thongkegiaidacbiet.net

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam thứ 7

Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 14 35 26 24
Giải bảy 987 441 461 920
Giải sáu 5178 5018 5643 4242 6832 0597 9306 6971 5841 0277 6746 9458
Giải năm 6200 6451 4541 3949
Giải tư 99510 71678 85230 15550 10366 36303 40607 82071 77736 38885 22788 08285 35839 71199 11426 65277 42632 87186 11922 72609 62442 59915 57089 36514 74230 58879 20878 14643
Giải ba 09096 56866 02282 08124 66370 38076 72889 95626
Giải nhì 45316 64072 84212 90558
Giải nhất 17392 26503 49858 93249
Giải ĐB 267716 508665 803808 969472
Đầu TPHCM Long An
0 00 ,03 ,07 03
1 14 ,18 ,10 ,16 ,16
2 24
3 30 35 ,32 ,36 ,39
4 43 41 ,42
5 50 51
6 66 ,66 65
7 78 ,78 71 ,72
8 87 85 ,88 ,85 ,82
9 96 ,92 97 ,99
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 06 ,09 ,08
1 12 15 ,14
2 26 ,26 ,22 24 ,20 ,26
3 32 30
4 41 ,41 ,42 46 ,49 ,43 ,49
5 58 58 ,58
6 61
7 71 ,77 ,70 ,76 77 ,79 ,78 ,72
8 86 89 ,89
9
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 27 64 30 56
Giải bảy 951 997 707 067
Giải sáu 9541 1306 1203 1509 2876 4887 4191 2351 8657 3742 6748 9552
Giải năm 4156 0360 3112 0335
Giải tư 27551 20226 23816 93849 30973 31015 08168 12901 69062 67460 66996 16178 84394 88562 62381 69342 04442 45864 53278 36681 01287 70690 64094 71910 40274 92594 03305 50234
Giải ba 14300 24328 73050 65126 80469 80713 25576 69631
Giải nhì 92368 58427 83438 09237
Giải nhất 81209 56781 90115 56638
Giải ĐB 122133 944892 856324 700699
Đầu TPHCM Long An
0 06 ,03 ,00 ,09 09 ,01
1 16 ,15
2 27 ,26 ,28 26 ,27
3 33
4 41 ,49
5 51 ,56 ,51 50
6 68 ,68 64 ,60 ,62 ,60 ,62
7 73 76 ,78
8 87 ,81
9 97 ,96 ,94 ,92
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 07 05
1 12 ,13 ,15 10
2 24
3 30 ,38 35 ,34 ,31 ,37 ,38
4 42 ,42 42 ,48
5 51 ,57 56 ,52
6 64 ,69 67
7 78 74 ,76
8 81 ,81 ,87
9 91 90 ,94 ,94 ,99
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 03 47 29 88
Giải bảy 202 757 254 729
Giải sáu 2451 2626 5492 5765 9922 2791 1757 2977 7352 9438 7106 7875
Giải năm 2473 8871 6880 9125
Giải tư 45643 13923 76697 01571 71883 55111 62978 61542 75229 64110 09510 42270 10421 96299 21814 70261 51964 33142 55989 90318 84103 40112 21670 28438 60872 92607 17695 00495
Giải ba 81321 60753 92308 95395 64527 87639 91541 43558
Giải nhì 47759 01763 63199 10230
Giải nhất 67231 81796 03889 24791
Giải ĐB 197889 305486 524707 624994
Đầu TPHCM Long An
0 03 ,02 08
1 11 10 ,10
2 26 ,23 ,21 22 ,29 ,21
3 31
4 43 47 ,42
5 51 ,53 ,59 57
6 65 ,63
7 73 ,71 ,78 71 ,70
8 83 ,89 86
9 92 ,97 91 ,99 ,95 ,96
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 03 ,07 06 ,07
1 14 ,18 12
2 29 ,27 29 ,25
3 39 38 ,38 ,30
4 42 41
5 54 ,57 ,52 58
6 61 ,64
7 77 75 ,70 ,72
8 80 ,89 ,89 88
9 99 95 ,95 ,91 ,94
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 25 90 98 11
Giải bảy 916 371 179 636
Giải sáu 8311 9958 3329 9817 8673 4963 3099 6728 5377 7730 1808 0330
Giải năm 6185 7233 3538 8842
Giải tư 38435 56514 16367 21258 05948 44280 27286 39220 49381 27985 89949 86462 01590 73861 52297 67602 72216 66712 62380 27607 89688 62732 28297 22620 39023 52473 28305 04801
Giải ba 43715 49906 51847 75058 99407 50917 72034 05304
Giải nhì 81408 67125 97927 04897
Giải nhất 26311 70673 28088 32722
Giải ĐB 700435 171233 751108 286260
Đầu TPHCM Long An
0 06 ,08
1 16 ,11 ,14 ,15 ,11 17
2 25 ,29 20 ,25
3 35 ,35 33 ,33
4 48 49 ,47
5 58 ,58 58
6 67 63 ,62 ,61
7 71 ,73 ,73
8 85 ,80 ,86 81 ,85
9 90 ,90
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 02 ,07 ,07 ,08 08 ,05 ,01 ,04
1 16 ,12 ,17 11
2 28 ,27 20 ,23 ,22
3 38 36 ,30 ,30 ,32 ,34
4 42
5
6 60
7 79 ,77 73
8 80 ,88 ,88
9 98 ,99 ,97 97 ,97
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 68 16 16 17
Giải bảy 139 469 461 312
Giải sáu 4603 3403 9863 7242 8256 8866 4325 6968 1002 4488 0545 3765
Giải năm 8302 5072 2078 7026
Giải tư 67176 79129 66024 26832 18662 41656 12247 70368 57085 37528 55197 33383 91184 84141 03689 96184 75559 65298 66680 28826 52727 59126 90939 30336 25683 04257 63245 83852
Giải ba 34658 23760 54632 12500 57498 73469 58024 95961
Giải nhì 43867 99772 91997 97973
Giải nhất 77318 63747 13699 90213
Giải ĐB 049439 367119 817582 662452
Đầu TPHCM Long An
0 03 ,03 ,02 00
1 18 16 ,19
2 29 ,24 28
3 39 ,32 ,39 32
4 47 42 ,41 ,47
5 56 ,58 56
6 68 ,63 ,62 ,60 ,67 69 ,66 ,68
7 76 72 ,72
8 85 ,83 ,84
9 97
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 02
1 16 17 ,12 ,13
2 25 ,26 ,27 26 ,26 ,24
3 39 ,36
4 45 ,45
5 59 57 ,52 ,52
6 61 ,68 ,69 65 ,61
7 78 73
8 89 ,84 ,80 ,82 88 ,83
9 98 ,98 ,97 ,99
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 30 50 39 08
Giải bảy 494 237 070 303
Giải sáu 1154 7515 9968 9739 7771 9923 6213 6031 2448 2539 4499 9679
Giải năm 0959 8183 0762 0632
Giải tư 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518
Giải ba 28814 39179 46960 09825 88962 83215 32279 82455
Giải nhì 20079 02982 42795 61725
Giải nhất 05056 21174 06325 84061
Giải ĐB 331053 604589 387404 077193
Đầu TPHCM Long An
0 03 ,06 ,02
1 15 ,13 ,13 ,14 19
2 23 ,20 ,25
3 30 37 ,39 ,36
4
5 54 ,59 ,56 ,53 50 ,53
6 68 ,60 ,63 67 ,60
7 79 ,79 71 ,74
8 83 ,89 ,82 ,89
9 94 97
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 09 ,04 08 ,03 ,06
1 13 ,13 ,15 14 ,18
2 29 ,25 20 ,25
3 39 ,31 ,33 ,31 39 ,32
4 48 41
5 52 55
6 62 ,62 61
7 70 79 ,79
8 80 ,83
9 91 ,95 99 ,93
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 78 30 77 01
Giải bảy 287 378 703 130
Giải sáu 2684 2020 7330 1422 9619 0586 6994 0780 3398 7535 8063 3491
Giải năm 8745 7845 7590 2442
Giải tư 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195
Giải ba 01510 43272 82511 40435 62377 15872 19442 56383
Giải nhì 26510 63096 58530 01321
Giải nhất 99845 45792 70753 43728
Giải ĐB 757313 953826 057234 854130
Đầu TPHCM Long An
0 05 08
1 17 ,10 ,10 ,13 19 ,13 ,11
2 20 22 ,26
3 30 30 ,36 ,35
4 45 ,43 ,45 45
5 58
6 68 ,60 66
7 78 ,75 ,72 78 ,79
8 87 ,84 86 ,84
9 96 96 ,92
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 03 ,00 ,00 01 ,08 ,02 ,02
1
2 21 ,28
3 30 ,34 30 ,35 ,30
4 42 ,42
5 57 ,53
6 63
7 77 ,72 ,77 ,72 77
8 80 ,81 ,82 84 ,83
9 94 ,98 ,90 ,92 91 ,96 ,95
Có thể bạn quan tâm

Thông tin về xổ số miền Nam - XSMN

+ Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham giá dưới hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải... cho những vé trùng theo đúng quy định của công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.

+ Vé số miền nam có mệnh giá 10000đ/1 vé. Có 21 tỉnh tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thường phải nguyên vẹn, không rách rời chắp vá.

+ Giải thưởng của vé số các tỉnh miền Nam bao gồm:

Giải đặc biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 6 số trúng

Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 20
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 70
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 300
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 1000
- Quay 1 lần: 3 số trúng

Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 10.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng

Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 nghìn đồng)
- Số giải: 9
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)

Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 nghìn đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)

+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số Miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm