thongkegiaidacbiet.net

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam thứ 7

Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 49 27 68 94
Giải bảy 540 498 665 532
Giải sáu 1932 2646 4776 9278 0676 8783 3650 7938 1263 3661 7170 9862
Giải năm 3396 3431 5894 3699
Giải tư 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270
Giải ba 04639 67075 24847 26641 40916 08841 27722 18921
Giải nhì 19166 23264 59464 12201
Giải nhất 77246 88267 54513 57083
Giải ĐB 153878 750488 235543 923650
Đầu TPHCM Long An
0 01 ,04
1 18
2 27
3 32 ,39 31 ,35
4 49 ,40 ,46 ,46 42 ,47 ,41
5
6 62 ,65 ,65 ,60 ,66 61 ,64 ,67
7 76 ,70 ,75 ,78 78 ,76 ,74 ,71
8 85 83 ,88
9 96 98
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 09 03 ,01
1 17 ,16 ,13
2 28 ,20 24 ,22 ,21
3 38 32 ,31
4 41 ,43
5 50 ,56 50
6 68 ,65 ,63 ,66 ,64 61 ,62
7 70 ,70
8 88 ,83
9 94 ,90 94 ,99 ,94 ,97
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 52 61 95 95
Giải bảy 278 341 597 219
Giải sáu 5832 7227 7091 7059 0715 6468 5213 3451 5495 8360 6542 5297
Giải năm 8430 5238 2301 9555
Giải tư 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807
Giải ba 15459 52487 53850 76587 54430 20232 72453 92329
Giải nhì 16775 56610 82737 09396
Giải nhất 87021 76599 70735 68906
Giải ĐB 483886 208093 792253 026185
Đầu TPHCM Long An
0
1 18 15 ,11 ,17 ,10
2 27 ,21 ,21
3 32 ,30 ,37 38
4 46 41
5 52 ,59 59 ,50
6 61 ,68 ,64 ,63
7 78 ,79 ,75 75
8 80 ,84 ,87 ,86 81 ,87
9 91 97 ,99 ,93
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 01 ,05 01 ,07 ,06
1 13 ,19 ,16 19
2 27 ,25 29
3 30 ,32 ,37 ,35 32
4 42
5 51 ,53 55 ,53
6 60 ,66 ,66
7
8 89 88 ,88 ,85
9 95 ,97 ,95 ,95 95 ,97 ,96
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 65 71 19 93
Giải bảy 427 051 184 702
Giải sáu 9843 8402 3977 6049 4473 5174 0635 9590 6934 9362 0171 5834
Giải năm 1317 4483 4829 4360
Giải tư 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652
Giải ba 94268 11865 45649 75466 83688 12998 97253 26916
Giải nhì 45596 47121 40945 81396
Giải nhất 82970 12324 78794 51249
Giải ĐB 105565 745825 392380 475709
Đầu TPHCM Long An
0 02
1 17 ,14 ,19 17
2 27 ,20 21 ,24 ,25
3
4 43 49 ,41 ,49
5 55 51 ,52 ,52
6 65 ,64 ,68 ,65 ,65 64 ,66
7 77 ,70 ,70 71 ,73 ,74 ,71
8 88 83 ,80
9 96
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 02 ,07 ,09
1 19 16
2 29 ,20 29
3 35 ,34 34 ,37
4 45 ,46 ,41 ,47 ,45 49
5 56 52 ,53
6 62 ,60 ,66
7 79 71 ,71 ,70
8 84 ,88 ,80
9 90 ,98 ,94 93 ,96
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 01 69 05 13
Giải bảy 592 240 448 997
Giải sáu 6558 8586 2316 5060 9771 0106 4606 3286 4905 8953 0504 5352
Giải năm 3005 6469 9977 2192
Giải tư 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999
Giải ba 06449 39050 52930 25041 38204 65910 69922 62039
Giải nhì 14040 82932 36528 14833
Giải nhất 80219 97986 87025 88824
Giải ĐB 825071 838980 940535 660600
Đầu TPHCM Long An
0 01 ,05 06 ,06
1 16 ,15 ,15 ,19
2 29
3 33 ,30 ,32
4 49 ,40 40 ,40 ,41
5 58 ,50
6 65 69 ,60 ,69 ,67
7 76 ,71 71 ,73 ,78
8 86 ,82 86 ,80
9 92 ,93 ,95
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 05 ,06 ,05 ,04 04 ,00
1 19 ,10 13
2 29 ,28 ,25 22 ,24
3 34 ,35 38 ,39 ,33
4 48 ,43 ,46 42 ,46 ,46
5 54 53 ,52 ,59
6
7 77 ,78
8 86 88
9 97 ,92 ,99
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 52 71 39 35
Giải bảy 650 429 319 234
Giải sáu 7871 0360 8758 7004 8309 8856 7643 9814 4580 4887 3554 0464
Giải năm 1821 2829 7843 6834
Giải tư 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207
Giải ba 73837 48615 42996 18726 76214 94355 22188 91325
Giải nhì 83749 52180 13990 32341
Giải nhất 84806 14422 84992 77400
Giải ĐB 562675 320725 664825 954840
Đầu TPHCM Long An
0 02 ,06 04 ,09 ,07
1 15 11
2 21 ,25 29 ,29 ,26 ,22 ,25
3 37
4 49 ,49
5 52 ,50 ,58 ,51 ,55 56 ,52 ,54
6 60 ,60 69
7 71 ,73 ,75 71
8 89 ,80
9 95 ,96
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 07 07 ,00
1 19 ,14 ,15 ,14 13
2 21 ,20 ,25 25
3 39 35 ,34 ,34
4 43 ,43 ,45 44 ,41 ,40
5 55 54 ,54
6 69 64 ,69
7
8 80 ,80 87 ,89 ,88
9 90 ,92 95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 42 56 08 71
Giải bảy 984 657 140 550
Giải sáu 2737 6876 5782 7844 7023 4690 0468 4244 1182 3047 7463 7305
Giải năm 3066 1907 5984 2597
Giải tư 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894
Giải ba 23644 64489 86658 76859 88274 43789 35761 37842
Giải nhì 69244 52277 10403 69068
Giải nhất 27728 79251 88976 58937
Giải ĐB 129033 134770 354025 035032
Đầu TPHCM Long An
0 08 07
1 11 19
2 28 23
3 37 ,32 ,33
4 42 ,44 ,44 44 ,46
5 56 ,57 ,58 ,59 ,51
6 66 61
7 76 ,76 ,71 70 ,79 ,71 ,77 ,70
8 84 ,82 ,85 ,89
9 90 90 ,97
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 08 ,03 05 ,00
1 10 ,17
2 25
3 33 ,30 ,37 ,32
4 40 ,44 47 ,43 ,42
5 53 ,58 50 ,55
6 68 63 ,61 ,68
7 74 ,76 71 ,75
8 82 ,84 ,83 ,89
9 91 ,97 97 ,94
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 11 78 07 44
Giải bảy 402 209 929 960
Giải sáu 1957 8379 4591 1072 1952 8890 1792 0427 8349 7383 5598 8890
Giải năm 5569 2853 3465 3013
Giải tư 76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215
Giải ba 02042 23706 55953 52313 83276 34908 10246 82717
Giải nhì 02539 11642 90298 33334
Giải nhất 68907 04262 26943 54242
Giải ĐB 713308 744789 304275 973507
Đầu TPHCM Long An
0 02 ,06 ,07 ,08 09
1 11 ,15 ,15 13
2 26 ,25 ,25
3 39 35
4 42 47 ,42
5 57 52 ,53 ,59 ,53
6 69 62
7 79 ,75 78 ,72 ,76
8 87 ,84 ,89
9 91 ,90 90 ,99
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 07 ,08 ,08 04 ,07
1 13 ,15 ,17
2 29 ,27
3 30 ,34
4 49 ,49 ,43 44 ,41 ,46 ,42
5 56 ,55
6 65 60 ,67 ,64
7 76 ,75
8 80 83
9 92 ,93 ,94 ,98 98 ,90 ,95
Có thể bạn quan tâm

Thông tin về xổ số miền Nam - XSMN

+ Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham giá dưới hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải... cho những vé trùng theo đúng quy định của công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.

+ Vé số miền nam có mệnh giá 10000đ/1 vé. Có 21 tỉnh tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thường phải nguyên vẹn, không rách rời chắp vá.

+ Giải thưởng của vé số các tỉnh miền Nam bao gồm:

Giải đặc biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 6 số trúng

Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 20
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 70
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 300
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 1000
- Quay 1 lần: 3 số trúng

Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 10.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng

Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 nghìn đồng)
- Số giải: 9
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)

Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 nghìn đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)

+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số Miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm