thongkegiaidacbiet.net

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam thứ 7

Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 40 56 79 74
Giải bảy 718 224 816 120
Giải sáu 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
Giải năm 7251 3478 5559 9248
Giải tư 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
Giải ba 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
Giải nhì 55121 11592 61173 36843
Giải nhất 88161 36734 39052 89532
Giải ĐB 597474 765578 911899 271154
Đầu TPHCM Long An
0 01 07
1 18 ,12
2 21 24 ,22
3 36 ,37 33 ,31 ,34
4 40 ,46 49 ,45 ,42
5 51 ,50 ,50 56 ,53 ,57 ,51
6 66 ,61
7 77 ,74 78 ,77 ,78
8 82 84
9 99 ,94 92
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 04 01 ,08 ,07
1 16 ,13 ,13 16
2 20 ,28
3 38 ,37 38 ,32 ,32
4 48 ,43
5 59 ,52 54
6 68 ,62
7 79 ,76 ,70 ,73 74 ,77 ,70
8 87 82 ,80 ,83
9 90 ,97 ,99
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 70 40 72 09
Giải bảy 974 800 368 340
Giải sáu 8198 4977 8302 1392 0560 5778 1051 8499 0462 5973 6277 3360
Giải năm 5714 4109 7636 6713
Giải tư 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
Giải ba 51613 86409 89808 65235 82871 88716 29616 97767
Giải nhì 44565 10854 35705 59938
Giải nhất 65226 65753 21360 66351
Giải ĐB 309125 569704 338795 282175
Đầu TPHCM Long An
0 02 ,06 ,09 00 ,09 ,08 ,08 ,04
1 14 ,16 ,13 ,15 ,13 19
2 26 ,25 23 ,20
3 36 35
4 42 40 ,42
5 55 ,54 ,53
6 65 60 ,63
7 70 ,74 ,77 ,76 78
8
9 98 92
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 04 ,00 ,05 09 ,08
1 19 ,16 13 ,19 ,15 ,11 ,15 ,16
2 27 23
3 36 38
4 40
5 51 51
6 68 ,62 ,63 ,64 ,68 ,60 60 ,66 ,67
7 72 ,71 73 ,77 ,75
8
9 99 ,95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 91 81 03 92
Giải bảy 127 446 721 681
Giải sáu 0092 9586 2241 8294 4262 1335 4179 4679 7367 1590 4393 1640
Giải năm 3772 3383 9597 6705
Giải tư 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
Giải ba 43280 02985 78642 20985 95257 06364 69431 30679
Giải nhì 78420 58950 35665 13064
Giải nhất 93846 86352 27606 01145
Giải ĐB 193631 522519 766671 970856
Đầu TPHCM Long An
0 08
1 11 12 ,19
2 27 ,20
3 37 ,31 35
4 41 ,44 ,46 46 ,46 ,42
5 58 ,58 59 ,57 ,50 ,52
6 60 62
7 72 ,75 75
8 86 ,80 ,85 81 ,83 ,81 ,85
9 91 ,92 94
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 03 ,07 ,08 ,06 05 ,05
1 16
2 21 24
3 31 ,30 30 ,31
4 43 40 ,41 ,45
5 57 52 ,56
6 67 ,68 ,64 ,65 65 ,64
7 79 ,79 ,75 ,71 79
8 81
9 97 92 ,90 ,93
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 59 56 10 89
Giải bảy 049 203 662 943
Giải sáu 2230 7785 5399 9738 4040 0424 0531 6669 2335 8382 9789 0065
Giải năm 0884 8873 1341 7150
Giải tư 93745 96649 94079 73388 81773 64508 48980 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
Giải ba 95342 22890 72684 36600 70047 12872 11254 20733
Giải nhì 88487 45026 92067 07838
Giải nhất 93533 17584 02439 42046
Giải ĐB 379085 565625 479937 378947
Đầu TPHCM Long An
0 08 03 ,00
1 17
2 24 ,26 ,25
3 30 ,33 38
4 49 ,45 ,49 ,42 40 ,43
5 59 56
6
7 79 ,73 73 ,79 ,76 ,72
8 85 ,84 ,88 ,80 ,87 ,85 84 ,84
9 99 ,90 93 ,93
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 06 ,08
1 10
2 27
3 31 ,35 ,39 ,37 31 ,33 ,38
4 41 ,42 ,47 43 ,45 ,46 ,47
5 51 50 ,54
6 62 ,69 ,63 ,67 65 ,61 ,60
7 70 ,72
8 82 89 ,82 ,89
9 93 ,93
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 67 39 51 18
Giải bảy 170 347 077 263
Giải sáu 0196 1293 9725 9654 7497 7772 8740 9909 6898 0933 4669 3201
Giải năm 6014 5192 1539 7771
Giải tư 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
Giải ba 84240 12643 42132 04321 69814 86546 85363 30668
Giải nhì 59499 18522 11666 42750
Giải nhất 93961 11432 81175 76476
Giải ĐB 232734 706387 940395 953928
Đầu TPHCM Long An
0 04
1 14 ,15
2 25 27 ,21 ,22
3 36 ,34 39 ,39 ,32 ,32
4 40 ,43 47 ,44
5 50 54
6 67 ,63 ,64 ,61
7 70 72 ,79 ,77
8 86 ,81 89 ,87
9 96 ,93 ,99 97 ,92
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 09 01 ,00
1 18 ,16 ,14 18
2 21 ,21 ,28
3 39 ,31 33 ,31
4 40 ,46 47
5 51 50
6 61 ,66 63 ,69 ,63 ,68
7 77 ,79 ,75 ,78 ,75 71 ,76
8 86 ,85
9 98 ,95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 00 90 54 13
Giải bảy 557 593 859 538
Giải sáu 9995 1374 5946 3337 7935 2687 4347 6156 9574 0232 7578 7410
Giải năm 3208 7586 9868 4148
Giải tư 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
Giải ba 74688 17950 38130 15041 92066 79570 88162 65400
Giải nhì 71480 86078 75762 26909
Giải nhất 02929 07272 84363 89395
Giải ĐB 174016 879406 111359 468109
Đầu TPHCM Long An
0 00 ,08 ,08 00 ,06
1 16
2 20 ,29
3 37 37 ,35 ,37 ,30
4 46 ,46 ,46 41 ,41
5 57 ,50 50
6 68
7 74 ,77 ,70 78 ,72
8 88 ,80 87 ,86 ,89
9 95 90 ,93 ,93
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 06 ,07 ,00 ,09 ,09
1 12 ,12 ,14 13 ,10
2 21
3 38 ,32 ,34
4 47 ,42 48
5 54 ,59 ,56 ,53 ,59
6 68 ,66 ,62 ,63 61 ,65 ,62
7 74 ,70 78
8 82
9 96 98 ,95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 95 62 53 91
Giải bảy 529 639 329 630
Giải sáu 4346 1048 4075 6008 7853 6654 2597 3925 6979 1617 1078 5919
Giải năm 5655 7344 7565 9057
Giải tư 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717
Giải ba 60189 90077 55435 87645 13799 41955 00223 87008
Giải nhì 54895 16876 41420 68253
Giải nhất 98110 18730 75736 24566
Giải ĐB 211356 349403 279102 961453
Đầu TPHCM Long An
0 08 ,03
1 10 15 ,12
2 29
3 34 39 ,35 ,35 ,30
4 46 ,48 ,48 ,46 ,49 44 ,45
5 55 ,56 ,56 53 ,54 ,51
6 62 62 ,61
7 75 ,72 ,77 77 ,76
8 89 80
9 95 ,95
Đầu Bình Phước Hậu Giang
0 02 07 ,08 ,08
1 17 ,19 ,17
2 29 ,25 ,20 23
3 33 ,36 30
4
5 53 ,55 57 ,55 ,53 ,53
6 65 ,68 68 ,68 ,66
7 79 ,72 ,77 ,79 78
8 86
9 97 ,95 ,99 91 ,96
Có thể bạn quan tâm

Thông tin về xổ số miền Nam - XSMN

+ Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham giá dưới hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải... cho những vé trùng theo đúng quy định của công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.

+ Vé số miền nam có mệnh giá 10000đ/1 vé. Có 21 tỉnh tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thường phải nguyên vẹn, không rách rời chắp vá.

+ Giải thưởng của vé số các tỉnh miền Nam bao gồm:

Giải đặc biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 6 số trúng

Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 20
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 70
- Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 300
- Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 1000
- Quay 1 lần: 3 số trúng

Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 10.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng

Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 nghìn đồng)
- Số giải: 9
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)

Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 nghìn đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)

+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số Miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm