802 75884 65188 75963 17753 36171 35556 84211 10169 43339 47901 06575 79667 80533 23249 69303 97454 60150 51983 81386 44772 81170 46370 60464 28681
Giải ba 55202 09370 44251 25038 86887 22467 99187 83819
Giải nhì 66004 82732 79560 94329
Giải nhất 74187 55053 60190 42297
Giải ĐB 400167 736848 882594 940304
Đầu TPHCM Long An
0 09 ,02 ,02 ,02 ,04 07 ,01
1 11 ,14 11 ,11
2 25
3 37 39 ,38 ,32
4 40 48
5 50 58 ,53 ,56 ,51 ,53
6 63 ,67 60 ,69
7 75 ,70 71
8 84 ,88 ,87 87
9 95
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 03 04
1 16 14 ,19
2 29 25 ,29
3 33 38
4 40 ,41 ,49
5 54 ,50
6 65 ,67 ,67 ,60 69 ,64
7 72 ,75 74 ,72 ,70 ,70
8 87 83 ,86 ,81 ,87
9 90 ,94 92 ,97
Có thể bạn quan tâm

Thông tin về xổ số miền Nam - XSMN

+ Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham giá dưới hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải... cho những vé trùng theo đúng quy định của công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.

+ Vé số miền nam có mệnh giá 10000đ/1 vé. Có 21 tỉnh tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thường phải nguyên vẹn, không rách rời chắp vá.

+ Giải thưởng của vé số các tỉnh miền Nam bao gồm:

Giải đặc biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 6 số trúng

Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 20
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 70
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 300
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 1000
- Quay 1 lần: 3 số trúng

Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 10.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng

Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 nghìn đồng)
- Số giải: 9
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)

Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 nghìn đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)

+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số Miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp